Program Geliştirme Yöneticisi Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Bir program geliştirme yöneticisinin ne yaptığını, bu işi nasıl alacağınızı ve bir program geliştirme yöneticisi olarak başarılı olmak için ne gerektiğini öğrenme zamanı.

Program geliştirme yöneticileri, yeni ürün veya hizmetlerin geliştirilmesini yönetmekten sorumludur. Şirketleri için yeni teklifler oluşturmak üzere birlikte çalışan geliştiriciler, tasarımcılar ve diğer profesyonellerden oluşan bir ekibi denetlerler.

Program geliştirme yöneticileri, geliştirilmeleri tamamlandıktan sonra bu yeni tekliflerin uygulanmasını denetlemekle de görevlendirilebilir. Bu durum amaçlandığı gibi çalıştıklarından emin olmak için onları gerçek dünya senaryolarında test etmeyi, çalışanların bunları nasıl etkili bir şekilde kullanacakları konusunda eğitmeyi vb. içerebilir.

Program Geliştirme Müdürü Sorumlulukları ve Görevleri

Bir program geliştirme yöneticisi genel olarak aşağıdakileri içerebilen geniş bir sorumluluk yelpazesine sahiptir:

 • Müfredat ve materyaller tasarlamak, konuları araştırmak ve sınıf eğitimi yürütmek dahil olmak üzere eğitim programları geliştirmek
 • Ders kitapları veya online kurslar gibi yeni programların ve ders materyallerinin geliştirilmesini koordine etmek
 • Kurumun akreditasyon kurumu tarafından belirlenen standartları karşıladığından emin olmak için akreditasyon başvurularının gözden geçirilmesi
 • Öğrencilerin mezuniyet gereksinimlerini karşıladığından emin olmak için program boyunca öğrenci ilerlemesini izlemek
 • İyileştirme veya değişim alanlarını belirlemek için programların etkinliğini değerlendirmek
 • Yeni programların uygulanması veya mevcut programlarda değişiklik yapılması için bütçelerin geliştirilmesi
 • Sağlık veya finansla ilgili olanlar gibi sektörü yöneten ilgili yasa ve yönetmeliklere aşina olmak
 • Ürün veya hizmetlere yönelik talepteki büyüme için yeni fırsatları belirlemek için pazar araştırması yapmak
 • Nitelikli eğitmenler, danışmanlar ve şirket standartlarını karşılayan diğer personeli işe almak için işe alım çabalarını koordine etmek

Program Geliştirme Müdürü Maaşı Ne Kadar?

Program geliştirme yöneticilerinin maaşları, eğitim düzeylerine, yılların deneyimine ve şirketin büyüklüğüne ve sektörüne bağlı olarak değişmektedir. Ayrıca ikramiye veya komisyon şeklinde ek tazminat da alabilirler.

 • 2023 Yılı Ortalama Maaş: 18.000 TL (40.10 TL/saat)
 • 2023 Yılı Üst Düzey Maaşları: 28.000 TL (69.70 TL/saat)

Program geliştirme yöneticilerinin istihdamının önümüzdeki on yılda ortalamadan daha hızlı artması bekleniyor.

Bu yöneticilere olan talep, özellikle ilaç endüstrisinde sağlık hizmetleri ve ürünlerinin devam eden büyümesi tarafından yönlendirilecektir. Yeni tıbbi cihazlara ve ilaçlara olan talep arttıkça, bu ürünlerin gelişimini denetlemek için program geliştirme yöneticilerine ihtiyaç duyulacaktır.

Program Geliştirme Müdürü İçin Şartlar ve Nitelikler Neler?

Bir program geliştirme yöneticisinin genel olarak aşağıdaki niteliklere sahip olması gerekir:

Eğitim: Çoğu işveren, program geliştirme yöneticilerinin bilgisayar bilimi, bilgi teknolojisi, işletme veya ilgili bir disiplin gibi ilgili bir alanda lisans mezuniyetine sahip olmasını ister. Bazı işverenler, bilgisayar bilimi veya ilgili bir alanda yüksek lisans mezuniyetine sahip adayları işe almayı tercih eder.

Antrenman tecrübesi: Program geliştirme yöneticileri, genellikle rolleri gereği iş başında eğitim alırlar. Bu eğitim, kuruluşun misyonu, değerleri ve hedefleri hakkında öğrenmeyi içerebilir. Ayrıca, kuruluşun politika ve prosedürlerine ilişkin talimatları da içerebilir.

En Popüler:  Su Kaynakları Uzmanı Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Program geliştirme yöneticileri ek olarak seminerler veya konferanslar şeklinde kendi rollerinde eğitim alabilirler. Bu eğitim fırsatları, program geliştirme yöneticilerinin sektörlerindeki yeni eğilimler veya kuruluşun uyguladığı yeni programlar veya girişimler hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olabilir.

Sertifikalar ve Lisanslar: Rol için sertifikalar gerekli olmasa da, yeterliliklerini ve mükemmelliğe bağlılıklarını gösterebildikleri için program geliştirme yöneticileri için değerli olabilirler.

Program Geliştirme Yöneticisi Olmak İçin Gerekli Beceriler

Program geliştirme yöneticilerinin başarılı olmak için aşağıdaki becerilere ihtiyacı vardır:

Liderlik: Liderlik becerileri, bir program yöneticisinin beceri setinin önemli bir parçası olabilir. Bir program yöneticisi olarak, yazılım geliştiriciler, pazarlama uzmanları ve diğer profesyoneller dahil olmak üzere birkaç kişiden oluşan bir ekibe liderlik etmekten sorumlu olabilirsiniz. Liderlik becerileri, ekibinizi motive etmenize ve ortak hedeflere ulaşmak için onları birlikte çalışmaya teşvik etmenize yardımcı olabilir.

İletişim: Program yöneticileri, ekipleri, müşterileri, paydaşları ve diğer program yöneticileri de dahil olmak üzere rollerindeki birçok kişiyle iletişim kurar. Etkili iletişim, herkesin programın hedeflerini ve bu hedeflere nasıl ulaşılacağını anlamasını sağlamanın anahtarıdır. Program yöneticileri, yüz yüze, telefon, e-posta ve sunumlar dahil olmak üzere çeşitli şekillerde iletişim kurabilmelidir.

Proje Yönetimi: Proje yönetimi becerileri, program yönetiminin gerekli bir bileşenidir. Bir program direktörü olarak, kapsamlı proje yönetimi becerileri gerektiren bir programın tamamının gelişimini denetlemekten sorumlu olabilirsiniz. Program yöneticilerinin genellikle aynı anda yönettikleri birkaç projesi vardır. Bu yüzden her projenin başarısını sağlamak için güçlü proje yönetimi becerilerine sahip olmak önemlidir.

Stratejik düşünce: Program yöneticileri genellikle fikir ve stratejiler geliştirmek ve uygulamak için insan ekipleriyle birlikte çalışır. Stratejik düşünme, kararlarınızın ve eylemlerinizin uzun vadeli etkilerini dikkate alma yeteneğidir. Program yöneticilerinin gelecek hakkında düşünebilmeleri ve bugünkü kararlarının bir programın gelecekteki başarısını nasıl etkileyebileceğini düşünebilmeleri önemlidir.

İş zekası: İş zekası, performansı artırmak için iş uygulamalarını anlama ve uygulama yeteneğidir. Program geliştirme yöneticileri, verileri analiz etmek, bütçeler geliştirmek ve programları için finansal projeksiyonlar oluşturmak için iş zekasını kullanır. Ayrıca potansiyel riskleri belirlemek ve bu riskleri azaltmak için acil durum planları geliştirmek için iş zekasını kullanırlar.

Program Geliştirme Müdürü Çalışma Şartları Nasıl?

Program geliştirme yöneticileri, devlet kurumları, özel işletmeler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda çalışır. Zaman zaman son teslim tarihlerini karşılamak veya toplantılara katılmak için akşamları ve hafta sonları çalışabilmelerine rağmen, genellikle normal çalışma saatleri içinde tam zamanlı olarak çalışırlar. Bazı program geliştirme yöneticileri, konferanslara katılmak veya müşterilerle veya diğer profesyonellerle buluşmak için sık sık seyahat eder. Program geliştirme yöneticilerinin işi stresli olabilir çünkü çoğu zaman birden fazla projeyi ve son teslim tarihini dengelemek zorunda kalırlar.

Program Geliştirme Yöneticisi İçin Mesleki Gelişme

İşte program geliştirme yöneticilerinin nasıl çalıştığını etkileyen üç metod. Program geliştirme yöneticilerinin becerilerini ilgili tutmak ve işyerinde rekabet avantajı sağlamak için bu gelişmelerden haberdar olmaları gerekecektir.

En Popüler:  İthalat İhracat Koordinatörü Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Teknik Beceri Gereksinimi

İşletmeler daha teknik hale geldikçe, teknik becerilere sahip program geliştirme yöneticilerine olan ihtiyaç artmaya devam edecektir.

Program geliştirme yöneticileri, genellikle derin bir teknoloji anlayışı gerektiren yazılım projelerini geliştirmekten ve yönetmekten sorumludur. Bu rolde başarılı olmak için hem teknik hem de teknik olmayan ekip üyeleriyle etkili bir şekilde iletişim kurabilmeleri gerekecektir.

Çevik Gelişimin Önemi

Çevik geliştirme, hızlı bir şekilde prototipler oluşturmaya ve ardından kullanıcılardan gelen geri bildirimlere dayanarak bunları yinelemeye odaklanan, giderek daha popüler hale gelen bir yazılım geliştirme yöntemidir. Bu durum geliştiricilerin, genel olarak daha iyi bir ürünle sonuçlanan, kullanıcıların istedikleriyle daha yakından uyumlu ürünler oluşturmasına olanak tanır.

Çevik geliştirme daha yaygın hale geldikçe, program geliştirme yöneticilerinin bu metodolojiyi kullanarak ekipleri nasıl yöneteceklerini öğrenmeleri gerekecektir. Bu durum net hedefler ve zaman çizelgeleri belirlemenin yanı sıra ekip üyelerine geri bildirim ve destek sağlama gibi şeyleri içerir.

Kullanıcı Deneyimi (UX) Tasarımına Odaklanma

Kullanıcı deneyimi tasarımı, son yıllarda ürün geliştirmenin giderek daha önemli bir parçası haline geldi. Müşteriler teknoloji konusunda daha bilinçli hale geldikçe, kullandıkları ürünlerden belirli bir düzeyde cila ve profesyonellik beklemeye başladılar.

Müşteriler satın aldıkları ürünler hakkında daha da seçici hale geldikçe, bu eğilimin devam etmesi muhtemeldir. Program geliştirme yöneticileri, kullanıcı deneyimi tasarımında uzmanlaşarak bundan yararlanabilir. Bunu yaparak, müşteri beklentilerini karşılayan ve şirketlerinin başarılı olmasına yardımcı olan ürünler yaratabilecekler.

Program Geliştirme Müdürü Nasıl Olunur?

Bir program geliştirme yöneticisinin (PDM) benzersiz bir kariyer yolu vardır. Birçok şapka takabilmeleri ve çeşitli becerilere sahip olmaları gerekir. Bir PDM’nin planlama, organize etme ve ekipleri yönetme dahil olmak üzere projeleri baştan sona yönetebilmesi gerekir. Ayrıca müşterilerle çalışabilmeleri ve iş hedeflerini anlayabilmeleri gerekir.

Bir PDM olmak için, proje yönetimi deneyiminin yanı sıra müşterilerle çalışma deneyimine sahip olmanız gerekir. Ayrıca güçlü iletişim ve liderlik becerilerine sahip olmalısınız. Proje yönetimindeki en son trendlerden haberdar olmak önemlidir. Bu yüzden sektör yayınlarını okuyun ve konferanslara katılın.

Kariyer ve İş İmkanları

Program geliştirme yöneticileri genellikle kendi organizasyonlarında daha fazla sorumluluk alarak kariyerlerinde ilerlerler. Kendi bölümlerinde daha yüksek bir pozisyona terfi ettirilebilirler veya birden fazla programı denetlemek gibi ek sorumluluklar verilebilir. Daha fazla deneyim kazandıkça, onlara yeni programlar geliştirme fırsatı da verilebilir. Bazı durumlarda, program geliştirme yöneticileri kendi danışmanlık işlerini kurmayı seçebilirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu