Arıza Analiz Mühendisi Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Bir arıza analizi mühendisinin ne yaptığını, bu işi nasıl alacağınızı ve arıza analizi mühendisi olarak başarılı olmak için ne gerektiğini öğrenme zamanı.

Arıza analizi mühendisleri, ürün arızalarını araştırmaktan ve bu arızaların temel nedenini belirlemekten sorumludur. Genellikle havacılık, otomotiv, tüketim malları vb. dahil olmak üzere çeşitli farklı endüstrilerle çalışırlar.

Arıza analizi mühendisleri, her yeni duruma yaklaşırken eleştirel ve yaratıcı düşünebilmelidir. Ayrıca bulgularını müşterilere veya diğer paydaşlara etkili bir şekilde sunabilmek için güçlü iletişim becerilerine sahip olmalıdırlar.

Arıza Analiz Mühendisi Sorumlulukları ve Görevleri

Arıza analizi mühendisleri, aşağıdaki sorumluluklara sahiptir:

 • Ürünlerdeki veya bileşenlerdeki arızaların nedenini belirlemek için arıza analizi testleri yapmak, ardından gelecekte benzer arızaları önlemek için değişiklikler önermek
 • Üretim süreçlerinin düzgün çalışıp çalışmadıklarını veya verimliliği artırmak için değiştirilmesi gerekip gerekmediğini belirlemek için araştırmak
 • Tasarım kusurlarından mı yoksa üretim hatalarından mı kaynaklandığını belirlemek için ürün arıza modlarını değerlendirmek
 • Arızalı ürünlerin veya bileşenlerin fiziksel örneklerini incelemek, bunların başarısız olmasına neyin sebep olduğunu belirlemek
 • Gerçek dünya uygulamalarında nasıl davranacaklarını tahmin etmeye yardımcı olmak için çeşitli koşullar altında özelliklerini belirlemek için malzemeleri simüle edilmiş koşullarda test etme
 • Başarısızlığın nedenleri hakkında hipotezleri test etmek için deneyler yapmak
 • Yeni tasarımlarla ilgili olası sorunları belirlemek için planlar ve tasarım çizimleri gibi belgeleri gözden geçirmek
 • Kazaların ve yaralanmaların nedenini belirlemek için kaza mahallerini araştırmak
 • Bulguları diğer mühendislere, yöneticilere, üreticilere ve müşterilere iletmek

Arıza Analizi Mühendisi Maaşı Ne Kadar?

Arıza analizi mühendislerinin maaşları, eğitim düzeylerine, yılların deneyimine ve şirket büyüklüğüne ve sektöre bağlı olarak değişmektedir. Ayrıca ikramiye şeklinde ek tazminat da alabilirler.

 • 2023 Yılı Ortalama Maaş: 18.000 TL (40.80 TL/saat)
 • 2023 Yılı Üst Düzey Maaşları: 26.000 TL (65.80 TL/saat)

Arıza analizi mühendislerinin istihdamının önümüzdeki on yılda ortalama bir oranda artması bekleniyor.

Arıza analizi mühendislerine olan talep, ürün kalitesini ve güvenilirliğini iyileştirme ihtiyacından kaynaklanacaktır. Ürün arızalarının nedenlerini belirlemek ve bunları önlemenin yollarını önermek için arıza analizi mühendislerine ihtiyaç duyulacaktır.

Dipnot: Arıza Analizi Mühendisi İçin Yukarıda Verilen Maaşlar Kariyer sitelerinden ve Forumlardan Alınarak Hazırlanmıştır.

En Popüler:  Stres Mühendisi Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Arıza Analizi Mühendisi İçin Şartlar ve Nitelikler Neler?

Bir arıza analiz mühendisinin genel olarak aşağıdaki niteliklere sahip olması gerekir:

Eğitim: Arıza analizi mühendisleri genellikle mühendislik, fizik veya kimya alanında lisans mezuniyetine ihtiyaç duyar. Bazı işverenler, mühendislik veya fizik alanında yüksek lisans mezuniyetine sahip adayları tercih eder. İlgili kurslar termodinamik, matematik, kimya, fizik ve mühendisliği içerir.

Antrenman tecrübesi: Arıza analizi mühendisleri genellikle işe alındıktan sonra iş başında eğitim alırlar. Bu eğitim birkaç ay sürebilir ve deneyimli bir arıza analiz mühendisinin gölgelenmesi ve görevleri kendi başlarına tamamlayacak kadar rahat olana kadar gözetim altında görevlerin yerine getirilmesini içerebilir.

Sertifikalar ve Lisanslar: Arıza analizi mühendisleri çalışmak için sertifikalara ihtiyaç duymazken, iş beklentilerini geliştirmek ve sorumluluklarının temellerini öğrenmek için sertifikalar kazanabilirler.

Arıza Analizi Mühendisi Olmak İçin Gerekli Beceriler

Başarısızlık analizi mühendislerinin başarılı olmak için aşağıdaki becerilere ihtiyacı vardır:

Teknik beceriler: Teknik beceriler, bir mühendis olarak işinizin temelidir. Sorunları çözmek, çözüm üretmek ve yeni ürünler geliştirmek için teknik becerileri kullanırsınız. Arıza analizi mühendisleri, bir ürün arızasının nedenini belirlemek ve gelecekteki arızaları önlemek için bir çözüm bulmak için teknik becerilerini kullanır.

Analitik beceri: Analitik beceriler, karmaşık sorunları daha küçük parçalara ayırma ve her parçaya çözüm bulma yeteneğidir. Başarılı arıza analizi mühendisleri, bir sorunu analiz edebilir ve sorunun temel nedenini bulabilir. Bu durum daha hızlı ve verimli çözümler bulmalarını sağlar.

İletişim yetenekleri: Bir mühendis olarak fikirlerinizi ve bulgularınızı başkalarına iletebilmeniz gerekir. Arıza analizi mühendisleri, bir arızanın nedenini ve gelecekte nasıl önlenebileceğini belirlemek için genellikle diğer mühendisler ve teknisyenlerle birlikte çalışır. Etkili iletişim becerileri, başkalarıyla işbirliği yapmanıza ve fikirlerinizi ve bulgularınızı paylaşmanıza yardımcı olabilir.

Problem çözme yetenekleri: Arıza analizi mühendisleri, bir arızanın nedenini belirlemek ve gelecekteki arızaları önlemek için çözümler önermek için problem çözme becerilerini kullanır. Verileri analiz etmek, araştırma yapmak ve bir başarısızlığın temel nedenini bulmak için meslektaşlarıyla iletişim kurmak için problem çözme becerilerini kullanırlar.

Kritik düşünce: Eleştirel düşünme, bir durumu analiz etme ve en iyi hareket tarzını belirleme yeteneğidir. Arıza analizi mühendisleri, arızanın nedenini değerlendirmek ve ürünü onarmanın en iyi yolunu belirlemek için eleştirel düşünmeyi kullanır. Bu durum en iyi onarım yöntemlerinin araştırılmasını, ürünü onarmak için en iyi zamanın belirlenmesini ve onarımın başarısının değerlendirilmesini içerebilir.

Arıza Analizi Mühendisi Çalışma Şartları Nasıl?

Arıza analizi mühendisleri, ofis binaları, araştırma ve geliştirme laboratuvarları ve üretim tesisleri dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda çalışır. Son teslim tarihlerini karşılamak veya kritik sorunları çözmek için fazla mesai yapmaları gerekmesine rağmen, genellikle normal mesai saatlerinde çalışırlar. Arıza analizi mühendisleri, ürün arızalarını araştırmak için müşteri sitelerine veya diğer işletmelere gidebilir. Ayrıca profesyonel toplantılara katılmak veya bulgularını konferanslarda sunmak için seyahat edebilirler. Arıza analizi mühendislerinin işi stresli olabilir ve baskıyı kaldırabilmeli ve son teslim tarihlerinde iyi çalışabilmelidir.

Arıza Analizi Mühendisi İçin Mesleki Gelişme

Arıza analizi mühendislerinin nasıl çalıştığını etkileyen üç metod. Arıza analizi mühendislerinin, becerilerini ilgili tutmak ve işyerinde rekabet avantajı sağlamak için bu gelişmelerden haberdar olmaları gerekecektir.

En Popüler:  İş Proje Yöneticisi Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Mühendisler ve İş Liderleri Arasında İşbirliği İhtiyacı

İşletmeler daha karmaşık hale geldikçe, işletme liderleriyle işbirliği yapabilecek mühendislere duyulan ihtiyaç artmaya devam edecek. Bunun nedeni, işletmelerin süreçleri düzene sokarak ve verimliliği artırarak kârlılıklarını iyileştirmenin yollarını aramalarıdır.

Arıza analizi mühendisleri, iş liderleriyle güçlü ilişkiler geliştirerek ve şirketin amaç ve hedeflerine aşina hale gelerek bu eğilimden yararlanabilir. Bu durum şirketin nasıl daha verimli çalıştırılabileceğine dair değerli bilgiler sağlamalarına ve iyileştirmelerin yapılabileceği alanların belirlenmesine yardımcı olacaktır.

Konu Uzmanı Olmanın Önemi

İşletmeler daha karmaşık hale geldikçe, konu uzmanlarına olan ihtiyaç arttı. Arıza analizi mühendisleri, karmaşık sorunları çözmek için gereken uzmanlığa sahip oldukları için yüksek talep görmektedir.

Bu trendden yararlanmak için arıza analizi mühendisleri kendi alanlarında uzman olmaya odaklanmalıdır. Bu durum en son teknolojiler hakkında güncel kalmak ve zor sorunların nasıl giderileceğini öğrenmek anlamına gelir. Ek olarak, arıza analizi mühendisleri, sektörlerindeki diğer profesyonellerle ilişkiler kurmaya da odaklanmalıdır. Bu onların ağ kurmalarına ve büyüme için yeni fırsatlar bulmalarına yardımcı olacaktır.

Önleyici Bakıma Odaklanma

İşletmeler teknolojiye daha bağımlı hale geldikçe, önleyici bakım ihtiyacı da arttı. Bunun nedeni, bilgisayarların ve diğer elektronik cihazların bozuldukları zaman tamirlerinin genellikle çok pahalı olmasıdır.

Arıza analizi mühendisleri, önleyici bakım konusunda uzmanlaşarak bu trendden yararlanabilir. Bu durum işletmelerin ekipmanlarının sorunsuz çalışmasını sağlamalarına ve gelecekte maliyetli onarımlardan kaçınmalarına yardımcı olacaktır.

Nasıl Arıza Analiz Mühendisi Olunur?

Bir arıza analizi mühendisi kariyer yolu, ödüllendirici ve zorlayıcı olabilir. Mühendislik, matematik ve bilimde güçlü bir temele sahip olmak önemlidir. Ayrıca problem çözerken eleştirel ve yaratıcı düşünebilmelisiniz.

Arıza analizi mühendisi olmak için mühendislik veya ilgili bir alanda diplomanızın olması gerekir. Birçok şirket ek olarak Ulusal Mühendislik Arıza Analizi Sertifikasyon Programı Enstitüsü’nden sertifika talep etmektedir.

Dipnot: Hata Analizi Mühendisi İçin CV Hazırlama Rehberini İncelemenizi Tavsiye Ederiz.

Kariyer ve İş İmkanları

Arıza analizi mühendisleri, genellikle organizasyonlarında daha fazla sorumluluk alarak kariyerlerinde ilerlerler. Deneyim kazandıkça, daha büyük projeler veya doğası gereği daha karmaşık projeler verilebilir. Bazı durumlarda, arıza analizi mühendisleri, diğer mühendislerin çalışmalarını denetleyecekleri yönetim rollerine geçebilirler. Diğer durumlarda, kendi danışmanlık işlerini kurmayı seçebilirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu