Biyoloji Bölümü Ne İş Yapar? Taban Puanları 2023


Biyoloji Nedir?

Biyoloji, yaşam ve canlı organizmalar üzerine araştırmalar yapan bir doğa bilimidir. Biyoloji; Fiziksel yapıları, kimyasal süreçleri, moleküler etkileşimleri, fizyolojik mekanizmaları, gelişimi ve evrimi dahil olmak üzere yaşamı ve canlı organizmaları inceler. Biyolojik canlı organizmalar; Yapısal ve işlevsel olarak evrimlerini incelerken organizmaları detaylı bir şekilde incelemeyi amaçlamaktadır. Modern biyoloji nispeten yeni bir gelişme olmasına rağmen onunla ilgili ve onun içine dahil olan bilimler antik çağlardan günümüze kadar incelenmektedir. Doğal felsefe, Mezopotamya, Mısır, Hindistan Yarımadası ve Çin’in kadim medeniyetleri kadar erken çalışılmıştır. Bununla birlikte modern biyolojinin kökenleri ve doğa araştırmalarına yaklaşımı çoğunlukla eski Yunanistan’a kadar uzanmaktadır. (Biyoloji, Yunanca “yaşam” anlamına gelen “bio” kelimesinden ve “iş” anlamına gelen “ology” sonekinden türetilmiştir.)

Biyoloji Bölümünde Eğitim Kaç Yıl?

Biyoloji Bölümünün amacı, canlı organizmaların evrimini, dağılımını, anatomisini ve fizyolojisini öğrenecek ve bu konularda çalışmalar yapacak bilim adamları yetiştirmektir.

Biyoloji bölümü, üniversitelerin Fen Edebiyat fakültelerinde yer alan 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Biyoloji mezunlarına “biyolog” unvanı verilir. Biyoloji okumak isteyen aday öğrencilerin özellikle doğa ve canlılarla ilgilenmesi kaçınılmazdır. Elbette matematik ve bilimde başarıya ulaşmaları gerekiyor. Tüm bunların dışında yaşayan bir yaşam söz konusu olduğu için titiz ve sabırlı olmak en önemli özellikler arasındadır.

Biyoloji Bölümünün Dersleri Neler?

 • Biyolojik Çeşitlilik ve Kökeni
 • Hayvan Histolojisi
 • Genetik
 • Biyocoğrafya
 • Bitki Sistematiği
 • Hayvan sistematiği
 • Hayvan Embriyolojisi
 • Taksonominin İlkeleri
 • Biyosidal Ürün Uygulamaları
 • Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
 • Uygulamalı laboratuvar gibi birçok dersi 4 yıllık 4 yılda başarılı olmak şarttır.

Biyoloji Mezunu Ne Yapar?

Biyoloji bilimi adına çalışmalar yaparak canlı yaşam formlarını incelemektir.

Biyoloji Mezunu İçin İş İmkanları Neler?

Biyoloji bir bilim dalı olduğu için sürekli olarak bilimsel çalışma ve deneyleri beraberinde getirir. Laboratuvar çalışmaları dışında eğitim alanında bir bölümdür. Tüm bunların dışında 1950’li yıllarda ülkemizde biyoloji bölümü, ilk olarak Tıp Fakültesi bünyesinde bir alan olan “biyoloji enstitüsü” adı altında eğitim gören bir bilim dalı haline gelmiştir. Bu da biyoloji mezunlarının sağlık sektöründe kendilerine yer bulabileceklerini gösteriyor.

biyoloji mezunları;

 • Sağlık Bakanlığı
 • SSK hastaneleri
 • Tıp Fakülteleri
 • Hidrobiyoloji araştırma merkezlerinde
 • Çevre ve Orman Bakanlığı
 • Tarım ve Köyişleri bakanlıklarına bağlı kurumlarda
 • Özel sektörde
 • Sera yetiştiriciliği
 • İlaç endüstrisi
 • Gıda endüstrisi
 • Eğitim
En Popüler:  İletişim Tasarımı Bölümü Ne İş Yapar? Taban Puanları 2023

gibi birçok alanda çalışma imkanı bulabilirler.

Biyoloji Bölümü Taban Puanları 2023

Biyoloji Bölümü 2023 taban puanlarına buradan ulaşabilirsiniz. Bu puanlar 18.12.2022 tarihinde ve saat 07:36:13’de güncellenmiştir. Burada verilen puanlar ve sıralamalar bu sene yerleşen adaylara aittir. Bu bilgiler ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en güncel puanlar ve sıralamalardır.

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puan Sıralama
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Biyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 2 455,08026 50.134
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Biyoloji (Örgün) (İng.) SAY 62 454,77373 50.444
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Biyoloji (Örgün) (İng.) SAY 31 374,71974 126.857
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Biyoloji (Örgün) SAY 103 324,23058 201.835
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Biyoloji (Örgün) SAY 103 301,90152 249.816
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Biyoloji (Örgün) SAY 62 301,74516 250.149
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Biyoloji (Örgün) SAY 31 289,28739 282.598
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Biyoloji (Örgün) SAY 93 286,50732 290.413
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Biyoloji (Örgün) SAY 123 281,50704 305.159
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Biyoloji (Örgün) SAY 62 277,46606 317.733
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Biyoloji (Örgün) SAY 21 275,37338 324.491
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Biyoloji (Örgün) SAY 52 275,09333 325.403
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Biyoloji (Örgün) SAY 31 273,77233 329.677
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Biyoloji (Örgün) SAY 21 270,21881 342.142
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Biyoloji (Örgün) SAY 57 270,21779 342.148
Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Biyoloji (Örgün) SAY 62 267,30349 352.735
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Biyoloji (Örgün) SAY 31 265,04644 361.227
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Biyoloji (Örgün) SAY 31 264,46983 363.471
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Biyoloji (Örgün) SAY 52 264,23371 364.407
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Biyoloji (Örgün) SAY 26 263,80383 366.121
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Biyoloji (Örgün) SAY 31 263,50796 367.306
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Biyoloji (Örgün) SAY 31 263,27003 368.252
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Biyoloji (Örgün) SAY 26 260,86784 377.769
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Biyoloji (Örgün) SAY 31 260,47493 379.315
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Biyoloji (Örgün) SAY 31 260,24999 380.252
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Biyoloji (Örgün) SAY 21 260,05609 381.039
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Biyoloji (Örgün) SAY 31 257,63414 391.121
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Biyoloji (Örgün) SAY 26 257,18861 393.089
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Biyoloji (Örgün) SAY 52 256,77216 394.897
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) Biyoloji (Örgün) SAY 21 256,48402 396.086
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) Biyoloji (Örgün) SAY 31 255,49028 400.352
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) Biyoloji (Örgün) SAY 21 255,26107 401.304
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) Biyoloji (Örgün) (İng.) SAY 52 254,76855 403.446
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Biyoloji (Örgün) SAY 47 254,50233 404.699
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Biyoloji (Örgün) SAY 31 253,85682 407.530
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Biyoloji (Örgün) SAY 26 253,8313 407.661
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) Biyoloji (Örgün) SAY 21 253,078 411.126
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) Biyoloji (Örgün) SAY 21 252,28781 414.733
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Biyoloji (KKTC Uyruklu) SAY 1 252,41320 414.141
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) Biyoloji (Örgün) SAY 21 251,3638 418.987
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Biyoloji (Örgün) SAY 26 250,38053 423.616
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) Biyoloji (Örgün) SAY 21 248,83697 431.079
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) Biyoloji (Örgün) SAY 26 248,37556 433.383
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Biyoloji (Örgün) SAY 16 248,0041 435.181
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) Biyoloji (Örgün) SAY 21 247,38405 438.229
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (K.Maraş) (Devlet) Biyoloji (Örgün) SAY 31 245,9961 445.222
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) Biyoloji (Örgün) SAY 21 245,76935 446.410
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) Biyoloji (Örgün) SAY 21 245,56304 447.436
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) Biyoloji (Örgün) SAY 21 245,36051 448.493
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) Biyoloji (Örgün) SAY 21 244,03465 455.267
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Biyoloji (Örgün) SAY 21 243,79313 456.522
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Biyoloji (Örgün) SAY 31 243,73308 456.847
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Biyoloji (Örgün) SAY 21 243,68362 457.120
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) Biyoloji (Örgün) SAY 21 239,84193 477.878
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) Biyoloji (Örgün) SAY 16 239,12282 481.901
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) Biyoloji (Örgün) SAY 26 239,07095 482.194
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) Biyoloji (Örgün) SAY 21 238,97355 482.726
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) Biyoloji (Örgün) SAY 16 238,96687 482.761
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) Biyoloji (Örgün) SAY 31 235,06707 505.438
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) Biyoloji (Örgün) SAY 21 232,5204 521.131
En Popüler:  Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü Ne İş Yapar? Taban Puanları 2023

Biyoloji Bölümü Atama Durumu ve Puanları

Biyoloji Bölümü bölümünün ataması hakkında şuan bir bilgimiz yok. Aşağıdaki yorumlar kısmında iş ilanları ve atama durumu hakkındaki bilgilerini diğer okuyucularımızla paylaşabilir ve tartışabilirsiniz.

Dipnot: Biyoloji Bölümü mezunlarının ne kadar kazandığını merak ediyorsanız güncel maaşlarını görmek için sitemizin arama kısmını kullanabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu