Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşiresi Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Bir yenidoğan yoğun bakım hemşiresinin ne yaptığını, bu işi nasıl edineceğinizi ve yenidoğan yoğun bakım hemşiresi olarak başarılı olmak için ne gerektiğini öğrenme zamanı.

Yenidoğan yoğun bakım hemşireleri, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde (NICU) doğrudan hasta bakımı sağlamaktan ve hemşirelik personelini denetlemekten sorumludur. NICU’larındaki tüm bebeklerin mümkün olan en iyi bakımı almasını sağlamak için doktorlarla yakın bir şekilde çalışırlar.

Yenidoğan yoğun bakım hemşireleri, durumları hızlı bir şekilde değerlendirebilmeli ve gördüklerine göre kararlar verebilmelidir. Ayrıca, diğer tıp uzmanlarına ve bakımları altındaki bebeklerin ebeveynlerine etkili bir şekilde bilgi aktarabilmeleri için güçlü iletişim becerilerine sahip olmaları gerekir.

Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşiresi Sorumlulukları ve Görevleri

Yenidoğan yoğun bakım hemşirelerinin aşağıdakiler gibi sorumlulukları vardır:

 • Hastaları müdahale gerektirebilecek stres belirtileri veya durum değişiklikleri için gözlemlemek
 • Kalp atış hızı, solunum hızı, kan basıncı ve sıcaklık seviyeleri gibi hayati belirtileri kaydetme
 • İlaçların enjeksiyon yoluyla veya damardan verilmesi
 • Hasta koşullarını belirlemek için fizik muayene ve diğer tanı testlerinin yapılması
 • CPR uygulamak veya endotrakeal entübasyon yapmak gibi acil durumların üstesinden gelmek
 • Nazogastrik tüple beslemek veya antibiyotik vermek gibi hastaların bireyselleştirilmiş ihtiyaçlarını karşılayan bakım sağlamak
 • Ebeveynleri hastanedeyken bebeklerine nasıl bakacakları konusunda eğitmek
 • Aileleri hastalık süreci ve tedavi planı hakkında eğitmek
 • Soruları yanıtlayarak ve prosedürleri kolay anlaşılır bir şekilde açıklayarak ailelere destek sağlamak

Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşiresi Maaşı Ne Kadar?

Yenidoğan yoğun bakım hemşirelerinin maaşları, eğitim ve deneyim düzeylerine, çalıştıkları hastane veya tıbbi tesisin büyüklüğüne ve işlerinin bulunduğu şehre göre değişmektedir.

 • 2023 Yılı Ortalama Maaş: 21.000 TL (50.40 TL/saat)
 • 2023 Yılı Üst Düzey Maaşları: 24.000 TL (58.60 TL/saat)

Yenidoğan yoğun bakım hemşirelerinin istihdamının önümüzdeki on yılda ortalamadan daha hızlı artması bekleniyor.

Yenidoğan yoğun bakım hemşirelerine duyulan ihtiyacın, daha fazla prematüre bebek hayatta kaldıkça ve özel bakım gerektirdiğinden artması beklenmektedir. Ayrıca çoğul doğumların artan popülaritesi, yüksek riskli gebeliklerin ve yoğun bakım gerektiren yenidoğanların sayısında artışa neden olabilir.

Dipnot: Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşiresi İçin Yukarıda Verilen Maaşlar Kariyer sitelerinden ve Forumlardan Alınarak Hazırlanmıştır.

Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşiresi İçin Şartlar ve Nitelikler Neler?

Yenidoğan yoğun bakım hemşirelerinin genel olarak aşağıdaki niteliklere sahip olması gerekir:

Eğitim: Tüm yenidoğan yoğun bakım hemşirelerinin hemşirelik alanında yüksek lisans mezuniyetine sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans programı yenidoğan bakımı, pediatri, anne bakımı ve aile bakımı derslerini içerecektir.

En Popüler:  Hemşire Yöneticisi Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Antrenman tecrübesi: Çoğu işveren, yeni işe alınan hemşirelerin bir iş başında eğitim dönemini tamamlamasını ister. Bu eğitim dönemi, hemşirenin hastanenin politika ve prosedürlerini öğrenmesinin yanı sıra kullanacakları ekipman ve ilaçları tanımasını sağlar. Bu eğitim süresinin uzunluğu hastaneye göre değişmekle birlikte genellikle bir ile üç ay arasındadır.

Sertifikalar ve Lisanslar: Yenidoğan yoğun bakım hemşireleri, işe alındıktan sonraki 60 gün içinde Temel Yaşam Desteği (BLS) ve Yenidoğan Resüsitasyonunda sertifikalandırılmalıdır. Ayrıca kariyerlerinde ilerledikçe ek sertifika sınavlarına girmeye hazır olmaları gerekir.

Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Olmak İçin Gerekli Beceriler

Yenidoğan yoğun bakım hemşirelerinin başarılı olabilmeleri için aşağıdaki becerilere ihtiyacı vardır:

İletişim: Yenidoğan yoğun bakım hemşireleri hastalar, aileleri ve diğer tıp uzmanları ile iletişim kurabilmelidir. Hastalar ve aileleri için birincil bilgi kaynağı olabilirsiniz. Bu yüzden tıbbi terminolojiyi ve prosedürleri kolay anlaşılır bir şekilde açıklayabilmek önemlidir. Diğer tıp uzmanlarıyla iletişim kurmaktan da sorumlu olabilirsiniz. Bu yüzden bilgileri net bir şekilde aktarabilmek ve soruları yanıtlayabilmek önemlidir.

Empati: Empati, başkalarının duygularını anlama ve paylaşma yeteneğidir. Yenidoğan yoğun bakım hemşireleri hastaları ve aileleri ile empati kurmalıdır. Bu durum hastaları ve sevdikleriyle etkili bir şekilde iletişim kurmalarını ve tedavi sürecini kolay anlaşılır bir şekilde açıklamalarını sağlar.

Kritik düşünce: Yenidoğan yoğun bakım hemşireleri, hızlı kararlar verebilmeli ve hastaları için en iyi hareket tarzını düşünebilmelidir. Bu hemşireler, bir hastanın durumundaki değişiklikleri ilk fark edenler olabilir ve durumu değerlendirebilmeleri ve en iyi hareket tarzını belirleyebilmeleri gerekir. Eleştirel düşünme, hastanın durumu değiştikçe tedavi planlarında ayarlamalar yapmalarına da yardımcı olabilir.

Organizasyon: Yenidoğan yoğun bakım hemşireleri, görevlerini öncelik sırasına koyabilmeli ve çalışmalarını hastalarının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde organize edebilmelidir. Bu durum hasta bilgilerinin takip edilmesini, hasta koşullarının izlenmesini ve her hasta için doğru ekipman ve malzemelerin mevcut olmasını sağlamayı içerir.

Çoklu görev: Yenidoğan yoğun bakım hemşireleri genellikle aynı anda birden fazla hasta üzerinde çalışır. Bu durum onların görevlerini öncelik sırasına koyabilmelerini ve zamanlarını etkin bir şekilde yönetebilmelerini gerektirir. Çoklu görev yapabilmek, her hastanın ihtiyaç duyduğu bakımı almasını sağlamalarına yardımcı olabilir.

Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşiresi Çalışma Şartları Nasıl?

Yenidoğan yoğun bakım hemşireleri, hastane yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde (NICU) çalışır. Yakın izleme ve tedavi gerektiren hasta ve prematüre bebeklere bakım sağlarlar. Yenidoğan yoğun bakım hemşireleri, hastalarına mümkün olan en iyi bakımı sağlamak için doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık profesyonellerinden oluşan bir ekiple birlikte çalışır. Geceleri ve hafta sonları da dahil olmak üzere genellikle uzun saatler çalışırlar ve nöbetçi olabilirler. İş fiziksel ve duygusal olarak zorlu olabilir. Fakat aynı zamanda çok ödüllendiricidir. Yenidoğan yoğun bakım hemşireleri, hastalarının ve ailelerinin yaşamlarında gerçek bir fark yaratma fırsatına sahiptir.

Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşire İçin Mesleki Gelişme

İşte yenidoğan yoğun bakım hemşirelerinin çalışma şeklini etkileyen üç metod. Yenidoğan yoğun bakım hemşirelerinin, becerilerini ilgili tutmak ve işyerinde rekabet avantajı sağlamak için bu gelişmelerden haberdar olmaları gerekecektir.

En Popüler:  Acil Hemşire Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Daha Fazla Hemşire İhtiyacı

Daha fazla hemşireye duyulan ihtiyaç, yenidoğan yoğun bakım (NIC) hizmetlerine yönelik artan talep tarafından yönlendirilen bir eğilimdir. Gittikçe daha fazla bebek erken doğduğundan, yalnızca özel eğitim almış hemşirelerin sağlayabileceği özel bakıma ihtiyaç duyarlar.

Bu eğilim, yenidoğan hemşirelerinin erken doğum önleme, yenidoğan canlandırma ve beslenme desteği gibi alanlarda uzmanlaşması için bir fırsat yaratıyor. Hemşireler bu becerileri geliştirerek, NIC ekibinin daha değerli üyeleri haline gelebilir ve tüm bebeklerin hayatta kalmak ve gelişmek için ihtiyaç duydukları bakımı almasını sağlamaya yardımcı olabilir.

Hasta Güvenliğine Odaklanma

Hastaneler hasta güvenliğine odaklanmaya devam ettikçe, hemşirelerin hastaları güvende tutmak için yeni beceriler ve bilgiler geliştirmeleri gerekecektir.

Hemşirelerin çabalarını odaklayabilecekleri alanlardan biri de ilaç hatalarını azaltmaktır. Bu durum ilaç adlarını uygulamadan önce iki kez kontrol etmek gibi hemşirelerin önemli adımları hatırlamalarına yardımcı olan kontrol listeleri ve diğer sistemleri uygulayarak yapılabilir. Ayrıca hemşireler, hastaları aldıkları ilaçlar ve nasıl çalıştıkları konusunda eğitmeye de odaklanabilirler.

Hemşirelik Uzmanlıkları Arasında İşbirliği

Sağlık hizmetleri daha karmaşık hale geldikçe, hastalara mümkün olan en iyi bakımı sağlamak için hemşirelerin birbirleriyle işbirliği yapmaları giderek daha fazla gerekli hale geliyor.

Yenidoğan hemşireleri, prematüre bebeklere 24 saat bakım sağlamak için sıklıkla birlikte çalıştıkları için bu eğilimin bir istisnası değildir. Yenidoğan hemşireleri birlikte çalışarak hastalara sağlanan bakımın kalitesini artırmaya yardımcı olabilecek bilgi ve fikirleri paylaşabilir.

Nasıl Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşiresi Olunur?

Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşiresi kariyeri ödüllendiricidir. Fakat başarınızı etkileyebilecek birçok faktörü göz önünde bulundurmak önemlidir. Yapabileceğiniz en önemli şeylerden biri, yenidoğan bakımıyla ilgili en son araştırmalar ve en iyi uygulamalar konusunda güncel kalmaktır. Bu durum hastalarınız için mümkün olan en iyi bakımı sağlamanıza yardımcı olacaktır.

Sağlık ekibinin diğer üyeleriyle de güçlü ilişkiler kurmalısınız. Bu durum hastanın bakımının tüm yönlerinin etkin bir şekilde koordine edilmesini sağlamaya yardımcı olacaktır. Ayrıca, ortaya çıkabilecek beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olmalısınız.

Dipnot: Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşiresi İçin CV Hazırlama Rehberini İncelemenizi Tavsiye Ederiz.

Kariyer ve İş İmkanları

Hemşirelerin genel olarak kariyer gelişimi için birçok fırsatı vardır. Yenidoğan yoğun bakım hemşiresi olarak deneyim kazandıktan sonra, bazı hemşireler baş hemşire veya hemşirelik amiri gibi yönetim pozisyonlarına geçebilirler. Diğerleri, hemşire pratisyenleri veya hemşire anestezistleri gibi ileri uygulama hemşireleri olmayı seçebilir. Bazı hemşireler ek olarak bir hastane, kolej veya üniversite ortamında hemşire eğitimcisi olarak çalışarak hemşirelik eğitiminde kariyer yapmaya karar verebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu