Maden Mühendisi Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Maden mühendisleri, dünyadan mineral çıkarmaya yönelik geniş kapsamlı bilim ve teknoloji becerilerini uygulayarak disiplinlerarası bir rol üstlenirler.

Bir maden mühendisi olarak madenlerin ve diğer yüzey ve yeraltı operasyonlarının güvenli ve verimli bir şekilde geliştirilmesini sağlayacaksınız. Rol, bu yapıların çevreleri üzerindeki etkilerinin anlaşılmasının yanı sıra teknik bilgi ve yönetim becerilerini de birleştiriyor.

Bir projenin tüm aşamalarında yer alacaksınız. Yeni bir site geliştirilmeden önce, uygulanabilirliğini değerlendirecek ve maden yapısının planlanmasına yardımcı olacaksınız.

Aynı zamanda madencilik üretim süreçlerini yönetecek ve denetleyecek, nihai kapanma ve rehabilitasyon sürecine dahil olacaksınız.

Türkiye’de madencilik danışmanlığı, mineraller, tünel açma ve taşocakçılığı alanlarında fırsatlar var. Fakat endüstri doğası gereği, madencilik mühendisliği uluslararası bir kariyer ve fırsatların çoğu yurtdışında.

Sorumlulukları ve Görevleri Nelerdir?

İş faaliyetleri, maden ocağının veya alanın niteliğine göre değişir. Genellikle şu maddeleri içermektedir:

 • Yeni madencilik girişimlerinin ticari uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi
 • Fizibilite çalışmaları yapmak
 • Potansiyel maden sahalarının modellenmesi veya tasarlanması
 • Yeraltı tünelleri ve şaftları gibi mayınlar için planlar hazırlamak
 • Planlama programlarını desteklemek için uzman yazılımla çalışmak
 • Büyük inşaat projelerini denetlemek ve operasyonların sorunsuz çalışmasını sağlamak
 • Yeraltı izleme faaliyetleri
 • Personel faaliyetlerini denetleme, ya bir site bölümünde ya da tüm madende
 • Madencilik ekipmanının güvenliğini sağlamak ve maden ekipmanlarının değerlendirmesini yapmak
 • Özellikle havalandırma gibi konularla ilgili olarak sitenin sağlığını ve güvenliğini denetlemek
 • Yüzeyden yeraltındaki madencilik faaliyetlerine geçiş planlaması
 • Madencilik ve maden çıkarma projeleri konusunda danışmanlık ve danışmanlık sağlamak
 • Kullanılmayan maden millerinin doldurulması
 • Maden sahalarının geri kazanılması
 • Aylık bütçeleri yönetmek ve detaylı kayıtları tutmak.

Maaşları Ne Kadar? (2023 Güncel Zamlı Maaş)

 • Başlangıç ​​maaşları 49.000 TL ile 57.000 TL arasında değişmektedir.
 • Beş yıllık tecrübeyle bu, yaklaşık 60.000 TL’ye yükselebilir.
 • Üst düzey seviyedeki maaşlar (örneğin, görevdeki 10 ile 15 yıldan sonra) 95.000 TL ile 155.000 TL arasında değişmektedir.

Maaşlar yurtdışında oldukça yüksek olma eğilimindedir.

Gelir, kazanç ve maaş bilgisi sadece bilgilendirme amaçlıdır.

*Maaşlar Temmuz 2023’de güncellenmiştir.

Çalışma Saatleri

Çalışma saatleriniz, özellikle denizaşırı ülkelerdeyseniz, uzun olma eğilimindedir. Yurtdışında çalışan madencilik mühendislerinin üç aya kadar yerinde olmaları muhtemeldir, ardından başka yerlerde geçirebilecekleri iki haftalık bir süre izlerler.

Çalışma Şartları Nasıl?

 • Sahadaki koşullar zor olsa da işin kendisi fiziksel olarak aşırı derecede zorlu değil.
 • Serbest meslek bir seçenek olmamasına rağmen sektörde tecrübesi olanlar ve iyi bir iletişim ağı için danışmanlık çalışması mümkündür.
 • İşlerin çoğu denizaşırı ülkelerden, özellikle Güney Amerika, Avustralya ve Afrika’dan. Türkiye, birçok geleneksel madencilik mühendisliği işi sunmuyor. Fakat tünel açma, taş ocağı inşaatı ve inşaat gibi ilgili alanlarda açıklıklar var.
 • Deneyim kazanmak ve bir kariyer geliştirmek için seyahat etme gereksiniminin aile taahhüdü olan bireyleri etkilemesi muhtemeldir. Birçok maden mühendisi, yurtdışındaki deneyimlerini geliştirir ve sonra ya Türkiye’ye geri döner ya da daimi olarak göç eder.
 • Bu rolle çalışırken izolasyon duygularını deneyimleyebilirsiniz. Bununla birlikte aynı zamanda yararlı bir deneyim olabilecek çeşitli kültür ve topluluklara da maruz kalacaksınız.
En Popüler:  Tarihi Bina Müfettişi/Koruma Görevlisi Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Aranan Şartlar ve Nitelikler Neler?

Giriş, genellikle aşağıdaki konulardan birinde derece ile yapılır:

 • İnşaat mühendisliği
 • Jeoloji
 • Maden ve taş ocağı mühendisliği
 • Mineral ölçme
 • Madencilik ve maden mühendisliği.

Madencilik mühendisliği diploması, diğer ülkelerdeki bir kariyer için esnekliği sağlar.

Uzmanlık alan bir dereceniz yoksa ancak ilgili bir konuda bir kurs yapmışsanız, maden mühendisliği alanında uzman bir lisansüstü yeterlilik için okuyorsanız mesleğe girme şansınız artabilir.

Bu kariyerin uluslararası doğası nedeniyle, tercih ettiğiniz ders hakkında stratejik olmak önemlidir. Maden mühendisliği derecenizin tercih ettiğiniz istihdam ülkesi tarafından tanındığından emin olmanız gerekir.

İlgili bir alanda çalışarak ve tecrübe kazanarak, ilgili dereceye sahip olmadan bir maden mühendisi olmak mümkündür. Fakat sizin için daha az fırsat olabilir.

Farklı ülkelerde bir maden mühendisi olarak istihdama nasıl hak kazanılacağı konusunda farklı kurallar vardır. Örneğin Avustralya’da, en az dört yıllık bir lisans derecesine sahip olmanız gerekir. İlgili iş tecrübesi çoğu işveren tarafından kabul edilir ve istihdamın onsuz bulunması zor olabilir.

Gerekli Beceriler Nedir?

Yetenekli olduğunuzu göstermeniz gerekir:

 • İnsanları yönetme ve motive etme becerisiyle, ekibin bir parçası olarak çalışmak
 • Proje Yönetimi
 • Analitik problem çözme
 • İletişim ve sunum
 • Zaman yönetimi ve planlama ile iş yükünüzü önceliklendirme kabiliyeti
 • Bütçenizi ve bütçenizi yönetmek
 • BT ve uzman yazılımı.

Ayrıca evden uzakta seyahat etmek ve zaman geçirmek, gönüllü ve kendine güvenen bir doğa ve madencilikle ilgili sağlık ve güvenlik konularında bilgi edinmek için istekli olmanız gerekir.

İş Deneyimi ve Staj Başvurusu

Fırsat bulmak zor olsa da ilgili pratik iş deneyimi esastır. Kurs sırasında denizaşırı çalışmalarınızdan en fazla yararlanmanız gerekir.

Büyük madencilik şirketleri genellikle uluslararası bazda istihdam sağlar. Bu da denizaşırı kökenli adaylardan gelen işler için rekabet olduğu anlamına gelir.

En son endüstri haberlerini ve görüşlerini takip etmek için aşağıdakiler gibi dergileri okuyun:

 • Madencilik Dergisi
En Popüler:  Mimar Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

İşverenler ve İş İlanları

Çekirdek madencilik mühendisliği boşluklarının çoğunluğu, aşağıdaki alanlarda İstanbul merkezli fırsatlar olmasına rağmen çoğunlukla Avrupa, Güney Amerika, Avustralya ve Afrika’da denizaşırı ülkelerde bulunma eğilimindedir.

 • Mineraller
 • Madencilik danışmanlığı
 • Yağ ve gaz
 • Tünel.

İşverenler ve İş İlanları:

 • Potansiyel alanların değerini ve verimliliğini değerlendirmek, yeni maden sahaları geliştirmek ve faaliyetlerini sürdürdüklerinde operasyonları yönetmek için madencilik mühendisleri gerektiren maden şirketleri
 • Yeni madencilik girişimlerinin fizibilitesini ölçmek ve değerlendirmek için madencilik mühendisleri kullanan ve yeni maden çıkarma projeleri konusunda danışmanlık yapan madencilik finans ve danışmanlık şirketleri
 • Kullanılmayan sanayi sitelerinin ıslahı gibi çevreyi etkileyecek yüzey ve yeraltı gelişmeleri hakkında bilgi sağlamak için madencilik mühendisleri istihdam eden çevre danışmanlıkları
 • Madencilik mühendislerinin taş ocağı işlemlerini değerlendirmesini ve planlamasını ve sahaları yönetmesini ve denetlemesini gerektiren taş ocağı ve çıkarma şirketleri
 • Operasyonları yönetmek için maden mühendisleri istihdam eden büyük imalat ve inşaat şirketleri.

Mesleki Gelişme ve Eğitimler

Yeni maden mühendislerinin çeşitli alanlarda eğitilmesi muhtemeldir. Kariyerinizin başında, sahada çalışmaya hızla adapte olmanız ve daha deneyimli meslektaşlarınızdan yeni beceriler öğrenmeniz gerekir.

Çalıştığınız madenin türüne ve türüne bağlı olarak uygun pratik yetenekleri de öğrenmeniz gerekir.

Endüstrinin çeşitli doğası, kariyeriniz boyunca becerilerinizi ve bilgilerinizi düzenli olarak güncellemeniz gerektiği anlamına gelir.

Statü kazanmak için, yazılı bir rapor sunmanız ve bir mühendis olarak uygulama becerisine, uzmanlık bilgisine ve yeterliliğe sahip olduğunuz bir değerlendirme panelini yerine getirmeniz gerekir.

İşverenler lisansüstü düzeyde daha fazla çalışma teşvik edebilir. Dersler, halihazırda bu alanda çalışan profesyonellerin yanı sıra, mühendislik veya jeoloji gibi lisans bölümleri ile mühendislik mühendisliği, maden jeolojisi ve uygulamalı jeoteknik gibi alanlarda mezun olan öğrenciler için mevcuttur.

Kariyer ve İş İmkanları

Daha geleneksel madencilik mühendisliği görevi dahilinde, kariyer gelişimi aşağıdaki rotaya gitme eğilimindedir (yaklaşık olarak her iki ile üç yılda bir terfi ile):

 • Genç maden mühendisi
 • Maden planlama mühendisi
 • Kıdemli maden mühendisi
 • Maden sorumlusu
 • İkamet müdürü.

Genel olarak daha büyük madencilik şirketleri en iyi yapılandırılmış kariyer geliştirme programlarını sağlama ve tanıtım için daha fazla fırsat sunma eğilimindedir.

Mühendislik Konseyi aracılığıyla statüsü kazanmak kariyerin ilerlemesine yardımcı olabilir.

Kariyer gelişimi, bir bütün olarak alan içinde geniş bir çeşitlilik gösterir. Madencilik mühendisleri, uluslararası maden şirketleri için çalışan, ofis bazlı görevlerde çalışabilir. Bu tür fırsatlar ek yönetsel ve stratejik sorumluluklara yol açabilir.

Diğerleri madencilik finansmanı konusunda çalışmaya veya madencilik şirketleri için danışmanlık esasına göre çalışmaya devam edebilir. Nitelikli madencilik mühendisleri de taş ocağı yönetimi, BT ve inşaat alanlarında rol almaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu