Gizlilik Politikası

Bu gizlilik bildirimi, web sitelerimizden veya hizmetlerimizden birine katıldığınızda sizden topladığımız bilgileri anlatır. Bu bilgileri toplarken bir veri denetleyicisi olarak hareket ediyoruz ve yasa gereği size hakkımızda, verilerinizi neden ve nasıl kullandığımız ve verileriniz üzerindeki haklarınız hakkında bilgi vermemiz gerekiyor.

Veri koruma yasasında değişiklikler

25 Mayıs 2018 tarihinden itibaren, kişisel verilerinizi Genel Veri Koruma Yönetmeliği’ne (GDPR) uygun olarak işleyeceğiz. Bu noktaya kadar kişisel verilerinizi mevcut Veri Koruma Yasası 1998’e (DPA) uygun olarak işlemeye devam edeceğiz. Bu bildirim hem DPA’ya hem de GDPR’ye uygun olacak şekilde yazılmıştır.

Hangi kişisel verileri topluyoruz?

Kariyer seçenekleri, iş fırsatları, lisans ve lisansüstü eğitim seçenekleri ile işveren destekli etkinlikler ve yarışma sonrası, lisansüstü ve yarışmalar gibi diğer ilgili hizmetler hakkında bilgi vermemize yardımcı olabilmemiz için sizden bazı kişisel bilgiler talep ediyoruz.

Kişisel veri talebi ayrıca GDPR’de tanımlandığı şekliyle “özel kategori verileri” veya DPA’da tanımlandığı şekliyle “hassas kişisel veriler” içerebilir. Her iki durumda da bu, ırksal veya etnik köken, cinsel yönelim ve sağlık (örneğin: Engelli olup olmadığınızı) içerebilir. Bu bilgileri bizimle paylaşmak isteyip istemediğinize karar verebilirsiniz. Bu bilgilerin paylaşılmaması, hizmetlerimizi kaydetmenizi veya kullanmanızı engellemez.

Ayrıca zaman zaman bir çalışanın bir etkinlik, kurs sağlayıcısı veya işveren fırsatı için ihtiyaç duyabileceği sosyal hareketlilik ile ilgili bilgiler talep edebiliriz.

Çerezleri ve diğer benzer teknolojileri kullanarak, hizmetlerimizin sunumunu iyileştirmek için web sitelerimiz ve sistemlerimizle olan etkileşiminizi kaydedebiliriz. Ayrıca güvenlik önlemlerimizin bir parçası olarak bizimle iletişime geçtiğiniz IP adresini de kaydedebiliriz.

Bu bilgileri neden topluyoruz?

Size özel tercihlerinize veya deneyimlerinize göre uyarlanmış en iyi kariyer tavsiyesini sunmak için hakkınızda bilgi toplarız.

Buna ek olarak bazen anonim kişisel verileri (yani, tüm kişisel tanımlayıcılar kaldırılmış olarak) araştırma, endüstri trend raporlaması ve kendi planlama amaçlarımız ve gelecekteki gelişmeler için kullanırız.

Bilgilerim nerede saklanıyor?

Bilgileriniz ya web sitelerimiz ya da tümü Avrupa Birliği dahilindeki diğer sistemler için veritabanlarında depolanmaktadır.

Bilgilerinizle ne yapıyoruz?

Verdiğiniz kişisel bilgiler, tercihlerinize bağlı olarak daha uygun öneriler ve fırsatlar sunmamıza yardımcı olur. Amacımız size yalnızca sizinle alakalı içerik sağlamaktır. Bu durum kariyer tavsiyeleri, iş fırsatları, işveren sponsorluğundaki etkinliklerimiz hakkında bilgi ve e-posta veya başka yollarla (uygun bilgileri sağladığınız) size gönderilebilecek ödül etkinliklerimizi içerir. Bu e-postaların aboneliğini iptal edebilir veya profil bilgilerinizi istediğiniz zaman site üzerinden veya her e-postanın altında sağlanan bağlantı aracılığıyla değiştirebilirsiniz.

Daha açık olmak gerekirse, bilgileriniz aşağıdaki yollardan bir veya daha fazlasıyla kullanılabilir:

 • Müşteri fırsatları, sponsorlu etkinlikler veya işveren sponsorlu yarışmalar dahil olmak üzere hizmetlerimizin sunumunda sizinle iletişim kurmak.
 • İşveren destekli bir etkinliğe katılma veya işveren destekli ödül yarışmasına katılma konusundaki ilginizle doğrudan iletişime geçmek
 • Şartlar ve koşullar veya politika değişiklikleri ile ilgili değişiklikleri size bildirmek için.
 • Hizmetlerimizi ve size sunduğumuz hizmetleri geliştirmemize yardımcı olmak için.
 • Pazar araştırması faaliyetlerini yürütmek.
 • Size uygun tavsiye ve kariyer seçenekleri sunmak.
 • Web sitelerimiz, uygulamalarımız ve sistemlerimizdeki etkileşimli ve kişiselleştirilmiş hizmetlerle daha iyi etkileşime girmenizi sağlamak için.
 • Toplu ve anonimleştirilmiş bir biçimde, verileri yeni ürünler planlamak, müşterilerimizle olan ilişkimizi yönetmek ve mevcut ürünleri iyileştirmek için kullanın.
 • Herhangi bir sosyal medya paylaşım işlevselliğini ve kimlik doğrulamasını kolaylaştırmak için.
 • Şikayetleri ve veri erişim taleplerini veri koruma yasasına uygun olarak çözmek.
 • Herhangi bir yasal yükümlülüğün kolaylaştırılması veya sahip olabileceğimiz mahkeme işlemlerinin savunulması için.

Verilerinizi kimlerle paylaşabiliriz?

Şirketler Grubumuz

Size mümkün olan en iyi entegre kariyer tavsiyesini ve hizmetlerini sunmak için, zaman zaman kişisel bilgilerinizi web sitelerimiz arasında aktarabiliriz. Bu bazen grubumuzdaki farklı şirketler arasında olabilir. Bunu yapmadan önce, bu tür aktarımların haklarınızı etkilemediğinden emin olmak için Veri Koruma Etki Değerlendirmesi yaparız. Yukarıdaki bilgileri kullanarak bizimle iletişime geçerek verilerinizin bu şekilde işlenmesine itiraz edebilirsiniz.

Servis sağlayıcılarımız

E-posta gönderme ve katılım bilgilerini koruma amacıyla, kullanıcılara e-posta gönderebilecekleri tercih kriterlerine ve katılım izlerine göre hizmet sunan servis ortaklarımızla kişisel verilerinizin güvenli bir kopyasını saklayacağız. Bu verilere erişim sıkı bir şekilde kontrol edilir ve veri denetleyicisi olarak kalırız.

Devlet, yasal veya düzenleyici otoriteler

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına bağlı olarak kişisel bilgilerinizi yasal bir zorunluluk olduğu belirli kamu veya yasal yetkililerle paylaşması gerekebilir.

Verileriniz yasal dayanağı

Razı olmak

Bazen verilerinizi rıza (hassas veriler gibi) veya kariyer, iş fırsatları veya işveren tarafından desteklenen etkinlikler ve yarışmalarla ilgili olmayan tanıtım veya pazarlama materyallerinin gönderilmesi temelinde işleyebiliriz. Ayrıca Sosyal ağınıza bağlanmak için bir tesisin bulunduğu yer.

Sözleşme

Başvurduğunuz veya ilgilendiğiniz belirli bir rol için CV’nizi bir işverene veya işe alım danışmanına göndermek gibi sizinle sözleşme imzalamak için verilerinizi işleme gerekebilir. Ayrıca verilerinizi işlememiz gerekebilir bir hizmet sunumunda size karşı olan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla bir işveren veya okul iseniz.

Meşru menfaat

Meşru menfaatlerimiz şu maddeleri içermektedir:

 • Hizmetlerimizin güvenliğini ve bütünlüğünü sağlamak ve web siteleri ve uygulamalar gibi sistemlerimizin düzgün çalışmasını sağlamak;
 • Müşterilerimize hizmet satma ve sağlama;
 • Müşterileri, çalışanları ve diğer bireyleri (kendiniz dahil) korumak ve güvenlik, sağlık ve refahlarını korumak;
 • Ürün ve hizmetlerimizin tanıtımı, pazarlanması ve reklamının yapılması;
 • Kariyerinizle ilgili olarak müşterilerimizden tercihlerinize göre tanıtım amaçlı iletişim gönderme;
 • Müşterilerimizi ve davranışlarınızı, faaliyetlerinizi, tercihlerinizi ve daha kaliteli ve özel bir deneyim sunmak için ihtiyaçlarınızı anlamak;
 • Mevcut ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi;
 • İdare eden müşteri ve irtibat, sorgu, şikayet veya anlaşmazlıklar; ve
 • Müşterilerimize, kendinize, çalışma arkadaşlarınıza, hissedarlarımıza ve diğer paydaşlarımıza karşı görevlerimizi yerine getirmek.

Böyle bir yasal dayanağın garanti edilmediğini veya sahip olabileceğiniz haklardan herhangi birini geçersiz kıldığını düşünüyorsanız, verilerinizin meşru menfaat altında işlenmesine itiraz etme hakkınız vardır.

Bilgileriniz üzerindeki haklarınız

Yasaya göre hakkınızda hangi bilgileri tuttuğumuzu sorabilir ve yanlışsa düzeltmemizi isteyebilirsiniz.

Ayrıca yasal olarak yapmadığımızı düşünüyorsanız, bilgilerinizin bir kopyasını vermemizi ve bilgilerinizi bir süre kullanmayı bırakmamızı da isteyebilirsiniz.

E-posta, posta veya telefon yoluyla istek göndermek için lütfen yukarıda verilen iletişim bilgilerini kullanın.

Yukarıdakilere ek olarak GDPR kapsamında aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • 25 Mayıs 2018 tarihinden itibaren ücretsiz olarak hangi kişisel verilerin tutulduğunu sorma hakkı.
 • Ücretsiz tuttuğumuz güncel olmayan veya yanlış kişisel verileri güncelleme ve düzeltme isteğinde bulunma hakkı.
 • Rızaların işlenmek için tek yasal dayanak olduğu ve bu rızanın geri çekildiği durumlarda kişisel verileri silme hakkı.
 • Doğrudan veri sahibi tarafından sağlanan kişisel verilerin, işlemenin yasal dayanağının sözleşmeye veya rızaya dayandığı CSV gibi açık bir biçimde dışa aktarılabilmesi açısından veri taşınabilirliği hakkı.
 • Aşağıdaki durumlarda kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtlama veya itiraz etme hakkı:
  • Kişisel verilerin doğruluğuna itiraz ediyorsunuz ve doğruluğunun doğrulanması gerekiyor;
  • İşlem yasalara aykırı ve silme işlemi için kısıtlı işlem isteğinde bulunuyorsunuz.

Onayın alındığı herhangi bir zamanda onayınızı geri çekebilirsiniz. Onay yalnızca tek yasal işlem temeli ise, onay alındıktan sonra verilerin işlenmesini durduracağız. Ardından, silme hakkınızı kullanmanız istenene veya kişisel veriler belirtilen saklama süresinin (hangisi önce gelirse) dışına çıkıncaya kadar veriler kısıtlı bir işleme moduna geçirilir.

Sizinle iletişimimiz

Size hizmetlerimizi sunmak amacıyla sizinle periyodik olarak e-posta, posta, telefon veya cihaz bildirimleri yoluyla iletişim kuracağız. Yasal amacı hem GDPR hem de Gizlilik ve Elektronik İletişim Yönetmeliği kapsamında meşru menfaat altındadır.

Bununla birlikte bu iletişimin içeriği hakkında endişeleniyorsanız (istenmeyen pazarlama iletişimleri gibi veya sadece sizinle iletişim kurma şeklimizi değiştirmek istiyorsanız lütfen ilgili web sitesindeki profilinize giriş yapın ve tercihlerinizi değiştirin veya ilgili abonelikten çıkma bağlantısını kullanın. Alternatif olarak yukarıdaki ayrıntılarda bize telefonla veya mektupla ulaşabilirsiniz.

Bu gizlilik bildirimindeki değişiklikler

Zaman zaman bu bildirimde değişiklik yapmamız gerekebilir. Her iki e-posta bildirimi veya ilişkili web siteleri aracılığıyla yapılan değişiklikleri size bildirmeye çalışacağız. Bu gizlilik bildirimi en son 7 Mayıs 2023 tarihinde güncellenmiştir.

Şikayet hakkınız

Bilgilerinizi kullanımımızla ilgili bir şikayetiniz varsa bize iletişim bölümünden ulaşabilir; istek, öneri ve şikayetlerinizi iletebilirsiniz.

Başa dön tuşu