Özel Eğitim Öğretim Görevlisi Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Özel eğitim öğretim görevlisinin ne yaptığını, bu işe nasıl sahip olunacağını ve özel eğitim öğretim görevlisi olarak başarılı olmak için neler gerektiğini öğrenme zamanı.

Özel eğitim öğretim yardımcıları, özel eğitim öğretmenlerinin çalışmalarını desteklemekten sorumludur. Sınıf yönetimine yardımcı olabilir, bireysel öğrenci eğitimine yardımcı olabilir veya gerektiğinde başka destek sağlayabilirler.

Özel eğitim öğretim görevlileri, çeşitli engelleri ve ihtiyaçları olan öğrencilerle etkili bir şekilde iletişim kurabilmelidir. Ayrıca, bu öğrencilerin kendilerine özgü iletişim yöntemlerini ve davranışlarını anlayabilmeli, böylece onlarla etkileşime girerken uygun şekilde yanıt verebilmelidirler.

Özel Eğitim Öğretim Görevlisi Sorumlulukları ve Görevleri

Bir özel eğitim öğretim asistanı, genel olarak aşağıdaki sorumluluklara sahiptir:

 • Müfredat uygulamasına, sınıf yönetimine ve diğer görevlere yardımcı olarak öğretmenlere destek sağlamak
 • Akademik beceriler, davranış yönetimi, sosyal beceriler, iletişim becerileri gibi alanlarda bire bir eğitim verilmesi
 • Oyunlar, etkinlikler ve diğer öğrencilerle grup çalışması yoluyla engelli öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak
 • Devamsızlığın kaydedilmesi ve öğrenci ilerlemesinin kayıtlarının tutulması
 • Ders planları, çalışma sayfaları ve çalışma notları gibi dersler için materyaller hazırlamak
 • Etkinliklere yardımcı olmak veya küçük öğrenci gruplarına liderlik etmek gibi sınıf etkinliklerine yardımcı olmak
 • Yeni kavramlar veya beceriler öğrenmek için ekstra yardıma ihtiyaç duyan engelli öğrencilere bireyselleştirilmiş eğitim sağlamak
 • Öğrenci davranışlarını gözlemlemek ve endişeleri öğretmene veya müdüre bildirmek
 • Saha gezileri veya toplantılar gibi özel etkinlikler için destek sağlanması

Özel Eğitim Öğretim Görevlisi Maaşı Ne Kadar?

Özel eğitim öğretim yardımcılarının maaşları, eğitim düzeylerine, deneyim yıllarına ve sağladıkları özel eğitim hizmetlerinin türüne göre değişmektedir.

 • 2023 Yılı Ortalama Maaş: 15.000 TL (25.20 TL/saat)
 • 2023 Yılı Üst Düzey Maaşları: 15.000 TL (26.20 TL/saat)

Özel eğitim öğretim asistanlarının istihdamının önümüzdeki on yılda ortalama bir oranda artması bekleniyor.

Artan engelli öğrenci nüfusuna hizmet sağlama ihtiyacı, özel eğitim öğretim yardımcılarına olan talebi artıracaktır. Engelli öğrencilere normal sınıflarda eğitim vermek için özel eğitim öğretmenlerine ihtiyaç duyulmaya devam edecektir.

Özel Eğitim Öğretim Görevlisi İçin Şartlar ve Nitelikler Neler?

Özel eğitim öğretim asistanı olmak için genel olarak aşağıdakilere sahip olmak gerekir:

Eğitim: Özel eğitim öğretim asistanlarının genellikle özel eğitim, eğitim veya ilgili bir alanda lisans mezuniyetine sahip olmaları gerekir. Bazı işverenler, özel eğitim alanında yüksek lisans mezuniyetine sahip adayları tercih etmektedir.

Antrenman tecrübesi: Özel eğitim öğretim yardımcıları, amirlerinden ve diğer öğretim elemanlarından iş başında eğitim alırlar. Çeşitli engelleri olan öğrencilere nasıl yardım edeceklerini öğrenmek için diğer özel eğitim öğretim yardımcılarını gölgeleyebilirler. Ayrıca özel eğitim yazılımlarının ve bilgisayar programlarının nasıl kullanılacağı konusunda eğitim alabilirler.

En Popüler:  İnternet Satış Temsilcisi Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Sertifikalar ve Lisanslar: Özel eğitim öğretim asistanlarının okul çocukları ile çalışmak için sertifika almaları ve sahada çalışma lisansı almaları gerekir.

Özel Eğitim Öğretim Görevlisi Olmak İçin Gerekli Beceriler

Özel eğitim öğretim yardımcılarının başarılı olabilmeleri için aşağıdaki becerilere ihtiyaçları vardır:

İletişim yetenekleri: Özel eğitim öğretim asistanları genellikle farklı öğrenme stillerine ve yeteneklerine sahip öğrencilerle çalışır. Asistanların öğrenciler, veliler ve diğer personel ile etkili bir şekilde iletişim kurabilmesi önemlidir. Bu durum bir öğrencinin öğrenme planını açıklayabilmeyi, velilerin sorularını yanıtlayabilmeyi ve diğer öğretim yardımcılarına geri bildirimde bulunmayı içerir.

Organizasyon: Özel eğitim öğretmenleri genellikle takip etmeleri gereken çok sayıda materyal ve kaynağa sahiptir ve düzenli kalmalarına yardımcı olması için asistanlarına güvenirler. Bir öğretim asistanı olarak, özel eğitim öğretmeninize sınıfını düzenli ve düzenli tutarak yardımcı olabilirsiniz. Bu durum öğrenci materyallerini düzenli tutmayı, öğrenci çalışmalarını düzenli tutmayı ve sınıfı temiz tutmayı içerebilir.

Zaman yönetimi: Özel eğitim öğretmenlerinin genellikle kısa sürede tamamlamaları gereken birkaç görevi vardır. Bir öğretim asistanı olarak, aynı anda birkaç öğrenciyi izlemekten, öğrenci ödevlerini ve notlarını takip etmekten ve ek desteğe ihtiyaç duyup duymadıklarını belirlemek için öğrencileri gözlemlemekten sorumlu olabilirsiniz. Tüm görevlerinizi tamamlayabilmeniz ve öğrencilerin ihtiyaç duydukları desteği almalarını sağlayabilmeniz için zamanınızı etkili bir şekilde yönetmeniz önemlidir.

Esneklik: Özel eğitim öğretmenleri genellikle ders planlarını öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ayarlamak zorunda kalırlar. Bir öğretim asistanı olarak, ders planlarınızı meslektaşlarınızın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ayarlamanız da gerekebilir. Esnek olmak, değişen koşullara uyum sağlamanıza ve öğrencilerinizin mümkün olan en iyi eğitimi almasını sağlamanıza yardımcı olabilir.

Sabır: Özel eğitim öğretmenleri genellikle benzersiz öğrenme ihtiyaçları olan öğrencilerle çalışır. Bir öğretim asistanı olarak, benzersiz öğrenme ihtiyaçları olan öğrencilerle de çalışabilirsiniz. Sabırlı olmak, bir kavramı anlamak için daha fazla zamana ihtiyacı olan veya diğer öğrencilerden farklı bir şekilde öğrenmesi gereken öğrencilerle çalışmanıza yardımcı olabilir.

Özel Eğitim Öğretim Görevlisi Çalışma Şartları Nasıl?

Özel eğitim öğretim asistanları, devlet okulları ve özel okullar, hastaneler ve klinikler dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda çalışır. Genellikle bir özel eğitim öğretmeninin gözetimi altında çalışırlar ve bire bir öğretim sağlamaktan veya küçük gruplara liderlik etmekten sorumlu olabilirler. Ayrıca bireyselleştirilmiş eğitim planlarının geliştirilmesine ve uygulanmasına yardımcı olmaktan, öğrencilerin ilerlemesini izlemekten ve kayıtları tutmaktan sorumlu olabilirler. Özel eğitim öğretim asistanları, toplantılara katılmak veya evrak işlerini tamamlamak için ek saatler çalışmaları gerekmesine rağmen, genellikle normal bir okul gününde çalışırlar. Bazı öğretim asistanlarının ek olarak veli-öğretmen konferanslarına katılmak veya okul sponsorluğundaki etkinliklere katılmak için akşamları veya hafta sonları çalışması gerekebilir.

En Popüler:  Finansal Yazılım Geliştiricisi Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Özel Eğitim Öğretim Görevlisi İçin Mesleki Gelişme

İşte özel eğitim öğretim yardımcılarının nasıl çalıştığını etkileyen üç metod. Özel eğitim öğretim asistanlarının, becerilerini ilgili tutmak ve işyerinde rekabet avantajı sağlamak için bu gelişmelerden haberdar olmaları gerekecektir.

Sosyal ve Duygusal Öğrenmeye Dikkat

Sosyal ve duygusal öğrenmenin (SEL) önemi daha fazla anlaşıldıkça, okullar bu becerilere daha fazla önem vermeye başlıyor. Bu durum öğrencilerin bu becerileri geliştirmelerine yardımcı olabilecek özel eğitim öğretim yardımcılarına olan talebin artmasına neden oluyor.

Özel eğitim öğretim asistanları, öğrencilerin duygularını nasıl yöneteceklerini ve başkalarıyla olumlu bir şekilde etkileşime girmeyi öğrenmelerine yardımcı olmada önemli bir rol oynayabilir. SEL programlarını sınıflarında uygulamak için çalışırken öğretmenlere de destek sağlayabilirler.

Özel Eğitim Öğretmenleri ve Genel Eğitim Öğretmenleri Arasındaki İşbirliğine Odaklanma

Özel eğitim öğretmenleri ve genel eğitim öğretmenleri arasındaki işbirliğini artırma eğilimi, ülke genelinde okullarda giderek daha popüler hale geliyor. Bunun nedeni, her iki grubun da öğrenciler için daha iyi sonuçlara yol açabilecek fikirleri ve kaynakları paylaşmasına izin vermesidir.

Bu eğilim büyümeye devam ettikçe, özel eğitim öğretim asistanları yüksek talep görecektir. Öğrenci başarısı için etkili planlar oluşturmak için güçlü iletişim becerilerine sahip olmaları ve diğer profesyonellerle iyi çalışabilmeleri gerekecektir.

Sınıfta Teknolojinin Kullanımı

Eğitimciler öğrencilerin katılımını sağlamak ve öğrenme sonuçlarını iyileştirmek için yeni yollar aradıkça, sınıfta teknolojinin kullanımı giderek yaygınlaşıyor.

Özel eğitim öğretim asistanları, en son teknolojilere ve bunları sınıfta etkin bir şekilde nasıl kullanacaklarına aşina olarak bu trendden yararlanabilirler. Bu durum öğrenmeyi geliştirmek için uygulamalar ve yazılımların yanı sıra ebeveynler ve diğer paydaşlarla bağlantı kurmak için sosyal medyayı kullanmayı içerir.

Özel Eğitim Öğretim Görevlisi Nasıl Olunur?

Özel eğitim öğretim asistanı olarak bir kariyer, eğitim alanında başlamak için harika bir yoldur. Ayrıca engelli öğrencilerle çalışma deneyimi kazanmak için harika bir yoldur. Özel eğitim öğretim görevlisi olarak, engelli öğrencilere destek sağlamak için öğretmenler ve diğer profesyonellerle yakın çalışacaksınız.

Özel eğitim kursları alarak ve farklı engel türlerini öğrenerek bu kariyere hazırlanabilirsiniz. Ayrıca Engelliler Eğitim Yasası (IDEA) ve gereklilikleri hakkında bilgi sahibi olmalısınız.

Kariyer ve İş İmkanları

Birçok öğretim görevlisi, kariyerlerine özel ihtiyaçları olan öğrencilerle çalışarak başlar. Deneyim kazandıkça, genel eğitim sınıfında diğer öğrencilerle birlikte çalışmaya başlayabilirler. Bazı öğretim asistanları, sonunda, özel eğitim veya genel eğitim ortamında öğrencilerle birlikte çalışan tam zamanlı öğretmenler olabilir. Diğerleri, okul rehberlik danışmanı veya müdür olarak çalışmak gibi idari rollere geçebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu