Yardımcı Program Bulucu Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Bir yardımcı program bulucunun ne yaptığını, bu işi nasıl alacağınızı ve bir yardımcı program bulucu olarak başarılı olmak için ne gerektiğini öğrenme zamanı.

Kamu hizmeti bulucuları, inşaat projeleri başlamadan önce yer altı hizmetlerini bulmaktan sorumludur. Buna su, kanalizasyon, gaz, elektrik ve telekomünikasyon hatları dahildir. Yere nüfuz eden radar, manyetik alanlar ve diğer ekipmanlar dahil olmak üzere bu yardımcı programları bulmak için çeşitli araçlar kullanırlar.

Tesis tespiti, inşaat işçilerinin ve projeden etkilenebilecek diğer herkesin güvenliğini sağlayan önemli bir iştir. Bir yardımcı program bulucu, bu hizmetlerin nerede bulunduğunu doğru bir şekilde belirleyemezse, ciddi yaralanmalara ve hatta ölüme neden olabilir.

Hizmet Bulucu Sorumlulukları ve Görevleri

Yardımcı program bulucuların aşağıdakiler gibi sorumlulukları vardır:

 • İnşaat faaliyetlerinden kaynaklanan hasarlar için gaz hatları ve su şebekesi gibi yer altı tesislerini incelemek
 • Güvenli kazma yerleri sağlamak için boya veya bayrak kullanarak kaldırımlar, sokaklar veya diğer yüzeylerdeki yeraltı elektrik hatlarının yerini belirlemek ve işaretlemek
 • Bir haritadaki noktaları bulmak için bir toplam istasyon veya bir küresel konumlandırma sistemi (GPS) cihazı kullanarak mesafeyi ölçmek
 • Kazıcılar veya diğer ağır ekipmanlarla zeminde hendekler kazıldıktan sonra yeni hizmet hatlarının döşenmesi
 • Gömülü hatları ortaya çıkarmak için bir araştırma aletiyle araştırma yaparak veya bir kürek veya kazma ile kazma yoluyla yardımcı hatların yerini belirleme
 • Yer ile boru veya kablonun üstü arasındaki mesafeyi ölçerek yeraltı tesislerinin derinliğini tahmin etme
 • Ekipleri onarmak veya yayalara veya araçlara yönelik tehlikeleri kazı alanından kaldırmak için elektrik hatlarına verilen hasarın rapor edilmesi
 • Test delikleri kazmak veya mevcut hizmet hatlarını gözlemlemek gibi elektronik veya manuel yöntemler kullanarak yeraltı tesislerinin yerlerinin belirlenmesi
 • Elektrik hatlarının ve diğer yer altı yapılarının konumu ile ilgili verilerin kaydedilmesi

Yardımcı Program Bulucu Maaşı Ne Kadar?

Kamu hizmeti bulucularına deneyimlerine, yaptıkları işin türüne ve iş bulmaları için geçen süreye göre ödeme yapılır.

 • 2023 Yılı Ortalama Maaş: 14.000 TL (22.60 TL/saat)
 • 2023 Yılı Üst Düzey Maaşları: 17.000 TL (33.80 TL/saat)

Kamu hizmeti bulma görevlilerinin istihdamının önümüzdeki on yılda düşmesi bekleniyor.

Birçok şirket, yer altı tesislerinin haritasını çıkarmak için coğrafi bilgi sistemlerini (CBS) ve diğer teknolojileri kullanmaya başladığı için, kamu hizmeti konum belirleyicilerine duyulan ihtiyaç sınırlı olacaktır. Bu haritalama araçları, şirketlerin bir yer belirleyici kiralamadan yer altı tesislerinin yerini belirlemesine ve işaretlemesine olanak tanır.

En Popüler:  Kayıt Temsilcisi Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Dipnot: Yardımcı Program Bulucu İçin Yukarıda Verilen Maaşlar Kariyer sitelerinden ve Forumlardan Alınarak Hazırlanmıştır.

Yardımcı Program Bulucu İçin Şartlar ve Nitelikler Neler?

Bir yardımcı program bulucu olmak için aşağıdakileri içeren çeşitli gereksinimler vardır:

Eğitim: Yardımcı program bulucuların genel olarak bir lise diplomasına ihtiyacı vardır. Bazı kamu hizmeti bulucuları, inşaat mühendisliği veya ilgili bir alanda iki yıllık bir önlisans mezuniyeti almayı tercih eder. Bu programlar genel olarak matematik, fizik, kimya ve mühendislik derslerini içerir.

Antrenman tecrübesi: Çoğu kamu hizmeti bulucu, işverenlerinden iş başında eğitim alır. Bu eğitim, şirketin özel yazılım ve prosedürlerinin öğrenilmesini içerebilir.

Sertifikalar ve Lisanslar: Bazı işverenler, alanla ilgili genel anlayışınızı göstermek için sektöre özel bir sertifikayı geçmenizi isteyebilir.

Yardımcı Konum Belirleme Olmak İçin Gerekli Beceriler

Yardımcı program bulucuların başarılı olmaları için aşağıdaki becerilere ihtiyacı vardır:

İletişim: Hizmet konum belirleyicileri, müşteriler, diğer hizmet çalışanları ve mühendisler dahil olmak üzere çeşitli insanlarla iletişim kurar. Teknik bilgileri müşterilere ve diğer kamu hizmeti çalışanlarına herkesin anlayacağı şekilde açıklayabilmelidirler. Ayrıca karmaşık bilgileri mühendislere anlayabilecekleri şekilde açıklayabilmelidirler.

Teknik beceriler: Tesis konum belirleyicileri, çalışmalarında kullandıkları araçları ve teknolojiyi anlamak ve kullanmak için teknik becerilere ihtiyaç duyarlar. Kamu hizmetlerini bulmak için kullandıkları ekipmanı nasıl çalıştıracaklarını ve bakımlarını nasıl yapacaklarını bilmeleri ve topladıkları verileri nasıl okuyup yorumlayacaklarını anlamaları gerekir. Ayrıca, hizmet konumlarının haritalarını oluşturmak için haritalama yazılımını nasıl kullanacaklarını da bilmeleri gerekir.

Problem çözme: Tesis konum belirleyicileri, şebeke hatlarını hızlı ve doğru bir şekilde bularak sorunları çözer. Problem çözme becerilerini, hizmet hatlarını bulmak ve süreç sırasında ortaya çıkan sorunları çözmek için stratejiler geliştirmek için kullanırlar. Mesela bir müşteri bir hizmet yeri bulma işinin sonuçlarından memnun değilse, bir hizmet yeri bulucu, şebeke hattını bulmak ve müşteriyi memnun etmek için problem çözme becerilerini kullanabilir.

Gözlem: Tesis konum belirleyicilerinin çevrelerini gözlemleyebilmeleri ve ortamdaki değişiklikleri fark edebilmeleri gerekir. Bu durum bir yardımcı programın yanlış yerde olup olmadığını veya bir yardımcı programın eksik olup olmadığını fark etmeyi içerebilir. Gözlem ayrıca, elektrik tesisatı bulma görevlilerinin bölgedeki gaz kaçağı veya kırık su borusu gibi olası tehlikeleri fark etmelerine yardımcı olabilir.

Fiziksel dayanıklılık: Yardımcı konum belirleyiciler genellikle açık havada çalışır ve uzun süre ayakta kalabilirler. Fiziksel dayanıklılık, tesis bulucuların yorulmadan uzun süreler boyunca çalışmasına izin verdiği için sahip olması önemlidir.

Yardımcı Program Bulucu Çalışma Şartları Nasıl?

Kamu hizmeti bulucuları, genellikle açık havada çalışır ve yeraltı hizmet hatlarını bulmak için çeşitli araç ve gereçler kullanır. Aşırı sıcak, soğuk ve yağış dahil her türlü hava koşulunda çalışabilirler. Genellikle haftada 40 saatlik standart bir şekilde çalışırlar. Fakat bazen fazla mesai, hafta sonları ve tatillerde çalışabilirler. Bazı yardımcı program bulucuları, acil durumlara yanıt vermek için günde 24 saat görevde olabilir. İş fiziksel olarak zorlu olabilir ve hizmet yeri bulucuları uzun süre boyunca eğilebilmeli, diz çökebilmeli, çömelebilmeli ve emekleyebilmelidir. Ayrıca kurşun, asbest ve küf gibi tehlikeli maddelere maruz kalabilirler.

Yardımcı Program Bulucu İçin Mesleki Gelişme

İşte yardımcı program bulucuların nasıl çalıştığını etkileyen üç metod. Tesis bulma görevlilerinin becerilerini ilgili tutmak ve işyerinde rekabet avantajı sağlamak için bu gelişmeler hakkında güncel kalmaları gerekecektir.

En Popüler:  İş Analisti Uzmanı Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Daha Fazla Uzmanlaşmış Yetenek İhtiyacı

Kamu hizmetleri endüstrisi giderek daha fazla uzmanlaşıyor ve bu da daha uzmanlaşmış yeteneklere ihtiyaç duyuyor. Bu eğilim, kamu hizmeti ağlarının artan karmaşıklığı ve güvenilirliği ve verimliliği artırma ihtiyacı tarafından yönlendirilmektedir.

Hizmet sağlayıcılar, endüstrinin belirli alanlarında uzmanlaşarak bu eğilimden yararlanabilirler. Bu onların ilgi alanları ve becerileri ile daha uyumlu işler bulmalarını sağlayacaktır. Ayrıca, belirli sorunları çözmelerine yardımcı olabilecek profesyoneller arayan işverenler için onları daha değerli hale getirecektir.

Teknolojinin Kullanımı

Teknoloji gelişmeye devam ettikçe, onu kullanma şeklimiz de değişiyor. Bunun özellikle belirgin olduğu bir alan, birçok şirketin artık yeraltı borularını ve kablolarını bulmak ve haritalamak için teknolojiyi kullandığı kamu hizmetleri alanındadır.

Bu eğilimin, teknolojinin daha da karmaşık hale gelmesiyle devam etmesi muhtemeldir ve bu durum bu araçları kullanma deneyimine sahip hizmet sağlayıcılara olan talebin artmasına neden olur. Bu teknolojilerin nasıl kullanılacağını öğrenerek, hizmet sağlayıcılar işlerinde daha verimli ve üretken hale gelebilirler.

Müşteri Hizmetlerine Odaklanma

İşletmeler müşteri hizmetlerine daha fazla odaklandıkça, kamu hizmeti sağlayıcılarının rekabetçi kalabilmek için uyum sağlamaları gerekecektir.

Kamu hizmeti bulucuları, güçlü müşteri hizmetleri becerileri geliştirerek bu trendden yararlanabilir. Ayrıca müşterilere hizmetler ve ürünler hakkında doğru bilgiler vermeye ve olabilecek tüm soruları yanıtlamaya hazır olmalıdırlar. Ek olarak, şikayetleri etkili bir şekilde ele alabilmeli ve sorunları hızlı bir şekilde çözebilmelidirler.

Yardımcı Program Bulucu Nasıl Olunur?

Bir kamu hizmeti bulucu olarak bir kariyer, ödüllendirici ve kazançlı olabilir. Eyaletinizde sertifika alarak sağ ayakla başlamak önemlidir. Bu durum işverenlere meslek konusunda ciddi olduğunuzu ve işi yapmak için gerekli becerilere sahip olduğunuzu gösterecektir.

Sertifikanızı aldıktan sonra, sektörde kullanılan en son teknoloji ve teknikler hakkında güncel kalmak önemlidir. Bunu, National Association of Utility Locators (NAUL) ve International Underground Construction Association (IUC) gibi profesyonel kuruluşlar tarafından sunulan eğitim kurslarına ve atölye çalışmalarına katılarak yapabilirsiniz.

Alandaki diğer profesyonellerle ilişkiler kurmak da önemlidir. Ağ oluşturma etkinliklerine katılın ve fikir alışverişinde bulunabileceğiniz ve başkalarından öğrenebileceğiniz online forumlara katılın.

Dipnot: Yardımcı Program Bulucu İçin CV Hazırlama Rehberini İncelemenizi Tavsiye Ederiz.

Kariyer ve İş İmkanları

Kamu hizmeti bulucuları, denetçi veya yönetici olarak kariyerlerini ilerletebilir. Deneyimle, tahminciler, proje yöneticileri veya saha operasyonları yöneticileri de olabilirler. Bazı kamu hizmeti bulucuları kendi işlerini kurar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu