Üretim Vardiya Amiri Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Bir üretim vardiya amiri olarak ne iş yapar, bu işi nasıl alır ve bir üretim vardiya amiri olarak başarılı olmak için ne gerektiğini öğrenme zamanı.

Üretim vardiyası denetçileri, şirketlerindeki üretim sürecini denetlemekten sorumludur. Tüm çalışanların verimli ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlarlar ve ek olarak vardiyaları planlamaktan ve yeni işe alınanları eğitmekten de sorumlu olabilirler.

Üretim vardiya süpervizörleri genellikle kendi alanlarında çok fazla deneyime sahiptir – sadece insanları sahada yönetebilecek kişiler değildir. İnsanları etkili bir şekilde nasıl yöneteceklerini, çalışanlar arasındaki çatışmaları nasıl çözeceklerini, güvenlik endişeleriyle nasıl başa çıkacaklarını vb. bilmeleri gerekir.

Üretim Vardiya Sorumlusu Sorumlulukları ve Görevleri

Bir üretim vardiya amiri genel olarak aşağıdaki sorumluluklara sahiptir:

 • Eldeki stok miktarını izlemek ve gerekirse ek sarf malzemeleri sipariş etmek
 • İşçi güvenliğinin sağlanması için işyerindeki güvenlik sorunlarının derhal yönetime bildirilmesi
 • Standart işletim prosedürlerine (SOP’ler) ve federal düzenlemelere uygun olduğundan emin olmak için üretim sürecini izlemek
 • Yeni çalışanları pozisyonları için iş görevleri ve güvenlik prosedürleri konusunda eğitmek
 • Tüm çalışanların koruyucu gözlük, baret veya kulak tıkacı gibi koruyucu ekipman kullanmasını sağlamak
 • Özel proje veya girişimlerle ilgili olarak pazarlama veya insan kaynakları gibi diğer departmanlarla koordinasyon sağlamak
 • Üretim hedeflerine ulaşmak veya mevsimlik iş yüklerinin üstesinden gelmek için fazla mesai planlamak veya geçici personel istihdam etmek
 • Standartları karşıladıklarından ve görevleri zamanında tamamladıklarından emin olmak için çalışan performansını yönetmek
 • Performans sorunları arabuluculuk yoluyla çözülemezse, bir çalışanın performansıyla ilgili endişeleri amirine iletmek

Üretim Vardiya Amiri Maaşı Ne Kadar?

Vardiya amirlerinin maaşları, eğitim düzeylerine, yılların deneyimine ve şirket büyüklüğüne ve sektöre bağlı olarak değişmektedir. Ayrıca fazla mesai şeklinde ek tazminat da alabilirler.

 • 2023 Yılı Ortalama Maaş: 14.000 TL (22.60 TL/saat)
 • 2023 Yılı Üst Düzey Maaşları: 16.000 TL (32.40 TL/saat)

Üretim vardiyası denetçilerinin istihdamının önümüzdeki on yılda ortalamadan daha yavaş büyümesi bekleniyor.

İstihdam artışı, şirketlerin daha az işçiyle daha fazla ürün üretmesine olanak tanıyan otomasyonla sınırlanacak. Bununla birlikte, tekstil fabrikaları ve hazır giyim üreticileri gibi bazı endüstriler, yeni teknolojilerin kullanımını denetlemek için işçilere ihtiyaç duymaya devam edecek.

Üretim Vardiya Amiri İçin Şartlar ve Nitelikler Neler?

Bir üretim vardiyası amiri genel olarak aşağıdaki niteliklere sahip olmalıdır:

En Popüler:  Teknik Proje Yöneticisi Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Eğitim: Bir üretim vardiyası süpervizörü pozisyonu için özel bir eğitim gereksinimi bulunmamakla birlikte, birçok işveren lise diplomasına veya belgesine ve bazı ortaöğretim sonrası eğitime sahip adayları tercih eder. Bazı işverenler, ilgili bir alanda bir önlisans veya lisans mezuniyetini tercih edebilir.

Antrenman tecrübesi: Üretim vardiya süpervizörleri, genel olarak, acil süpervizörlerinden iş başında eğitim alırlar. Bu eğitim, güvenlik prosedürleri, şirketin üretim yönetimi yazılımının nasıl kullanılacağı ve üretim hattının nasıl yönetileceği ile ilgili talimatları içerebilir. Üretim vardiyası denetçileri, makinelerin nasıl çalıştırılacağı ve temel bakım görevlerinin nasıl gerçekleştirileceği gibi işin temelleri konusunda da eğitim alabilir.

Sertifikalar ve Lisanslar: Sertifikalar, bir bireyin niteliklerini mevcut ve olası işverenlere kanıtlayabilir. Üretim vardiyası denetçileri, günlük sorumlulukları hakkında daha pratik bilgi edinmek, profesyonel becerilerini test etmek ve kariyerlerini daha da ilerletmek için sertifikalar alabilirler.

Üretim Vardiya Süpervizörü Olmak İçin Gerekli Beceriler

Üretim vardiya süpervizörlerinin başarılı olmak için aşağıdaki becerilere ihtiyacı vardır:

İletişim yetenekleri: Bir vardiya amiri için iletişim becerileri çok önemlidir. 20 ila 30 kişilik bir ekipten sorumlu olabilirsiniz. Bu yüzden onlara etkili bir şekilde bilgi aktarabilmeniz gerekir. Ayrıca yeni çalışanları eğitmekten de sorumlu olabilirsiniz. Bu yüzden süreçleri ve prosedürleri net bir şekilde açıklayabilmeniz gerekir.

Liderlik özellikleri: Bir vardiya amiri, bir çalışan ekibini denetleyen bir liderdir. Bir lider olarak, bir vardiya amiri, ekiplerini motive etme, ilham verme ve onlara rehberlik etme becerisi de dahil olmak üzere güçlü liderlik becerilerine sahip olmalıdır. Bir vardiya amiri, yapıcı geri bildirim sağlayabilmeli, görevleri devredebilmeli ve çalışanları çok çalışmaya ve iyi performans göstermeye motive edebilmelidir.

Problem çözme yetenekleri: Problem çözme becerileri, bir vardiya amiri için çok önemlidir. Sarf malzemesi kıtlığı veya makine arızası gibi bir vardiya sırasında ortaya çıkan sorunları çözmekten siz sorumlu olabilirsiniz. Çalışanlar arasındaki veya çalışanlar ve müşteriler arasındaki çatışmaları çözmekten de siz sorumlu olabilirsiniz.

Zaman yönetme yetenekleri: Zaman yönetimi becerileri, bir vardiya amirinin sahip olması gereken bir diğer önemli beceridir. Genellikle aynı anda birden fazla görevi denetlerler. Bu yüzden işlerini öncelik sırasına koyabilmeleri ve zamanlarını buna göre yönetebilmeleri önemlidir. Mesela üretim ekiplerini kontrol etmeleri, üretim seviyelerini kontrol etmeleri ve tüm çalışanların verimli bir şekilde çalıştığından emin olmaları gerekebilir.

Takım çalışması becerileri: Takım çalışması becerileri, daha iyi bir vardiya amiri olmanıza yardımcı olabilir. Ekibinizi başarıya götürmenize yardımcı olması için ekip çalışması becerilerini kullanabilirsiniz. Mesela görevleri ekip üyelerinize devretmenize yardımcı olması için ekip çalışması becerilerini kullanabilirsiniz.

Üretim Vardiya Amiri Çalışma Şartları Nasıl?

Üretim vardiyası denetçileri fabrikalarda, tesislerde veya diğer endüstriyel ortamlarda çalışır. Genellikle, sabah erken, akşam, gece veya hafta sonu vardiyalarını içerebilen, denetledikleri çalışanlarla aynı saatlerde çalışırlar. Bazı üretim vardiyası süpervizörleri haftada 40 saatten fazla çalışabilir. Tehlikeli maddelere maruz kalmayı gerektirebileceğinden, iş fiziksel olarak zorlu ve bazen tehlikeli olabilir. Üretim vardiyası denetçileri, uzun süre ayakta kalabilmeli ve ağır nesneleri kaldırabilmeli ve hareket ettirebilmelidir. Ayrıca sıcak, soğuk veya gürültülü ortamlarda çalışabilmeleri gerekir.

En Popüler:  Konferans Planlayıcısı Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Üretim Vardiya Amiri İçin Mesleki Gelişme

İşte üretim vardiyası denetçilerinin nasıl çalıştığını etkileyen üç metod. Üretim vardiyası denetçilerinin, becerilerini ilgili tutmak ve işyerinde rekabet avantajı sağlamak için bu gelişmelerden haberdar olmaları gerekecektir.

Daha Esnek Bir İş Gücü İhtiyacı

İşletmeler hızla değişen bir ekonomide rekabetçi kalmaya çalıştıkça, daha esnek bir iş gücüne duyulan ihtiyaç giderek daha önemli hale geliyor. Bu eğilim, işverenlerin aradığı esnekliği sağlayabilecek vardiya denetçilerine olan talebin artmasına neden oluyor.

Vardiya amirleri, kendilerini daha uyumlu ve çeşitli ortamlarda çalışabilmelerini sağlayan beceriler geliştirerek bu eğilimden yararlanabilirler. Ayrıca esnekliğin değerini çalışanlarına ve yöneticilerine iletmeye hazır olmalıdırlar.

Üretimde Otomasyon

Üretim daha otomatik hale geldikçe, insan işçilere olan ihtiyaç azalacaktır. Bu durum vardiya amirlerinin otomatik süreçleri nasıl yöneteceklerini ve denetleyeceklerini öğrenmeleri gerekeceği anlamına gelir.

Bu ortamda başarılı olmak için vardiya amirlerinin en son otomasyon teknolojilerine ve bunları nasıl etkin bir şekilde kullanacaklarına aşina olmaları gerekecektir. Ayrıca, diğer çalışanları bu teknolojiler konusunda eğitebilmeleri ve onlara rehberlik edebilmeleri gerekecektir.

Kalite Kontrolüne Odaklanma

İşletmeler kalite kontrole daha fazla odaklandıkça, vardiya amiri rolüne daha fazla vurgu yapıyorlar. Vardiya amirleri artık tüm ürünlerin şirketin yüksek kalite standartlarını karşılamasını sağlamaktan sorumludur.

İşletmeler kalite kontrole daha fazla odaklandıkça bu eğilimin devam etmesi muhtemeldir. Rekabete ayak uydurabilmek için vardiya amirlerinin güçlü kalite kontrol becerileri geliştirmeleri ve tüm ürünlerin en yüksek standartları karşılamasını sağlamaları gerekecektir.

Üretim Vardiya Amiri Nasıl Olunur?

Üretim vardiyası amiri olarak bir kariyer, ödüllendirici ve kazançlı olabilir. Başvurmadan önce işin gereksinimlerini göz önünde bulundurmak önemlidir. Üretim vardiyası süpervizörleri mükemmel iletişim becerilerine sahip olmalı, baskı altında çalışabilmeli ve aynı anda birden fazla görevi yönetebilmelidir. Ayrıca hayatın her kesiminden insanlarla iyi çalışabilmeleri gerekir.

Üretim vardiya amiri olmak istiyorsanız, işe imalat sektöründe deneyim kazanarak başlayın. Vardiya amiri pozisyonuna ulaşana kadar merdiveni tırmanın. Ardından, kariyerinizi ilerletmek için denetim yönetimi ve işletme yönetimi dersleri alın.

Kariyer ve İş İmkanları

Üretim vardiya süpervizöründen sonraki adım üretim müdürüdür. Üretim yöneticileri, ekibin ve bütçenin yönetilmesi ve projenin programa uygun olarak kalmasının sağlanması da dahil olmak üzere bir üretimin günlük operasyonlarından sorumludur. Yönetici yapımcıya veya yapımcıya rapor verirler. Bir üretim müdürü olmak için, endüstride birkaç yıllık deneyime ve ek olarak üretim süreci hakkında güçlü bir anlayışa ihtiyacınız olacak. Bazı durumlarda, film veya televizyon prodüksiyonu alanında lisans mezuniyeti gerekebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu