Topluluk Eğitim Memuru Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

İnsanların öğrenmeye ve becerilerini geliştirmeye erişmesine yardım etmeye tutkunuz varsa, bir topluluk eğitim görevlisi olarak kariyer sizin için ideal olacaktır.

Bir topluluk eğitim subayı olarak yerel eğitim veya eğitim fırsatlarına katılımı organize etmeye ve teşvik etmeye yardımcı olacaksınız. Bu durum okuryazarlık ve sayısal alanda beceri geliştirme, yaşam yetenekleri veya bütçeleme, yemek pişirme veya bilgisayarın nasıl kullanılacağını öğrenme gibi pratik beceriler içerir.

Farklı topluluklarda, topluluk merkezleri, çocuk merkezleri, kütüphaneler ve kiliseler gibi geleneksel olmayan mekanlarda çalışabilirsiniz.

Topluluk eğitim görevlileri ve kurs sağlayıcılar dış ortaklarla yakın işbirliği içinde çalışırlar ve toplum destek çalışanları ile pozitif çalışma ilişkileri geliştirmek için çok zaman harcarlar.

Genellikle sosyal yoksunluk veya yüksek işsizlik alanlarında çalışacaksınız.

Sorumlulukları ve Görevleri Nelerdir?

Faaliyetler çok çeşitlidir ve işveren ve sektörün türüne bağlı olarak değişebilir.

Örneğin bir çocuk merkezi tarafından istihdam edilen bir topluluk eğitim görevlisinin görevi, bir üniversitenin genişleme katılım departmanı tarafından istihdam edilen bir topluluk eğitim görevlisinden çok farklıdır.

Bununla birlikte topluluk eğitimi rolleri genellikle gayri resmi, eğitim ve eğlence etkinliklerine katılımı artırmak için topluluk katılımı unsurunu içerir.

Genelde yapmanız gerekenler:

 • Sakinleri dernekleri, ebeveyn grupları ve gençler gibi bireyler ve topluluk grupları ile etkileşimde bulunmak
 • Yerel çıkarları, ihtiyaçları ve bunları karşılama yollarını tanımlamak
 • Potansiyel öğrenicilerin öğrenme engellerini aşmalarına yardımcı olma
 • Öğrenme planları oluşturmak için bireylerle çalışmak
 • Diğer sağlayıcılarla işbirliği içinde hizmet planları ve öncelikleri formüle etmek
 • Bireysel ve özel derslerin yanı sıra örgün ve resmi olmayan sınıflar yoluyla yeni öğrenme fırsatlarının geliştirilmesini teşvik etmek ve etkilemek.
 • Topluluk veya yerel gönüllü grupların gelişimini desteklemek
 • Yerel gönüllülerin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve bunları sağlamak
 • Topluluk projeleri için kaynak hibeleri ve finansman
 • Bütçeleri ayır ve izle
 • Danışma organlarına ve yönetim gruplarına hüküm ve raporun idare ve değerlendirmesini yapma
 • Personeli ve gönüllüleri yönetin ve takım eğitimi ile uğraşın (daha üst düzey roller için her zamanki gibi).

Maaşları Ne Kadar? (2023 Güncel Zamlı Maaş)

 • Kamu sektöründeki başlangıç ​​maaşları 50.000 TL ile 58.000 TL arasında değişmektedir. Gönüllü sektördeki maaşlar daha düşük olabilir.
 • Daha kıdemli üyelerin maaşları 56.000 TL ile 65.000 TL arasında değişmektedir.
 • Yönetim veya stratejik rolleri özel ders verme ve müfredat geliştirme ya da okul yönetimi görevlileri daha yüksek maaşlar alabilir.

Gelir, kazanç ve maaş bilgisi sadece bilgilendirme amaçlıdır.

*Maaşlar Temmuz 2023’de güncellenmiştir.

Çalışma Saatleri

Çalışma saatleri genellikle haftada 37 ile 40 saat arasındadır. Saatler genellikle esnektir. Fakat akşamları veya hafta sonları çalışmanız gerekebilir.

En Popüler:  Özel Eğitim Öğretmeni Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Yarı zamanlı çalışma için iyi fırsatlar var ve kariyer araları mevcut olabilir.

Birçok görev, finansmana bağlıdır ve başlangıçta bir seferde iki yıla kadar süren kısa vadeli sözleşmelerdir. Bu durum özellikle işin uzun vadeli gelişimsel doğası nedeniyle sinir bozucu olabilir.

Çalışma Şartları Nasıl?

 • İş genel olarak ofis temelli olmasına rağmen örneğin bir kolejde, topluluk merkezinde, okulda veya yerel yönetim ofisinde olmasına rağmen müşterilerle veya eğitim sağlayıcılarla tanışmak veya toplantılara katılmak için seyahat ederek zaman geçirebilirsiniz.
 • Ülke genelinde işler mevcuttur. Fakat fonların kullanılabilirliği ile fırsatların sayısı değişecektir.
 • İş gününün çoğu gündelik ortamlarda geçirilir ve personel buna göre giyinir. Üst yönetim veya fon verenlerle toplantılar akıllı bir kıyafet yönetmeliği gerektirebilir.
 • Çalışma genellikle engellerin üstesinden gelmek ve öğrencilerin ilgisini çekmek için hassasiyet, yaratıcılık ve kararlılık gerektirir. Başarıya ulaşılmadan önce gerileme için hazırlıklı olun.
 • Hayat boyu öğrenmeyi teşvik etmek ve daha önce geleneksel olarak yer almayan topluluk alanlarında, örneğin; evsizler, madde bağımlılığı olanlar, failler veya suç veya aile içi şiddet mağduru olanlar zor olabilir.

Aranan Şartlar ve Nitelikler Neler?

Her ne kadar bu çalışma alanı tüm derslerden mezunlara açık olsa da aşağıdaki konularda bir derece iş bulma şansınızı artırabilir:

 • Topluluk gelişimi
 • Topluluk eğitimi
 • Eğitim çalışmaları
 • İngilizce veya iletişim çalışmaları
 • Sosyal Bilimler
 • Sosyoloji veya sosyal politika
 • Spor geliştirme
 • Gençlik çalışması.

Çoğu gönderi için bir dereceye artı ilgili ücretli veya gönüllü topluluk deneyimine ihtiyacınız olacak. Birçok topluluk eğitim görevlisi, bir gençlik ve topluluk geçmişinden gelirken, diğerleri öğretim veya yetişkin eğitimi niteliklerine ve deneyimlerine sahiptir.

Zorunlu olmamakla birlikte, toplum çalışmalarında veya topluluk eğitiminde lisansüstü bir yeterlilik, özellikle de derecenizle ilgisiz bir konuda ise faydalı olabilir.

Dereceli olarak giriş yapmak, özellikle gönüllü sektördeki ya da rekreasyon ya da aile etkinlikleriyle yakından ilişkili yazılar için geniş bir deneyime sahipseniz bazen mümkündür. Giriş şartları, belirli bir role bağlı olarak değişebilir. Bu yüzden iş ilanlarını dikkatlice kontrol edin.

Gerekli Beceriler Nedir?

Sahip olmanız gerekenler:

 • Mükemmel kişiler arası ve iletişim becerileri
 • Farklı kökenlerden gelen bir grup insanla ilişki kurma, motive etme ve empati kurma yeteneği
 • Eşitlik ve çeşitliliğe gösterilebilir bir saygı ve fırsat eşitliği uygulamalarını destekleme becerisi
 • Farklı değer temellerini anlama
 • Sebat ve esneklik. Çünkü sonuçlar genellikle acil değildir ve sonuçlar garanti edilemez
 • Grup oluşturma ve liderlikten katılımcı üye olmaya kadar çeşitli grup çalışması becerileri
 • Bağımsız çalışabilme, karar verebilme ve proje oluşturmak için inisiyatif kullanabilme
 • İyi planlama ve organizasyon becerileri
 • İnsanların engelleri aşmalarına yardımcı olarak yüksek düzeyde yaratıcılık ve problem çözme yeteneği zor olabilir
 • Esnek bir yaklaşım ve değişimle başa çıkma becerisi
 • Karmaşık bilgileri yorumlama, iletme ve uygulama becerisi
 • Yapıcı olarak mevcut uygulamaya yansıtma ve buna göre uyarlanma becerisi.
En Popüler:  Özel Müzik Öğretmeni Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Farklı toplulukların yanı sıra ‘ulaşılması zor’ gruplar için katılım yöntemleri hakkında bir anlayışa sahip olmanız gerekir.

İş Deneyimi ve Staj Başvurusu

Gönüllü çalışmalara katılmaya çalışın, bu önemli, ilgili deneyim sağlayacaktır ve toplum çalışmasının gerçekten sizin için olup olmadığına karar vermenize yardımcı olacaktır.

Üniversite kariyer hizmetiniz, kurumunuzdaki katılım girişimlerini ve boşlukları genişletme konusunda size tavsiyelerde bulunabilir. Ücretli bir iş bulmak, genellikle gönüllü deneyim yoluyla yapılan bağlantıların ve ağların sürdürülmesinin bir sonucudur.

İşverenler ve İş İlanları

Topluluk eğitim memurlarının çoğunluğu gönüllü sektörde, kamu sektöründe veya yerel yönetimlerde istihdam edilmektedir. Ana işverenler:

 • Yerel yetkililer
 • İleri ve yüksek öğretim okulları ve kolejleri

İşler ayrıca katılımın yaygınlaştırılması ve yaşam boyu eğitim alanlarında da mevcut olabilir:

 • Sosyal yardım çalışmaları
 • Aile eğitim programları gibi daha esnek bir eğitim sunumu oluşturmak
 • Mesleki eğitim ve yaşam yetenekleri gelişimine katılımı teşvik eden programlar sunmak
 • Belirli bir müşteri grubuyla veya belirli bir eğitim uzmanı alanıyla çalışmak.

Taban düzeyinde, sakinlerin dernekleri, etnik azınlık örgütleri veya inanç grupları gibi topluluk örgütleriyle birlikte çalışabilirsiniz. İstihdamdan önce gönüllü deneyim kazanmak için birçok fırsat var.

Topluluk eğitiminin, resmi öğrenme programları gibi, topluluk eylem projeleri yoluyla da gayrı resmi olarak gerçekleşmesi olasıdır.

Mesleki Gelişme ve Eğitimler

Personelin gelişim fırsatlarının, beceri geliştirmek veya belirli konularda farkındalık yaratmak için kısa kurslardan oluşması muhtemeldir. Bu durum sağlığı geliştirme konularını, grup çalışmasını veya personel gelişimi alanındaki eğitimi içerebilir.

Kurslar genellikle kurum içinde veya toplum gelişimi ve yaşam boyu öğrenme ile ilgili diğer kuruluşlar tarafından verilmektedir. Bu eğitim fırsatları genellikle bölgesel kalkınma ajansları tarafından finanse edilir.

Ayrıca topluluk çalışmaları/iş veya topluluk eğitimi alanında bir lisansüstü ders almak mümkündür.

Sosyal yardım rollerine aşırı derecede katılıyorsanız, gençlik ve toplum çalışmalarındaki diploma niteliklerinin kariyer fırsatlarınızı geliştirdiğini görebilirsiniz. Bu tür kurslar yarı zamanlı olarak verilebilir ve işvereniniz tarafından teşvik edilebilir veya ödenebilir.

Kariyer ve İş İmkanları

Topluluk eğitimi çalışmaları çok çeşitli olduğu için, terfi düşünmeden önce çeşitli topluluk eğitimi rollerinde deneyim kazandıkça kariyeriniz yanlara doğru hareket edebilir.

Fırsatlar işverenler arasında değişmektedir. Örneğin yönetime yapısal ilerlemenin büyük eğitim hizmetlerinde, ileri eğitim kolejlerinde veya yerel makamlarda daha olasıdır. Yönetim rolleri, genel politika, planlama ve tedarik koordinasyonunun sorumluluğunu içerebilir.

İlerleme, dezavantajlı gruplar gibi belirli müşteri gruplarında uzmanlaşarak da gerçekleştirilebilir. Bu durum temel deneyiminizi geliştirme ve uzmanlığınızı genişletme fırsatı sağlayabilir.

Kariyer gelişimi, kariyer tavsiyesi, yetişkin eğitimi, sosyal hizmet veya diğer topluluk çalışma alanları gibi daha resmi ortamlara doğru bir hareketi de içerebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu