Kimyasal Analist Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Bir kimyasal analistin ne yaptığını, bu işi nasıl alacağınızı ve bir kimyasal analist olarak başarılı olmak için ne gerektiğini öğrenme zamanı.

Kimyasal analistler, yapılarını ve özelliklerini belirlemek için maddelerin kimyasal bileşimini analiz eden bilim adamlarıdır. Metaller, mineraller, sıvılar, gazlar ve hatta canlı organizmalar dahil olmak üzere çeşitli farklı malzemelerle çalışabilirler.

Kimyasal analistler, analizlerini gerçekleştirmek için çeşitli bilimsel teknikler kullanırlar. Bunlar, kütle spektrometrisi, kromatografi veya bileşikleri, tanımlanabilmeleri ve ölçülebilmeleri için bileşenlerine ayıran diğer yöntemleri içerebilir.

Kimyasal Analist Sorumlulukları ve Görevleri

Bir kimyasal analist genel olarak aşağıdaki sorumluluklara sahiptir:

 • Sonuçların diğer veri kümeleri hakkında çıkarımlarda bulunmak için kullanılıp kullanılamayacağını belirlemek için diğer bilim adamları tarafından gerçekleştirilen deneylerden, testlerden ve analizlerden elde edilen verilerin gözden geçirilmesi
 • Çeşitli kimyasalların kültürdeki bitki veya hayvan hücreleri üzerindeki etkilerini veya laboratuvarlar veya seralar gibi kontrollü ortamlarda tüm organizmalar üzerindeki etkilerini test etmek için deneyler yapmak
 • Cıva veya asbest gibi tehlikeli maddelerin varlığını belirlemek için endüstriyel atık alanlarından toplanan kimyasal numunelerin analizi
 • Kurşun veya asbest lifleri gibi kirleticiler için içme suyu, toprak ve hava numuneleri gibi konut ortamlarından toplanan numunelerin analiz edilmesi
 • Ürünlerin güvenlik ve kalite için federal standartları karşıladığından emin olmak için testler yapmak
 • Deney ve analizlerden elde edilen bulguları detaylandıran raporlar hazırlamak
 • Damıtma, buharlaştırma, kromatografi veya spektrometri gibi yöntemler kullanılarak analiz edilecek madde örneklerinin hazırlanması
 • Laboratuvar denetimleri sırasında doğru sonuçları sağlamak için yapılan tüm testlerin ve analiz edilen örneklerin kayıtlarını tutmak
 • Sanayi siteleri, üretim tesisleri ve atık bertaraf tesisleri gibi çeşitli kaynaklardan numune toplama ve analiz etme

Kimyasal Analist Maaşı Ne Kadar?

Kimyasal analistlerin maaşları, eğitim düzeylerine, yılların deneyimine ve şirketin büyüklüğüne ve konumuna göre değişir. Ayrıca fazla mesai şeklinde ek tazminat da alabilirler.

 • 2023 Yılı Ortalama Maaş: 16.000 TL (31.90 TL/saat)
 • 2023 Yılı Üst Düzey Maaşları: 24.000 TL (58.10 TL/saat)

Kimyasal analistlerin istihdamının önümüzdeki on yılda ortalama bir oranda artması bekleniyor.

Araştırma ve geliştirme yapmak için kimyagerlere ihtiyaç duyulacak biyoteknoloji ve farmasötikler gibi çeşitli alanlarda kimyasal analize ihtiyaç duyulacaktır. Ayrıca, kimyagerlerin halihazırda istihdam edildiği imalat ve sağlık gibi geleneksel endüstrilerde analitik hizmetlere duyulan ihtiyaç devam edecektir.

Dipnot: Kimyasal Analist İçin Yukarıda Verilen Maaşlar Kariyer sitelerinden ve Forumlardan Alınarak Hazırlanmıştır.

En Popüler:  Finansal İşlemler Uzmanı Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Kimyasal Analist İçin Şartlar ve Nitelikler Neler?

Bir kimyasal analistin genel olarak aşağıdaki niteliklere sahip olması gerekir:

Eğitim: Bir lisans mezuniyeti genellikle bir kimyasal analist olarak çalışmak için minimum bir gerekliliktir. Kimya, biyokimya, biyoloji veya ilgili bir alanda lisans mezuniyeti, bu alanda çalışmak için gerekli eğitimi sağlayabilir. Organik kimya, analitik kimya, matematik ve istatistik dersleri, kimyasal analizde bir kariyer için yardımcı olabilir.

Antrenman tecrübesi: Çoğu işveren, adayların ilgili bir rolde en az iki yıllık deneyime sahip olmasını ister. Bu deneyim, bir laboratuvar ortamında veya imalat gibi ilgili bir endüstride olabilir. Bazı işverenler, özellikle adayın kimya geçmişi yoksa, lisans mezuniyetine sahip adayları tercih edebilir.

Sertifikalar ve Lisanslar: Sertifikalar genellikle bir kimyasal analist olarak şart değildir. Fakat sektöre olan bağlılığınızı gösterebilir ve size diğer adaylar üzerinde rekabet avantajı sağlayabilir.

Kimyasal Analist Olmak İçin Gerekli Beceriler

Kimyasal analistlerin başarılı olmak için aşağıdaki becerilere ihtiyacı vardır:

Analitik beceri: Analitik beceriler, verileri yorumlama ve bunlardan sonuçlar çıkarma yeteneğidir. Kimyasal analistler, deneylerden ve test sonuçlarından elde edilen verileri yorumlamak için analitik becerileri kullanır. Kimyasal bileşikleri tanımlamak, maddelerin saflığını belirlemek ve potansiyel tehlikeleri belirlemek için analitik beceriler kullanırlar.

İletişim yetenekleri: Analistler genellikle mühendisler, yöneticiler ve diğer analistler gibi kendi alanlarındaki diğer profesyonellerle iletişim kurar. Ayrıca müşterilerle iletişim kurarlar. Bu yüzden bu kariyerde başarı için güçlü iletişim becerileri gereklidir.

Problem çözme yetenekleri: Analistler, kontaminasyonun kaynağını belirlemek, en iyi tedavi yöntemini belirlemek ve tedavi yöntemlerinin etkinliğini değerlendirmek için problem çözme becerilerini kullanırlar. Ayrıca, işyeri tehlikelerine yönelik çözümleri belirlemek ve uygulamak için problem çözme becerilerini kullanırlar.

Detaylara dikkat: Analistlerin, test süreçleri sırasında gerekli tüm bilgileri kaydettiklerinden emin olmak için ayrıntılara çok dikkat etmeleri gerekir. Kimyasal analistler, kimyasalların kaynağı, testin başladığı tarih ve testin bittiği tarih de dahil olmak üzere test ettikleri kimyasallarla ilgili tüm bilgileri kaydedebilmelidir. Bu bilgi, kimyasalın ilerlemesini izlemek ve sonuçların doğru olmasını sağlamak için önemlidir.

Baskı altında çalışabilme yeteneği: Baskı altında çalışmak, gerektiğinde aciliyet duygusuyla görevlerinizi yerine getirebilmeniz anlamına gelir. Bu durum kimyasal analistler için önemli bir beceridir çünkü bir durum ortaya çıktığında numuneleri hızlı bir şekilde analiz etmeleri istenebilir. Mesela bir şirketin ürünü güvenlik standartlarını karşılamıyorsa, soruna neyin neden olduğunu ve nasıl düzeltileceğini belirlemek için bir kimyasal analistten ürünü analiz etmesi istenebilir.

Kimyasal Analist Çalışma Şartları Nasıl?

Kimyasal analistler, kendilerini zararlı kimyasallara maruz kalmaktan korumak için iyi havalandırılmış alanlarda, genellikle davlumbazların yakınında çalışırlar. Bazıları toksik, aşındırıcı veya yanıcı olan çeşitli kimyasallarla çalışırlar. Ayrıca hassas aletler ve bilgisayar ekipmanlarıyla da çalışırlar. Çoğu kimyasal analist, deneyler yaptıkları ve verileri analiz ettikleri laboratuvarlarda çalışır. Gürültü ve diğer tehlikelere maruz kalabilecekleri üretim tesislerinde de çalışabilirler. Bazı kimyasal analistler, raporlar veya teklifler yazmak için önemli zaman harcayabilecekleri ofislerde çalışırlar. Birçok kimyasal analist haftada 40 saat standart bir şekilde çalışır. Fakat bazıları işlerinin taleplerini karşılamak için daha uzun saatler çalışabilir.

Kimyasal Analist İçin Mesleki Gelişme

İşte kimyasal analistlerin nasıl çalıştığını etkileyen üç metod. Kimyasal analistlerin, becerilerini ilgili tutmak ve işyerinde rekabet avantajı sağlamak için bu gelişmelerden haberdar olmaları gerekecektir.

En Popüler:  Genel Müdür Yardımcısı Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Teknik Yetenek İhtiyacı

Daha fazla teknik yeteneğe duyulan ihtiyaç, kimyasal ürünlerin artan karmaşıklığı tarafından yönlendirilen bir eğilimdir. Bu ürünleri geliştirmek ve üretmek için şirketlerin kimya ve mühendislik geçmişine sahip profesyonelleri işe alması gerekecek.

Kimyasal analistler, en son teknolojilere ve tekniklere daha aşina hale gelerek bu trendden yararlanabilirler. Bu durum ekibin diğer üyeleriyle daha etkin çalışmasına ve müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan yeni ürünler geliştirmelerine yardımcı olacaktır.

Kimyagerler ve Mühendisler Arasında İşbirliği

İşyerinde kimyagerler ve mühendisler arasında işbirliğine yönelik artan bir eğilim var. Bunun nedeni, birçok kimyasal ürünün artık tek bir profesyonel tarafından tasarlanıp geliştirilemeyecek kadar karmaşık olmasıdır.

Bir kimya analisti olarak, hem kimyagerler hem de mühendislerle güçlü ilişkiler geliştirerek bu trendden yararlanabilirsiniz. Bu durum şirketinizin ihtiyaçlarını daha iyi anlamanıza ve bu ihtiyaçları karşılayan ürünler oluşturmanıza olanak tanır.

Sürdürülebilirliğe Odaklanma

Sürdürülebilirlik, son yıllarda işletmeler için giderek daha önemli bir konu haline geldi. Bunun nedeni, sürdürülebilirliğin genellikle daha düşük maliyetlere ve daha fazla verimliliğe yol açması nedeniyle bir şirketin kârlılığı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilmesidir.

Kimyasal analistler, ürünlerin güvenli ve çevre dostu olmasını sağlamada kilit bir rol oynadığından, rekabetçi kalabilmek için sürdürülebilirliğe odaklanmaları gerekecek. Bu durum atık ve enerji kullanımını azaltmaya yönelik yeni yöntemlerin öğrenilmesinin yanı sıra sürdürülebilirlik için yasal gerekliliklerin anlaşılması anlamına gelir.

Kimyasal Analist Nasıl Olunur?

Kimyasal analist olarak bir kariyer hem ödüllendirici hem de zorlayıcı olabilir. Kullanabileceğiniz birçok farklı yolu göz önünde bulundurmak önemlidir, böylece ilgi alanlarınıza ve becerilerinize en uygun olanı bulabilirsiniz.

Kimyasal analist olmak istiyorsanız, kendinizi bu kariyere hazırlamak için yapmanız gereken birkaç şey var. İlk olarak, matematik ve bilimde güçlü bir temeliniz olduğundan emin olun. Ayrıca bilgisayarlarla ve yazılım programlarıyla çalışma deneyimine sahip olmalısınız. Ek olarak, biraz kimya ve biyoloji bilgisine sahip olmak yararlıdır.

Dipnot: Kimyasal Analist İçin CV Hazırlama Rehberini İncelemenizi Tavsiye Ederiz.

Kariyer ve İş İmkanları

Kimyasal analistler için ilerleme için birçok fırsat var. Kimyada güçlü bir temele sahip olanlar ve bunu gerçek dünyadaki problemlere uygulayabilenler, ilerleme için birçok fırsat bulacaklardır. Birçok analist, diğer analistlerin çalışmalarını denetleyebilecekleri ve şirketin yönü hakkında karar vermeye yardımcı olabilecekleri yönetim pozisyonlarına geçer. Diğerleri, kimya bilgilerini diğer şirketlere kimyasal ihtiyaçları konusunda yardımcı olmak için kullanarak kendi danışmanlık işlerini başlatmayı seçebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu