Tarihçi Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Bir tarihçinin ne yaptığını, bu işi nasıl alacağını ve bir tarihçi olarak başarılı olmak için ne gerektiğini öğrenme zamanı.

Tarihçiler geçmişi araştırmak, analiz etmek ve yorumlamaktan sorumludur. Geçmişte meydana gelen olayların net bir resmini bir araya getirmek için tarihi belgeler, eserler ve diğer materyaller gibi birincil kaynakları incelerler.

Tarihçiler genellikle tarihin belirli bir alanında uzmanlaşırlar. Bu durum eski uygarlıklardan modern siyasete veya ekonomiye kadar herhangi bir şey olabilir. Uzmanlıkları ne olursa olsun, okudukları konu hakkında kapsamlı bir bilgiye sahip olmaları beklenir. Bu durum araştırma makalelerinde, kitaplarda vb. etkin bir şekilde kullanılabilmesi için tarihsel kanıtların nasıl doğru şekilde yorumlanacağını bilmeyi içerir.

Tarihçi Sorumlulukları ve Görevleri

Tarihçilerin aşağıdakiler gibi sorumlulukları vardır:

 • Geçmişi anlamak için ilgili tarihi belgeleri incelemek
 • Tarihte önemli olaylar yaşayan kişilerle ilk elden röportajlar yapmak
 • Müzeler, kütüphaneler, devlet kurumları veya özel şirketler için eser koleksiyonlarının ve kayıtlarının tutulması
 • Alanla ilgilenen öğrencilerle bilgilerini paylaşabilecekleri kolej ve üniversitelerde tarih öğretimi
 • Dergilerde veya kitaplarda yayınlanmak üzere araştırma bulguları hakkında raporlar hazırlamak
 • Tarihsel olaylardaki kalıpları veya zaman içindeki kültürlerdeki eğilimleri belirleme
 • İşverenlerini veya müşterilerini ilgilendiren konularda araştırma yapmak
 • Bir hikayeyi anlatmaya yardımcı olan sergiler, web siteleri, filmler ve diğer ürünleri hazırlamak
 • Tarihsel kavramları konferanslar, kitaplar, filmler, sergiler ve diğer medya biçimleri aracılığıyla halka açıklamak

Tarihçi Maaşı Ne Kadar?

Bir tarihçinin maaşı, eğitim düzeylerine, yılların deneyimine ve yaptıkları işin türüne göre değişebilir. Bazı tarihçiler müzeler veya tarihi topluluklar için çalışırken diğerleri devlet kurumları veya üniversiteler için çalışabilir.

 • 2023 Yılı Ortalama Maaş: 16.000 TL (30.00 TL/saat)
 • 2023 Yılı Üst Düzey Maaşları: 100.000 TL (48.00 TL/saat)

Tarihçilerin istihdamının önümüzdeki on yılda ortalama bir oranda artması bekleniyor.

İstihdam artışı, tarihçilerin sergi ve koleksiyonları araştırmak, yazmak ve küratörlüğünü yapmak için ihtiyaç duyacak olan müzeler ve tarihi yerler gibi tarihi ve kültürel kurumlar tarafından yönlendirilecektir. Fakat bütçe kısıtlamaları bu kurumlardaki yeni pozisyonların sayısını sınırlayabilir.

Dipnot: Tarihçi İçin Yukarıda Verilen Maaşlar Kariyer sitelerinden ve Forumlardan Alınarak Hazırlanmıştır.

Tarihçi İçin Şartlar ve Nitelikler Neler?

Bir tarihçinin genel olarak aşağıdaki niteliklere sahip olması gerekir:

Eğitim: Tarihçiler genellikle tarih, siyaset bilimi veya yakından ilgili başka bir alanda lisans mezuniyetine ihtiyaç duyarlar. Birçok tarihçi, eğitimlerini ilerletmek ve iş fırsatlarını artırmak için tarih alanında yüksek lisans yapmayı tercih ediyor. Bazı üniversiteler, kamu tarihi veya müze çalışmaları gibi belirli bir alanda yoğunlaşan tarih alanında yüksek lisans mezuniyeti sunar.

Antrenman tecrübesi: Tarihçiler genel olarak kıdemli bir tarihçiden mentorluk şeklinde iş başında eğitim alırlar. Ayrıca yüksek lisans veya doktora derecelerine devam ederken staj şeklinde eğitim alabilirler.

Sertifikalar ve Lisanslar: Tarihçiler, farklı zaman dilimlerinde ve coğrafi bölgelerde uzmanlıklarını gösteren çeşitli sertifikalar alabilir ve onlara daha rekabetçi iş adayları olmaları için ek bilgi verebilir.

Tarihçi Olmak İçin Gerekli Beceriler

Başarılı olmak için tarihçilerin aşağıdaki becerilere ihtiyacı vardır:

Araştırma: Tarihçiler, çalıştıkları konu hakkında bilgi toplamak için araştırma yaparlar. Konu hakkında bilgi edinmek için arşivlerde, kütüphanelerde, tarihi topluluklarda ve diğer kaynaklarda araştırma yapabilirler. Tarihçiler ek olarak kültür, teknoloji ve zamanın diğer yönleri hakkında bilgi edinmek için çalıştıkları zaman dilimini araştırabilirler.

Analiz: Tarihçiler, tarihsel verileri ve bilgileri yorumlamak için analitik becerileri kullanırlar. Bu becerileri, belirli olayların önemini ve birbirleriyle nasıl ilişkili olduklarını belirlemek için kullanabilirler. Bu durum kapsamlı bir tarihsel anlatı oluşturmalarına yardımcı olabilir.

Kritik düşünce: Eleştirel düşünme, bilgileri analiz etme ve sahip olduğunuz bilgilere dayanarak kararlar verme yeteneğidir. Tarihçiler, tarihsel belgeleri yorumlamak ve geçmiş hakkında sonuçlar çıkarmak için eleştirel düşünmeyi kullanır. Bu beceri, tarihsel bilgilerin doğruluğunu değerlendirmek için de önemlidir.

Yazı: Tarihçiler genellikle bilgilerini başkalarıyla paylaşmak için araştırma makaleleri, makaleler, kitaplar ve diğer belgeler yazarlar. Ayrıca başkalarıyla iletişim kurmak için mektuplar, e-postalar ve diğer yazışmaları da yazarlar. Güçlü yazma becerileri, fikirlerinizi net ve özlü bir şekilde iletmenize yardımcı olabilir.

Topluluk önünde konuşma: Tarihçiler genellikle araştırmalarını bir dinleyici kitlesine sunarlar, dolayısıyla topluluk önünde konuşma becerileri bu kariyerin önemli bir parçasıdır. Bu profesyoneller konferanslarda, üniversitelerde veya diğer etkinliklerde sunum yapabilirler. Ayrıca, yazılı kelime aracılığıyla bir kitleyle konuşmalarını gerektiren makaleler veya kitaplar da yazabilirler.

Tarihçi Çalışma Şartları Nasıl?

Tarihçiler, kolejler ve üniversiteler, müzeler, arşivler, tarihi topluluklar, şirketler ve devlet kurumları dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda çalışır. Ayrıca işletmeler için danışman olarak veya serbest yazar olarak çalışabilirler. Birçok tarihçi tam zamanlı çalışır. Fakat bazıları yarı zamanlı ders verir veya araştırmalarını sürdürebilmeleri için azaltılmış bir program çalışır. Tarihçiler genellikle normal iş saatlerinde çalışırlar. Fakat araştırma projelerini tamamlamak, raporlar veya makaleler yazmak veya derslere veya sınıf sunumlarına hazırlanmak için akşamları ve hafta sonları çalışabilirler. Bazı tarihçiler ek olarak araştırma yapmak veya konferanslarda ders vermek veya sunum yapmak için seyahat ederler.

Tarihçi İçin Mesleki Gelişme

İşte tarihçilerin çalışma şeklini etkileyen üç metod. Tarihçilerin becerilerini güncel tutmak ve işyerinde rekabet avantajı sağlamak için bu gelişmelerden haberdar olmaları gerekecektir.

Dijital Tarihin Büyümesi

Dijital tarihin büyümesi, tarihin alanını hızla değiştiren bir eğilimdir. Giderek daha fazla tarihi belge dijital ortama aktarıldığından, tarihçiler artık bunlara kolayca erişebilir ve bunları yeni konuları araştırmak için kullanabilir.

Bu eğilim, dijital kaynaklarla çalışma deneyimine sahip tarihçilere yönelik talebin artmasına neden oldu. Rekabetçi kalabilmek için tarihçilerin bu kaynakları nasıl etkili bir şekilde kullanacaklarını öğrenmeleri ve onları kamuya açık hale getirmenin yollarını bulması gerekecektir.

Akademi ve Sanayi Arasında İşbirliği

Tarihçiler, geçmişi daha iyi anlamak için endüstri profesyonelleriyle giderek daha fazla işbirliği yapıyor. Bu eğilim, iş dünyasında veriye dayalı karar vermenin artan önemi tarafından yönlendiriliyor.

İşletmeler verilere daha fazla bağımlı hale geldikçe, geçmişi verilerin merceğinden anlamalarına yardımcı olabilecek tarihçiler arıyorlar. Bu durum tarihçilerin hem geleneksel araştırma yöntemleri hem de veri analizi konusunda bilgili olmasını gerektirir.

Çeşitliliğe Odaklanma

Tarihçiler, geçmişe ilişkin anlayışlarını genişletmenin bir yolu olarak çeşitliliğe daha fazla odaklanmaya başlıyorlar. Bu eğilim, tarihteki çeşitliliğe adanmış artan sayıda konferans ve dergide açıkça görülmektedir.

Tarihçiler çeşitliliğe odaklanmaya başladıkça, farklı geçmişlere ve kültürlere sahip insanların deneyimlerini dahil ederek geçmişin daha doğru bir resmini oluşturabilecekler. Bu durum bugün içinde yaşadığımız dünyayı daha iyi anlamamızı sağlayacaktır.

Nasıl Tarihçi Olunur?

Tarihçi olarak bir kariyer hem ödüllendirici hem de zorlayıcı olabilir. Ne tür bir tarihçi olmak istediğinizi düşünmek önemlidir, çünkü bu, size sunulan iş türlerini etkileyecektir. Tarihin belirli bir döneminde uzmanlaşmak ister misiniz? Yoksa askeri veya siyasi tarih gibi belirli bir alana mı odaklanmak istiyorsunuz?

Ayrıca becerilerinizi nasıl kullanmak istediğinizi de düşünmelisiniz. Üniversite düzeyinde öğretmenlik yapmak ister misiniz? Bir müze veya arşiv için mi çalışıyorsunuz? Kitap veya makale yazar mısınız? Araştırma yapmak? Bir tarihçi olarak bilgi ve becerilerinizi kullanmanın birçok yolu vardır.

Dipnot: Tarihçi İçin CV Hazırlama Rehberini İncelemenizi Tavsiye Ederiz.

Kariyer ve İş İmkanları

Bu alanda ilerlemenin en yaygın yolu, kuruluşunuzdaki merdiveni yukarı taşımaktır. Mesela bir müzede çalışan bir tarihçi, küratörlükten müze müdürü konumuna geçebilir. Tarihsel bir toplumda çalışan bir tarihçi, yönetici direktör olmaktan örgütün başkanı olmaya geçebilir. Bir devlet kurumunda çalışan bir tarihçi, tarihçi olmaktan kurumun başkanı olmaya geçebilir.

Bu alanda ilerlemenin başka bir yolu da bir kolej veya üniversitede kadrolu profesör olmaktır. Bu oldukça rekabetçi bir süreçtir ve genellikle bir doktora derecesi gerektirir. tarihte. Kadrolu bir profesör olduğunuzda, bir bölüm başkanı veya hatta kolej dekanı olmak için sıraları yükseltebilirsiniz.

Kamu tarihçisi olarak da bu alanda ilerleyebilirsiniz. Bu nispeten yeni bir alandır ve doğru becerilere sahip olanlar için birçok fırsat var. Kamu tarihçileri müzelerde, tarihi topluluklarda, devlet kurumlarında ve diğer kuruluşlarda çalışır. Genellikle tarihle ilgili bir geçmişleri vardır. Fakat aynı zamanda müze çalışmaları, arşiv bilimi veya kütüphane bilimi konularında da eğitimleri vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu