Tesis Sorumlusu Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Bir tesis süpervizörünün ne yaptığını, bu işi nasıl alacağınızı ve bir tesis süpervizörü olarak başarılı olmak için ne gerektiğini öğrenme zamanı.

Tesis denetçileri, bir binanın veya bina grubunun günlük operasyonlarını denetlemekten sorumludur. Tesislerinin bakımlı ve çalışanlar ve ziyaretçiler için güvenli olmasını sağlamak için genellikle müteahhitler, mimarlar, mühendisler ve diğer profesyonellerle birlikte çalışırlar.

Tesis denetçileri ek olarak personelin işe alınmasından ve eğitilmesinden, programların geliştirilmesinden ve tüm ekipmanın iyi çalışır durumda olmasını sağlamaktan sorumlu olabilir. Bu görevlere ek olarak, genellikle ekip üyelerine yeni beceriler geliştirmelerine yardımcı olarak ve performanslarını nasıl geliştirebilecekleri konusunda geri bildirim sağlayarak liderlik ve rehberlik sağlarlar.

Tesis Sorumlusu Sorumlulukları ve Görevleri

Bir tesis süpervizörü genel olarak aşağıdaki sorumluluklara sahiptir:

  • İşyerinde kaza veya yaralanmaları önlemek için tüm güvenlik politika ve prosedürlerinin izlenmesini sağlamak
  • Hamamböceği veya kemirgen gibi haşere istilasını ortadan kaldırmak için gerektiğinde haşere kontrol hizmetlerini koordine etmek
  • Isıtma ve soğutma sistemleri, su temin sistemleri, yangın alarm sistemleri gibi bina ekipmanlarını ve kameralar ve kapı erişim kontrolleri gibi güvenlik ekipmanlarını izleme
  • Yangın veya başka bir acil durumda nasıl hareket edileceğini herkesin bilmesini sağlamak için personelle birlikte yangın tatbikatları yapmak ve acil durum tahliye planlarını gözden geçirmek
  • Bakım çalışanlarını ve yüklenicileri, işleri verimli bir şekilde ve kuruluş tarafından belirlenen standartlara göre gerçekleştirmelerini sağlamak için denetlemek
  • Personelin çalışma saatlerini planlamak ve iş görevleri konusunda eğitim vermek
  • Çalışanların baret, koruyucu gözlük gibi güvenlik ekipmanları ve kulak tıkacı veya manşon gibi kulak koruyucu cihazlarla ilgili OSHA düzenlemelerine uymasını sağlamak
  • İşçilerin uygun üniforma giydiğinden ve merdiven veya iskele gibi güvenli ekipman kullandığından emin olmak için çalışan teftişleri yapmak

Tesis Amiri Maaşı Ne Kadar?

Tesis denetçilerinin maaşları, eğitim düzeylerine, yılların deneyimine ve şirketin büyüklüğüne ve sektörüne bağlı olarak değişmektedir. Ayrıca ikramiye şeklinde ek tazminat da alabilirler.

  • 2023 Yılı Ortalama Maaş: 16.000 TL (31.90 TL/saat)
  • 2023 Yılı Üst Düzey Maaşları: 21.000 TL (50.90 TL/saat)

Tesis denetçilerinin istihdamının önümüzdeki on yılda ortalama bir oranda artması bekleniyor.

İstihdam artışı, mevcut binaların ve altyapının bakım ve onarım ihtiyacının yanı sıra nüfus artışı ve kentleşmeye yanıt olarak yeni yapılar inşa etme ihtiyacından kaynaklanacaktır. Ayrıca, binalarda enerji verimliliğinin güncellenmesi ve iyileştirilmesi ihtiyacı, bu işçilere olan talebi desteklemeye devam edecektir.

Dipnot: Tesis Denetçisi İçin Yukarıda Verilen Maaşlar Kariyer sitelerinden ve Forumlardan Alınarak Hazırlanmıştır.

Tesis Sorumlusu İçin Şartlar ve Nitelikler Neler?

Tesis denetçisi olarak pozisyon almak için gerekli şartlardan bazıları şunlardır:

Eğitim: Tesis denetçilerinin genellikle tesis yönetimi, bina bakımı veya ilgili bir alanda en az lisans mezuniyetine sahip olmaları gerekir. Bu programlar genel olarak tesis yönetimi, bina tasarımı, bina bakımı, tesis yönetimi, tesis bakımı, tesis yönetimi ve tesis bakımı derslerini içerir.

En Popüler:  Kayropraktik Ofis Yöneticisi Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Antrenman tecrübesi: Birçok tesis denetçisi, birkaç haftadan bir aya kadar sürebilen iş başında eğitim alır. Bu eğitim, mevcut bir tesis süpervizörünün gölgelenmesini veya görevleri kendi başlarına tamamlayacak kadar rahat olana kadar gözetim altında görevlerini yerine getirmeyi içerebilir.

Sertifikalar ve Lisanslar: Sertifikalar, tesis denetçilerine yeterliliklerinin bir göstergesini sunabilir ve kariyerlerinde ilerlemelerine yardımcı olabilir. Tesis denetçileri, rollerindeki sorumlulukları için sertifikalara sahip olabilir.

Tesis Sorumlusu Olmak İçin Gerekli Beceriler

Tesis denetçilerinin başarılı olmak için aşağıdaki becerilere ihtiyacı vardır:

Liderlik: Liderlik, ortak bir hedefe ulaşmak için başkalarını birlikte çalışmaları için motive etme ve onlara ilham verme yeteneğidir. Tesis denetçileri genellikle liderlik becerilerine sahiptir, çünkü genellikle bir bakım işçisi ekibinden sorumludurlar. Liderlik becerileri, ekibinizi çok çalışmaya ve hedeflerine ulaşmaya motive ederek başarılı bir tesis süpervizörü olmanıza yardımcı olabilir.

İletişim: İletişim, bilginin sözlü veya sözsüz yollarla iletilmesi eylemidir. Tesis denetçileri, ekip üyeleri, müşterileri ve diğer paydaşlarla etkili bir şekilde iletişim kurabilmelidir. Bu durum soruları ve endişeleri dinleme ve yanıtlama yeteneğini içerir. Ayrıca çalışanlara geri bildirim ve talimat verme yeteneğini de içerir.

Problem çözme: Tesis denetçileri, bir şirketin binaları, araçları ve makineleri dahil olmak üzere fiziksel varlıklarının bakımından nezaret etmekten sorumludur. Tüm sistemlerin düzgün çalıştığından emin olmak için genellikle bir teknisyen ve mühendis ekibiyle birlikte çalışırlar. Tesis denetçileri, ekiplerinin ve halkın güvenliğini sağlamaktan da sorumludur. Bu yüzden potansiyel tehlikeleri belirleyebilmeli ve bunları önlemek için çözümler geliştirebilmelidir.

Zaman yönetimi: Tesis denetçilerinin genellikle gün boyunca tamamlamaları gereken birden fazla sorumluluk ve görev vardır. Güçlü zaman yönetimi becerilerine sahip olmak, bir tesis amirinin görevlerini önceliklendirmesine ve zamanında tamamlamasına yardımcı olabilir. Bu durum şirketlerinin standartlarını ve beklentilerini karşılamalarına yardımcı olabilir.

Organizasyon: Tesis denetçileri genellikle çeşitli görevleri ve evrak işlerini yönetmek zorundadır. İyi organizasyon becerilerine sahip olmak, sorumluluklarınızın üstesinden gelmenize ve işinizi zamanında tamamlamanıza yardımcı olabilir. Bakım çizelgelerini, kontrol listelerini ve diğer kayıtları takip etmek için organizasyon becerilerinizi kullanabilirsiniz.

Tesis Sorumlusu Çalışma Şartları Nasıl?

Tesis denetçileri, ofis binaları, fabrikalar, hastaneler ve okullar dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda çalışır. Tipik olarak tam zamanlı çalışırlar ve ekipman ve makinelerin bakım ve onarımını denetlemek veya temizlik ve temizlik personelinin çalışmalarını koordine etmek için akşamları ve hafta sonları çalışmaları gerekebilir. Bazı tesis denetçileri, asbest veya kurşun içerenler gibi tehlikeli ortamlarda da çalışır ve kendilerini bu malzemelere maruz kalmaktan korumak için önlemler almalıdır.

Tesis Denetçisi İçin Mesleki Gelişme

Tesis denetçilerinin nasıl çalıştığını etkileyen üç metod. Tesis denetçilerinin, becerilerini ilgili tutmak ve işyerinde rekabet avantajı sağlamak için bu gelişmelerden haberdar olmaları gerekecektir.

En Popüler:  Kaynak Yöneticisi Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Teknik Beceri Gereksinimi

Dünya daha teknik hale geldikçe, teknik becerilere sahip tesis denetçilerine olan ihtiyaç artmaya devam edecek.

Tesis denetçileri, çeşitli ekipman ve sistemlerin yönetiminden ve bakımından sorumlu olduklarından, bu sistemlerin nasıl çalıştığını ve bozulduklarında nasıl onaracaklarını anlamaları gerekecektir. Bu durum günümüz binalarında kullanılan teknolojinin derinlemesine anlaşılmasını gerektirir.

Ek olarak, tesis denetçilerinin binalara dahil edilen tüm yeni teknolojileri yönetebilmeleri ve sürdürebilmeleri gerekecektir. Buna akıllı sayaçlar, enerji tasarruflu cihazlar ve kablosuz ağlar gibi şeyler dahildir.

Çalışan Bağlılığının Önemi

Çalışan bağlılığı günümüz ekonomisinde giderek daha önemli hale geliyor. Bunun nedeni, çalışanlarını bağlı tutabilen şirketlerin daha düşük ciro oranlarına ve daha yüksek üretkenlik seviyelerine sahip olma eğiliminde olmasıdır.

Bir tesis amiri olarak, ekibinizin değerli ve takdir edildiğini hissettiği bir ortam yaratarak çalışan bağlılığında önemli bir rol oynayabilirsiniz. Bu durum iş performansı hakkında geri bildirim sağlamak, iyi işler için ödüller sunmak ve çalışanlara yeni beceriler geliştirme fırsatları vermek gibi şeyleri içerebilir.

Sürdürülebilirliğe Odaklanma

Sürdürülebilirlik, çevresel sorumluluğun öneminin farkına vardıkları için son yıllarda işletmeler için önemli bir odak noktası haline geldi. Bir tesis sorumlusu olarak, geri dönüşüm programları, enerji verimliliği yükseltmeleri ve su tasarrufu önlemleri gibi yeşil girişimleri uygulayarak şirketinizin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz.

Ayrıca, iş arkadaşlarınızı sürdürülebilir uygulamaların faydaları konusunda eğiterek şirketinizde bir sürdürülebilirlik kültürünün teşvik edilmesine de yardımcı olabilirsiniz.

Tesis Sorumlusu Nasıl Olunur?

Bir tesis süpervizörü kariyeri, ayağınızı inşaat sektörünün kapısına getirmenin harika bir yolu olabilir. Tesis amiri olarak, bakım, temizlik ve güvenlik dahil olmak üzere bir binanın işleyişinin tüm yönlerini denetlemekten sorumlu olacaksınız. Bu durum farklı bina türleri ve nasıl işledikleri hakkında bilgi edinmek için harika bir fırsattır.

Tesis amiri olmak için en az lise diplomasına veya dengi bir diplomaya sahip olmanız gerekir. Ayrıca inşaat veya ilgili sektörlerde çalışma deneyimine sahip olmalısınız. Ek olarak, güçlü iletişim becerilerine sahip olmak ve baskı altında iyi çalışabilmek önemlidir.

Dipnot: Tesis Sorumlusu İçin CV Hazırlama Rehberini İncelemenizi Tavsiye Ederiz.

Kariyer ve İş İmkanları

Tesis amiri olarak kariyerinizi ilerletmenin birçok yolu vardır. En iyi yollardan biri, alanda daha fazla eğitim ve öğretim almaktır. Tesis yönetiminde enerji yönetimi, sürdürülebilirlik ve operasyon yönetimi gibi birçok farklı uzmanlık alanı vardır. Bu alanlardan birinde daha fazla eğitim alarak o alanda uzman olabilir ve bir üst pozisyona geçebilirsiniz.

Kariyerinizi ilerletmenin başka bir yolu da yönetici pozisyonuna geçmektir. Bir tesis süpervizörü olarak, tesis yönetiminin farklı yönleriyle ilgili çok fazla deneyime sahip olacaksınız. Bu deneyim, diğer tesis personelinin çalışmalarını denetlemekten sorumlu olacağınız bir yönetim pozisyonuna geçişte yardımcı olabilir.

Son olarak, tesis yönetiminde sertifika alarak da kariyerinizi ilerletebilirsiniz. Mevcut birkaç farklı sertifika programı vardır ve bir sertifikaya sahip olmak, potansiyel işverenlere başarılı bir tesis yöneticisi olmak için gerekli bilgi ve becerilere sahip olduğunuzu gösterebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu