Kalite Kontrol Mühendisi Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Bir kalite kontrol mühendisinin ne yaptığını, bu işi nasıl alacağınızı ve bir kalite kontrol mühendisi olarak başarılı olmak için ne gerektiğini öğrenme zamanı.

Kalite kontrol mühendisleri, şirketleri tarafından üretilen ürün ve hizmetlerin belirli bir kalite standardını karşılamasını sağlamaktan sorumludur. Tasarımdan imalata ve montaja kadar üretimin tüm yönlerinin doğru ve sektördeki en iyi uygulamalara göre yapıldığından emin olmak için genellikle diğer mühendisler, bilim adamları ve teknisyenlerden oluşan bir ekiple birlikte çalışırlar.

Kalite kontrol mühendislerine, ürün kalitesini veya verimliliğini artırmanın yollarını belirleme görevi de verilebilir. Bu durum yeni test prosedürleri geliştirmeyi, ekipman veya malzemelerde değişiklik önermeyi ve hatta tüm süreçleri sıfırdan yeniden tasarlamayı içerebilir.

Kalite Kontrol Mühendisi Sorumlulukları ve Görevleri

Kalite kontrol mühendisleri genel olarak aşağıdakileri içerebilen geniş bir sorumluluk yelpazesine sahiptir:

 • Ürünler veya üretim süreçleri ile ilgili sorunları belirlemek için test sonuçlarından elde edilen verileri yorumlama, deneyler yapma ve gözlemleri kaydetme
 • Yerleşik prosedürleri takip etmelerini ve kalite standartlarını karşılamalarını sağlamak için üretim süreçlerini izlemek
 • Çalışanları uygun güvenlik prosedürleri ve forklift veya kaynak ekipmanı gibi taşıma ekipmanları konusunda eğitmek
 • Çalışan performansını izlemek, çalışma sahası koşullarını gözlemlemek ve herhangi bir endişe hakkında amirlerle iletişim kurmak
 • Verileri analiz etmek ve ürünlerle veya üretim süreçleriyle ilgili olası sorunları oluşmadan önce belirlemek
 • Bir firmanın ürettiği ürünlerin üretim süreçlerinde veya kalitesinde meydana gelen problemlerin araştırılması
 • Üretim süreçlerini veya ürün kalitesini iyileştirmek için yeni yöntemlerin belirlenmesi ve uygulanması
 • Üretim süreçlerinde uygulanabilecek yeni teknolojiler üzerine araştırma yapmak
 • Mevcut ürünlerde iyileştirmelerin yapılabileceği alanları belirlemek için müşteri geri bildirimlerini gözden geçirmek

Kalite Kontrol Mühendisi Maaşı Ne Kadar?

Kalite kontrol mühendislerinin maaşları, eğitim düzeylerine, yılların deneyimine ve şirket büyüklüğüne ve sektöre bağlı olarak değişmektedir. Ayrıca ikramiye şeklinde ek tazminat da alabilirler.

 • 2023 Yılı Ortalama Maaş: 17.000 TL (35.30 TL/saat)
 • 2023 Yılı Üst Düzey Maaşları: 24.000 TL (58.60 TL/saat)

Kalite kontrol mühendislerinin istihdamının önümüzdeki on yılda ortalamadan daha hızlı artması bekleniyor.

Kalite kontrol mühendislerine olan talep, ürün ve hizmetlerin güvenli, güvenilir ve verimli olmasını sağlama ihtiyacından kaynaklanacaktır. Ürün ve hizmetlerin müşterilerin ihtiyaçlarını ve yasal gereklilikleri karşılamasını sağlamak için kalite kontrol mühendislerine ihtiyaç duyulacaktır.

Dipnot: Kalite Kontrol Mühendisi İçin Yukarıda Verilen Maaşlar Kariyer sitelerinden ve Forumlardan Alınarak Hazırlanmıştır.

Kalite Kontrol Mühendisi İçin Şartlar ve Nitelikler Neler?

Bir kalite kontrol mühendisinin genel olarak aşağıdaki niteliklere sahip olması gerekir:

Eğitim: Çoğu kalite kontrol mühendisi, mühendislik, kalite güvencesi veya ilgili bir alanda en az lisans mezuniyetine sahiptir. Bazı işverenler, mühendislik alanında yüksek lisans mezuniyetine sahip adayları işe almayı tercih eder. İlgili kurs, istatistik, mühendislik tasarımı, üretim süreçleri, kalite güvencesi ve kalite kontrolünü içerir.

En Popüler:  Performans Geliştirme Uzmanı Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Antrenman tecrübesi: Kalite kontrol mühendisleri genellikle işe alındıktan sonra iş başında eğitim alırlar. Bu eğitim, mühendisin şirketin belirli süreçlerini ve prosedürlerini öğrenmesine yardımcı olur. Ayrıca mühendisin günlük işlerinde kullanacakları ekipmana aşina olmasını sağlar.

Sertifikalar ve Lisanslar: Sertifikalar genellikle giriş seviyesi bir kalite kontrol mühendisi için şart değildir. Fakat kariyerinizi ilerletmek için değerli olabilirler.

Kalite Kontrol Mühendisi Olmak İçin Gerekli Beceriler

Kalite kontrol mühendisleri başarılı olmak için aşağıdaki becerilere ihtiyaç duyar:

Teknik beceriler: Kalite kontrol mühendisleri, verileri analiz etmek, süreç ve prosedürleri geliştirmek ve uygulamak için teknik becerileri kullanır ve üretimi izlemek ve izlemek için yazılım ve teknolojiyi kullanır. Kalite kontrol mühendisleri, sorunları belirlemek ve çözmek, araştırma yapmak ve çözümler geliştirmek için teknik becerileri kullanır.

İletişim yetenekleri: Kalite kontrol mühendisleri iş günleri boyunca birçok insanla iletişim kurar. Genellikle diğer mühendisler, yöneticiler, müşteriler ve tedarikçilerle iletişim kurarlar. Ayrıca şantiyede çalışanlar ve yüklenicilerle iletişim kurarlar. Etkili iletişim becerileri, kalite kontrol mühendislerinin fikirlerini ve talimatlarını net bir şekilde iletmelerine yardımcı olabilir.

Analitik beceri: Kalite kontrol mühendisleri, verileri gözden geçirmek ve bilinçli kararlar vermek için analitik becerileri kullanır. Kalite standartlarını karşıladıklarından emin olmak için süreçleri, ürünleri ve prosedürleri değerlendirmek için analitik beceriler kullanırlar. Kalite kontrol mühendisleri, potansiyel riskleri belirlemek ve kalite standartlarının karşılandığından emin olmak için çözümler geliştirmek için analitik beceriler kullanır.

Problem çözme yetenekleri: Kalite kontrol mühendisleri, üretimdeki sorunları belirlemek ve çözmek için problem çözme becerilerini kullanır. Bu becerileri, bir sorunun kaynağını belirlemek, bir çözüm geliştirmek ve üretimin sorunsuz devam etmesini sağlamak için çözümü uygulamak için kullanırlar. Kalite kontrol mühendisleri, halihazırda üretilmiş ürünlerle ilgili sorunları belirlemek ve çözmek için problem çözme becerilerini de kullanır.

Detaylara dikkat: Kalite kontrol mühendislerinin, bir ürün veya süreçteki herhangi bir hatayı fark etmelerini sağlamak için ayrıntılara büyük özen göstermeleri gerekir. Bu durum bir tasarımdaki hataları kontrol etmeyi veya şirketin standartlarını karşıladığından emin olmak için bir ürünün özelliklerini gözden geçirmeyi içerebilir. Kalite kontrol mühendislerinin ayrıca, bir ürün veya süreçle ilgili herhangi bir sorunu fark etmelerini sağlamak için denetimler yaparken ayrıntılara dikkat etmeleri gerekir.

Kalite Kontrol Mühendisi Çalışma Şartları Nasıl?

Kalite kontrol mühendisleri, imalat, mühendislik ve yiyecek ve içecek üretimi dahil olmak üzere çeşitli endüstrilerde çalışır. Genellikle ofis ortamında çalışırlar. Fakat üretim katında veya tesisin teftiş yaptıkları diğer alanlarda da zaman harcayabilirler. Kalite kontrol mühendisleri genellikle normal mesai saatleri içinde çalışırlar. Fakat fazla mesai yapmaları veya acil durumlara müdahale etmek için görev başında olmaları gerekebilir. Ayrıca teftiş yapmak veya konferanslara veya eğitim seminerlerine katılmak için diğer tesislere veya sitelere seyahat edebilirler. Kalite kontrol mühendisleri bağımsız çalışabilmeli ve güçlü problem çözme ve karar verme becerilerine sahip olmalıdır. Ayrıca hem sözlü hem de yazılı olarak etkili bir şekilde iletişim kurabilmelidirler.

Kalite Kontrol Mühendisi İçin Mesleki Gelişme

İşte kalite kontrol mühendislerinin çalışma şeklini etkileyen üç metod. Kalite kontrol mühendislerinin, becerilerini ilgili tutmak ve işyerinde rekabet avantajı sağlamak için bu gelişmelerden haberdar olmaları gerekecektir.

En Popüler:  Adli Antropolog Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Daha Fazla Otomasyon İhtiyacı

Daha fazla otomasyon ihtiyacı, imalat endüstrisinde hızla ivme kazanan bir trend. Bunun nedeni, otomasyonun, özellikle günümüz ekonomisinde önemli olan süreçleri düzene sokmaya ve maliyetleri düşürmeye yardımcı olabilmesidir.

Otomasyon daha popüler hale geldikçe, kalite kontrol mühendislerinin bu sistemleri nasıl çalıştıracaklarını öğrenmeleri ve düzgün çalıştıklarından emin olmaları gerekecektir. Ayrıca ortaya çıkabilecek sorunları giderebilmeleri gerekecektir.

Altı Sigma’ya Odaklanma

Altı Sigma, Motorola tarafından 1980’lerde ürünlerinin kalitesini artırmanın bir yolu olarak geliştirilen bir metodolojidir. O zamandan beri birçok endüstride kaliteyi geliştirmek için popüler bir yöntem haline geldi ve şu anda birçok işletme okulunda öğretiliyor.

Kalite kontrol mühendisleri, ürünlerindeki çeşitlilik kaynaklarının nasıl belirleneceğini ve ortadan kaldırılacağını anlayarak Altı Sigma’yı öğrenmekten yararlanabilir. Bu durum müşteri memnuniyetinin artmasına ve işletmeler için artan karlara yol açabilir.

Yalın Üretime Vurgu

Yalın üretim, israfı ortadan kaldırmaya ve verimliliği artırmaya odaklanan bir üretim yaklaşımıdır. İlk olarak 1950’lerde Toyota tarafından geliştirildi ve o zamandan beri dünya çapında birçok şirket tarafından benimsendi.

Yalın üretim daha popüler hale geldikçe, kalite kontrol mühendislerinin ilkelerini kendi fabrikalarında nasıl uygulayacaklarını öğrenmeleri gerekecektir. Bu durum atıkların ortadan kaldırılabileceği alanların belirlenmesini ve süreçleri daha verimli hale getirmenin yollarını bulmayı içerir.

Kalite Kontrol Mühendisi Nasıl Olunur?

Bir kalite kontrol mühendisi kariyer yolu, mühendislik kariyerinize başlamak için harika bir yol olabilir. Bir kalite kontrol mühendisi olarak, birçok farklı endüstride ve çeşitli projelerde çalışma fırsatına sahip olacaksınız. Ayrıca bir ekiple çalışma ve sorunları yaratıcı bir şekilde çözmeyi öğrenme konusunda değerli bir deneyim kazanacaksınız.

Kalite kontrol mühendisi olmak için mühendislik veya ilgili bir alanda lisans mezuniyetine ihtiyacınız olacak. Birçok şirket ek olarak Sertifikalı Kalite Mühendisi (CQE) sertifikasına ihtiyaç duyar.

Dipnot: Kalite Kontrol Mühendisi İçin CV Hazırlama Rehberini İncelemenizi Tavsiye Ederiz.

Kariyer ve İş İmkanları

Kalite kontrol mühendisleri, denetim veya yönetim pozisyonlarına ilerleyebilir. Tecrübe ile kalite güvence müdürü, ürün geliştirme mühendisi veya imalat mühendisi gibi pozisyonlara geçebilirler. Bazı kalite kontrol mühendisleri sonunda danışman olurlar.

Mühendislik alanında lisans mezuniyeti ve birkaç yıllık deneyime sahip olanlar, mühendislik yöneticisi olarak pozisyonlara hak kazanabilirler. Bir mühendislik yöneticisi olmak için, teknik bilginin yanı sıra güçlü iletişim ve kişilerarası becerilere sahip olmak gerekir. Mühendislik veya işletme alanında yüksek lisans mezuniyetine sahip olanlar, üst düzey yönetici pozisyonlarına hak kazanabilirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu