Yardımcı Küratör Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Bir asistan küratörün ne yaptığını, bu işi nasıl alacağınızı ve asistan küratör olarak başarılı olmak için ne gerektiğini öğrenme zamanı.

Yardımcı küratörler, müzelerde, sanat galerilerinde ve diğer kültürel kurumlarda küratörlerin sağ kolu olan erkek veya kadındır. Sergi için eserler ve sanat eserleri araştırarak, organize ederek ve hazırlayarak denetçilerinin sergileri planlamalarına ve yürütmelerine yardımcı olurlar.

Yardımcı küratörler, müzeye eşya bağışlamakla ilgilenebilecek bağışçılar ve koleksiyoncularla ilişkiler geliştirmekten de sorumlu olabilir. Bu durum potansiyel bağışçılarla toplantı yapmaktan, belirli parçaların bağışlanmasını talep eden mektuplar veya e-postalar yazmaya kadar her şeyi içerebilir.

Küratör Yardımcısı Sorumlulukları ve Görevleri

Asistan küratörlerin genel olarak aşağıdakiler gibi sorumlulukları vardır:

 • Sergiler geliştirmek için küratör ekibinin diğer üyeleriyle koordinasyon sağlamak
 • Sanat tarihi ve diğer disiplinlerle ilgili bilgileri kullanarak bir sergideki öğelerin önemini açıklayan etiketler ve diğer metinler oluşturma
 • Sergiler veya müzenin kalıcı koleksiyonu ile ilgili eğitim programları ve etkinlikler geliştirmek
 • Sanat eserlerini içeren krediler, satın almalar, satışlar ve diğer işlemlerin koleksiyon kayıtlarını ve belgelerini tutmak
 • Araştırma bulgularına veya alandaki en iyi uygulamalara dayalı olarak müze politikalarında veya prosedürlerinde değişiklik önermek
 • Sergiler veya kataloglar için bağlam sağlamak için sanatçıların yaşamlarını ve kariyerlerini araştırmak
 • Telefonlara cevap vermek, ziyaretçileri selamlamak, müzenin varlıkları ile ilgili soruları cevaplamak, etkinlik ve programlar hakkında bilgi vermek gibi idari destek sağlamak
 • Sergiler veya koleksiyonlarla ilgili belirli konularda araştırma yapan küratörlere yardımcı olmak
 • Müze içindeki belirli bölümler için bütçeleri yönetmek ve uzun vadeli planlar geliştirmek

Küratör Yardımcısı Maaşı Ne Kadar?

Asistan küratörlerin maaşları, eğitim düzeylerine, yılların deneyimine ve müzenin büyüklüğüne ve konumuna göre değişir. Ayrıca ikramiye şeklinde ek tazminat da alabilirler.

 • 2024 Yılı Ortalama Maaş: 16.000 TL (29.00 TL/saat)
 • 2024 Yılı Üst Düzey Maaşları: 22.000 TL (53.80 TL/saat)

Yardımcı küratörlerin istihdamının önümüzdeki on yılda ortalamadan çok daha hızlı büyümesi bekleniyor.

Müzeler koleksiyonlarını genişletmeye devam ettikçe, bu koleksiyonlardaki nesnelerin düzenlenmesi ve bakımı için daha fazla yardımcı küratöre ihtiyaç duyulacaktır. Ayrıca, dijital nesneler gibi yeni nesne türleri toplandıkça, onları organize etmek ve bakımını yapmak için daha fazla yardımcı küratöre ihtiyaç duyulacaktır.

Dipnot: Yardımcı Küratör İçin Yukarıda Verilen Maaşlar Kariyer sitelerinden ve Forumlardan Alınarak Hazırlanmıştır.

Yardımcı Küratör İçin Şartlar ve Nitelikler Neler?

Yardımcı küratörlerin genellikle aşağıdaki niteliklere sahip olması gerekir:

Eğitim: Yardımcı küratörlerin genellikle sanat tarihi, sanat, stüdyo sanatı, güzel sanatlar, grafik tasarım veya stüdyo sanatları gibi ilgili bir alanda lisans mezuniyetine ihtiyacı vardır. Bazı yardımcı küratörler, istihdam olanaklarını artırmak ve sanat dünyası hakkındaki bilgilerini ilerletmek için sanat tarihi veya müze çalışmaları alanında yüksek lisans yapmayı tercih ediyor.

En Popüler:  Filo Amiri Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Antrenman tecrübesi: Yardımcı küratörler genellikle amirlerinden veya diğer deneyimli küratörlerden iş başında eğitim alırlar. Bu eğitim, yardımcı küratörlerin müzenin politika ve prosedürlerini ve ek olarak koleksiyonun özel ihtiyaçlarını öğrenmelerine yardımcı olur. Ayrıca müzenin bilgisayar sistemlerini ve veritabanlarını nasıl kullanacaklarını öğrenirler.

Sertifikalar ve Lisanslar: Asistan küratörlerin gerekli veya gerekli sertifikaları yoktur. Fakat mevcut pozisyonlar için sizi daha rekabetçi bir aday haline getirebilecek sertifikalar vardır.

Yardımcı Küratör Olmak İçin Gerekli Beceriler

Yardımcı küratörlerin başarılı olabilmeleri için aşağıdaki becerilere ihtiyacı vardır:

Organizasyon: Küratörler, koleksiyonları ve sergileri sürdürmekten sorumlu oldukları için genellikle mükemmel organizasyon becerilerine sahiptir. Bu durum her bir öğenin konumunun takip edilmesini, öğelerin iyi durumda olduğundan emin olunmasını ve öğelerin kayıtlarının tutulmasını içerebilir. Organizasyon becerileri, koleksiyonunuzla ilgili araştırma bilgilerini, eserleri ve diğer materyalleri takip etmenize de yardımcı olabilir.

İletişim: Küratör yardımcısı olarak, halk, diğer küratörler ve diğer müze çalışanları dahil olmak üzere çeşitli insanlarla iletişim kurmaktan sorumlu olabilirsiniz. Etkili iletişim becerileri, bilgileri net bir şekilde aktarmanıza ve başkalarından gelen soruları yanıtlamanıza yardımcı olabilir. Ayrıca bağışçılar ve diğer paydaşlarla müzenin koleksiyonu ve geleceği hakkında iletişim kurmanız gerekebilir.

Araştırma: Küratörlerin, üzerinde çalıştıkları nesneler hakkında bilgi bulabilmeleri gerektiğinden, araştırma becerilerine sahip olmaları gerekir. Bu durum bir nesnenin tarihini araştırmayı, onu yaratan sanatçıyı araştırmayı veya onu oluşturmak için kullanılan malzemeleri araştırmayı içerebilir. Nesneler hakkında nasıl bilgi bulacağınızı bilmek işinizi iyi yapmanıza yardımcı olabilir.

Zaman yönetimi: Zaman yönetimi, bir küratör yardımcısı için faydalı olabilecek başka bir beceridir. Bunun nedeni, müze için etkinlik ve programların planlanmasından ve düzenlenmesinden sorumlu olmalarıdır. Ayrıca koleksiyonun korunmasından ve durumunun izlenmesinden de sorumlu olabilirler. Bu durum koleksiyonun uygun şekilde saklandığından ve korunduğundan emin olmayı içerebilir.

Detay odaklı: Asistan küratör olarak, ayrıntılara çok dikkat edebilmelisiniz. Bunun nedeni, veri tabanına veri girme veya nesneleri etiketleme gibi doğruluk gerektiren görevleri tamamlamaktan sorumlu olmanızdır. Ayrıca, tahsilatla ilgili herhangi bir sorunu fark edebilmelisiniz ve bunları amirinize bildirebilmelisiniz.

Yardımcı Küratör Çalışma Şartları Nasıl?

Asistan küratörler genellikle bir ofis ortamında normal çalışma saatlerinde çalışırlar. Fakat etkinliklere katılmak veya son teslim tarihlerini karşılamak için akşamları ve hafta sonları çalışmaları gerekebilir. Ayrıca araştırma yapmak, toplantılara katılmak veya sunum yapmak için çeşitli yerlere seyahat edebilirler. İş, özellikle son teslim tarihlerinin yaklaştığı veya olayların planlandığı gibi gitmediği zamanlarda stresli olabilir. Bununla birlikte, yardımcı küratörler, çeşitli insanlarla çalışabildikleri ve tarih ve kültürün korunmasına katkıda bulunabildikleri için genellikle çalışmalarını teşvik edici ve ödüllendirici buluyorlar.

Yardımcı Küratör İçin Mesleki Gelişme

İşte asistan küratörlerin çalışma şeklini etkileyen üç metod. Asistan küratörlerin becerilerini güncel tutmak ve işyerinde rekabet avantajı sağlamak için bu gelişmeler hakkında güncel kalmaları gerekecektir.

En Popüler:  Site Güvenliği Sorumlusu Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Dijital Korumanın Önemi

Dijital çağ, dijital içeriği koruyabilen ve yönetebilen profesyonellere olan ihtiyacın artmasına neden oldu. Bu durum özellikle koleksiyonları hakkında bilgi sağlamak için dijital kaynaklara giderek daha fazla bağımlı olan müzeler ve diğer kültürel kurumlar için geçerlidir.

Yardımcı küratörler, dijital koruma becerilerini geliştirerek bu eğilimi kendi avantajlarına kullanabilirler. Bu durum önemli dijital içeriğin gelecek nesiller için korunmasını sağlamak için müze personeli ile birlikte çalışmalarına olanak sağlayacaktır.

Müzeler Daha Etkileşimli Oluyor

Müzeler, ziyaretçilerin ilgisini ve ilgisini çekmeye çalıştıkça daha etkileşimli hale geliyor. Bu durum asistan küratörlerin, ziyaretçiler için ilgi çekici deneyimler yaratmak için kullanılabilecek çeşitli teknolojilere aşina olmaları gerektiği anlamına gelir.

Müzeler gelişmeye devam ettikçe, yardımcı küratörlerin yalnızca en son teknolojileri anlayabilmeleri değil, aynı zamanda ziyaretçiler için benzersiz ve unutulmaz deneyimler yaratmak için bunları nasıl kullanacaklarını da bilmeleri gerekecektir.

Küratörler ve Konservatörler Arasında İşbirliği

Müzeler daha karmaşık hale geldikçe, küratörlerin ve konservatörlerin projeler üzerinde işbirliği yapmaları için artan bir talep var. Bunun nedeni, her iki mesleğin de daha iyi bir son ürün oluşturmak için birleştirilebilecek farklı uzmanlık alanlarına sahip olmasıdır.

Asistan küratörler, hem küratörler hem de konservatörler ile güçlü ilişkiler geliştirerek bu trendden yararlanabilir. Bu durum projeler üzerinde birlikte çalışmalarına ve parçalarının toplamından daha büyük bir şey yaratmalarına olanak sağlayacaktır.

Nasıl Yardımcı Küratör Olunur?

Bir asistan küratör kariyeri, sanat dünyasına başlamak için harika bir yol olabilir. Asistan küratör olarak, farklı sanatçılar ve eserleri ile sanat tarihi hakkında bilgi edinme fırsatına sahip olacaksınız. Ayrıca, kendi ağınızı geliştirmenize yardımcı olacak sanat dünyasındaki diğer profesyonellerle çalışma deneyimi kazanacaksınız.

Küratör asistanlığı kariyerinizde ilerledikçe, belirli bir sanat veya kültür alanında uzmanlaşmayı düşünebilirsiniz. Bu durum örneğin fotoğraf, heykel veya grafik tasarımla ilgili sergilerin küratörlüğünü içerebilir. Ayrıca dünyanın belirli bir zaman diliminde veya bölgesinde uzmanlaşmayı da seçebilirsiniz.

Dipnot: Yardımcı Küratör İçin CV Hazırlama Rehberini İncelemenizi Tavsiye Ederiz.

Kariyer ve İş İmkanları

Yardımcı küratörler için ilerleme beklentileri, özellikle daha hiyerarşik yapılara sahip daha büyük müzelerde iyidir. Asistan küratörler deneyim kazandıkça, daha fazla sorumluluk ve yetki taşıyan bir pozisyon olan küratörlüğe terfi edebilirler. Küratörler, geliştirdikleri sergiler ve müze koleksiyonları için elde ettikleri nesneler üzerinde genellikle büyük bir kontrole sahiptir. Ayrıca, projeleri için devlet kurumlarından ve özel vakıflardan fon sağlamak için teklifler yazmaktan da sorumlu olabilirler. Küçük müzelerde, yardımcı küratörler daha çeşitli sorumluluklar alma ve daha fazla yönetim görevi üstlenme fırsatına sahip olabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu