Muhasebe Profesörü Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Bir muhasebe profesörünün ne yaptığını, bu işi nasıl alacağınızı ve bir muhasebe profesörü olarak başarılı olmak için ne gerektiğini öğrenme zamanı.

Muhasebe profesörleri, öğrencilere muhasebe alanı hakkında bilgi vermekten sorumludur. Mali raporlama, denetim, vergilendirme ve diğer ilgili alanlar gibi konuları kapsayabilir.

Muhasebe profesörleri, öğrettikleri konuda çok bilgili olmalıdır. Öğrencilerine sundukları materyal hakkında derin bir anlayışa sahip olmalılar, böylece herhangi bir soruyu cevaplayabilir veya olabilecek herhangi bir endişeyi ele alabilirler.

Muhasebe Profesörü Sorumlulukları ve Görevleri

Muhasebe profesörleri genel olarak aşağıdaki sorumluluklara sahiptir:

 • Sınıfta teknolojiyi kullanmak veya öğrencileri deneyimsel öğrenme etkinliklerine dahil etmek gibi muhasebe konularını öğretmek için yeni yöntemler geliştirmek
 • Her sınıf oturumu için ders programı, ev ödevleri ve çalışma notları gibi ders materyalleri hazırlamak
 • Kurs materyali konusunda ekstra yardıma ihtiyacı olan veya akademik kaygıları olan öğrencilere bireysel ilgi gösterilmesi
 • Öğrencilere mali yardım başvuruları, kayıt ve diğer idari görevlerde yardımcı olmak
 • Uzmanlık alanlarında akademik araştırmalar yapmak ve bulgularını hakemli dergilerde yayınlamak
 • Lisans veya yüksek lisans öğrencilerine lisans işletme programlarında ders ve öğretim dersleri hazırlamak
 • Gelir tabloları, bilançolar ve nakit akış tabloları gibi finansal raporların hazırlanması ve gözden geçirilmesi
 • Öğrencilere ders seçimi, çalışma becerilerini geliştirme ve büyük planlama dahil olmak üzere akademik ve kariyer konularında danışmanlık yapmak
 • Fakülte toplantıları ve komite toplantıları gibi bölüm toplantılarına hazırlanmak ve katılmak

Muhasebe Profesörü Maaşı Ne Kadar?

Muhasebe profesörü maaşları, eğitim düzeylerine, yılların deneyimine ve çalıştıkları kurum türüne göre değişir. Ayrıca danışmanlık veya serbest çalışma yoluyla ek gelir elde edebilirler.

 • 2023 Yılı Ortalama Maaş: 17.000 TL (36.70 TL/saat)
 • 2023 Yılı Üst Düzey Maaşları: 32.000 TL (77.80 TL/saat)

Muhasebe profesörlerinin istihdamının önümüzdeki on yılda ortalama bir oranda artması bekleniyor.

Muhasebe profesörlerine olan talep, muhasebe ve finans derecelerine olan talebe bağlı olacaktır. Bu tür derecelere olan talep arttıkça, muhasebeye giriş dersleri veren muhasebe profesörlerine olan talep de artmaktadır.

Dipnot: Muhasebe Profesörü İçin Yukarıda Verilen Maaşlar Kariyer sitelerinden ve Forumlardan Alınarak Hazırlanmıştır.

Muhasebe Profesörü İçin Şartlar ve Nitelikler Neler?

Muhasebe profesörü olarak bir pozisyon genel olarak şunları gerektirir:

Eğitim: Çoğu işveren, muhasebe profesörlerinin muhasebe veya finans veya işletme gibi ilgili bir alanda yüksek lisans mezuniyetine sahip olmasını ister. Bazı üniversiteler muhasebe alanında yüksek lisans programları sunar ve bu programların tamamlanması genellikle iki yıl sürer.

Birçok üniversite, profesörlerin doktora gibi doktora derecesine sahip olmasını da gerektirir. Muhasebede. Bir doktora programının tamamlanması dört yıl sürer ve kurs ve tez içerir.

En Popüler:  Temizlik Müdürü Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Antrenman tecrübesi: Çoğu muhasebe profesörünün doktora derecesi vardır. Muhasebede, bu da bir yıllık staj yapmalarını gerektirir. Staj sırasında, bir sınıfı nasıl öğreteceklerini ve nasıl yöneteceklerini öğrenirler. Ayrıca bir bütçeyi nasıl yöneteceklerini ve öğrencilerin notlarını nasıl yöneteceklerini öğrenirler.

Muhasebe profesörleri, deneyimli bir muhasebe profesöründen mentorluk şeklinde iş başında eğitim de alabilirler.

Sertifikalar ve Lisanslar: Muhasebe profesörlerinin, sertifikalı mali müşavir (CPA) olmaları veya sertifika alma becerisine sahip olmaları gerekir. Bazı okullar, bir profesörün sertifikası olmasa bile bir EBM gerektirebilir.

Muhasebe Profesörü Olmak İçin Gerekli Beceriler

Muhasebe profesörlerinin başarılı olmak için aşağıdaki becerilere ihtiyacı vardır:

İletişim: İletişim, bilgiyi başkalarına açık ve anlaşılır bir şekilde iletme yeteneğidir. Bir muhasebe profesörü olarak, büyük bir öğrenci grubuna büyük bir ders vermeniz gerekebilir. Bu durum tüm öğrencilerin sizi duyabileceği kadar net ve yüksek sesle konuşabilmenizi gerektirir. Ayrıca öğrencilerden ve öğretim üyelerinden gelen soruları yanıtlamanız da istenebilir. Bu durum anlaşılması kolay bir şekilde iletişim kurabilmenizi gerektirir.

Organizasyon: Organizasyon, muhasebe profesörlerinin sınıfta ve mesleki yaşamlarında kullandıkları bir diğer beceridir. Sınıfta, muhasebe profesörleri genellikle öğrenci notlarını, devam kayıtlarını, öğrenci ödevlerini ve diğer kayıtları takip etmek zorundadır. Düzenlenen profesörler tüm bu kayıtları takip edebilir ve gerektiğinde hızlıca bulabilirler.

Kritik düşünce: Eleştirel düşünme, bir durumu analiz etme ve sahip olduğunuz bilgilere dayanarak karar verme yeteneğidir. Bir muhasebe profesörü olarak, not verme, öğrenci performansı ve ders içeriği hakkında kararlar vermeniz gerekebilir. Güçlü eleştirel düşünme becerilerine sahip olmak, öğrencileriniz ve dersiniz için en iyi kararları vermenize yardımcı olabilir.

Problem çözme: Problem çözme, sorunları tanımlama ve çözme yeteneğidir. Bir muhasebe profesörü olarak, öğrencilerin karmaşık muhasebe kavramlarını anlamalarına yardımcı olmaktan sorumlu olabilirsiniz. Bu durum karışıklığın kaynağını belirlemeyi ve bunun üstesinden gelmek için bir strateji geliştirmeyi içerebilir.

öğretim: Bir muhasebe profesörü olarak, giriş muhasebesi, ara muhasebe ve ileri muhasebe dahil olmak üzere birkaç farklı ders vermekten sorumlu olabilirsiniz. Kuruma bağlı olarak, vergilendirme, denetim, mali analiz ve diğer muhasebe ile ilgili konularda da dersler verebilirsiniz.

Muhasebe Profesörü Çalışma Şartları Nasıl?

Muhasebe profesörleri genellikle üniversite ortamlarında çalışır. Fakat bazıları devlet veya kamu muhasebe firmalarında pozisyon bulabilir. Genellikle haftada 40 saatlik standart bir çalışma haftasında çalışırlar. Fakat derslere hazırlanmak, öğrencilerle tanışmak ve ödevlere not vermek için fazladan zaman ayırmaları gerekebilir. Muhasebe profesörlerinin genellikle yaz tatilleri vardır. Fakat bazıları bu süre zarfında yaz dersleri verebilir veya araştırma yapabilir. İş, özellikle profesörlerin derslere ve not sınavlarına hazırlandığı yoğun sezonda, zaman zaman stresli olabilir. Bununla birlikte, çoğu profesör, çalışmayı teşvik edici ve ödüllendirici buluyor ve bilgilerini öğrencilerle paylaşma fırsatından yararlanıyorlar.

En Popüler:  Mekanik Müteahhit Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Muhasebe Profesörü İçin Mesleki Gelişme

İşte muhasebe profesörlerinin çalışma şeklini etkileyen üç metod. Muhasebe profesörlerinin, becerilerini ilgili tutmak ve işyerinde rekabet avantajı sağlamak için bu gelişmelerden haberdar olmaları gerekecektir.

Sınıfta Teknoloji Kullanımı

Öğretmenler öğrenmeyi daha ilgi çekici ve etkili hale getirmenin yollarını aradıkça sınıfta teknoloji kullanımı giderek daha popüler hale geliyor. Bu eğilim, artık teknolojiyi öğretim yöntemlerine dahil etmeleri istenen muhasebe profesörleri üzerinde önemli bir etkiye sahip.

Teknoloji sınıfta daha yaygın hale geldikçe, muhasebe profesörlerinin öğrencilerin katılımını sağlamak için onu nasıl etkili bir şekilde kullanacaklarını öğrenmeleri gerekecektir. Bunu, gerçek dünyadan örnekleri sınıfa getirmek için sanal gerçeklik veya video konferans gibi online araçları kullanarak yapabilirler. Ayrıca, öğrencilerin oyunlar ve simülasyonlar aracılığıyla finansal kavramları öğrenmelerine yardımcı olmak için teknolojiyi de kullanabilirler.

Muhasebe Eğitim Reformu

Muhasebe eğitimi reformu, üniversiteler ve kolejler arasında artan popülariteyi gören bir eğilimdir. Bu eğilim, işletmelerin rekabetçi kalabilmek için güçlü muhasebe becerilerine sahip çalışanlara sahip olma ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak, öğrencilere bu becerileri öğretmek için muhasebe profesörlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu alanda başarılı olmak için, muhasebe profesörlerinin sadece muhasebedeki en son eğilimleri anlayabilmeleri değil, aynı zamanda bunları öğrencilere nasıl öğreteceklerini de bilmeleri gerekecektir. Ayrıca müfredatın ihtiyaçlarını karşıladığından emin olmak için iş profesyonelleriyle birlikte çalışabilmeleri gerekecektir.

Etik Konusunda Odaklanma

İşletmeler daha karmaşık hale geldikçe, işyerinde etiğin önemi giderek daha belirgin hale geldi. Bu durum öğrencilerin etik ilkeleri işlerine nasıl uygulayacaklarını öğrendikleri muhasebe okullarında etik konusuna artan bir odaklanmaya yol açmıştır.

Muhasebe profesörleri, derslerinde etiğe odaklanarak bu eğilimden yararlanabilirler. Bu durum muhasebede etik ile ilgili güncel olayları tartışmayı ve öğrencilere etik ilkeleri gerçek dünyadaki durumlara uygulama fırsatları sağlamayı içerebilir.

Muhasebe Profesörü Nasıl Olunur?

Bir muhasebe profesörü kariyer yolu birçok yönden ödüllendirici olabilir. Öğrencilerin yaşamlarında fark yaratma, alandaki değişikliklerden haberdar olma ve bilgi birikiminizi mesleğe katkıda bulunma fırsatı sunar. Fakat bu kariyere başlamadan önce tüm yönleriyle düşünmek önemlidir.

Bir husus, çalışmak istediğiniz kurum türüdür. Bazı okulların diğerlerinden daha katı standartları vardır. Bu yüzden kendi beklentilerinize uygun bir ortam bulmak önemlidir. Okulun büyüklüğünü de düşünmelisiniz; daha büyük kurumlar öğretim ve araştırma için daha fazla fırsat sunar. Fakat öğrencilerle çok fazla bire bir etkileşim sağlamayabilir.

Dikkate alınması gereken bir diğer faktör, öğretmek istediğiniz konu alanıdır. Muhasebede birçok farklı uzmanlık vardır. Bu yüzden ilginizi çeken ve becerilerinize ve deneyiminize uyan bir şey seçmelisiniz.

Dipnot: Muhasebe Profesörü İçin CV Hazırlama Rehberini İncelemenizi Tavsiye Ederiz.

Kariyer ve İş İmkanları

Muhasebe profesörleri için ilerleme genellikle görev süresi ve terfi şeklinde gelir. Göreve hak kazanabilmek için, profesörlerin genellikle güçlü bir araştırma ve yayın kaydına ve ek olarak öğretim deneyimine sahip olmaları gerekir. Görev süresi elde edildikten sonra, profesörler doçent veya profesör gibi daha yüksek bir rütbeye terfi için uygun olabilir. Ek olarak, muhasebe profesörleri kendi bölümleri veya üniversiteleri içinde bölüm başkanı veya program müdürü gibi idari roller de alabilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu