Sigorta Aktüatörü Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Bir sigorta aktüerinin ne yaptığını, bu işi nasıl alacağınızı ve bir sigorta aktüatörü olarak başarılı olmak için ne gerektiğini öğrenme zamanı.

Sigorta aktüerleri, riskin değerlendirilmesinden ve sigorta poliçelerinin maliyetinin belirlenmesinden sorumludur. Gelecekteki sonuçları tahmin etmek için geçmiş olaylarla ilgili verileri analiz ederler ve bu da sigortacıların müşterilerden teminat için ne kadar ücret alması gerektiğini belirlemelerine olanak tanır.

Aktüerler, doğrudan müşterilerle veya hizmetlerini bireylere ve işletmelere satan aracılar aracılığıyla çalışabilir. Görevleri, insanların ne satın aldıkları ve bunun neden iyi bir fikir olduğu hakkında ayrıntılı bilgi sağlayarak sigorta ihtiyaçları hakkında bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olmaktır.

Sigorta Aktüerliği Sorumlulukları ve Görevleri

Sigorta aktüerlerinin aşağıdakiler gibi sorumlulukları vardır:

 • Müşterilerin ihtiyaçları için en iyi kapsamı belirlemek için sigorta poliçelerini ve oranlarını analiz etmek
 • Bir sigorta şirketinin yaş, konum, meslek veya tıbbi geçmiş gibi risk faktörlerine dayalı olarak farklı poliçe türleri için ne kadar ücretlendirmesi gerektiğini hesaplama
 • Bir sigorta şirketinin finansal istikrarından ödün vermeden hasarlar için ne kadar ödeyebileceğinin belirlenmesi
 • Kaza veya hastalık oranlarındaki mevcut eğilimlere dayalı olarak bir sigorta şirketine zaman içinde tazminat ödemesinin ne kadara mal olacağını tahmin eden modeller geliştirmek
 • Yasal gerekliliklere uyumu sağlamak için sigortacılar ve eyalet düzenleyicileri arasında bir bağlantı görevi görmek
 • Yeni sigorta poliçeleri, hasar eğilimleri ve sektörü etkileyebilecek diğer faktörler hakkında araştırma yapmak
 • Belirli teminat türleri için bireylerin veya şirketlerin ne kadar ödemesi gerektiğini belirlemek için fiyatlandırma modelleri oluşturmak
 • Black-Scholes modeli gibi matematiksel modeller kullanarak sigortalı bir varlığın değerini hesaplama
 • Bir sigorta poliçesinde önerilen değişikliklerin mali etkisine ilişkin tavsiyelerde bulunmak

Sigorta Aktüer Maaşı Ne Kadar?

Bir sigorta aktüerinin maaşı, eğitim seviyelerine, yılların deneyimine ve çalıştıkları şirket türüne göre değişebilir. Sigorta sektöründe çalışan aktüerler, genellikle diğer sektörlerde çalışanlardan daha fazla kazanır.

 • 2023 Yılı Ortalama Maaş: 21.000 TL (50.40 TL/saat)
 • 2023 Yılı Üst Düzey Maaşları: 34.000 TL (84.10 TL/saat)

Sigorta aktüerlerinin istihdamının önümüzdeki on yılda ortalamadan çok daha hızlı büyümesi bekleniyor.

Aktüeryal hizmetlere olan talep, sigorta talebine bağlı olacaktır. Ekonomi büyüdükçe, daha fazla işletme ve hane sigorta kapsamı isteyecektir. Ayrıca, insanlar daha uzun yaşadıkça, ölüm yardımı ödeyen sigorta poliçeleri ile ailelerini korumak isteyeceklerdir.

Dipnot: Sigorta Aktüer İçin Yukarıda Verilen Maaşlar Kariyer sitelerinden ve Forumlardan Alınarak Hazırlanmıştır.

En Popüler:  Müşteri İlişkileri Uzmanı Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Sigorta Aktüerliği İçin Şartlar ve Nitelikler Neler?

Bir sigorta aktüeri olmak için genel olarak şunlara ihtiyaç vardır:

Eğitim: Çoğu işveren, aktüerlerin aktüerya bilimi, matematik, istatistik veya ilgili bir alanda lisans mezuniyetine sahip olmasını ister. Bazı aktüerler, iş fırsatlarını ve kazanç potansiyellerini artırmak için aktüerya biliminde yüksek lisans mezuniyeti kazanmayı tercih eder.

Antrenman tecrübesi: Kalkınan sigorta aktüerlerinin çoğu, işe alındıklarında iş başında eğitim alacaklardır. Bu eğitim, şirketin belirli sistem ve prosedürlerini öğrenmelerine yardımcı olacaktır. Ayrıca şirketin yazılımını ve bilgisayar programlarını nasıl kullanacakları konusunda talimat alabilirler.

Sertifikalar ve Lisanslar: Zorunlu olmasa da, birçok aday aktüer, alanın temellerini kavradıklarını göstermek için Aktüerler için Profesyonel Sınavı (PEA) tamamlamayı seçecektir.

Sigorta Aktüerya Olmak İçin Gerekli Beceriler

Sigorta aktüerlerinin başarılı olabilmesi için aşağıdaki becerilere ihtiyacı vardır:

Matematik: Aktüerler, sigorta poliçelerinin finansal risklerini hesaplamak için matematik kullanır. Bir olayın meydana gelme olasılığını ve olayın potansiyel maliyetini belirlemek için matematiksel formüller kullanırlar. Ayrıca, sigorta şirketlerinin potansiyel zararlarını karşılamak için talep etmeleri gereken primleri hesaplamak için matematik kullanırlar.

Veri analizi: Aktüerler, sigorta verilerini yorumlamak ve gelecekteki sonuçları tahmin etmek için veri analizi becerilerini kullanır. Riski değerlendirmek ve şirketleri ve bireyleri mali kayıplardan koruyan sigorta poliçeleri geliştirmek için veri analizini kullanırlar. Aktüerler, sigorta poliçelerinin başarısını değerlendirmek ve gerektiğinde ayarlamalar yapmak için veri analizini kullanır.

Problem çözme: Sigorta aktüerleri, problem çözme becerilerini karmaşık sorunlara çözüm bulmak için kullanırlar. Bu becerileri, bir poliçe sahibinin bir talepte bulunması gibi, sigorta sürecinde ortaya çıkan sorunlara çözüm bulmak için kullanırlar. Ayrıca, bir poliçe sahibinin bir talepte bulunması gibi, sigorta sürecinde ortaya çıkan sorunlara çözüm bulmak için problem çözme becerilerini kullanırlar.

İletişim: Aktüerler, çalışmalarını müşterilere ve meslektaşlarına açıklamak için yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanır. Karmaşık finansal bilgileri ve istatistikleri açıklamak için genellikle yazılı iletişim kullanırlar. Ayrıca çalışmalarını şahsen veya telefonla açıklamak için sözlü iletişimi kullanırlar. Aktüerler genellikle sigorta poliçeleri oluşturmak için müşterilerle birlikte çalışırlar. Bu yüzden müşterilerin ilgili riskleri anlamalarını sağlamak için çalışmalarını net bir şekilde açıklamaları gerekir.

Detay yönü: Bir aktüer, doğru hesaplamalar yapmak için ihtiyaç duydukları tüm bilgilere sahip olduklarından emin olmak için detay odaklı olmalıdır. Bu durum çalıştıkları politikaları ve kapsadıkları riskler hakkında şirketin sağladığı bilgileri tam olarak anlamayı içerir. Bir aktüerin karmaşık finansal belgeleri ve formülleri okuyup yorumlayabilmesi önemlidir.

Sigorta Aktüerya Çalışma Şartları Nasıl?

Sigorta aktüerleri, zamanlarının çoğunu bir ofiste çalışarak, verileri analiz etmek ve raporlar hazırlamak için bilgisayarları kullanarak geçirirler. Sigorta şirketleri, danışmanlık firmaları veya devlet kurumları için çalışabilirler. Genellikle tam zamanlı çalışırlar ve bazıları haftada 40 saatten fazla çalışabilir. Birçok aktüer, Amerikan Aktüerler Akademisi üyesidir ve akademinin mesleki davranış kurallarına uymak zorundadır.

Sigorta Aktüer İçin Mesleki Gelişme

İşte sigorta aktüerlerinin nasıl çalıştığını etkileyen üç metod. Sigorta aktüerlerinin, becerilerini ilgili tutmak ve işyerinde rekabet avantajı sağlamak için bu gelişmelerden haberdar olmaları gerekecektir.

En Popüler:  Sağlık Hizmeti İşvereni Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Sigorta Sektöründe Çeşitlilik İhtiyacı

Sigorta sektörü büyük bir çeşitlilik sorunuyla karşı karşıya. Yakın tarihli bir araştırmaya göre, sigorta profesyonellerinin yalnızca %2’si Afrika kökenli Amerikalı ve yalnızca %3’ü Hispanik. Bu çeşitlilik eksikliği, sigorta şirketlerinin müşterilerini anlamalarını ve mümkün olduğunca etkin bir şekilde hizmet vermelerini engellediği için bir bütün olarak endüstri üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir.

Bir aktüer olarak, sektöre daha fazla dahil olarak bu sorunun çözülmesine yardımcı olabilirsiniz. Bunu, diğer profesyonellerle ağ kurarak ve müşterilerle ilişkiler geliştirerek yapabilirsiniz. Ayrıca, şirketinizde çeşitliliği teşvik etmek ve başkalarını sigortacılık alanında kariyer yapmaya teşvik etmek için de çalışabilirsiniz.

Siber Güvenliğe Odaklanma

İşletmeler teknolojiye giderek daha fazla bağımlı hale geldikçe, siber güvenlik ihtiyacı da katlanarak arttı. Giderek daha fazla veri online olarak depolandığından, bu eğilimin gelecekte de devam etmesi muhtemeldir.

Siber güvenlik konusunda yetenekli aktüerler, önümüzdeki yıllarda yüksek talep görecektir. İşletmeleri siber saldırılardan koruyan politikalar geliştirmenin yanı sıra şirketlerin karşı karşıya kaldığı potansiyel riskleri değerlendirmeleri için ihtiyaç duyulacak.

Büyük Verinin Kullanımı

Büyük veri, aktüerler için gelecek hakkında daha iyi tahminler yapmalarını sağladığı için giderek daha önemli bir araç haline geliyor. Aktüerler, büyük miktarda veriyi analiz ederek, önümüzdeki yıllarda sigorta piyasasında neler olabileceğini daha iyi anlayabilirler.

Bu eğilim, potansiyel afetlere daha iyi hazırlanmalarını sağladığı için risk yönetiminde çalışanlar için özellikle önemlidir.

Sigorta Aktüeri Nasıl Olunur?

Bir sigorta aktüerliği kariyeri, sayılar ve istatistiklerle çalışmak isteyenler için harika bir seçim olabilir. Bir sigorta aktüerliği kariyerine devam ederken izleyebileceğiniz iki ana yol olduğunu unutmamak önemlidir: yaşam yolu ve kaza yolu.

Yaşam yolu, insanlarla çalışmak ve geleceklerini planlamalarına yardımcı olmak isteyenler için çok uygundur. Bu yol, bireylere, ailelere ve işletmelere uygun sigorta kapsamı sağlayarak finansal risklerini yönetmelerine yardımcı olmaya odaklanır. Kaza yolu, verilerle çalışmak ve riski değerlendirmek için matematiksel modeller geliştirmek isteyenler için en uygun yoldur. Bu yol, şirketlere uygun sigorta kapsamı sağlayarak finansal risklerini yönetmelerine yardımcı olmaya odaklanır.

Dipnot: Sigorta Aktüerya İçin CV Hazırlama Rehberini İncelemenizi Tavsiye Ederiz.

Kariyer ve İş İmkanları

Aktüerler için ilerleme beklentileri çok iyi. Diğer mesleklerde olduğu gibi, en iyi fırsatlar en fazla deneyime ve eğitime sahip olanlara gidecektir. Birçok aktüer, kariyerlerine aktüeryal asistan veya stajyer gibi giriş seviyesi pozisyonlarda başlar ve daha sonra aktüeryal ortak veya aktüer gibi daha kıdemli pozisyonlara geçer. Bazı aktüerler sonunda firmalarına ortak olurken, diğerleri kendi aktüeryal danışmanlık firmalarını kurar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu