Çevre Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Bir çevre sağlığı ve güvenliği uzmanının ne yaptığını, bu işi nasıl alacağınızı ve bir çevre sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak başarılı olmak için neler gerektiğini öğrenme zamanı.

Çevre sağlığı ve güvenliği uzmanları, işyerinin güvenli, sağlıklı ve ilgili tüm düzenlemelere uygun olmasını sağlamaktan sorumludur. Genellikle, kimyasallar, ağır ekipman ve diğer potansiyel olarak tehlikeli malzeme veya koşullar dahil olmak üzere çeşitli tehlikelere maruz kalabilecekleri endüstriyel ortamlarda çalışırlar.

Çevre sağlığı ve güvenliği uzmanları genellikle bilim veya mühendislik alanında bir geçmişe sahiptir. Bu durum farklı maddelerin birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğini ve zaman içinde insan sağlığını nasıl etkileyebileceğini anlamalarına yardımcı olur.

Çevre Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Sorumlulukları ve Görevleri

Çevre sağlığı ve güvenliği uzmanlarının aşağıdakiler gibi sorumlulukları vardır:

 • İşyerinde kullanılan ekipman ve makinelerin kullanım için güvenli olmasını sağlamak
 • Tesislerin çevre yönetmeliklerine uygun olduğundan emin olmak için denetimler yapmak
 • Potansiyel sorunları veya sorunları belirlemek için çevre sorunları hakkında araştırma yapmak
 • Personeli, yaralanma veya hastalık riskini azaltmak için uygun güvenlik uygulamaları ve prosedürleri konusunda eğitmek
 • İşyerinde tehlikeli maddelere veya koşullara maruz kalmayı azaltmak için planlar geliştirmek
 • İnsanların sağlığı üzerindeki etkilerini belirlemek için havadaki veya su kaynağındaki kirleticiler gibi çevresel tehlikeler hakkında araştırma yapmak
 • İş güvenliği ve sağlığı ile ilgili federal, eyalet ve yerel yasa ve yönetmeliklere uygunluğu sağlamak için çalışma sahalarını denetlemek
 • Çalışanların güvenli olmayan toksin seviyelerine maruz kalmamasını sağlamak için çalışanların tehlikeli maddelere veya koşullara maruz kalmasını izlemek
 • Çevre yasa ve yönetmeliklerinin olası ihlallerine ilişkin şikayetleri araştırmak

Çevre Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Maaşı Ne Kadar?

Çevre sağlığı ve güvenliği uzmanlarının maaşları, eğitim düzeylerine, yılların deneyimine ve şirketin büyüklüğüne ve sektörüne göre değişmektedir. Ayrıca ikramiye şeklinde ek tazminat da alabilirler.

 • 2024 Yılı Ortalama Maaş: 17.000 TL (36.70 TL/saat)
 • 2024 Yılı Üst Düzey Maaşları: 24.000 TL (58.60 TL/saat)

Çevre sağlığı ve güvenliği uzmanlarının istihdamının önümüzdeki on yılda ortalama bir oranda artması bekleniyor.

İstihdam artışı, sağlık ve imalat gibi çeşitli sektörlerde çalışanları tehlikelerden koruma ihtiyacından kaynaklanacak. Ek olarak, iklim değişikliği ve su kirliliği gibi çevresel kaygıların bu işçilere olan talebi artırması muhtemeldir.

Çevre Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı İçin Şartlar ve Nitelikler Neler?

Çevre sağlığı ve güvenliği uzmanı olmak için asgari nitelikler genel olarak şu maddeleri içerir:

En Popüler:  Hemşirelik Asistanı Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Eğitim: Çevre sağlığı ve güvenliği uzmanlarının genellikle çevre bilimi, çevre sağlığı, çevre mühendisliği veya ilgili bir alanda lisans mezuniyetine sahip olmaları gerekir. Bu programların içerdiği derslerden bazıları çevre kimyası, çevre biyolojisi, çevresel mikrobiyoloji, çevresel toksikoloji ve çevre hukukudur.

Birçok işveren, çevre sağlığı veya çevre sağlığı mühendisliği alanında yüksek lisans mezuniyetine sahip adayları tercih eder. Bu programların tamamlanması genellikle iki ila üç yıl sürer ve çevre hukuku, çevre toksikolojisi, çevre biyolojisi, çevre kimyası ve çevre mühendisliği derslerini içerir.

Antrenman tecrübesi: Çevre sağlığı ve güvenliği uzmanları, genellikle görevlerinde iş başında eğitim alırlar. Bu eğitim, şirketin belirli politika ve prosedürlerinin yanı sıra kullandıkları bilgisayar programları hakkında bilgi edinmeyi içerebilir. Eğitim, bakımından sorumlu oldukları herhangi bir ekipmanın nasıl kullanılacağına ilişkin talimatları da içerebilir.

Sertifikalar ve Lisanslar: Çevre sağlığı ve güvenliği uzmanları için sertifikalar her zaman gerekli olmasa da, potansiyel işverenlere yeteneklerinizin değerli kanıtlarını sağlayabilirler. Sertifikalar ek olarak sorumluluklarınız hakkında daha fazla bilgi edinmenize ve kariyer ilerleme fırsatlarınızı ilerletmenize izin verebilir.

Çevre Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Olmak İçin Gerekli Beceriler

Çevre sağlığı ve güvenliği uzmanları başarılı olmak için aşağıdaki becerilere ihtiyaç duyar:

İletişim: Çevre sağlığı ve güvenliği uzmanları, meslektaşlar, denetçiler, müşteriler ve halk dahil olmak üzere kariyerlerinde birçok kişiyle iletişim kurar. Etkili iletişim becerileri, bilgileri net bir şekilde aktarmanıza ve soruları yanıtlamanıza yardımcı olabilir. Projelerde başkalarıyla işbirliği yapmanıza yardımcı olması için iletişim becerilerini de kullanabilirsiniz.

Risk değerlendirmesi: Risk değerlendirmesi, potansiyel tehlikeleri değerlendirme ve riskleri en aza indirmek için en iyi eylem yolunu belirleme sürecidir. Çevre sağlığı ve güvenliği uzmanları, riskleri değerlendirmek ve çalışanları ve halkı korumak için en iyi eylem planını belirlemek için çevre düzenlemeleri ve güvenlik prosedürleri hakkındaki bilgilerini kullanır.

Tehlikeli madde elleçleme: Tehlikeli madde elleçleme, tehlikeli maddeleri güvenli bir şekilde tanımlama ve işleme yeteneğidir. Çevre sağlığı ve güvenliği uzmanları, bu beceriyi iş yerlerinin ve çevredeki toplumun güvenliğini sağlamak için kullanır. Bu beceriyi, acil durum müdahale planları geliştirmek ve uygulamak ve çalışanları tehlikeli maddelerin nasıl ele alınacağı konusunda eğitmek için kullanırlar.

İlk yardım ve CPR: Çevre sağlığı ve güvenliği uzmanlarının sahip olması için ilk yardım ve CPR becerileri önemlidir. İşyerindeki acil durumlara ve kazalara müdahale etmeleri gerekebilir. Bu yüzden sağlıkla ilgili acil durumlara nasıl müdahale edileceğini ve yaralanmaların nasıl tedavi edileceğini bilmeleri önemlidir. Ayrıca kalp krizi geçiren birine nasıl suni teneffüs yapılacağını da bilmeleri gerekebilir.

Liderlik: Çevre sağlığı ve güvenliği uzmanları genellikle mühendisler ve teknisyenler gibi diğer profesyonellerle ekipler halinde çalışır. Liderlik becerileri, ekibinizi motive etmenize ve ortak hedeflere ulaşmak için onları birlikte çalışmaya teşvik etmenize yardımcı olabilir. Ekibinizin kendi beceri ve yeteneklerini geliştirmesine yardımcı olmak için liderlik becerilerini de kullanabilirsiniz.

En Popüler:  Laboratuvar Sorumlusu Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Çevre Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Çalışma Şartları Nasıl?

Çevre sağlığı ve güvenliği uzmanları, ofis binaları, fabrikalar ve madenler dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda çalışır. Ayrıca teftiş yapmak veya şikayetleri araştırmak için şantiyelere de gidebilirler. Çoğu uzman tam zamanlı çalışır ve bazıları haftada 40 saatten fazla çalışabilir. Acil durumlara müdahale etmek için birçok uzmanın günde 24 saat görevde olması gerekir. Bazı çevre sağlığı ve güvenliği uzmanları, kurşun boya ve asbest gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilecek tehlikeli madde ve koşullara maruz kalabilmektedir.

Çevre Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı İçin Mesleki Gelişme

İşte çevre sağlığı ve güvenliği uzmanlarının çalışma şeklini etkileyen üç metod. Çevre sağlığı ve güvenliği uzmanlarının, becerilerini ilgili tutmak ve işyerinde rekabet avantajı sağlamak için bu gelişmelerden haberdar olmaları gerekecektir.

İşyerinde Çeşitlilik İhtiyacı

İşletmeler daha çeşitli bir işgücüne sahip olmanın faydalarını fark ettikçe, işyerinde daha fazla çeşitliliğe duyulan ihtiyaç giderek daha önemli hale geliyor. Bu durum özellikle profesyonellerin tüm çalışanların çalışma ortamlarında güvenli ve rahat olmalarını sağlamada önemli bir rol oynayabileceği çevre sağlığı ve güvenliği alanında geçerlidir.

İşyerinde daha fazla çeşitliliğe duyulan ihtiyaç arttıkça, çevre sağlığı ve güvenliği uzmanlarının farklı kültürlerin ve toplulukların ihtiyaçlarını uyarlaması ve anlaması gerekecektir. Bu durum kültürel farklılıkları ve iş yeri güvenliğini nasıl etkilediklerini derinlemesine anlamalarını gerektirecektir.

Çevre Sağlığı ve Güvenliğine Odaklanma

İşletmeler çevre sağlığı ve güvenliğinin öneminin daha fazla farkına vardıkça, tesislerinin çalışanları ve müşterileri için güvenli olmasını sağlamaya yardımcı olabilecek profesyonelleri işe almaya daha fazla önem vermeye başlıyorlar.

Çevre sağlığı ve güvenliği uzmanları, risk değerlendirmesi, kimyasal yönetimi ve acil duruma hazırlık gibi alanlarda uzmanlık geliştirerek bu eğilimden yararlanabilir. Ayrıca, çevre sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevcut yönetmelik ve standartlara aşina olmalıdırlar.

Çalışan Sağlığına Dikkat

İşverenler, üretkenliği artırmanın ve maliyetleri düşürmenin bir yolu olarak çalışan refahına giderek daha fazla odaklanıyor. Bu durum çevre sağlığı ve güvenliği uzmanlarının, çalışanları sağlıklı ve güvende tutmak için en son trendler ve en iyi uygulamalar hakkında bilgi sahibi olması gerektiği anlamına gelir.

İşverenler, çalışanların refahını iyileştirmenin yollarını aradıkça, çevre sağlığı ve güvenliği uzmanlarına yüksek talep olacaktır. Hem işverenin hem de çalışanın ihtiyaçlarını karşılayan çözümler sunabilmeleri gerekecektir.

Çevre Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?

Bir çevre sağlığı ve güvenliği uzmanı, birçok farklı sektörde ödüllendirici bir kariyere sahip olabilir. Devlet kurumları, özel şirketler veya kar amacı gütmeyen kuruluşlar için çalışabilirler. Nerede çalışırlarsa çalışsınlar, asıl sorumlulukları işyerinin tüm çalışanlar için güvenli ve sağlıklı olmasını sağlamak olacaktır.

Bunu yapmak için, çevre sağlığı ve güvenliği düzenlemelerini tam olarak anlamaları gerekecektir. Ayrıca potansiyel tehlikeleri tanımlayabilmeleri ve bunları azaltmanın veya ortadan kaldırmanın yollarını bulmaları gerekecektir. Ek olarak, işçileri işlerini güvenli bir şekilde nasıl yapacakları konusunda eğitebilmeleri gerekecektir.

Kariyer ve İş İmkanları

Birçok çevre sağlığı ve güvenliği uzmanı, kariyerlerine giriş seviyesi pozisyonlarda başlar. Tecrübe kazandıkça yöneticilik veya yöneticilik pozisyonlarına geçebilirler. Bazıları ek olarak kendileri için veya çevre danışmanlık firmaları için çalışan danışmanlar olabilir. Daha fazla eğitim ve deneyimle, bazı çevre sağlığı ve güvenliği uzmanları, sertifikalı endüstriyel hijyenistler veya güvenlik uzmanları olabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu