Yardımcı Kimyager Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Bir kimyager asistanının ne yaptığını, bu işi nasıl alacağınızı ve asistan kimyager olarak başarılı olmak için ne gerektiğini öğrenme zamanı.

Yardımcı kimyagerler, kıdemli bir kimyager gözetiminde çalışan giriş seviyesi profesyonellerdir. Genellikle örnekleri analiz etme, verileri kaydetme ve test veya analiz için materyal hazırlama gibi rutin görevleri yerine getirirler.

Yardımcı kimyagerler, kalite kontrol prosedürlerini iyileştirmek veya verimliliği artırmak için yeni yöntemler veya teknikler geliştirmekle de görevlendirilebilir. Bazı durumlarda, şirketleri için yeni ürünler veya hizmetler geliştirmeleri bile istenebilir.

Kimyager Yardımcısı Sorumlulukları ve Görevleri

Yardımcı kimyagerlerin aşağıdakiler gibi sorumlulukları vardır:

 • Hesaplamaların doğru olduğunu ve verilerin doğru olduğunu doğrulamak için raporları gözden geçirmek
 • Ortamdaki herhangi bir maddenin güvenli olmayan bir seviyesini gösterip göstermediklerini belirlemek için test sonuçlarını yorumlama
 • Spektrometreler veya termometreler gibi laboratuvar ekipmanlarını kullanarak test için numune hazırlama
 • Kimyasal yapılarını veya yapılarını belirlemek için maddeler üzerinde testler yapmak
 • Tehlikeli kimyasallar veya malzemelerle çalışırken yeni personeli uygun laboratuvar prosedürleri ve güvenlik prosedürleri konusunda eğitmek
 • Test sonuçlarını tartışmak ve kullanılan test prosedürleriyle ilgili soruları yanıtlamak için müşterilerle etkileşim kurmak
 • Numuneleri, reaktifleri ve diğer malzemeleri gerektiği gibi değiştirerek testte kullanılan ekipmanın bakımını yapmak
 • Kromatografi, spektroskopi veya mikrobiyoloji teknikleri gibi kimyasal veya biyolojik yöntemler kullanarak numuneleri analiz etme
 • Raporlar veya sunumlar yoluyla bulguları bilim insanlarına veya diğer profesyonellere iletmek

Kimyager Yardımcısı Maaşı Ne Kadar?

Bir kimyagerin maaşı, eğitim seviyelerine, yılların deneyimine ve çalıştıkları şirket türüne göre değişebilir. Ayrıca bonuslar veya komisyonlar yoluyla ek gelir elde edebilirler.

 • 2023 Yılı Ortalama Maaş: 17.000 TL (34.80 TL/saat)
 • 2023 Yılı Üst Düzey Maaşları: 22.000 TL (55.20 TL/saat)

Yardımcı kimyagerlerin istihdamının önümüzdeki on yılda ortalama bir oranda artması bekleniyor.

İstihdam artışı, özellikle sağlık ve ilaç sektörlerinde analitik kimya hizmetlerine olan talep tarafından yönlendirilecektir. Bilimsel araştırmalar, hastalıklar ve tedaviler hakkında yeni bilgiler sağlamaya devam ettikçe, bu bilim adamları araştırmacıların deneylerinin sonuçlarını anlamalarına yardımcı olduğu için analitik kimyagerlere olan talep artacaktır.

Dipnot: Kimyager Yardımcısı İçin Yukarıda Verilen Maaşlar Kariyer sitelerinden ve Forumlardan Alınarak Hazırlanmıştır.

Kimyager Yardımcısı İçin Şartlar ve Nitelikler Neler?

Yardımcı kimyagerlerin genellikle aşağıdaki geçmişe sahip olmaları gerekir:

Eğitim: Asistan kimyager olmak için genellikle kimya, biyokimya, biyoloji veya ilgili bir alanda en az lisans mezuniyeti gerekir. Bazı işverenler ek olarak bir önlisans mezuniyeti veya lisansüstü sertifika isteyebilir.

En Popüler:  Video Yapımcısı Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Birçok yardımcı kimyager ek olarak kimya veya ilgili bir alanda yüksek lisans mezuniyetine sahiptir. Bir yüksek lisans mezuniyeti, bir kimyager yardımcısının daha üst düzey pozisyonlara hak kazanmasına veya kazanç potansiyellerini artırmasına yardımcı olabilir.

Antrenman tecrübesi: Bir kimyager yardımcısının eğitiminin çoğu iş başında gerçekleşecektir. Çalıştıkları laboratuvarın spesifik prosedürlerini ve uygulamalarını öğreneceklerdir. Ayrıca kullanacakları ekipman ve kimyasalları da öğreneceklerdir.

Sertifikalar ve Lisanslar: Bu rol için sertifikalar genellikle gerekli olmasa da, bir sertifika, kendi gelişiminize yatırım yapmaya istekli, yüksek motivasyonlu bir profesyonel olduğunuzu göstermenize yardımcı olabilir.

Yardımcı Kimyager Olmak İçin Gerekli Beceriler

Yardımcı kimyagerler başarılı olmak için aşağıdaki becerilere ihtiyaç duyarlar:

Laboratuvar becerileri: Laboratuvar becerileri, bir laboratuvarda görevleri gerçekleştirmek için gereken pratik becerilerdir. Bu durum laboratuvar ekipmanı bilgisini, laboratuvar yazılımının nasıl kullanılacağını ve deneylerin nasıl gerçekleştirileceğini içerebilir. Yardımcı kimyager olarak, numune hazırlamaktan, laboratuvar ekipmanını çalıştırmaktan ve verileri kaydetmekten sorumlu olabilirsiniz. Güçlü laboratuvar becerilerine sahip olmak, laboratuvarda etkili bir asistan olmanıza yardımcı olabilir.

İletişim yetenekleri: Bir kimyager yardımcısı olarak, diğer bilim adamları, mühendisler ve bir araştırma ekibinin diğer üyeleri ile iletişim kurmanız gerekebilir. Yazılı ve sözlü iletişim dahil olmak üzere etkili iletişim becerileri, bilgileri net bir şekilde iletmenize ve başkalarının size ilettiği bilgileri anlamanıza yardımcı olabilir.

Detaylara dikkat: Detaylara dikkat, bir numunedeki küçük değişiklikleri fark etme yeteneğidir. Bu beceri önemlidir çünkü sonuçların kalitesini ve verilerin doğruluğunu sağlar. Laboratuarda çalışan kişilerin güvenliğini sağladığı için de önemlidir. Mesela bir numunede az miktarda tehlikeli kimyasal varsa, bunu fark etmek ve gerekli önlemleri almak önemlidir.

Problem çözme yetenekleri: Yardımcı kimyager olarak, laboratuvarda ortaya çıkan sorunlara çözüm bulmakla görevlendirilebilirsiniz. Mesela bir makine arızalanırsa, soruna bir çözüm bulmanız istenebilir. Bu durum sorunu araştırmayı, bir çözüm bulmayı ve çözümü uygulamayı içerebilir.

Laboratuvar ekipmanları hakkında bilgi: Yardımcı kimyager olarak, laboratuvar ekipmanının işletilmesinden sorumlu olabilirsiniz. Çeşitli ekipman türlerine ve bunların nasıl çalıştırılacağına aşina olmak bu pozisyon için önemli bir beceridir. Farklı ekipman türleri ve bunların nasıl kullanılacağı hakkında dersler alarak veya diğer kimyagerleri gözlemleyerek öğrenebilirsiniz.

Yardımcı Kimyager Çalışma Şartları Nasıl?

Yardımcı kimyagerler laboratuvarlarda çalışırlar ve tehlikeli maddelere maruz kalabilirler. Bazıları toksik olabilen çeşitli kimyasallarla çalışırlar. Ayrıca kırılabilecek ve yaralanmalara neden olabilecek cam eşyalar ve diğer kırılgan ekipmanlarla da çalışırlar. Ayrıca kimyager yardımcıları laboratuvar ekipmanlarından kaynaklanan yüksek sese maruz kalabilirler. Genellikle iyi havalandırılan alanlarda çalışırlar. Fakat deneylerde kullanılan kimyasallardan kaynaklanan dumanlara maruz kalabilirler. Yardımcı kimyagerler genellikle haftada 40 saat çalışırlar. Fakat deneyleri tamamlamak veya son teslim tarihlerini karşılamak için daha uzun saatler çalışabilirler. Ayrıca toplantılara veya konferanslara katılmak için akşamları veya hafta sonları çalışmaları gerekebilir.

En Popüler:  Atletik Yönetici Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Yardımcı Kimyager İçin Mesleki Gelişme

İşte kimyager yardımcılarının çalışma şeklini etkileyen üç metod. Yardımcı kimyagerlerin, becerilerini ilgili tutmak ve işyerinde rekabet avantajı sağlamak için bu gelişmeler hakkında güncel kalmaları gerekecektir.

İşyerinde Çeşitlilik İhtiyacı

İşyerinde daha fazla çeşitliliğe duyulan ihtiyaç, işletmeler daha çeşitli bir işgücüne sahip olmanın faydalarını fark etmeye başladıkça hızla artan bir eğilimdir.

Yardımcı Kimyagerler olarak, departman içinde çeşitliliği ve katılımı teşvik ederek şirketinizin bu hedefe ulaşmasına yardımcı olmada önemli bir rol oynayabilirsiniz. Farklı geçmişlere ve kültürlere sahip çalışanlar için sıcak bir ortam yaratılmasına da yardımcı olabilirsiniz.

Kimya ve Diğer Disiplinler Arasında İşbirliği

Araştırmacılar karmaşık problemleri çözmek için diğer disiplinlerle işbirliği yapmaya başladıkça kimya alanı da gelişiyor. Bu eğilim, onları çözmek için çok disiplinli bir yaklaşım gerektiren günümüz sorunlarının artan karmaşıklığı tarafından yönlendiriliyor.

Yardımcı Kimyagerler olarak, diğer disiplinlerden araştırmacılarla güçlü ilişkiler geliştirerek bu trendden yararlanabilirsiniz. Bu durum geniş bir beceri ve bilgi yelpazesi gerektiren projeler üzerinde birlikte çalışmanıza izin verecektir. Ayrıca, yeni beceriler geliştirmenize ve yeni araştırma alanları hakkında bilgi edinmenize yardımcı olacaktır.

Sürdürülebilirliğe Odaklanma

Dünya, kimya endüstrisi üzerinde büyük bir etkisi olan sürdürülebilirliğe giderek daha fazla odaklanıyor. Yardımcı Kimyagerler olarak, sürdürülebilir kimyada uzman olarak bu trendden yararlanabilirsiniz.

Bu durum hem çevre dostu hem de ekonomik olarak uygulanabilir kimyasallar tasarlamanız gerekeceği anlamına gelir. Bunu yaparak, şirketlerin kârlı olmaya devam ederken gezegen için daha iyi ürünler üretmelerine yardımcı olabileceksiniz.

Nasıl Yardımcı Kimyager Olunur?

Asistan kimyager olarak bir kariyer, kimya alanında başlamak için harika bir yol olabilir. Asistan kimyager olarak, kimyanın farklı alanlarını öğrenme ve farklı kimyasallarla çalışma fırsatına sahip olacaksınız. Ayrıca bir laboratuvar ortamında çalışma ve laboratuvar ekipmanının nasıl kullanılacağını öğrenme deneyimi kazanacaksınız.

Kariyerinizde ilerledikçe, sertifikalı bir kimyager olmayı düşünebilirsiniz. Bu sertifika, karmaşık kimyasal analizleri gerçekleştirmek için gerekli beceri ve bilgiye sahip olduğunuzu gösterir.

Dipnot: Yardımcı Kimyager İçin CV Hazırlama Rehberini İncelemenizi Tavsiye Ederiz.

Kariyer ve İş İmkanları

Yardımcı kimyagerler için ilerleme beklentileri iyidir. Tecrübe ile kimyager yardımcıları araştırma kimyagerleri veya kalite kontrol kimyagerleri olarak pozisyonlara geçebilirler. Bazı yardımcı kimyagerler sonunda kimya mühendisi olabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu