Uluslararası Yardım Çalışanı Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Uluslararası bir yardım/geliştirme çalışanı olarak önceliğiniz, gelişmekte olan dünyadaki insanlara ve topluluklara yardım ve yardım sağlamak olacaktır.

İnsani yardım çalışmaları genellikle acil durumlara müdahale etmeyi, deprem ve savaş gibi doğal ve insan kaynaklı felaketlerden etkilenenlere yardım etmeyi içerir.

Uluslararası bir yardım/geliştirme çalışanı olarak sorunlara uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümler oluşturmak için gelişmekte olan ülkelerle çalışacaksınız. Eğitim, sağlık, sağlık ve tarım gibi alanlarda kalkınma projeleri üzerinde çalışmak. Ayrıca kentsel ve kırsal alanların ve küçük işletmelerin gelişimiyle de ilgili olabilirsiniz.

Bu sektördeki çalışmalar çeşitlidir ve şu maddeleri içermektedir:

 • Fikir ayrılığı
 • Afete hazırlık
 • Ekonomi bilimi
 • Eğitim
 • Çevre
 • Zorla göç
 • Cinsiyet eşitliği
 • Yönetim
 • Sağlık hizmeti
 • İnsan hakları
 • Altyapı
 • Geçim kaynaklarının
 • Güvenlik.

Uluslararası yardım/geliştirme çalışanı türleri

Kariyer alanları şunlardır:

 • Yönetim
 • Araştırma
 • Bağış
 • Eğitim
 • Danışmanlık
 • Savunma
 • Yardım çalışmaları
 • Ekonomist roller
 • Tıp
 • Mühendislik
 • Planlama.

Sorumlulukları ve Görevleri Nelerdir?

Uluslararası bir yardım/geliştirme çalışanı olarak yapmanız gerekenler:

 • Bir ofisteki veya ekibin günlük çalışmalarını yönetme
 • Projeleri yönetmek, izlemek ve değerlendirmek
 • İhtiyaç değerlendirmeleri yapmak
 • Bağış toplama örgütü
 • Proje önerilerini ve raporlarını araştırmak ve yazmak
 • Kriz müdahalesine duyulan ihtiyacı azaltmak için uzun vadeli kalkınma veya afet yönetimi için stratejik planlama yapmak
 • Hızlı hareket eden acil durumlarda gerekli olan yanıtı değerlendirmek
 • Bütçeleri yönetmek ve kaynakları tahsis etmek
 • Belirli denizaşırı programların geleceğini sağlamak için fon teklifleri taslağı
 • Çalışanları ve gönüllüleri işe almak, yönetmek ve eğitmek
 • Alandaki ortak kuruluşlarla ilişkiler geliştirmek ve kapasite geliştirmeyi teşvik etmek
 • Gönüllüler, müşteriler, ortaklar ve bağışçılar dahil olmak üzere ilgili iç ve dış paydaşlarla etkili iletişim kurabilir
 • Kamu kurumları ve diğer sivil toplum kuruluşları ile müzakere ve irtibat kurmak
 • Kararsız alanlarda çalışan personelin güvenliğini sağlamak için güvenlik prosedürlerini uygulamak – güvenlik durumuna genel bakış ve uygun kararları vermek
 • Sponsorları, hükümetleri ve halkı savunarak ve lobi yaparak yoksul toplulukların ihtiyaçlarını temsil eder.

Maaşları Ne Kadar? (2023 Güncel Zamlı Maaş)

 • Ekip yöneticisi, koordinatör veya araştırma asistanı, 48.000 TL ile 50.000 TL arasında değişmektedir.
 • Proje yöneticisi, politika yöneticisi veya program geliştirme danışmanı 50.000 TL ile 95.000 TL arasındadır.
 • Geniş tecrübe gerektiren yurtdışı bir gönderi, örneğin: bölgesel veya ülke program yöneticisi, saha koordinatörü, uzman mühendisler, lojistikçiler, 49.000 TL ile 77.000 TL arasında para kazanabilirsiniz. Bu durum sorumluluk, beceri, organizasyon ve temel ülkeye bağlı olarak geniş ölçüde değişir.

Gelir, kazanç ve maaş bilgisi sadece bilgilendirme amaçlıdır.

*Maaşlar Temmuz 2023’de güncellenmiştir.

Çalışma Saatleri

Yurtdışı çalışma saatleri, özellikle acil yardım durumlarında uzun ve tahmin edilemez olabilir.

Yarı zamanlı çalışma denizaşırı gönderiler için olası değildir. Birkaç ay ile üç yıl arasında değişen sabit vadeli sözleşmeler, denizaşırı kayıtlar için olasıdır; kariyer aralarının yanı sıra görevler arasında işsizlik süreleri olması ihtimali de vardır.

Çalışma Şartları Nasıl?

 • Çoğunlukla ofis tabanlıdır. Yurtdışı gönderiler ofis ve saha bazlı işleri birleştirebilir.
 • Denizaşırı yerler, hem şehirleri hem de mülteci kampları veya küçük köylerdeki eğitim programları gibi uzak yerleri içerir. Yurtdışı kayıtlar arasında sık sık yer değiştirme, yaygındır ve ortakları veya bağımlıları olanlar, bazı kayıtların eşlik edilmediğinin farkında olmalıdır.
 • İş yerleri arasında, hepsinin kişisel güvenlik açısından bir risk oluşturduğu politik dengesizlik, doğal afet ve tıbbi tehlike alanları bulunabilir.
 • Alandaki projeleri ziyaret etmek için yapılan kısa geziler bazı işlerde yılda birkaç hafta veya ay kadar sürebilir. Uluslararası çapta çalışan personel, zamanlarının %50’sini ülke veya bölgelerinde seyahat ederek geçirebilir.
En Popüler:  Yardım Görevlisi Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Aranan Şartlar ve Nitelikler Neler?

Bu çalışma alanına giren birçok insan, sosyal bilimlerde veya ilgili bir mesleki konuda bir dereceye sahiptir. Fakat tüm görevler belirli bir derece gerektirmiyor. Aşağıdaki konular şansınızı artırabilir:

 • Ekonomi bilimi
 • İnsan hakları
 • Uluslararası gelişim veya gelişim çalışmaları
 • Lojistik
 • Tıp, hemşirelik ve diğer sağlıkla ilgili konular
 • Sosyal Politika
 • Su veya sıhhi tesisat mühendisliği.

Önemli derecede ilişkili bir deneyim göstermediğiniz sürece bir derece olmadan giriş yapmak mümkün değildir.

Bir lisansüstü kursa başlamadan önce gelişiminde bazı iş deneyimi elde etmek için iyi bir fikirdir. Bu durum daha ileri çalışmalar için bağlam sağlayacaktır ve ayrıca üstlenilecek en uygun akademik veya profesyonel niteliklerin belirlenmesine yardımcı olacaktır.

Lisansüstü dersler uluslararası gelişim yönetimi, uluslararası gelişim çalışmaları, uluslararası sağlık yönetimi, yardım yönetimi ve küresel sosyal politika gibi konularda mevcuttur.

Uluslararası gelişimde lisansüstü derslerini almanızı tavsiye ederiz.

Finans, BT, kaynak yaratma, İnsan Kaynakları veya pazarlama gibi alanların arka planı, doğrudan yurtdışı projelerin yönetiminde yer almaksızın geliştirme çalışması yapmak istiyorsanız kalkınma ajanslarına alternatif bir giriş noktası sunabilir.

Uluslararası yardım/gelişme, zorla girilmesi zor ve son derece rekabetçi bir kariyer alanıdır. Uygulama yapmadan önce sektörün ve organizasyonların nasıl işlediğine ilişkin biraz araştırma yapmak ve bilgi ve anlayış seviyenizi yükseltmek çok önemlidir.

Gerekli Beceriler Nedir?

Aşağıdaki maddeleri yapmanız gerekecek:

 • Çeşitli insanlarla ilişki kurma ve onlarla iletişim kurabilme
 • Problem çözme yetenekleri ve baskı altında etkin şekilde çalışabilme becerisi
 • Değişen takımlarda etkin ilişkiler kurma ve sürdürme becerisi
 • Hem insanların hem de projelerin yönetimi ve diğerlerini motive edebilme
 • Sonuçları elde etmek ve eyleme geçmek için kararlılık ve kararlılık
 • İş yükünü yönetme, görevleri önceliklendirme ve gerektiğinde yetki verme yeteneği
 • Kültürlerarası duyarlılık
 • Öz-farkındalık ve örgütsel farkındalık
 • Sabır ve uzun vadeli bir bakış açısı benimseme isteği
 • Hızlı bir şekilde yeni beceriler öğrenme ve edinme ve öğrenmeyi bir durumdan diğerine aktarma esnekliği
 • Operasyonel karar verme becerileri
 • Temel koşullarda yaşama ve seyahat etme isteği
 • Dil yetenekleri – Fransızca, İspanyolca ve Portekizce sıkça talep edilir ve bölgeye bağlı olarak Arapça, Rusça, Çince, Svahili veya diğer Afrika ve Asya dilleri bilgisi avantajlı olabilir.
 • Son derece spesifik beceri ve tecrübe – insani ve felaket yardımı görevlerinde gerekli olabilir.
En Popüler:  Topluluk Geliştirme Çalışanı Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

İş Deneyimi ve Staj Başvurusu

Sektördeki ilk görevinizi almanın anahtarı önceki tecrübelerle ilgilidir. Çalışma sırasında ya da sonrasında, gönüllü ya da ücretli iş deneyimi kazanmak esastır.

Yurtdışı deneyim kazanmanın yollarının çoğu, biraz kendi kendini finanse etmeyi gerektirir. Gönüllü Hizmet Yurtdışı (VSO), ilgili kalifikasyon sonrası deneyimi olan başvuru sahiplerine açık bir program yürütmektedir. VSO’nun Uluslararası Vatandaşlık Hizmeti (ICS) programı, 18 ile 25 yaşları arasındaki, 40’tan fazla ülkedeki ortaklarıyla çalışma fırsatı sunan bir programdır. Aynı zamanda 23-35 yaş arası çocuklar için takım lideri yerleştirmeleri gerçekleştiriyor.

İşverenler ve İş İlanları

Uluslararası kalkınma ve acil yardım kuruluşları, uluslararası yardım/geliştirme çalışanlarının ana işverenleridir. Bunlar devlet daireleri veya STK’lar olabilir.

STK’lar gönüllü ve dini örgütleri içerir ve büyüklük, yapı, bölgesel odaklanma ve ücretli personel istihdam etme kapasitelerine göre değişir. Bazıları, ağırlıklı olarak finans, fon sağlama veya denizaşırı proje yönetimi konularında İstanbul merkezli roller sunmaktadır. Bazıları gelişmekte olan ülkelerde deneyimli personel kurmaktadır.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), gelişim sürecinde bir kariyer peşinde koşan genç profesyonellere (genellikle 32 yaşın altında) uygulamalı deneyim sağlayan Genç Profesyonel Memur (JPO) Programını yürütmektedir.

Yeni mezunlar ve yüksek lisans derecesi ve tecrübesi olanlar için istihdam, Dünya Bankası tarafından sunulmaktadır.

Birleşmiş Milletler (BM) gibi başlıca uluslararası kuruluşlar, istihdam alımlarını, ülkelerin uluslararası kotalarında yeterince temsil edilmediğine dayandırmaktadır. Stajlar çeşitli BM kuruluşları tarafından sunulmaktadır. Birleşmiş Milletler web sitelerinin kapsamlı bir listesine Birleşmiş Milletler Örgütler Sistemi aracılığıyla ulaşılabilir.

Mesleki Gelişme ve Eğitimler

Mesleki eğitim gönüllülük, staj ve kısa kurslarla verilme eğilimindedir.

Dünya Servis Sorgulama (WSE) birçok uzman servis aracılığıyla bilgi ve kariyer danışmanlığı sunar.

Büyük bir kuruluş için çalışmayı seçerseniz, size kapsamlı bir indüksiyon verilecektir. Bunun amacı, işinizi etkili bir şekilde yapmanıza yardımcı olmaktır ve bireysel öğrenme ihtiyaçları tespit edilecektir. Geleneksel eğitim kursları, konferanslar ve seminerler, e-öğrenme, koçluk, mentorluk ve staj gibi çeşitli eğitim seçeneklerinden birini seçebileceksiniz.

Kar amacı gütmeyen kuruluşlar, genellikle personel eğitimi için daha az fon sağlama eğiliminde olduğundan, diğer kuruluşlar kadar resmi kurum içi eğitim sunamamaktadır.

Bir mühendislik mezunuysanız veya mesleki bir dereceye sahipseniz, ilgili meslek kuruluşunuza katılabilir ve ayrıca profesyonel akreditasyon veya yeminli statü için çalışabilirsiniz. Ayrıca ilgili mesleki eğitime katılabilirsiniz.

Kariyer ve İş İmkanları

Uluslararası yardım/geliştirme çalışanları için belirlenmiş bir kariyer yolu bulunmamaktadır. Kendi kariyerinize, kendi becerilerinize ve yeteneklerinize göre oy vermeniz gerekecektir. Deneyim kazanmak için STK’lar arasında geçiş yapmak genellikle denizaşırı görevlerin bir karışımı ile yaygındır. Yurt içi ve yurt dışı postalar için rekabet yoğun. Yurtdışında çalışmak, örneğin sağlığın teşviki, mikro finansmanı veya lojistiği gibi daha yüksek veya uzmanlaşmış niteliklere sahip olmadan zor olabilir.

Ülke veya bölgesel program yöneticisi gibi yayınlar genellikle en az beş yıllık deneyim gerektirir. Bu seviyedeki işe alım giderek daha fazla küreselleşmekte ve nitelikli vatandaşların uygun kültürel geçmişe sahip olarak atanmasına yönelik kayda değer bir hareket göstermektedir. Kuruluşların kendilerini içinde bulundukları gelişmekte olan ülkelerde ya da bunlara yakın bir yerde merkezileştirme ve temel alma konusunda artan bir eğilim vardır.

Bazı ülkelerdeki danışmanlıklar için rekabetin artmasına rağmen önemli ölçüde deneyim kazandıktan sonra danışmanlık bir seçenek olabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu