Triyaj Hemşiresi Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Bir triyaj hemşiresinin ne yaptığını, bu işi nasıl edineceğinizi ve triyaj hemşiresi olarak başarılı olmak için ne gerektiğini öğrenme zamanı.

Triyaj hemşireleri, hastaları acil servise girerken gören ön saf tıp uzmanlarıdır. Aciliyet seviyelerini belirlemek için her hastayı tararlar ve ardından tedavi için uygun alana yönlendirirler.

Triyaj hemşireleri, hastanın durumunu hızlı bir şekilde değerlendirebilmeli ve onları en iyi nasıl tedavi edeceklerine dair kararlar verebilmelidir. Ayrıca, soruları yanıtlayarak veya belirli vakalar hakkında rehberlik sağlayarak diğer sağlık personeline ek destek sağlayabilirler.

Triyaj Hemşiresi Sorumlulukları ve Görevleri

Bir triyaj hemşiresi genel olarak aşağıdaki sorumluluklara sahiptir:

 • Hastaların durumunu değerlendirmek ve gerektiğinde ilaç veya diğer tedavileri uygulamak da dahil olmak üzere ilk bakımı sağlamak
 • Hekimler, hemşireler, diğer sağlık profesyonelleri, hastalar ve aileleri ile etkili çalışma ilişkileri kurmak
 • Durumları ve tıbbi geçmişleri hakkında bilgi almak için hastalarla görüşmek
 • Bir hastanın hastalığının veya yaralanmasının doğasını belirlemek için tanı testleri yapmak
 • Demografik veriler, tıbbi geçmiş, sigorta bilgileri, test sonuçları ve tedavi planları gibi hasta bilgilerini tıbbi kayıtlara kaydetme
 • Hasta bakım planlarında sosyal hizmet uzmanları, doktorlar, hemşireler, fizyoterapistler, uğraşı terapistleri, diyetisyenler, eczacılar ve diğerleri gibi diğer sağlık ekibi üyeleri ile koordinasyon
 • Hastalara tedavi seçenekleri hakkında danışmak ve duygusal destek sağlamak
 • Hemen bir hekim tarafından görülmesi gerekmeyen hafif yaralanmaları veya hastalıkları olan hastalara ilk tedaviyi sağlamak
 • Semptomlara ve test sonuçlarına göre olası tanılar hakkında doktorlara önerilerde bulunmak

Triyaj Hemşire Maaşı Ne Kadar?

Triyaj hemşirelerinin maaşları, eğitim ve deneyim düzeylerine, şirket büyüklüğüne ve bulunduğu şehre göre değişmektedir.

 • 2023 Yılı Ortalama Maaş: 16.000 TL (31.90 TL/saat)
 • 2023 Yılı Üst Düzey Maaşları: 17.000 TL (33.80 TL/saat)

Triyaj hemşirelerinin istihdamının önümüzdeki on yılda ortalamadan daha hızlı artması bekleniyor.

Sağlık hizmeti sağlayıcıları daha fazla hasta görmeye devam ettikçe, triyaj hemşirelerine olan talep artacaktır. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşları, bekleme sürelerini azaltarak hasta bakımını iyileştirmeye çalıştıkça, hastaları hızlı bir şekilde değerlendirmek ve hangi hastaların önce görülmesi gerektiğini belirlemek için daha fazla triyaj hemşiresine ihtiyaç duyacaklar.

Dipnot: Triyaj Hemşire İçin Yukarıda Verilen Maaşlar Kariyer sitelerinden ve Forumlardan Alınarak Hazırlanmıştır.

Triyaj Hemşiresi İçin Şartlar ve Nitelikler Neler?

Bir triyaj hemşiresinin genel olarak aşağıdaki niteliklere sahip olması gerekir:

Eğitim: Triyaj hemşirelerinin genellikle hemşirelik alanında en az lisans mezuniyetine sahip olmaları gerekir. Bazı hastaneler hemşirelik alanında ön lisans mezuniyetine sahip adayları kabul edebilir.

Birçok hemşire, acil hemşireliğe odaklanarak hemşirelik alanında lisans mezuniyetine sahiptir. Bu lisans programı anatomi, fizyoloji, farmakoloji, patofizyoloji, tıbbi-cerrahi hemşireliği ve hemşirelik araştırmalarındaki dersleri içerir.

Antrenman tecrübesi: Çoğu triyaj hemşiresi, işverenlerinden iş başında eğitim alır. Bu eğitim, işe başlamadan önce başka bir triyaj hemşiresinin gölgelenmesi veya kendi kendine çalışma periyodunun tamamlanmasını içerebilir.

Sertifikalar ve Lisanslar: Eğitim programınızı tamamladıktan sonra, American Nurses Credentialing Center (ANCC) aracılığıyla sertifika alabilirsiniz. Bu kuruluş, becerilerinizi ve niteliklerinizi potansiyel işverenlere gösterebilecek çeşitli sertifikalar sunar.

Triyaj Hemşire Olmak İçin Gerekli Beceriler

Triyaj hemşirelerinin başarılı olabilmeleri için aşağıdaki becerilere ihtiyacı vardır:

İletişim: Triyaj hemşireleri hastalar, diğer sağlık personeli ve hastaların aile üyeleri ile iletişim kurabilmelidir. Tıbbi prosedürleri açıklayabilmeli, soruları yanıtlayabilmeli ve diğer sağlık personeline bilgi aktarabilmelisiniz. Ayrıca hastalarla ve aile üyeleriyle şefkatli ve güven verici bir şekilde iletişim kurabilmelisiniz.

Kritik düşünce: Triyaj hemşireleri hasta bakımı konusunda hızlı kararlar verebilmelidir. Hastanın durumunu değerlendirebilmeleri ve en iyi hareket tarzını belirleyebilmeleri gerekir. Bu durum bir hastanın acil tıbbi müdahaleye ihtiyacı olup olmadığına veya bir doktor tarafından görülmeyi bekleyip bekleyemeyeceğine karar vermeyi içerebilir. Ayrıca, hastaların durumlarına göre öncelik sırasına koyulabilmesi anlamına gelir.

Zaman yönetimi: Triyaj hemşireleri genellikle hastaların hızlı bir şekilde arka arkaya geldiği acil servislerde çalışır. Bu durum triyaj hemşirelerinin işlerini öncelik sırasına koyabilmeleri ve zamanlarını etkin bir şekilde yönetebilmeleri gerektiği anlamına gelir. Hastaları durumlarının ciddiyetine göre farklı tedavi alanlarına atamaktan da sorumlu olabilirler.

Duygusal kontrol: Triyaj hemşireleri genellikle ciddi yaralanmaları veya hastalıkları olan hastaları görebilecekleri acil servislerde çalışırlar. Duygusal kontrol, triyaj hemşirelerinin durum stresli olduğunda bile sakin kalmalarını ve hastalarına odaklanmalarını sağlar. Bu durum hastalara ihtiyaç duydukları bakımı sağlamalarına ve acil servisin sorunsuz çalışmasını sağlamalarına yardımcı olabilir.

Fiziksel dayanıklılık: Triyaj hemşireleri genellikle uzun vardiyalarda çalışır ve planlanan vardiyalarının dışındaki acil durumlar için çağrıda bulunabilirler. Triyaj hemşirelerinin uzun süre çalışabilmeleri ve acil durumlarla başa çıkabilmeleri için fiziksel dayanıklılık önemlidir.

Triyaj Hemşire Çalışma Şartları Nasıl?

Triyaj hemşireleri, hastaneler, klinikler ve doktor muayenehaneleri dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda çalışır. Akşamları ve hafta sonları da dahil olmak üzere genellikle uzun saatler çalışırlar ve günde 24 saat nöbetçi olabilirler. Triyaj hemşireleri yüksek hacimli hastaları idare edebilmeli ve en iyi tedavi yöntemi hakkında hızlı kararlar verebilmelidir. Ayrıca hızlı tempolu bir ortamda çalışmanın stresiyle başa çıkabilmeli ve duygusal olarak yüklü durumlarla başa çıkabilmelidirler.

Triyaj Hemşire İçin Mesleki Gelişme

İşte triyaj hemşirelerinin çalışma şeklini etkileyen üç metod. Triyaj hemşirelerinin, becerilerini ilgili tutmak ve işyerinde rekabet avantajı sağlamak için bu gelişmelerden haberdar olmaları gerekecektir.

Triyaj Hemşiresi İhtiyacı

Daha fazla triyaj hemşiresine duyulan ihtiyaç, sağlık hizmetlerine yönelik artan talep tarafından yönlendirilen bir eğilimdir. Gittikçe daha fazla insan sigortalı hale geldikçe, her zamankinden daha erken tıbbi bakım arıyorlar ve bu da hasta akınıyla başa çıkmak için kalifiye profesyonel sıkıntısına yol açtı.

Triyaj hemşireleri, hastaları hızlı bir şekilde değerlendirmekten ve hangilerinin acil müdahaleye ihtiyaç duyduğunu belirlemekten sorumlu olduklarından, bu artan talebi yönetmeye yardımcı olmada çok önemlidir. Bir triyaj hemşiresi olarak, en çok bakıma ihtiyacı olanların mümkün olan en kısa sürede bakıma ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz.

Sağlıkta Teknolojinin Kullanımı

Gelişen teknoloji ile birlikte sağlık sektöründe de kullanılmaya başlanmıştır. Bunun nedeni, teknolojinin hasta bakımını iyileştirmek, maliyetleri azaltmak ve hastaneleri daha güvenli hale getirmek için kullanılabilmesidir.

Triyaj hemşireleri, hastalar hastaneye girdiklerinde genellikle ilk temas noktası olduklarından, bu eğilimden yararlanmak için benzersiz bir konumdadır. Triyaj hemşireleri, çalışmalarında teknolojiyi nasıl kullanacaklarını öğrenerek hastalara daha iyi bakım sağlayabilir ve hastaneleri herkes için daha güvenli hale getirebilir.

Hasta Memnuniyeti Daha Önemli Oluyor

Hasta memnuniyeti daha önemli hale geldikçe, triyaj hemşirelerinin hastaların ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlayacak beceriler geliştirmeleri gerekecektir.

Bu durum triyaj hemşirelerinin hastalarla etkili bir şekilde iletişim kurabilmeleri, endişelerini anlayabilmeleri ve ihtiyaçlarını karşılayan çözümler bulabilmeleri gerektiği anlamına gelir. Ayrıca, belirli bir günde mümkün olduğu kadar çok hastayı görebilmeleri için zamanı etkili bir şekilde yönetebilmeleri gerekecektir.

Triyaj Hemşiresi Nasıl Olunur?

Triyaj hemşiresi olarak bir kariyer hem ödüllendirici hem de zorlayıcı olabilir. İstediğiniz çalışma ortamının türü, çalışmak istediğiniz saatler ve işin yeri dahil olmak üzere kararınızı etkileyecek tüm faktörleri göz önünde bulundurmak önemlidir.

Dikkate alınması gereken en önemli şeylerden biri, çalışmak istediğiniz tesisin türüdür. Bazı hastanelerde, belirli türde yaralanmaları veya hastalıkları olan hastaları tedavi etmek için özel birimler bulunur. Mesela bazı hastanelerde yanık üniteleri, travma merkezleri veya kalp bakım üniteleri bulunur. Bu uzmanlık alanlarından birinde çalışmakla ilgileniyorsanız, hastanenin böyle bir birimi olup olmadığını ve orada çalışmak için gereksinimlerin neler olduğunu öğrenmek önemlidir.

Dikkate alınması gereken bir diğer önemli faktör de hastanenin büyüklüğüdür. Büyük bir hastane, ilerleme için küçük bir hastaneden daha fazla fırsat sunabilir. Bununla birlikte, daha küçük bir hastane, hastalarla daha kişisel bir deneyim sağlayabilir.

Çalışmak istediğiniz saatleri düşünmek de önemlidir. Birçok triyaj hemşiresi geceleri, hafta sonları ve tatillerde çalışır. Bu durum ekstra para kazanmanın harika bir yolu olabilir. Fakat kişisel yaşamınızda da zor olabilir.

Dipnot: Triyaj Hemşire İçin CV Hazırlama Rehberini İncelemenizi Tavsiye Ederiz.

Kariyer ve İş İmkanları

Triyaj hemşireleri, baş hemşire, sorumlu hemşire veya hemşire yöneticisi gibi pozisyonlara ilerleyebilir. Bazıları ek olarak klinik hemşire uzman pozisyonlarına geçebilir veya sertifikalı hemşire eğitimcileri olabilir. Ek eğitim ve öğretim ile hemşire pratisyen veya doktor asistanı olabilirler. Birçok hemşire, hemşirelik yönetiminde yönetim veya yönetici pozisyonlarına da geçer. Hatta bazıları kendi işini bile kurabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu