Halkla İlişkiler Sorumlusu Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Müşteri itibar yönetiminin taleplerini yerine getiren yaratıcı iletişimciler, halkla ilişkilerin rekabetçi alanını kontrol etmelidir.

Halkla ilişkiler (PR) itibarı yönetmekle ilgilidir. Halkla İlişkiler’deki kariyer, müşterileriniz için anlayış ve destek kazanmanın yanı sıra fikir ve davranışları etkilemeye çalışmaktan ibarettir.

Müşterilerinizin itibarını geliştirmek, sürdürmek ve yönetmek için tüm medya ve iletişim biçimlerini kullanacaksınız. Bunlar kamu kurum ve kuruluşlarından işletmelere ve gönüllü kuruluşlara kadar uzanmaktadır.

Bir kurum ve halk arasında iyi niyet ve anlayış sağlamak ve tanımlamak için genellikle hedef kitlelere üçüncü taraf onaylarını kullanarak anahtar mesajları iletirsiniz.

Bir PR yetkilisi olarak müşteri kuruluşunuzun paydaşlarının endişelerini ve beklentilerini bulmak için tanıtımları izler ve araştırmalar yürütürsünüz. Daha sonra bulguları yönetime rapor edip açıklayacaksınız.

Sorumlulukları ve Görevleri Nelerdir?

Genelde kamu ve özel sektörde, kamu hizmetlerinden ve medya sektörlerinden gönüllü ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara kadar çalışacaksınız. Bazı halkla ilişkiler görevlileri danışmanlık konusunda bulunabilir.

Rol çok çeşitlidir ve görevler kuruma ve sektöre bağlı olacaktır. Sorumluluklar genellikle aşağıdakileri içerir:

 • PR stratejilerinin planlanması, geliştirilmesi ve uygulanması
 • Meslektaşları ve anahtar sözcülerle iletişim kurmak
 • Medya, bireyler ve diğer kuruluşlardan gelen soruları çoğu zaman telefon ve e-posta yoluyla yanıtlamak ve bunlara cevap vermek
 • Basın bültenlerini hedefli medyaya araştırma, yazma ve dağıtma
 • Medya kapsamını harmanlama ve analiz etme
 • Kurum içi dergiler, vaka çalışmaları, konuşmalar, makaleler ve yıllık raporlar yazma ve düzenleme
 • Tanıtım broşürleri, el ilanları, doğrudan posta broşürleri, tanıtım videoları, fotoğraflar, filmler ve multimedya programlarının hazırlanmasını ve denetlenmesini sağlamak
 • Fotoğraf fırsatlarını tasarlamak ve koordine etmek
 • Basın toplantıları, sergiler, açık günler ve basın turları gibi etkinlikler düzenlemek
 • Kuruluşun web sitesinde bilgi tutmak ve güncellemek
 • Bilgileri yönetme ve güncelleme ve Twitter ve Facebook gibi sosyal medya sitelerinde kullanıcılarla iletişim kurma
 • Konuşma ve sponsorluk fırsatlarını sağlama ve yönetme
 • İşletmeye alma pazar araştırması
 • Açık günler gibi olaylar ve topluluk girişimlerine katılım yoluyla topluluk ilişkilerini geliştirmek
 • Potansiyel bir kriz durumunun halkla ilişkiler yönünü yönetmek.

Maaşları Ne Kadar? (2024 Güncel Zamlı Maaş)

 • Halkla ilişkiler asistanı için ortalama maaş aralığı 49.000 TL ile 53.000 TL arasındadır. Halkla ilişkiler memuru olmak istiyorsan, bu genel bir giriş seviyesi lisansüstü rolü.
 • PR memurları için ortalama başlangıç ​​maaşları 49.000 TL ile 58.000 TL arasında değişebilir.
 • Birkaç yıllık deneyime sahip olarak maaşlar 85.000 TL’den fazla artabilir.
 • Halkla ilişkiler müdürü veya şirket işleri başkanı gibi üst düzey yönetim pozisyonları, 85.000 TL ile 200.000 TL’den fazla maaş sunmaktadır.

PR cinsinden maaşlar ayara ve bölgeye bağlı olarak değişir. Örneğin özel sektörde ücret genellikle daha yüksektir. Kamu sektörü dışında, genel olarak belirlenmiş bir maaş seviyesi yoktur ve başlangıç ​​başlangıç ​​maaşları mütevazı olabilir.

Bazı kuruluşlar ikramiye planları uygularken, diğerleri özel sağlık sigortası veya şirket aracı gibi başka teşvikler sunabilir. Ayrıca bir dizüstü bilgisayar veya cep telefonu ile sağlanabilir.

Gelir, kazanç ve maaş bilgisi sadece bilgilendirme amaçlıdır.

*Maaşlar Temmuz 2024’te güncellenmiştir.

Çalışma Saatleri

Çalışma saatleri genellikle 9:00-17:30 saatleri arasında tam zamanlıdır. Fakat bazı sosyal saatleri olmayan iş yüküne bağlı olarak sık sık artabilir. Bir krizin PR yönüyle hızlı bir şekilde başa çıkmak için akşam saatlerinde etkinliklere katılmak veya hafta sonları görüşmek durumunda kalabilirsiniz.

En Popüler:  Sosyal Medya Yöneticiliği Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Serbest meslek sahibi olmak ve serbest çalışmak mümkündür. Fakat bu durum deneyimli PR uzmanları için daha yaygındır. Kariyer araları ve yarı zamanlı çalışma da mümkündür.

Çalışma Şartları Nasıl?

 • Halkla ilişkiler görevlileri genellikle ofise dayalıdır. Fakat müşteriler, tedarikçiler ve ortak kuruluşlarla yapılan toplantıların yanı sıra ağ oluşturma ve medya etkinliklerine katılmanız gerekebilir.
 • Erken bir aşamada, çoğu zaman üst düzeydeki çeşitli müşteriler, kilit sözcüler ve yöneticilerle yakın çalışmayı bekleyebilirsiniz.
 • Halkla ilişkiler sektöründe çalışan kadın ve erkek sayısı kabaca eşittir. Fakat üst düzey pozisyonda çalışan kadınların sayısı hala önemli derecede düşüktür.
 • Elbise genellikle akıllıdır.
 • İlişkiler oluşturmak ve sürdürmek için müşteriler, medya ve iş arkadaşlarınızla ağ kurmanız ve sosyalleşmeniz beklenir. Sosyal ve çalışma hayatı biraz iç içe geçmiş olabilir.
 • Muhtemelen çalışma günü boyunca seyahat etmek zorunda kalacaksınız, bazen geceleri evden uzak durmak da dahil. Rol, kuruma bağlı olarak uluslararası seyahat gerektirebilir.

Aranan Şartlar ve Nitelikler Neler?

Halkla ilişkiler sorumlusu olmak için belirlenmiş bir yeterlilik şartı aranmaz. Fakat çoğu katılımcı bir dereceye sahip olma eğilimindedir.

Birkaç tane PR dersi bulunmaktadır ve mesleğe giriş genellikle tüm mezunlara açıktır. Bununla birlikte mezunlar için en popüler kariyerden biri olduğundan, aşağıdaki konular yardımcı olabilir:

 • İşletme veya yönetim
 • İletişim ve medya çalışmaları
 • Pazarlama
 • Siyaset
 • Sosyal Bilimler.

Halkla İlişkiler alanında lisansüstü bir nitelik kazanmak, işverenlerin aradığı kişisel nitelikleri ve deneyimlerin yerini almayacak olmasına rağmen pozisyon kazanma şansınızı artırabilir. Neyin uygun olduğunu görmek için halkla ilişkiler alanında yüksek lisans derslerini almanızı tavsiye ederiz.

Gerekli Beceriler Nedir?

Sahip olmanız gerekenler:

 • Mükemmel iletişim, kişilerarası ve yazma becerileri
 • Sürüş, yeterlilik, esneklik ve öğrenmeye istekli
 • Çoklu görev yeteneği ile mükemmel organizasyon ve zaman yönetimi becerileri
 • Basınçla başa çıkma yeteneği
 • Yaratıcılık, hayal gücü ve inisiyatif
 • İyi takım çalışması, analitik ve problem çözme becerileri
 • İş bilinci ve güncel olaylar hakkında iyi bilgi.

İş Deneyimi ve Staj Başvurusu

Halkla ilişkiler, iletişim, pazarlama ve medyaya giriş öncesi deneyim oldukça arzu edilir. Fakat ilgili ücretli deneyimi bulmak zor olabilir.

Gönüllülük deneyim kazanmanın çok yararlı bir yoludur. Yerel bir yardım kuruluşuna yardım etmek, planlama etkinliklerine maruz kalmanıza, medya kuruluşlarıyla iletişim kurmanıza ve basın bültenleri ve makaleler yazmanıza yardımcı olabilir. Düzenlediğiniz veya yazdığınız herhangi bir şeyin kaydını veya kopyasını tutun. İşverenler ayrıca öğrenci dergileri için yazma deneyimi olan veya öğrenci radyosu veya üniversite topluluklarıyla ilgilenen mezunlar gibi.

Mevcut PR çalışma yerleşimleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olabileceğinden, üniversite kariyer hizmetinizle iletişim kurmaya değer.

PR asistanı gibi genç bir rolle bir danışmanlığa veya kurum içi PR departmanına katılmak iyi bir başlangıç ​​noktası olabilir. Birçok PR departmanı ve danışmanlığı küçüktür ve katı bir şekilde yapılandırılmamıştır. Bu yüzden doğru beceri ve bağlılık karışımını göstererek, kariyerinizi geliştirme fırsatı elde edebilirsiniz. Sekreter veya yönetici olarak giriş yapmak profesyonel fırsatlara yol açabilir.

İş rekabeti şiddetlidir ve PR’nin çekici bir imajı olmasına rağmen bu alandaki bir kariyerin getirdiği değerlerin yanı sıra baskıların farkında olmalısınız.

İşverenler ve İş İlanları

PR uygulayıcıları birçok sektörde çalışır ve aşağıdaki ortamlardan birinde çalışabilir:

 • İşletmeden işletmeye (B2B)
 • Tüketici
 • Tüzel
 • Mali
 • İç iletişim
 • Yerel yönetim
 • Kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve yardım kuruluşları
 • Kamu işleri
 • Ticaret ve teknik.
En Popüler:  Pazar Araştırmacısı Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Halkla ilişkiler görevlileri için boş pozisyonlar, kurum içi ve danışmanlıklar halinde mevcuttur:

 • Bir kurum içi departman sadece kamuya açık, ticari veya kar amacı gütmeyen bir şirket veya kuruluş için çalışmaktadır. Kurum içi bir PR uzmanı olarak kuruluşun gereksinimlerini karşılamak için belirli bir PR programını tasarlamanızı ve uygulamanızı sağlamak için çalıştığınız belirli alanla ilgili uzman bilgisi edinmeniz gerekir.
 • Halkla ilişkiler danışmanlığı Genellikle çok farklı pazar sektörlerinde çalışan birçok müşteri kuruluşuna bağımsız bir hizmet sunmak. Danışmanlıklar, dünya çapında ofisleri bulunan büyük uluslararası firmalardan, moda, müzik, sağlık veya finans gibi belirli bir alanda uzmanlaşmış küçük yerel firmalara kadar değişmektedir. Büyük müşavirliklerin, hukuk firmalarından inşaatçıların tüccarlarına kadar daha geniş bir müşteri tabanına sahip olma olasılığı yüksektir.

Bazı durumlarda şirket içi halkla ilişkiler profesyonelleri, bazı projelerdeki halkla ilişkiler danışmanlığıyla işbirliği içinde çalışabilirler.

Şirket içi PR yayınları için boş yerler genellikle yukarıda listelenen endüstri yayınlarının yanı sıra ulusal, bölgesel veya yerel basında ilan edilir. Danışmanlık ilanları da ilan edilebilir.

Uzman PR işe alım ajansları her zaman yalnızca deneyimli uygulayıcılar için boş pozisyonlarla ilgilenir.

Bazı mezunlar spekülatif bir yaklaşım sonucu ilk görevlerini alıyorlar. Spekülatif uygulamalar için kişileri tanımlamak için yukarıda listelenen yayınları ve LinkedIn gibi sosyal paylaşım sitelerini kullanın.

Mesleki Gelişme ve Eğitimler

Eğitiminiz organizasyona bağlı olarak değişecektir. Bazı büyük firmalar, size yapılandırılmış bir iş deneyimi ve beceri geliştirme programı sağlayan lisansüstü eğitim programları sunar. Bununla birlikte eğitiminizin çoğunluğu, daha deneyimli meslektaşlarınızla birlikte çalışarak, yeteneğiniz arttıkça ve fırsatlar ortaya çıktıkça sorumluluğunuz giderek artacaktır.

Birçok kuruluş yeni çalışanları PR profesyonelleri için tasarlanan dış kurslara katılmaya teşvik eder. Örneğin PR profesyonelleri için özel olarak hazırlanmış birçok kısa kurs CIPR tarafından yürütülmektedir.

Halkla İlişkiler alanında mesleki nitelik kazanmaya artan bir vurgu var. CIPR, yarı zamanlı ve uzaktan öğrenme temelinde mevcut olan aşağıdaki kursları sunar:

 • Profesyonel pr sertifikası – Halkla ilişkiler alanında kariyer yapmak isteyen veya en az iki yıldır oldukça genç seviyelerde iş dünyasında çalışan kişilerle ilgilenen mezunlara yöneliktir. Diploma için hazırlık aşamasında, PR teorisinin ve uygulamasının yanı sıra PR uygulayıcısının stratejik rolleri ve işlevleri hakkında bilgi ve anlayış sağlamak üzere tasarlanmıştır.
 • Profesyonel halkla ilişkiler diploması – PR pratisyenlerinin liderlik potansiyeli olan etkili ve verimli profesyoneller olarak gelişmesine yardımcı olur.

Bir dizi ilgili profesyonel kurs da aşağıdakiler tarafından verilmektedir:

 • İletişim Reklamcılık ve Pazarlama Eğitim Vakfı

Kariyer ve İş İmkanları

Halkla ilişkiler endüstrisi büyümekte ve kariyer gelişimi için iyi fırsatlar sunmaktadır. Fakat her seviyedeki işler için güçlü bir rekabet bulacaksınız.

Halkla İlişkiler departmanları ve danışmanlıkları her zaman geleneksel kariyer gelişim modellerine bağlı değildir. Fakat olağanüstü bir yetenek olduğunu gösterirseniz, tanıtım hızlı olabilir.

Yeni bir mezun olarak PR görevlisine veya hesap yöneticisine terfi almadan önce bir veya iki yıl boyunca bir PR yardımcısı veya küçük hesap yöneticisi olarak çalışmayı bekleyebilirsiniz.

Yönetim seviyesindeki görevlere ilerlemenin iki ile üç yıl daha sürmesi beklenmektedir ve büyük ölçüde kişisel yeteneğinize, performansınıza ve motivasyonunuza bağlıdır. Deneyimlerinizi genişletmek veya daha uzman bir role geçmek için işverenler veya coğrafi alanlar arasında hareket etme isteği gerekebilir.

Danışmanlık, uzmanlaşmadan önce geniş bir deneyim sunabilir. Şirket içi ve danışmanlık rolleri arasında geçiş yapmak mümkündür.

PR iş unvanlarının çok az standardizasyonu vardır. Bu yüzden bunlar ajansa veya organizasyona bağlı olarak değişebilir.

Serbest meslek sahibi olmak, serbest bir danışman olarak çalışmak veya kendi şirketinizi kurmak istiyorsanız serbest meslek kariyerinizde daha sonra bir seçenektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu