Kodlama Yöneticisi Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Bir kodlama yöneticisinin ne yaptığını, bu işi nasıl alacağınızı ve bir kodlama yöneticisi olarak başarılı olmak için ne gerektiğini öğrenme zamanı.

Kodlama yöneticileri, kodlama ekiplerinin çalışmalarını denetlemekten sorumludur. Tüm tıbbi prosedürlerin, teşhislerin ve diğer hasta bilgilerinin, sağlık hizmeti sağlayıcıları tarafından kolayca izlenebilmesi ve analiz edilebilmesi için uygun şekilde kodlanmasını sağlarlar.

Kodlama yöneticileri, yeni kodlama standartları geliştirme veya mevcut olanları güncelleme konusunda da bazı sorumluluklara sahip olabilir. Bu durum kuruluşlarında kullanılan kodların diğer kuruluşlar ve devlet kurumları tarafından kullanılanlarla tutarlı olmasını sağlar.

Kodlama Müdürü Sorumlulukları ve Görevleri

Bir kodlama yöneticisinin genel olarak aşağıdakiler gibi sorumlulukları vardır:

 • Departmanlar arasında tutarlılığı sağlamak için kodlama standartlarının ve politikalarının geliştirilmesine yönelik strateji oluşturmak
 • Kodlayıcılara becerilerine, uzmanlıklarına ve kullanılabilirliklerine göre görevler atama
 • Personelin kodlamayla ilgili yeni düzenlemelerden veya politikalardan haberdar olmasını sağlamak için eğitim oturumları düzenlemek
 • Dahili standartlara uygunluğu sağlamak için kodlama performansının gözden geçirilmesi
 • Son teslim tarihlerine uyulmasını sağlamak için departmanın iş akışını yönetmek
 • Doğru kodlamayı kolaylaştırmak için doktorlar, hemşireler, diğer sağlık uzmanları, sigorta şirketleri ve hastalarla etkileşim kurmak
 • Federal yönergelere ve düzenlemelere uygunluğu sağlamak için denetimler yapmak
 • Satıcılar ve diğer tesisler gibi harici ortaklarla ilişkilerin sürdürülmesi
 • Organizasyonel hedefleri karşılamak için gerektiğinde yeni kodlama politikaları ve prosedürleri geliştirmek

Kodlama Müdürü Maaşı Ne Kadar?

Kodlama yöneticilerinin maaşları, eğitim düzeylerine, yılların deneyimine ve şirketin büyüklüğüne ve sektörüne bağlı olarak değişmektedir. Ayrıca ikramiye şeklinde ek tazminat da alabilirler.

 • 2023 Yılı Ortalama Maaş: 18.000 TL (40.80 TL/saat)
 • 2023 Yılı Üst Düzey Maaşları: 24.000 TL (58.60 TL/saat)

Kodlama yöneticilerinin istihdamının önümüzdeki on yılda ortalamadan çok daha hızlı artması bekleniyor.

Büyük bebek patlaması nüfusu yaşlandıkça ve insanlar daha sonraki yaşamlarında daha aktif kaldıkça sağlık hizmetlerine olan talep artacaktır. Sonuç olarak, tıbbi hizmetlere olan talep artmaya devam edecektir. Ek olarak, görüntüleme ve diğer tanı testlerindeki teknolojik gelişmeler, kodlama yöneticilerinin doğru prosedür kodlarının atandığından emin olmasını gerektirecektir.

Dipnot: Kodlama Yöneticisi İçin Yukarıda Verilen Maaşlar Kariyer sitelerinden ve Forumlardan Alınarak Hazırlanmıştır.

Kodlama Yöneticisi İçin Şartlar ve Nitelikler Neler?

Bir kodlama yöneticisinin genellikle aşağıdaki niteliklere sahip olması gerekir:

Eğitim: Çoğu işveren, kodlama yöneticilerinin en az lise diplomasına veya eşdeğerine sahip olmasını ister. Bazı işverenler, bilgisayar bilimi, bilgi teknolojisi veya ilgili bir alanda önlisans veya lisans mezuniyetine sahip adayları tercih eder. Bu dereceler, bilgisayar programlama dilleri, yazılım ve donanım hakkında temel bilgi sağlar.

En Popüler:  Sağlık Hizmetleri Proje Yöneticisi Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Antrenman tecrübesi: Kodlama yöneticileri genellikle işe alındıktan sonra iş başında eğitim alırlar. Bu eğitim, kuruluşun iş akışını ve prosedürlerini öğrenmek için mevcut bir kodlama yöneticisinin veya tıbbi ekibin kıdemli bir üyesinin gölgelenmesini içerebilir. Eğitim, kuruluşun kodlama görevlerini tamamlamak için kullandığı yazılım ve bilgisayar sistemlerinin öğrenilmesini de içerebilir.

Sertifikalar ve Lisanslar: Kodlama yöneticilerinin gerekli sertifikaları olmasa da yeterliliklerini ve mesleklerine bağlılıklarını göstermek için sertifikalar kazanabilirler.

Kodlama Yöneticisi Olmak İçin Gerekli Beceriler

Kodlama yöneticileri başarılı olmak için aşağıdaki becerilere ihtiyaç duyar:

Teknik beceriler: Kodlama yöneticileri, bilgisayar programlama dilleri ve yazılım geliştirme süreçleri hakkında güçlü bir anlayışa ihtiyaç duyar. Ürün kalitesinden emin olmak için teknik belgeleri okuyup yorumlayabilmeleri ve kodlamanın arkasındaki mantığı anlayabilmeleri gerekir.

İletişim yetenekleri: Bir kodlama yöneticisi olarak geliştiriciler, yöneticiler, müşteriler ve diğer paydaşlar dahil olmak üzere çeşitli insanlarla iletişim kurabilmelisiniz. Hem yazılı hem de sözlü olarak etkili bir şekilde iletişim kurabilmelisiniz. Ayrıca karmaşık teknik bilgileri başkalarının anlayabileceği şekilde iletebilmelisiniz.

Proje yönetimi becerileri: Proje yönetimi, genellikle bir projenin gelişimini denetlemekten sorumlu olduklarından, bir kodlama yöneticisinin sahip olması gereken çok önemli bir beceridir. Bir kodlama yöneticisi olarak, geliştiricilere görevler atamaktan, bir projenin ilerlemesini izlemekten ve son tarihlerin karşılanmasını sağlamaktan sorumlu olabilirsiniz.

Liderlik özellikleri: Bir yönetici olarak, bir yazılım geliştirici ekibini denetlemekle sorumlusunuz. Bir kodlama yöneticisi olarak, ekibinizin çalışmalarını zamanında ve şirket standartlarına göre tamamlamasını sağlamaktan siz sorumlusunuz. Liderlik becerileri, ekibinizi motive etmenize ve işlerini tamamladıklarından emin olmanıza yardımcı olduğu için bir kodlama yöneticisi için önemlidir.

İş zekası: Bir kodlama yöneticisi, şirketin hedeflerini ve ekibinin çalışmasının bu hedeflere nasıl katkıda bulunduğunu anlamak için iş zekasına ihtiyaç duyar. Şirketin hedeflerini ve ekiplerinin çalışmalarının bu hedeflere nasıl uyduğunu anlamak için iş liderleriyle iletişim kurabilmeleri gerekir. Bu durum ekipleri için gerçekçi hedefler oluşturmalarına ve ekiplerinin çalışmalarının şirketin başarısına nasıl katkıda bulunduğunu anlamalarına yardımcı olabilir.

Kodlama Yöneticisi Çalışma Şartları Nasıl?

Bir kodlama yöneticisinin çalışma ortamı genellikle bir ofis ortamıdır. Fakat konferanslara veya toplantılara katılmak için biraz seyahat gerekebilir. Kodlama yöneticileri genellikle haftada 40 saat çalışır. Fakat zaman zaman son teslim tarihlerini karşılamak için fazla mesai yapmaları gerekebilir. İş bazen stresli olabilir. Fakat çoğu kodlama yöneticisi onu ödüllendirici ve tatmin edici buluyor. Genellikle tıbbi kodlamanın doğru ve güncel olmasını sağlamaya yardımcı olarak insanların yaşamları üzerinde doğrudan ve olumlu bir etki yarattıklarını hissederler.

Kodlama Yöneticisi İçin Mesleki Gelişme

İşte kodlama yöneticilerinin çalışma şeklini etkileyen üç metod. Kodlama yöneticilerinin becerilerini güncel tutmak ve işyerinde rekabet avantajı sağlamak için bu gelişmelerden haberdar olmaları gerekecektir.

En Popüler:  Sosyal Medya Değerlendiricisi Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Teknik Yetenek İhtiyacı

İşletmeler teknolojiye daha bağımlı hale geldikçe, teknik yetenekleri yönetebilen kodlama yöneticilerine olan ihtiyaç artmaya devam edecek.

Kodlama yöneticileri, bir geliştirici ekibini yönetmek ve projelerin zamanında ve bütçe dahilinde tamamlanmasını sağlamak için gereken beceri ve deneyime sahip oldukları için yüksek talep görmektedir. Bu rolde başarılı olmak için kodlama yöneticileri hem geliştiriciler hem de iş paydaşları ile etkili bir şekilde iletişim kurabilmelidir. Ayrıca proje zaman çizelgelerini yönetebilmeleri ve herkesi yolunda tutabilmeleri gerekir.

Çeşitliliğin Önemi

Şirketler, hizmet verdiği nüfusu yansıtan bir iş gücüne sahip olmanın faydalarını fark ettikçe, işyerinde çeşitlilik giderek daha önemli hale geliyor. Bu eğilim, özellikle birçok şirketin çeşitliliği birinci öncelik haline getirdiği teknoloji endüstrisinde belirgindir.

Bir kodlama yöneticisi olarak, ekibinizin hizmet ettiğiniz topluluğun çeşitliliğini yansıtmasını sağlayarak bu trendden yararlanabilirsiniz. Bu sadece ırk ve cinsiyeti değil, aynı zamanda kültürel geçmişi ve eğitim geçmişini de içerir. Bunu yaparak, müşterilerinizin ihtiyaçlarını daha iyi yansıtan daha kapsayıcı bir ortam yaratabilirsiniz.

Çevik Geliştirmeye Odaklanma

Çevik geliştirme, yazılım geliştirme endüstrisinde hızlı ve yinelemeli ürünler oluşturmaya odaklanan yükselen bir trenddir. Bu yöntem, ekiplerin geliştirme sürecinin başlarında kullanıcılardan geri bildirim almasına olanak tanır ve bu da onların başarılı olma olasılığı daha yüksek ürünler oluşturmalarına yardımcı olur.

Çevik geliştirme daha popüler hale geldikçe, kodlama yöneticilerinin bu şekilde çalışan ekipleri nasıl yöneteceklerini öğrenmeleri gerekecek. Bu durum geleneksel şelale tarzı geliştirmede kullanılanlardan farklı bir dizi beceri gerektirir ve uzmanlardan biraz eğitim veya koçluk gerektirebilir.

Nasıl Kodlama Yöneticisi Olunur?

Bir kodlama yöneticisinin yazılım geliştirme sürecinde benzersiz bir rolü vardır. Geliştiricilerin en iyi uygulamaları takip etmelerini sağlamaktan ve okunması ve bakımı kolay kodlar yazmaktan sorumludurlar. Bu durum hem programlama dillerinin hem de yazılım mühendisliği ilkelerinin derinlemesine anlaşılmasını gerektirir.

Kodlama yöneticisi olmak için geliştirici olarak en az 5 yıllık deneyime sahip olmanız gerekir. Ayrıca popüler geliştirme araçlarına ve çerçevelerine aşina olmalısınız. Ek olarak, temiz kodu kendiniz yazabilmeli ve belirli kodlama kararlarının neden alındığını açıklayabilmelisiniz.

Dipnot: Kodlama Yöneticisi İçin CV Hazırlama Rehberini İncelemenizi Tavsiye Ederiz.

Kariyer ve İş İmkanları

Kodlama yöneticileri genellikle daha büyük projeler ve ekipler üstlenerek kariyerlerinde ilerler. Deneyim kazandıkça, daha üst düzey yönetim rollerine de geçebilirler. Bazı durumlarda, kodlama yöneticileri kendi kodlama veya danışmanlık işlerini başlatmayı da seçebilirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu