Veri Ambarı Mimarı Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Bir veri ambarı mimarının ne yaptığını, bu işi nasıl edineceğinizi ve bir veri ambarı mimarı olarak başarılı olmak için ne gerektiğini öğrenme zamanı.

Veri ambarı mimarları, veri ambarları tasarlamaktan ve oluşturmaktan sorumludur. Depoya hangi verilerin dahil edilmesi gerektiğini, nasıl düzenlenmesi gerektiğini ve en etkin şekilde nasıl kullanılabileceğini belirlemek için çeşitli paydaşlarla birlikte çalışırlar.

Veri ambarı mimarları, zaman içinde veri ambarının bakımından ve güncellenmesinden de sorumlu olabilir. Bu durum yeni veri kaynakları eklemeyi veya eski olanları kaldırmayı ve ek olarak verilerin doğru ve alakalı olmasını sağlamak için gerekli ayarlamaları yapmayı içerebilir.

Veri Ambarı Mimarı Sorumlulukları ve Görevleri

Bir veri ambarı mimarı genel olarak aşağıdakileri içerebilen geniş bir sorumluluk yelpazesine sahiptir:

 • Veri depolama yapısını ve verilerin birden çok tabloda nasıl ilişkilendirildiğini belirten veri modelleri oluşturma
 • Kurumsal ve resmi düzenlemelerle uyumlu olduklarından emin olmak için veri mimarisi tasarımlarını gözden geçirme
 • İş gereksinimleri ve şemalarda kullanılan terimlerin tanımları dahil olmak üzere, veri ambarının tüm yönleriyle ilgili dokümantasyon oluşturma
 • Düzenli denetimler ve bakım prosedürleri ile depodaki tüm verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak
 • Analiz veya raporlama amacıyla kaynak sistemlerden bilgi çıkarmak için veri ambarı uygulamalarının nasıl kullanılacağı konusunda iş analistlerine rehberlik sağlamak
 • Büyük miktarda yapılandırılmış veriyi uzun süreler boyunca depolayan bir veri ambarı veya veri marketleri tasarlama, inşa etme ve bakımını yapma
 • Analiz veya raporlama amacıyla kaynak sistemlerden bilgi çıkarmak için veri ambarı uygulamalarının nasıl kullanılacağı konusunda iş ekiplerine rehberlik sağlamak
 • Yüksek güvenlik ve performans seviyelerini korurken maliyetleri düşük tutmak için veri depolamak için yeni teknolojileri değerlendirmek ve önermek
 • Kullanım kalıplarını izleyerek ve veri kullanımındaki sorunları belirlemek için son kullanıcılarla birlikte çalışarak veri ambarının etkinliğini değerlendirmek

Veri Ambarı Mimarı Maaşı Ne Kadar?

Veri ambarı mimarlarının maaşları, eğitim düzeylerine, yılların deneyimine ve şirketin büyüklüğüne ve sektörüne bağlı olarak değişmektedir. Ayrıca ikramiye şeklinde ek tazminat da alabilirler.

 • 2023 Yılı Ortalama Maaş: 26.000 TL (63.40 TL/saat)
 • 2023 Yılı Üst Düzey Maaşları: 36.000 TL (87.90 TL/saat)

Veri ambarı mimarlarının istihdamının önümüzdeki on yılda ortalamadan çok daha hızlı büyümesi bekleniyor.

Veri ambarı mimarlarına olan talep, büyük miktarda veriyi depolama ve analiz etme ihtiyacından kaynaklanacaktır. Kuruluşlar, sosyal medya ve mobil cihazlar gibi çeşitli kaynaklardan veri toplamaya ve depolamaya devam edecek ve bu bilgileri organize etmek ve anlamlandırmak için veri ambarı mimarlarına ihtiyaç duyacaklar.

En Popüler:  Bakkal Sahibi Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Dipnot: Veri Ambarı Mimarı İçin Yukarıda Verilen Maaşlar Kariyer sitelerinden ve Forumlardan Alınarak Hazırlanmıştır.

Veri Ambarı Mimarı İçin Şartlar ve Nitelikler Neler?

Bir veri ambarı mimarının genel olarak aşağıdaki niteliklere sahip olması gerekir:

Eğitim: Bir veri ambarı mimarı, bilgisayar bilimi, bilgi teknolojisi, işletme veya ilgili bir alanda lisans mezuniyetine sahip olmalıdır. Bazı işverenler, bilgisayar bilimi veya işletme alanında yüksek lisans mezuniyetine sahip, bilgi sistemlerinde yoğunlaşan adayları tercih eder.

Antrenman tecrübesi: Veri ambarı mimarları genel olarak çıraklık veya staj şeklinde iş başında eğitim alırlar. Çıraklık ve stajlar, hevesli veri ambarı mimarlarının deneyimli bir veri ambarı mimarının gözetimi altında çalışırken pratik deneyim kazanmalarını sağlar.

Sertifikalar ve Lisanslar: Bir veri ambarı mimarının temel görevlerini yerine getirmek için genellikle gerekli olmadıklarından, sertifikalar genellikle şart değildir. Fakat iş başvurusunda bulunurken sizi daha rekabetçi bir aday haline getirebilirler.

Veri Ambarı Mimarı Olmak İçin Gerekli Beceriler

Veri ambarı mimarları, başarılı olmak için aşağıdaki becerilere ihtiyaç duyar:

Veri ambarı tasarımı: Veri ambarı tasarımı, bir veri ambarı oluşturma sürecidir. Bu süreç, veri ambarının yapısının planlanmasını, veri ambarının içermesi gereken veri türlerinin belirlenmesini ve verilerin nasıl depolanacağına karar verilmesini içerir. Veri ambarı mimarları genellikle kapsamlı veri ambarı tasarımı bilgisine sahiptir ve becerilerini işverenlerinin ihtiyaçlarını karşılayan bir veri ambarı oluşturmak için kullanabilirler.

Veritabanı Yönetimi: Veri ambarı mimarları genellikle veri ambarı için veri tabanı yönetim sistemini yönetir. Bu durum veritabanı oluşturma, veritabanını tasarlama ve veritabanını yönetme gibi görevleri içerir. Bu durum bir veritabanının nasıl oluşturulacağı, bir veritabanının nasıl yönetileceği ve veritabanının güvenliğinin nasıl sağlanacağı dahil olmak üzere kapsamlı veritabanı yönetimi bilgisi gerektirir.

İş zekası (BI) araçları: İş zekası araçları, veri ambarı mimarlarının verileri analiz etmek ve raporlar oluşturmak için kullandığı yazılım programlarıdır. Bir veri ambarının temeli olan veri modelleri ve veri kaynakları oluşturmak için bu araçları kullanırlar.

SQL ve programlama dilleri: SQL veya Structured Query Language, bir veritabanından veri sorgulamak için kullanılan bir programlama dilidir. Veri ambarı mimarlarının, bir veri ambarından veri sorgulamak için genellikle SQL’i bilmesi gerekir. Görevleri otomatikleştirmek için komut dosyaları veya programlar oluşturmak için diğer programlama dillerini de bilmeleri gerekebilir.

İletişim yetenekleri: Veri ambarı mimarları genellikle işletme sahipleri, BT uzmanları ve veri analistleri dahil olmak üzere çeşitli paydaşlarla iletişim kurar. Etkili iletişim, herkesin veri ambarının tasarımını ve projenin amaçlanan sonuçlarını anlamasını sağlamanın anahtarıdır.

Veri Ambarı Mimarı Çalışma Şartları Nasıl?

Veri ambarı mimarları, kurumsal bilgi teknolojisi (BT) departmanları, danışmanlık firmaları ve devlet kurumları dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda çalışır. Genellikle tam zamanlı çalışırlar ve bazı pozisyonlar fazla mesai veya hafta sonu çalışmayı gerektirebilir. Veri ambarı mimarları zamanlarının çoğunu ofislerde geçirirler. Fakat müşterilerle buluşmak veya konferanslara katılmak için de seyahat edebilirler. Veri ambarı mimarları, veritabanı yöneticileri, bilgisayar programcıları ve iş analistleri dahil olmak üzere çeşitli kişilerle çalışır. Veri ambarının kuruluşun ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamak için bu ve diğer profesyonellerle etkili bir şekilde iletişim kurabilmeleri gerekir.

Veri Ambarı Mimarı İçin Mesleki Gelişme

İşte veri ambarı mimarlarının çalışma şeklini etkileyen üç metod. Veri ambarı mimarlarının, becerilerini ilgili tutmak ve işyerinde rekabet avantajı sağlamak için bu gelişmeler hakkında güncel kalması gerekecektir.

En Popüler:  Şube Müdürü Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Veri Yönetişimi İhtiyacı

İşletmeler veriye dayalı karar vermeye daha fazla bağımlı hale geldikçe, veri yönetişimi ihtiyacı giderek daha önemli hale geliyor. Bu eğilim, kuruluşların veri varlıklarını yönetmesine ve korumasına yardımcı olabilecek veri ambarı mimarlarına yönelik bir talebin ortaya çıkmasına neden oluyor.

Veri ambarı mimarları, veri yönetişimi çözümlerinde uzmanlık geliştirerek bu eğilimden yararlanabilir. Ayrıca şirketin amaç ve hedefleri ile uyumlu bir veri stratejisi oluşturmak için iş liderleriyle birlikte çalışabilirler.

Bulut Bilişim Daha Popüler Oluyor

Bulut bilişim daha popüler hale geldikçe, veri ambarı mimarlarının müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için uyum sağlaması gerekecek.

Bulut bilişim, azaltılmış maliyetler ve artan esneklik gibi birçok avantaj sunar. Bununla birlikte, veri ambarı mimarlarının yeni teknolojilere ve verileri yönetmeye yönelik yöntemlere aşina olmasını da gerektirir. Rekabetçi kalabilmek için veri ambarı mimarlarının bulutu kendi avantajlarına nasıl kullanacaklarını öğrenmeleri gerekecek.

Güvenliğe Odaklanma

Veri ambarları daha yaygın hale geldikçe, güvenliğe artan bir odaklanma var. Bunun nedeni, veri ambarlarının, uygun şekilde korunmadığı takdirde bilgisayar korsanları tarafından istismar edilebilecek büyük miktarda hassas bilgi içermesidir.

Veri ambarı mimarları, veri ambarlarının tasarlanması ve uygulanmasından sorumlu olduklarından, bu sorunu çözmek için benzersiz bir konumdadır. Veri ambarı mimarları, veri güvenliğindeki en son eğilimleri anlayarak, müşterilerinin verilerinin bilgisayar korsanlarından korunmasını sağlayabilir.

Veri Ambarı Mimarı Nasıl Olunur?

Bir veri ambarı mimarı kariyer yolu, kariyerinizi bilgi teknolojisinde (BT) ilerletmek için harika bir yol olabilir. Bir veri ambarı mimarı olarak, büyük verilerle çalışma ve kuruluşların verilerini anlamlandırmalarına yardımcı olma fırsatına sahip olacaksınız. Ayrıca, fikirlerinizi ekibin diğer üyelerine etkili bir şekilde iletebilmeniz için güçlü iletişim becerilerine sahip olmanız gerekir.

Bir veri ambarı mimarı olmak için büyük miktarda veriyle çalışma deneyimine sahip olmanız gerekir. Ayrıca veri ambarları tasarlama ve uygulama deneyimine sahip olmalısınız. Ek olarak, karmaşık sorunlara çözümler bulabilmeniz için güçlü analitik becerilere sahip olmak önemlidir.

Dipnot: Veri Ambarı Mimarı İçin CV Hazırlama Rehberini İncelemenizi Tavsiye Ederiz.

Kariyer ve İş İmkanları

Veri ambarı mimarları, genellikle organizasyonlarında daha fazla sorumluluk alarak kariyerlerinde ilerler. Deneyim kazandıkça daha büyük projeler üstlenebilir, daha fazla ekip üyesini yönetebilir ve daha karmaşık veri kümeleriyle çalışabilirler. Bazı durumlarda, veri ambarı mimarları, diğer mimarların ve analistlerin çalışmalarını denetleyerek yönetim rollerine de geçebilir. Girişimci ruha sahip olanlar, kendi veri ambarı danışmanlık işlerini başlatmayı seçebilirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu