NanoTeknoloji Mühendisi Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Nanoteknoloji mühendisi, nano ölçekli parçacıklara ve etkileşimlere dayalı yeni malzemeler, yöntemler veya prosedürler oluşturmak için disiplinlerarası bilimin sınırlarını zorluyor.

Nanoteknoloji mühendisi, nano ölçekte (metrenin milyarda biri) maddeyi manipüle ederek ilaçlar ve teşhis araçlarının yanı sıra yeni malzemeler ve donanımlar geliştiriyorlar. Nanoteknoloji, bilim, fizik, kimya, biyoloji, mühendislik ve bilgisayar bilimlerini kapsar.

Çalışmaları, kendi alanlarında nano ölçekli sistemleri (organik veya inorganik) gözlemlemeye dayanan deneyler tasarlamayı ve yürütmeyi, genellikle birkaç disiplindeki diğer araştırmacıların yardımıyla. Bilgi daha sonra yeni bir malzeme, cihaz veya prosedür gibi sonuçların pratik uygulamalarını geliştirmek için analiz edilir. Hesaplamalı araştırmalar, teorik bilgileri artırmak ve pratik deneylerin tasarlanmasına ve geliştirilmesine yardımcı olmak için benzetilmiş nano ölçekli deneyler ve sistemler kullanılarak da yapılabilir.

Nanoteknoloji araştırması genellikle farklı bölümler veya kurumlar arasında işbirliği yapar ve akademi ile sanayi arasındaki sınırı aşar. Bir nanoteknoloji uzmanı olarak sık sık doktora yapacaksınız ve çalışmalarınız için merkezi bir bilgi bankasının temelini oluşturmak için çalışmalarınız sırasında geliştirilen bağlantıları ve ağları kullanacaksınız.

Sorumlulukları ve Görevleri Nelerdir?

İşler genellikle laboratuvar temellidir. Fakat bunun kesin niteliği endüstride veya akademi’de çalışmanıza bağlı olabilir. Her iki çalışma alanında da sorumluluklar aynıdır ve yapmanız gerekenler:

 • Nano ölçekli sistemleri araştırmak ve analiz etmek için deneyler planlamak ve yürütmek
 • Karmaşık enstrümantasyonu kullanmak veya tasarlamak ve inşa etmek
 • Deney sonuçlarını açıklamak için teoriler geliştirmek için ekstrapolate veriler
 • Sonuçları raporlara veya bilimsel makalelere veya kitaplara yazmak
 • Ürün veya malzemelerin testini düzenlemek
 • Yeni ürünler geliştirmek ve yeni metodoloji uygulama yolları
 • Sonuçların doğru kayıtlarını tutmak
 • Finansman için başvuru yazmak
 • Genellikle diğer disiplinlerden gelenler de dahil olmak üzere diğer bilim insanlarıyla işbirliği yapmak
 • Uzmanlık yetenekleri ve uzmanlığı geliştirmek
 • Sağlık ve güvenlik düzenlemeleri dahilinde çalışmak
 • Öğrencilere veya stajyerlere öğretmek veya ders vermek
 • Mevcut ürün veya prosedürleri iyileştirmek için yenilikçi yöntemler geliştirmek
 • Yapılan işlerde kar/zarar marjlarını göz önünde bulundurun
 • Çalışma alanınızdaki ilerlemelerle ve uzman literatür ve toplantılarla daha geniş araştırmalarla güncel kalın
 • Çeşitli izleyicilere sunum da dahil olmak üzere, yeni bulguları departman, kurumsal veya ulusal toplantılarda ve konferanslarda yaygınlaştırmak
 • Bireysel projeleri ve iş parçalarını yönetme
 • Daha yüksek seviyelerde, bir araştırma ekibini (teknisyenler ve destek personeli dahil) veya bir grup araştırma öğrencisini yönetin.

Maaşları Ne Kadar? (2024 Güncel Zamlı Maaş)

 • Doktora öğrencileri genellikle, 50.000 TL civarında vergiden muaf bir harçla gelir. Fakat bazıları endüstri tarafından finanse edildiğinde bundan daha yüksek olabilir.
 • Araştırmada çalışan nanoteknoloji mühendisi doktoralarını tamamladıktan sonra genellikle 60.000 TL ile 70.000 TL arasında alıyorlar.
 • Üst düzey bir düzeyde, nanoteknoloji mühendisi 65.000 TL ile 85.000 TL arasında alabilirler. Bu seviyedeki maaşlar sektörler arasında değişmektedir.
 • Üniversite profesörleri veya benzerleri 120.000 TL’den fazla kazanabilir.

Büyük şirketler genellikle küçük firmalardan daha yüksek maaşlar sunar. Fakat küçük bir şirkette daha fazla sorumluluk alma fırsatı daha erken bir aşamada ortaya çıkabilir.

En Popüler:  Maden Uzmanı Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Gelir, kazanç ve maaş bilgisi sadece bilgilendirme amaçlıdır.

*Maaşlar Temmuz 2024’te güncellenmiştir.

Çalışma Saatleri

Genellikle 37 saatlik bir hafta çalışacak olsanız da son başvuru tarihlerini karşılamak için fazla mesai yapmanız gerekebilir. Akademi’de öğretim sorumlulukları veya ekipman erişim süresindeki kısıtlamalar nedeniyle zaman zaman düzensiz çalışmanız gerekebilir. Endüstrideki nanoteknoloji mühendisi vardiya paternlerine veya son teslim tarihlerine uymak için çalışmak zorunda kalabilirler.

Yarı zamanlı çalışma mümkündür.

Akademi’de sözleşme süreleri finansman ödeneğine bağlı olabilir.

Çalışma Şartları Nasıl?

 • Bir nanoteknoloji uzmanı olarak çoğunlukla laboratuvarda bulunacaksınız. Fakat mevcut projenizin niteliğine bağlı olarak başka ortamlarda da çalışmanız gerekebilir.
 • Bazı araştırmalar katı güvenlik protokolleri altında tehlikeli veya toksik malzemelerle çalışmayı içerebilir.
 • Erken dönem akademik görevlerin kısa vadeli sözleşmeler olması muhtemeldir.
 • İşler İstanbul’da yaygın bir şekilde mevcuttur. Fakat uzmanlık araştırmasıyla ilgili yayınlar daha az sayıda kurumla sınırlı olabilir. Belirli uzmanlıklarda yurtdışında çalışma fırsatları olabilir. Bu yüzden en azından sınırlı bir süre için yurtdışında çalışmaya isteklilik beklentilerinizi artırabilir.
 • Deney ve testleri yapmak için İstanbul ve yurtdışındaki diğer laboratuvarları ziyaret etmeniz gerekebilir. Ayrıca ulusal veya uluslararası konferanslara ve toplantılara katılabilirsiniz. Bireysel hibelere bağlı olarak bu tür toplantılar için çoğunlukla fon mevcuttur.

Aranan Şartlar ve Nitelikler Neler?

Nanoteknoloji alanında araştırmaya girmek için aşağıdaki gibi ilgili bir konuda iyi bir dereceye ihtiyacınız olacaktır:

 • Biyoloji/moleküler biyoloji
 • Biyokimya veya kimyasal biyoloji
 • Kimya
 • Bilgisayar Bilimi
 • Elektronik
 • Mühendislik
 • Malzeme bilimi
 • Fizik.

İşverenlerin çoğu, araştırma tabanlı bir yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmanızı veya özellikle araştırma veya geliştirme alanındaki roller için birine çalışmanızı ister. Lisansüstü eğitim olmadan laboratuvar teknisyeni olarak bir pozisyonu garanti altına alabilirsiniz. Fakat ilerleme sınırlı olacaktır.

Nanoteknolojide lisansüstü derslerini almanızı tavsiye ederiz.

Mühendislik ve Fiziksel Bilimler Araştırma Konseyi (EPSRC), her yıl yüksek lisans bölümlerini ve doktoralarını eğitim hibeleri ile finanse etmek için önemli miktarda para harcıyor. Öğrenciler ve diğer finansman kaynakları hakkında daha fazla bilgi edinmek için doğrudan üniversitelerle iletişime geçin. Araştırma bölümleri için başvuruda bulunmanız gerekebilir, böylelikle bölümlerin sizin adınıza fon başvurusunda bulunma zamanı olsa da daha önce düzenlenmiş fonlarla birlikte ilan edilen yayınlar olmasına rağmen. Alan rekabetçi olabilir. Fakat herhangi bir zamanda farklı kurumlar arasında çoğu zaman mevcut olan düzenli bir pozisyon döngüsü vardır.

Doktora sonrası araştırma yapmayı veya çalışmayı planlıyorsanız, ilgilendiğiniz alandaki araştırmacıları profesyonel ağ siteleri, bilimsel dergiler ve kendi iletişim ağlarınızı kullanarak tanımlamalısınız. Araştırma ilgi alanlarınızı akademik danışmanınızla da tartışabilirsiniz.

Gerekli Beceriler Nedir?

Sahip olmanız gerekenler:

 • Teknik ve bilimsel beceriler
 • Analitik beceriler ve problem çözmede mantıklı bir yaklaşım
 • Sayısal beceriler
 • İletişim ve sunum becerileri
 • Karmaşık konuların hem sistematik hem de yaratıcı olarak ele alınma kapasitesi
 • BT yetenekleri ve bilgisayar kontrollü ekipman kullanma becerisi
 • Yayın için rapor ve bildiri yazabilme
 • Takım çalışması ve proje yönetimi becerileri
 • Hem zamanı hem de bütçeleri etkin bir şekilde yönetme yeteneği
 • Detaylara dikkat
 • Öz motivasyon ve sabır.

İş Deneyimi ve Staj Başvurusu

İlgili laboratuvar deneyimi, özellikle laboratuvar ortamında, yararlı olabilir. Potansiyel akademik denetçilere spekülatif uygulamalar iş deneyimi veya gölgelenme için iyi bir yoldur.

Bazı bölümler bir işe yerleştirme veya yıldan sanayiye dahil olacaktır. Rol hakkında daha fazla bilgi edinmenize ve bir iletişim ağı oluşturmaya başlamanıza yardımcı olmak için nanoteknoloji ile ilgili yerleşimleri arayın. Bir yaz stajı veya bir yaz araştırma projesi üstlenmek için bazı fırsatlar olabilir.

En Popüler:  Sağlık Bilimcisi Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

İşverenler ve İş İlanları

Nanoteknoloji mühendisi genellikle:

 • Üniversiteler ve araştırma kurumları
 • Devlet laboratuvarları
 • Hastaneler ve klinikler
 • Sanayi
 • Özel araştırma tesisleri.

Endüstride, işverenler için birçok sektörde çalışabilirsiniz:

 • Havacılık ve havacılık mühendisliği şirketleri
 • Savunma şirketleri
 • Elektronik üreticileri
 • Sağlık ve ilaç firmaları
 • Yiyecek ve içecek üreticileri.

Araştırma ve geliştirme büyük şirketlerle sınırlı değildir. Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler) nanoteknoloji mühendisina mükemmel kariyer sunabilir.

İş fırsatlarına Bilgi Aktarımı Ortaklıkları (KTP) aracılığıyla ulaşılabilir. KTP, yüksek lisans, organizasyon ve üniversite veya araştırma organizasyonu gibi bir ‘bilgi tabanı’ arasındaki doktora mezunlarının araştırmalarını ticari bir ortama uygulamalarına izin veren ortak bir projedir. Online veritabanı, yalnızca nanoteknolojide yer alan ortaklıkları seçme seçeneği de dahil olmak üzere bilgi alanına göre arama yapmanızı sağlar.

Boş yerler ayrıca LinkedIn üzerinden veya belirli şirket veya üniversite web sitelerinde ilan edilir.

Mesleki Gelişme ve Eğitimler

Bir araştırma görevinde çalışırken doktora için çalışıyorsanız, bir danışman tarafından destekleneceksiniz. Doktora ve diğer devredilebilir becerilerinde başarılı olma becerilerini kapsayan kurum veya Vitae tarafından sunulabilecek ek eğitim alma ihtimaliniz var.

Bir üniversitede çalışıyorsanız, kariyerinizin ilk aşamalarında doktora sonrası eğitime genellikle erişebilirsiniz. Vitae, kariyer gelişimi hakkında bilgiler dahil olmak üzere araştırmacılara kaynaklar ve tavsiyeler sunar.

Endüstride çoğu işveren, araştırma teknikleri ve bu alandaki yeni teknolojilerden haberdar olmanız için size eğitim ve destek sunacaktır.

Ayrıca teknik gelişmelerle ilgili dış eğitim kurslarına katılabilir ve bağımsız araştırmalar yoluyla alanınızdaki gelişmeleri takip etmesi beklenir. İş görevi dahilinde konferanslara katılmak genellikle beklenir.

Sürekli mesleki gelişim kariyeriniz boyunca önemlidir ve bu alandaki destek Vitae – Araştırmacılar için Profesyonel Gelişim tarafından sağlanmaktadır. Ayrıca mesleğinize olan bağlılığınızı göstermenin yanı sıra kendi alanınızdaki bir yeterlilik seviyesini gösterecek profesyonel bir kuruluşun üyesi olmayı düşünün.

Chartered Scientist (CSci) statüsünü istenen standardı karşılayan bilim insanlarına vermek için Bilim Konseyi tarafından birçok profesyonel kuruluş lisanslanmıştır. Ayrıntılar ve lisanslı kuruluşların bir listesi için Bilim Konseyi’ne bakınız.

Kariyer ve İş İmkanları

Kariyer yapıları her işverenle birlikte değişmekle birlikte, kariyer yolları tüm sektörlerde iyi tanımlanma eğilimindedir ve araştırma hedeflerine ulaşmaya bağlıdır.

Başlangıçta, endüstrideki bilim adamları, bilgi ve pratik yetenekleri arttırmak için uygulamalı işlevler üzerinde çalışırlar. Deneyim büyüdükçe, projeler için daha fazla sorumluluk üstleneceksiniz ve sonunda bir proje yöneticisi veya teknik direktörü olmadan önce diğer bilim adamlarının çalışmalarını yönetmeye başlayabilirsiniz (iş unvanları işverenler arasında değişir).

Akademik araştırmada, doktora derecesini genellikle üç yıla kadar süren bir veya daha fazla kısa süreli doktora sonrası araştırma sözleşmesi izler. Reklam vermek için pozisyon alabilir ya da çalışmak istediğiniz yerleşik bir bilim insanına spekülatif olarak başvurabilirsiniz. Konum, dünya çapındaki laboratuvarlara dayanabilir. Bu yüzden yer değiştirmeye istekli, ilerleme için yardımcı olabilir. Akademik tanıtım, yayınlanan orijinal makalelerin niteliği ve niceliği ile ölçülen araştırma başarısına bağlıdır. Finansman çekmedeki başarı, zaman zaman fon başvurusu yapma sürecine bağlı olacaktır.

İlerleme daha sonra bir konferansa ve nihayetinde yönetim sorumlulukları olan bir profesöre gönderilir. Fakat bu yalnızca kendi araştırma projeniz ve grubunuz için fon temininde başarılı olmanız durumunda mümkündür. Öğretim veya idari sorumluluk olmadan kalıcı araştırma görevlileri nadirdir ve akademi’de çok aranır. Aynı alanda çalışan uluslararası bir insan ağı geliştirerek ilerlemenizi artırabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu