Operasyon Danışmanı Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Bir operasyon danışmanının ne yaptığını, bu işi nasıl alacağınızı ve operasyon danışmanı olarak başarılı olmak için ne gerektiğini öğrenme zamanı.

Operasyon danışmanları, verimliliklerini ve etkinliklerini artırmalarına yardımcı olmak için şirketlerle birlikte çalışır. Genellikle tedarik zinciri yönetimi, kalite kontrol, üretim planlaması gibi bir veya daha fazla spesifik alana odaklanırlar.

Operasyon danışmanları, Fortune 500 şirketlerinden küçük işletmelere kadar her tür kuruluş tarafından işe alınabilir. Fakat hepsinin hedefi aynıdır: müşterilerinin operasyonlarını daha iyi yürütmek.

Operasyon Danışmanı Sorumlulukları ve Görevleri

Operasyon danışmanları genel olarak aşağıdaki sorumluluklara sahiptir:

 • Operasyonel verimliliği artırmak veya gerektiğinde yeni operasyonel süreçler oluşturmak için planlar geliştirmek
 • İş süreçlerini analiz etmek ve iyileştirmeler önermek
 • Uygulama stratejilerine ilişkin özel tavsiyeler de dahil olmak üzere operasyonel iyileştirme planları geliştirmek
 • Tutarlı sonuçlar sağlamak için operasyonel iyileştirme planlarının uygulanmasını koordine etmek
 • Operasyonel sorunların analizini sağlamak ve operasyonları iyileştirmek için çözümler önermek
 • Maliyetleri azaltmak için operasyonel verimliliği artırma fırsatlarını belirlemek
 • Verimliliği veya etkinliği artırmak için süreçleri değerlendirmek ve değişiklikleri önermek
 • Operasyon danışmanlığı hizmetlerinin tüm yönlerinde en iyi uygulamalar için yönergeler oluşturmak
 • Operasyonel verimliliği artırmak veya gerektiğinde yeni operasyonel süreçler oluşturmak için planlar geliştirmek

Operasyon Danışmanı Maaşı Ne Kadar?

Operasyon danışmanlarının maaşları, eğitim düzeylerine, yılların deneyimine ve şirket büyüklüğüne ve sektöre bağlı olarak değişmektedir. Ayrıca ikramiye şeklinde ek tazminat da alabilirler.

 • 2023 Yılı Ortalama Maaş: 17.000 TL (34.80 TL/saat)
 • 2023 Yılı Üst Düzey Maaşları: 26.000 TL (64.90 TL/saat)

Operasyon danışmanlarının istihdamının önümüzdeki on yılda ortalamadan daha hızlı büyümesi bekleniyor.

Danışmanlık hizmetlerine olan talep, tüm sektörlerdeki kuruluşlarda verimliliği ve üretkenliği artırma ihtiyacından kaynaklanacaktır. Şirketlerin süreçlerini düzene sokmalarına ve maliyetleri düşürmelerine yardımcı olmak için operasyon danışmanlarına ihtiyaç duyulacaktır.

Dipnot: Operasyon Danışmanı İçin Yukarıda Verilen Maaşlar Kariyer sitelerinden ve Forumlardan Alınarak Hazırlanmıştır.

Operasyon Danışmanı İçin Şartlar ve Nitelikler Neler?

Operasyon danışmanı olarak pozisyon almak için gereken bir takım nitelikler vardır. Onlar içerir:

Eğitim: Operasyon danışmanlarının genellikle işletme, mühendislik veya bilgisayar bilimi gibi ilgili bir alanda lisans mezuniyetine sahip olmaları gerekir. Operasyon danışmanları için en yaygın ana dallardan bazıları matematik, istatistik, bilgisayar bilimi ve mühendisliktir.

Antrenman tecrübesi: Operasyon danışmanları genellikle yeni işverenlerinden iş başında eğitim alırlar. Bu eğitim, şirketin politika ve prosedürlerinin yanı sıra kullandıkları yazılım ve teknolojiyi öğrenmeyi içerebilir. Ayrıca, işin günlük görevlerini ve sorumluluklarını öğrenmek için deneyimli bir operasyon danışmanının gölgelenmesini de içerebilir.

Sertifikalar ve Lisanslar: Sertifikalar zorunlu olmamakla birlikte, bir operasyon danışmanının becerileri ve bilgisi hakkında geçerli bilgiler sunabilirler.

Operasyon Danışmanı Olmak İçin Gerekli Beceriler

Operasyon danışmanlarının başarılı olmak için aşağıdaki becerilere ihtiyacı vardır:

Teknik beceriler: Operasyon danışmanları, verileri analiz etmek ve iyileştirme stratejileri geliştirmek için teknik becerileri kullanır. Fikirlerini sunmak için grafikler, çizelgeler ve diğer görseller oluşturmak için yazılım programlarını kullanabilirler. Operasyon danışmanları, iş süreçlerini izlemek ve iyileştirmek için yazılımı da kullanabilir.

İş zekası: Operasyon danışmanları, operasyonlarını ve süreçlerini iyileştirmek için işletmelerle birlikte çalışır. İşletmelerin nasıl çalıştığını ve onları nasıl iyileştireceklerini anlamaları gerekir. Bu durum iş modellerini, mali tabloları ve diğer iş belgelerini anlama yeteneği olan iş zekasını gerektirir. Operasyon danışmanları, işletmelerden aldıkları verileri anlamak ve bu verilere dayanarak önerilerde bulunmak için iş zekasına da ihtiyaç duyar.

İletişim: Operasyon danışmanları, şirket yöneticileri, çalışanları ve müşterileri dahil olmak üzere çeşitli paydaşlarla iletişim kurar. Fikirleri ve bilgileri iletmek için sözlü ve yazılı iletişim becerilerini kullanırlar ve fikirlerini genellikle profesyonel bir şekilde sunarlar. Operasyon danışmanları, iş zorluklarına çözümler geliştirmek için diğer danışmanlar ve çalışanlarla işbirliği yapmak için iletişim becerilerini de kullanır.

Problem çözme: Operasyon danışmanları, bir şirketin operasyonlarındaki sorunları belirlemek ve ele almak için genellikle problem çözme becerilerini kullanırlar. Mesela bir şirketin üretim hattı tam kapasite ile çalışmıyorsa, bir operasyon danışmanı sorunu belirlemek ve sorunu çözmek için bir çözüm önermek için problem çözme becerilerini kullanabilir. Operasyon danışmanları, problem çözme becerilerini, çalışanların moral sorunları veya kalite kontrol sorunları gibi diğer sorunları belirlemek ve bunlara çözüm önermek için de kullanır.

Liderlik: Operasyon danışmanları, projeleri tamamlamak için genellikle diğer profesyonellerden oluşan ekiplerle birlikte çalışır. Liderlik becerileri, ekibinizi işlerini zamanında ve şirket standartlarına göre tamamlamaları için motive etmenize ve yönlendirmenize yardımcı olabilir. Ekibinizin birlikte çalışmasına ve fikirleri etkili bir şekilde paylaşmasına yardımcı olmak için liderlik becerilerini de kullanabilirsiniz.

Operasyon Danışmanı Çalışma Şartları Nasıl?

Operasyon danışmanları, şirket ofisleri, üretim ve endüstriyel tesisler ve devlet kurumları dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda çalışır. Müşteri sitelerine seyahat edebilir veya uzaktan çalışabilirler. Genellikle normal iş saatlerinde çalışırlar. Fakat bazen son teslim tarihlerini karşılamak veya toplantılara katılmak için akşamları veya hafta sonları çalışabilirler. Operasyon danışmanları, diğer danışmanlarla veya müşteri personeliyle ekipler halinde çalışabilir. Bağımsız olarak da çalışabilirler. Danışmanların çoğu zaman sıkı teslim tarihlerini karşılaması ve aynı anda birden fazla projeyi yürütmesi gerektiğinden, iş stresli olabilir.

Operasyon Danışmanı İçin Mesleki Gelişme

İşte operasyon danışmanlarının çalışma şeklini etkileyen üç metod. Operasyon danışmanlarının, becerilerini ilgili tutmak ve işyerinde rekabet avantajı sağlamak için bu gelişmelerden haberdar olmaları gerekecektir.

Daha Çevik Bir İş Gücü İhtiyacı

Çevik çalışma eğilimi, işletmeler daha verimli ve üretken olmanın yollarını aradıkça giderek daha popüler hale geliyor. Bu durum operasyon danışmanlarının farklı beceri ve yetenekler gerektiren daha çevik bir işgücüne uyum sağlayabilmeleri gerektiği anlamına gelir.

Operasyon danışmanları, ekip üyeleriyle etkili iletişim kurabilmenin yanı sıra hızlı ve verimli çalışma yeteneğini geliştirerek bu yeni ortamda başarılı olabilirler. Ayrıca, bu yeni rolle gelen tüm görevlerin üstesinden gelebilmeleri için zamanlarını etkili bir şekilde yönetebilmeleri gerekir.

Veriye Dayalı Karar Vermeye Odaklanma

Veriler daha erişilebilir ve toplanması daha kolay hale geldikçe, işletmeler veriye dayalı karar vermeye odaklanmaya başlıyor. Bu eğilim, işletmelerin verilerini anlamlandırmalarına ve daha iyi kararlar almak için kullanmalarına yardımcı olabilecek operasyon danışmanlarına olan talebin artmasına neden oluyor.

Verileri anlayabilen ve analiz edebilen operasyon danışmanları, önümüzdeki yıllarda yüksek talep görecektir. Bu becerileri geliştirerek, müşterilerine değerli bilgiler sunabilecek ve daha iyi iş kararları vermelerine yardımcı olabilecekler.

Yalın Üretime Vurgu

Yalın üretim, israfı azaltmaya ve verimliliği artırmaya odaklanan bir üretim yöntemidir. İşletmeler bu yaklaşımın faydalarını fark ettikçe, son yıllarda giderek daha popüler hale geldi.

Operasyon danışmanları, israfın ortadan kaldırılabileceği ve süreçlerin iyileştirilebileceği alanların belirlenmesine yardımcı olarak, şirketlerinde yalın üretimin uygulanmasında önemli bir rol oynayabilir. Bunu yaparak, daha verimli ve karlı bir iş yaratmaya yardımcı olabilirler.

Operasyon Danışmanı Nasıl Olunur?

Operasyon danışmanları, ödüllendirici ve çeşitli bir kariyer yoluna sahip olabilir. Belirli bir endüstride veya işlevde uzmanlaşabilirler veya yaşam döngüsünün herhangi bir aşamasında herhangi bir şirketle çalışabilecek genel uzmanlar olmayı seçebilirler.

Hangi yöne giderlerse gitsinler, operasyon danışmanları en son teknolojiler ve en iyi uygulamalar konusunda güncel kalmalıdır. Ayrıca gerektiğinde seyahat etmeye istekli olmalı ve gerektiğinde uzun saatler çalışmaya hazır olmalıdırlar.

Dipnot: Operasyon Danışmanı İçin CV Hazırlama Rehberini İncelemenizi Tavsiye Ederiz.

Kariyer ve İş İmkanları

Operasyon danışmanları genellikle kariyerlerine araştırma görevlisi veya iş analisti gibi giriş seviyesi pozisyonlarda başlar. Tecrübe ve bilgi kazandıkça kıdemli danışman veya proje yöneticisi rollerine yükselirler. Özellikle başarılı olanlar, sonunda danışmanlık firmalarında ortak olabilirler.

Bu kariyerde ilerlemek için, becerilerinizi ve bilginizi sürekli güncellemeniz önemlidir. Bu durum ek kurslar alarak, konferanslara ve seminerlere katılarak ve endüstri yayınlarını okuyarak yapılabilir. Yeni müşteriler ve projeler edinmenize yardımcı olabileceğinden, güçlü bir iletişim ağı oluşturmak da önemlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu