Antropolog Nedir ve Kimdir? Nasıl Olunur?

Antropolog Nedir?

Antropoloji kelimesi Yunanca anthropos (insan) ve logia (çalışma) kelimesinden gelir. O halde antropologların insanlığı keşfetmek, incelemek ve anlamak isteyen bilim adamları olması mantıklı geliyor.

Bunu nasıl yapıyorlar? Tarihi eserleri, eski kültürleri ve eski dilleri araştırıp inceleyerek. Bunun gibi araştırmalar antropologlara modern uygarlıkların ve davranışların nasıl ortaya çıktığını daha iyi anlamalarını sağlar. Bu daha sonra sosyal politikalarımıza ve kamusal sorunlarımıza uygulanabilir. Antropologlar, nüfus artışı, eşitsizlik, küreselleşme ve yoksulluk gibi büyük insan sorunlarının üstesinden gelebilirler.

Antropolog Ne Yapar?

Antropologlar insanları kültür yoluyla incelerken, diğer sosyal bilimler (psikoloji, mühendislik ve ergonomi gibi) tekil yönlerde uzmanlaşır. Antropoloji alanının belki de en iyi tanımı, “Antropoloji bilimlerin en insancıl ve beşeri bilimlerin en bilimselidir” diyen antropolog Alfred L. Kroeber (1876-1960) tarafından dile getirilmiştir.

Arkeoloji ile yakından ilişkili ve sıklıkla gruplanmış olsalar da antropologlar ve arkeologlar farklı roller üstlenirler. Fakat arkeoloji antropolojinin bir alt disiplini olarak kabul edilir.

Bir antropoloğun görevi de tarihçininkinden farklıdır. Bir antropolog, çalışmalarını insanlara ve insan davranışına odaklarken, tarihçiler olaylara daha geniş bir perspektiften bakacaklar.

Antropologlar yargılamadan dinlemeyi öğrenirler ve dünya hakkında birden fazla görüş olabileceğini anlarlar. Bunu yaparken, kendi kültürel inançlarını ve davranışlarını daha eleştirel gözlemlemeyi öğrenirler.

Antropolojide dört alt alan veya alt disiplin vardır:
– Kültürel/Sosyal Antropoloji
– Arkeoloji
– Biyolojik/Fiziksel Antropoloji
– Dilbilimsel Antropoloji

Her bir alt alan belirli teorik çerçevelere ve metodolojilere sahipken, aynı zamanda, her birinin teorileri uyguladığı, sistematik metodolojileri kullandığı, testleri ve hipotezleri formüle ettiği ve kapsamlı veri setleri geliştirdiği için birçok benzerliği paylaşırlar.

Kültürel/Sosyal Antropoloji

Kültürel veya sosyal antropolojinin odak noktası – aynı zamanda etnoloji olarak da adlandırılır; temelde farklı toplumlardaki insanların kendilerini ve çevrelerindeki dünyayı nasıl algıladıklarını anlamaktır. Bu algılar genel olarak sanat, efsaneler, efsaneler ve aileler ve liderlik yapıları gibi sosyal kurumlar aracılığıyla ortaya çıkar. Bu yüzden sosyokültürel antropologlar, insanların grup ortamında ve dilde, kültürel ritüellerde ve geliştirdikleri ilişkilerde nasıl davrandıklarıyla ilgilenirler.

Bu antropologların ortak algısı, Batılı olmayan grupları ve toplumları uzak, egzotik yerlerde inceledikleri yönündedir. Bu durum alt alanın erken gelişimi sırasında doğru olma eğilimindeydi. Fakat bugün etnograflar, Batı toplumundaki alt gruplara ve alt kültürlere de odaklanıyor ve nasıl davrandığımızın arkasındaki mantığı ortaya çıkarmaya çalışıyor.

Devlet veya özel araştırma laboratuvarları için sosyal bilimciler olarak istihdam edilen bu antropologlar, yeni ve daha etkili sosyal politikalar geliştirmek için anketler yürütür ve verileri analiz eder. Batı dünyasında, nüfus sayımı çalışmaları yürütebilir, hastalıkları önleme konusunda çalışabilir veya yeni kalabalık kontrol tekniklerinin geliştirilmesine yardımcı olabilirler.

Sosyokültürel antropologlar, etkinliklerini değerlendirmek ve sosyal reform planlarının iyileştirilip iyileştirilemeyeceğini belirlemek için hükümet veya şirket politikalarını inceleyerek ve analiz ederek politika ve program analistleri olarak da kullanılabilirler. Birçok yönden, sosyal bilimciler, teorilerini çeşitli pratik uygulamalarda uygulamak için çalışan sosyologlardır.

Arkeoloji

Arkeologlar, insanların yaptıkları ve geride bıraktıkları nesneleri ortaya çıkararak ve analiz ederek insan kültürünü inceler. Yerden çıkardıkları çanak çömlek, aletler ve diğer şeyleri inceleyerek ve evlerin, çöp çukurlarının ve mezarlık alanlarının yerlerini haritalayarak, bir halkın yönettiği hayatların bir resmini oluştururlar.

Kemikleri ve dişleri inceleyerek, bir insanın beslenmesi ve çektikleri hastalıklar hakkında çıkarımlar yapabilirler. Arkeologlar medeniyetlerin gizli tarihini ortaya çıkardıkça, kültürlerin nasıl değiştiğine bakabilir ve en azından zamanla insan toplumlarındaki farklılıkları ve benzerlikleri açıklamaya başlayabilirler. Keşifleri tarihin belgelenmesi için gerekliyken, bazen geçmişte karşılaşılan zorluklardan kaçınmaya yardımcı olabilecek bilgileri açığa çıkararak çağdaş kültüre de faydalı olabilir.

En Popüler:  İcra Kurulu Başkanı Nedir ve Kimdir? Nasıl Olunur?

Arkeologlar genellikle bu alanda çalışırken, eserleri kazarken ve tarihi yapıları incelerken, bazıları da üniversite profesörü veya müze küratörü olarak iş buluyor. Hem küratörler hem de arşivciler, sahadan getirilen büyük kanıt koleksiyonlarını düzenler ve analiz eder. Bu koleksiyonlardaki bilgileri yorumlamaya ve halkın ve topluluğun dikkatine sunmaya yardımcı olurlar. Ek olarak korumanın teknik yönlerini ve müze içindeki sergilerin sergilenmesini denetlerler.

Dilbilimsel Antropoloji

Dilbilimsel antropologlar dil gelişimini ve bunun modern kültürlere nasıl uygulanacağını araştırır. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nin güneydoğusundaki insanların lehçesinin neden olumsuz bir klişe taşıdığını veya Inuit’lerin karı tanımlamak için neden 15 farklı kelimesi olduğunu inceleyebilirler. Bu çalışmaların amacı, belirli bir kültür için önemli olan değerleri ve endişeleri anlamak ve daha etkili kültürlerarası ilişkiler geliştirmektir.

Dil antropolojisinin öncülü, dil kesinlikle bir iletişim yolu olsa da aynı zamanda dünyayı görmenin ve birbiriyle ilişki kurmanın bir yoludur. Bu durum dilbilimsel antropologların bir dilin yapısının bir toplumun yapısını nasıl yansıttığıyla ilgilendikleri anlamına gelir; veya tersine, bir toplumun yapısının bir dilin evrimini nasıl etkilediği.

Oldukça büyük sorulara cevap arıyorlar: Dil yaşama şeklimizle, gücün tahsis edilme şeklimizle, uyum sağlama şeklimizle ve yönetilme şeklimizle nasıl bağlantılı? Nasıl şekillendirildi ve sosyal kimliği ve gerçeklik algılarını nasıl şekillendiriyor?

Biyolojik/Fiziksel Antropoloji

Biyolojik veya fiziksel antropologlar, insan türünün evrimini ve gelişimini inceler. Şunun gibi sorulara yanıt ararlar: İnsanlar farklı ortamlara nasıl uyum sağlar? Hastalığa ve erken ölüme ne sebep olur? Homosapiens diğer hayvanlardan nasıl evrimleşti?

Bu antropoloji dalı ayrıca saç ve ten rengindeki farklılıkları, kan türlerindeki farklılıkları, davranış ve sağlık arasındaki ilişkiyi ve genetik özelliklerin dağılımını inceleyerek insan çeşitliliğini açıklamaya çalışır. Biyolojik antropologlar, bu yapılar hakkında kapsamlı veriler toplayarak sağlığı artırmayı ve hastalıkların yayılmasını azaltmayı umuyorlar. Kısacası, insanın bütünsel anlayışına katkıda bulunmaya çalışırlar.

Bu antropologlar, insan soyuna ilişkin hipotezlerine ve sonuçlarına varmak için hem yaşayan hem de ölü insanları inceler; maymunlar ve maymunlar gibi diğer primatlar; ve fosil kanıtları.

Biyolojik antropologlar, evrimsel sürece, insan genetiğine ve adaptasyona dalmanın yanı sıra, günümüz beslenme alışkanlıklarının ve kirlilik gibi ekolojik sorunların sonuçlarını incelemek ve ifade etmekle de ilgilenebilirler.

Adli Antropoloji biyolojik/fiziksel antropolojide başka bir uzmanlık alanıdır. Polis ve tıbbi muayene memurlarına veya adli tıp görevlilerine yardımcı olmak için ceset kalıntılarının incelenmesi ile ilgilidir. Adli antropologlar, ölüm nedenlerini belirler ve cezai kovuşturmaya yol açabilecek kanıtları analiz eder. Adli antropologlar arkeoloji konusunda da eğitildikleri için gömülü kalıntıları kazabilir ve kanıtları titizlikle kaydedebilirler.

Adli antropologlar kimin öldüğünü, nasıl öldüklerini ve ne kadar önce öldüklerini belirlemeleri için çağrılır. Onlar da sizin gibi iskeletleri (modern veya eski, her yaştan iskelet) okuyabiliyor ve ben de bir kitap okuyabiliyorum. Kemikler ve dişler onlara, kalıntıların bir yetişkine mi yoksa bir çocuğa mı ait olduğu hakkında bilgi verir ve ayrıca diyetleri, yaşam biçimleri, cinsiyet ve soyları hakkında ipuçları sağlar. Kemiklere (anormal şekiller, boyutlar, yoğunluk, kırıklar, kesikler, kurşun delikleri vb.) Yakından bakıldığında travma, hastalık ve ölüm nedeni belirtilebilir.

En Popüler:  Veri Analisti Nedir ve Kimdir? Nasıl Olunur?

Biyolojik/fiziksel antropologlar, küresel sağlığa odaklanan bu çok taraflı kuruluşlar tarafından da istihdam edilebilir:
– Dünya Sağlık Örgütü
– Dünya Bankası
– Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu
– Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı
– Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC)

Antropolog Nasıl Olunur?

Antropologların farklı kişilikleri vardır. Araştırmacı bireyler olma eğilimindedirler. Bu da onların entelektüel, iç gözlemci ve meraklı oldukları anlamına gelir. Meraklı, metodik, rasyonel, analitik ve mantıklıdırlar. Bazıları aynı zamanda sanatsal yani; yaratıcı, sezgisel, hassas, açık ve ifade edici.

Bu meslek sana göre mi? Antropoloğun en iyi kariyer seçeneklerinizden biri olup olmadığını öğrenmek için ücretsiz meslek ve Kariyer testimizi yapabilirsiniz.

Antropoloğun Çalışma Yeri ve Şartları Nasıl?

Çoğu antropolog, araştırmalarının çoğunu yaptıkları veya üniversite öğrencilerine antropoloji öğrettikleri hükümetler veya üniversiteler tarafından istihdam edilmektedir.

Araştırmacılar ve profesörler yıl boyunca kapalı alanda çalışırlar. Geleneksel olarak düzenli bir çalışma saatleri programından yararlanırlar. Fakat bazen haftada 40 saatten fazla gereklidir. Zamanlarının çoğu, alanlarıyla ilgili araştırma verilerine ve eleştirel düşünceye dayalı raporlar yazmakla harcanmaktadır. Ders müfredatını öğretmeye ve oluşturmaya ek olarak profesörler de büyük üniversitelerdeki araştırma ekiplerine katkıda bulunabilir.

Hükümet ve büyük şirketler tarafından istihdam edilen sosyal bilimciler ve diğer antropologlar da düzenli bir çalışma programından ve hafif fiziksel taleplerden yararlanmaktadır. Günün çoğunu bir ofiste geçirirler, ilgili bilgileri araştırırlar ve işverenleri için raporlar hazırlarlar. Bazı sosyal bilimciler, belirli bir görevle ilgili araştırmaları için veri toplamak üzere alana da giderler.

Bazı antropolog türleri için saha çalışması gereklidir. Arkeologlar, araştırmalarına yardımcı olmak için eserleri ortaya çıkarmak için dünyayı dolaşabilirler. Fiziksel antropologlar da primatları doğal ortamlarında inceleyerek uzaklara seyahat edecekler. Bu pozisyonlardaki bilim adamlarının güçlü fiziksel dayanıklılığa sahip olmaları ve çeşitli hava koşullarında ve iklimlerde çalışmaya alışmaları gerekir.

Sıkça Sorulan Sorular

Antropoloji mezunları için kariyer yolları nelerdir?

Antropoloji çok geniş bir konudur ve beşeri bilimlerin en bilimsel ve bilimlerin en insancıl olanı olarak tanımlanmıştır. Bu yüzden örneğin tıp veya hukukta olduğu gibi bariz bir kariyer yolu yoktur.

Dünya daha küreselleştikçe, antropoloji ile ilgili kariyerler artacak ve istihdam edilebilirlik artacaktır. Antropoloji mezunları yüksek bir kültürel farkındalığa sahiptir ve insanlar ve davranışları hakkındaki büyük hacimli verileri değerlendirip yorumlayabilen analistlere ve araştırmacılara olan ihtiyaç giderek artmaktadır.

Birçok antropoloji mezunu, hukuk, endüstriyel ilişkiler, ekonomi, sosyal bilimler, öğretim, gazetecilik, danışmanlık, kriminoloji ve pazarlama alanlarındaki çalışmalarını genişletmeye karar verir. Arkeolojik alanlarda (sözleşmeli arkeoloji firmaları için), fiziksel antropoloji laboratuvarlarında ve müzelerde çalışan yüksek lisans derecesine sahip antropologlar bulunabilir.

Mezunların sadece küçük bir yüzdesi akademisyen veya araştırmacı olarak antropolog olur (çoğu akademik iş için doktora derecesi gerekir). Antropolojideki doktora dereceleri, kar amacı gütmeyen kuruluşlarda, araştırma enstitülerinde, devlet kurumlarında, dünya kuruluşlarında ve özel şirketlerde akademik olmayan kariyerler de alabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu