Uçak Bakım Planlayıcısı Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Bir uçak bakım planlayıcısının ne yaptığını, bu işi nasıl edineceğinizi ve bir uçak bakım planlayıcısı olarak başarılı olmak için ne gerektiğini öğrenme zamanı.

Uçak bakım planlayıcıları, uçak bakımının planlanmasından ve programlanmasından sorumludur. Hangi parçaların değiştirilmesi gerektiğini, ne zaman değiştirilmesi gerektiğini ve ne sıklıkta değiştirilmesi gerektiğini belirlemek için çeşitli paydaşlarla birlikte çalışırlar.

Ayrıca, onarım siparişlerini gözden geçirerek ve bekleyen sorunların ele alındığından emin olarak gerekli tüm onarımların yapılmasını sağlamaya yardımcı olurlar.

Uçak Bakım Planlayıcısı Sorumlulukları ve Görevleri

Uçak bakım planlayıcıları, aşağıdaki sorumluluklara sahiptir:

 • Endüstri standartlarında mühendislik bilgisi ve deneyimine dayalı onarım yöntem ve teknikleri tasarlamak
 • Görevleri zamanında tamamlamak için gerekli araç ve parçalara sahip olduklarından emin olmak için bakım ekipleriyle koordinasyon sağlamak
 • Gerekli parçaları makul bir maliyetle ve belirli bir zaman çerçevesinde tedarik edebilmelerini sağlamak için tedarikçilerle koordinasyon sağlamak
 • Tekrarlayan sorunları, ihmal kalıplarını veya ekipman arızasına veya diğer güvenlik sorunlarına yol açabilecek diğer sorunları belirlemek için bakım kayıtlarını gözden geçirmek
 • Gerçekleştirilen her görevin ayrıntıları, gerçekleştiren kişi ve tamamlandığı tarih de dahil olmak üzere tüm bakım görevlerinin kayıtlarının tutulmasını sağlamak
 • Bakım faaliyetleri bütçesinin mevcut fonları aşmamasını sağlamak için yönetimle koordinasyon sağlamak
 • Verimliliği veya güvenliği artırmak için uygun olduğunda onarımları ve yeni ekipmanı önermek
 • Maliyetleri en aza indirmek ve verimliliği sağlamak için bakım faaliyetlerini uçak kullanım modellerine göre planlamak
 • Tüm onarımların onaylanmış malzeme ve yöntemler kullanılarak yapılmasını ve onarım çalışmalarının tüm aşamalarında tüm güvenlik prosedürlerine uyulmasını sağlayarak güvenlik standartlarını korumak

Uçak Bakım Planlayıcısı Maaşı Ne Kadar?

Uçak bakım planlayıcılarının maaşları, eğitim düzeylerine, yılların deneyimine ve çalıştıkları şirket türüne göre değişir.

 • 2023 Yılı Ortalama Maaş: 17.000 TL (34.80 TL/saat)
 • 2023 Yılı Üst Düzey Maaşları: 112.550$ (54.10 TL/saat)

Uçak bakım planlamacılarının istihdamının önümüzdeki on yılda ortalama bir oranda artması bekleniyor.

Ticari havacılık endüstrisi büyümeye devam ettikçe, uçak bakım planlayıcılarına olan talep artacaktır. Havayollarının filolarını korumak için gerekli ekipman ve parçalara sahip olmasını sağlamak için uçak bakım planlayıcılarına ihtiyaç duyulacaktır.

Dipnot: Uçak Bakım Planlayıcısı İçin Yukarıda Verilen Maaşlar Kariyer sitelerinden ve Forumlardan Alınarak Hazırlanmıştır.

Uçak Bakım Planlayıcısı İçin Şartlar ve Nitelikler Neler?

Bir uçak bakım planlayıcısı olarak bir pozisyon elde etmek için gereken bir takım nitelikler vardır. Onlar içerir:

Eğitim: Çoğu işveren, uçak bakım planlayıcılarının en az lise diplomasına veya belgesine sahip olmasını ister. Bazı işverenler, havacılık veya mühendislik alanında bazı üniversite kurslarını tamamlamış adayları tercih eder.

En Popüler:  Kriz Müdahale Danışmanı Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Antrenman tecrübesi: Uçak bakım planlayıcıları genellikle yeni rollerinde iş başında eğitim alırlar. Bu eğitim birkaç ay sürebilir ve deneyimli bir planlayıcı veya süpervizörün gölgelenmesini içerebilir. Eğitim ek olarak şirketin özel politika ve prosedürlerinin öğrenilmesini de içerebilir.

Sertifikalar ve Lisanslar: Uçak bakım planlayıcıları, pozisyonlarını kazanmak için herhangi bir sertifika gerektirmez. Bununla birlikte, bazı kolejler, öğrencileri çırak olmaya hak kazanan uçak bakım ve onarımı sertifikaları sunar.

Uçak Bakım Planlayıcısı Olmak İçin Gerekli Beceriler

Uçak bakım planlayıcıları başarılı olmak için aşağıdaki becerilere ihtiyaç duyar:

Teknik beceriler: Uçak bakım planlayıcıları, uçaklar için bakım planları oluşturmak için teknik becerileri kullanır. Bir uçağın bileşenlerini ve birlikte nasıl çalıştıklarını anlamak için teknik becerilerini kullanırlar. Ayrıca, farklı uçak türlerini ve her bir tür için gerekli olan farklı bakım prosedürlerini anlamak için teknik beceriler kullanırlar.

İletişim yetenekleri: Bakım planlayıcıları, diğer bakım planlayıcıları, uçak teknisyenleri ve diğer personel üyeleri de dahil olmak üzere gün boyunca çeşitli insanlarla iletişim kurar. Etkili iletişim becerileri, bilgileri net bir şekilde aktarmanıza ve başkalarından gelen soruları yanıtlamanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, karmaşık bilgileri açıklayan bakım planları gibi belgeler oluşturmak ve güncellemek için iletişim becerilerini kullanabilirsiniz.

Problem çözme yetenekleri: Uçak bakım planlayıcıları, potansiyel sorunları belirlemek ve bunları önlemek için çözümler geliştirmek için problem çözme becerilerini kullanır. Şirketin ihtiyaçlarını karşılayan ve uçağın güvenliğini sağlayan bakım planları oluşturmak için problem çözme becerilerini kullanırlar. Ayrıca bakım planlarıyla ilgili sorunları belirlemek ve bunları düzeltmek için çözümler geliştirmek için problem çözme becerilerini kullanırlar.

Organizasyon becerileri: Bakım planlayıcıları, çizelgeler oluşturmak, proje kilometre taşlarını izlemek ve dosya ve belgeleri düzenlemek için organizasyon becerilerini kullanır. Organizasyon becerileri, görevleri önceliklendirmenize ve zamanınızı etkili bir şekilde yönetmenize de yardımcı olabilir.

Proje Yönetimi: Bir bakım planlayıcısı, bakım görevlerinin tamamlanması için bir program oluşturmaktan sorumludur. Bu durum birden fazla görevi aynı anda yönetme ve tüm görevlerin zamanında tamamlanmasını sağlama becerisini gerektirir. Bakım planlayıcıları, planı tamamlamak için gerekli kaynakları ve personeli içeren bakım planlarını oluşturmak ve güncellemek için proje yönetimi becerilerini de kullanır.

Uçak Bakım Planlayıcısı Çalışma Şartları Nasıl?

Uçak bakım planlayıcısı, bir ofis ortamında, genellikle uçağın depolandığı hangarın yakınında çalışır. Planlayıcının merdivenleri tırmanması veya kapalı alanlarda çalışması gerekebileceğinden, iş zaman zaman fiziksel olarak zorlayıcı olabilir. Planlayıcının birçok kişinin çalışmasını koordine etmesi ve gerekli tüm parça ve malzemelerin ihtiyaç duyulduğunda hazır olduğundan emin olması gerektiğinden, iş stresli de olabilir. Uçak bakım planlayıcısı genel olarak haftada 40 saatlik standart bir şekilde çalışır. Fakat yoğun dönemlerde fazla mesai yapması gerekebilir.

Uçak Bakım Planlayıcı İçin Mesleki Gelişme

İşte uçak bakım planlamacılarının çalışma şeklini etkileyen üç metod. Uçak bakım planlayıcılarının, becerilerini ilgili tutmak ve işyerinde rekabet avantajı sağlamak için bu gelişmelerden haberdar olmaları gerekecektir.

En Popüler:  Kat Hizmetleri Asistanı Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

İşgücünde Çeşitlilik İhtiyacı

Havayollarının müşteri tabanlarının çeşitliliğini yansıtan kalifiye işçi bulması giderek zorlaştığından, havacılık endüstrisi büyük bir çeşitlilik sorunuyla karşı karşıya.

Bu eğilim, havayolu endüstrisindeki en önemli rollerden biri olduğu için, uçak bakım planlaması üzerinde özellikle güçlü bir etkiye sahiptir. Uçak bakım planlayıcıları, temizlikten hasarın onarılmasına kadar her şeyi içeren uçaklarda yapılan işleri planlamak ve denetlemekten sorumludur.

Müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için havayollarının yetenek için geleneksel kaynakların ötesine bakmaları ve daha çeşitli adayları çekmenin yollarını bulması gerekecek. Bu durum daha iyi ücret veya yan haklar paketleri sunmayı veya çalışanları şirkette daha uzun süre kalmaya teşvik eden programlar oluşturmayı içerebilir.

Havacılık ve Uzay İmalatı Büyümeye Devam Edecek

Havacılık ve uzay imalat endüstrisinin önümüzdeki birkaç yıl içinde büyümeye devam etmesi bekleniyor. Bu durum uçak bakım planlaması alanında profesyonellere artan bir talep olacağı anlamına geliyor.

Endüstri büyüdükçe, işletmelerin uçak filolarını yönetmelerine yardımcı olabilecek profesyonellere ihtiyacı olacak. Bu durum uçakların güvenli ve verimli bir şekilde bakımının ve onarımının nasıl yapılacağına dair derin bir anlayış gerektirir.

Bakım ve Planlama Ekipleri Arasında İşbirliği

Son yıllarda, havacılık endüstrisinde bakım ve planlama ekipleri arasında daha fazla işbirliğine doğru bir geçiş olmuştur. Bunun nedeni, uçakların uygun şekilde bakımlarının yapılmasını ve uçuşa hazırlanmasını sağlamada her iki takıma da görev düşüyor.

Bu değişimin bir sonucu olarak, uçak bakım planlayıcılarının diğer ekiplerin üyeleriyle etkin bir şekilde iletişim kurabilmesi gerekecektir. Ayrıca diğer departmanların ihtiyaçlarını anlayabilmeleri ve herkesin ihtiyaçlarını karşılayan bir plan oluşturmak için birlikte çalışabilmeleri gerekecektir.

Uçak Bakım Planlayıcısı Nasıl Olunur?

Uçak bakım planlayıcılarının benzersiz bir kariyer yolu vardır. Bir uçağı oluşturan karmaşık sistemlerin yanı sıra kullanımını yöneten düzenlemeleri ve standartları anlayabilmelidirler. Ayrıca gelecekteki ihtiyaçları planlayabilmeli ve ihtiyaç duyulduğunda doğru parçaların el altında olmasını sağlamalıdırlar.

Bir uçak bakım planlayıcısı olmak için, karmaşık sistemlerle çalışma deneyiminin yanı sıra güçlü bir matematik ve bilim geçmişine sahip olmalısınız. Ayrıca havacılık düzenlemeleri ve standartlarına da aşina olmalısınız.

Dipnot: Uçak Bakım Planlayıcısı İçin CV Hazırlama Rehberini İncelemenizi Tavsiye Ederiz.

Kariyer ve İş İmkanları

Uçak bakım planlamacıları için ilerleme beklentileri iyidir. Deneyimle, planlamacılar, lider planlayıcı veya planlama amiri gibi giderek daha sorumlu pozisyonlara geçebilirler. Ayrıca üretim kontrolü veya envanter kontrolü gibi diğer ilgili mesleklere de geçebilirler. Bazı planlayıcılar sonunda bakım veya operasyonların yöneticisi olurlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu