Tesis Proje Yöneticisi Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Bir tesis proje yöneticisinin ne yaptığını, bu işi nasıl alacağınızı ve bir tesis proje yöneticisi olarak başarılı olmak için ne gerektiğini öğrenme zamanı.

Tesis proje yöneticileri, bir şirketin tesislerinde gerçekleşen inşaat projelerinin tüm yönlerini yönetmekten sorumludur. Bu projelerin zamanında ve bütçe dahilinde tamamlanmasını sağlamak için mimarlar, müteahhitler ve diğer profesyonellerle birlikte çalışırlar.

Tesis proje yöneticileri, şirketlerinin tesislerinin günlük operasyonlarını denetlemekle de görevlendirilebilir. Bu durum ekipmanın uygun şekilde bakımının yapılmasını veya çalışanların işlerini etkin bir şekilde yapmak için ihtiyaç duydukları kaynaklara erişimini sağlamak gibi şeyleri içerebilir.

Tesisler Proje Müdürü Sorumlulukları ve Görevleri

Tesis proje yöneticileri genel olarak aşağıdaki sorumluluklara sahiptir:

 • Hepsinin zamanında tamamlanmasını sağlarken aynı anda birden fazla projeyi yönetmek
 • Kilometre taşlarını, kilit görevleri ve her görevden sorumlu personel üyelerini içeren ayrıntılı bir proje planı geliştirmek
 • İnşaat projelerini baştan sona denetlemek, kod gerekliliklerini ve diğer düzenlemeleri karşılamalarını sağlamak
 • Proje süresi boyunca korunmalarını sağlamak için bütçeleri izlemek
 • Gerektiğinde mimarlar, mühendisler, tedarikçiler, taşeronlar ve diğer üçüncü taraflarla koordinasyon sağlamak
 • AutoCAD ve Microsoft Project gibi bilgisayar yazılımlarını kullanarak inşaat projeleri için çizelgeler ve planlar oluşturma
 • İş sahalarının güvenlik standartlarına, kodlarına ve yönetmeliklerine uygunluğunun denetlenmesi
 • İhaleyi hangi firmaya verileceğini belirlemek için yüklenicilerden gelen tekliflerin değerlendirilmesi
 • İşçilik, malzeme, ekipman ve izinler dahil olmak üzere projeleri tamamlamak için gereken maliyetleri tahmin etmek

Tesisler Proje Yöneticisi Maaşı Ne Kadar?

Tesis proje yöneticilerinin maaşları, eğitim düzeylerine, yılların deneyimine ve şirketin büyüklüğüne ve sektörüne bağlı olarak değişmektedir. Ayrıca ikramiye şeklinde ek tazminat da alabilirler.

 • 2023 Yılı Ortalama Maaş: 18.000 TL (41.50 TL/saat)
 • 2023 Yılı Üst Düzey Maaşları: 28.000 TL (69.70 TL/saat)

Tesis proje yöneticilerinin istihdamının önümüzdeki on yılda ortalama bir oranda artması bekleniyor.

Tesis proje yöneticilerine olan talep, büyük ölçüde ekonominin genel sağlığına bağlıdır. Şirketler genişledikçe daha fazla alana ihtiyaç duyacaklar ve yenilemeleri veya genişletmeleri denetlemek için tesis proje yöneticilerini işe alabilirler.

Dipnot: Tesisler Proje Yöneticisi İçin Yukarıda Verilen Maaşlar Kariyer sitelerinden ve Forumlardan Alınarak Hazırlanmıştır.

Tesisler Proje Yöneticisi İçin Şartlar ve Nitelikler Neler?

Tesis proje yöneticisi olmak için aşağıdakileri içeren bir takım nitelikler gereklidir:

Eğitim: Tesis proje yöneticilerinin genellikle tesis yönetimi, inşaat yönetimi, inşaat mühendisliği veya ilgili bir alanda lisans mezuniyetine sahip olmaları gerekir. Bu programlar genel olarak tesis yönetimi, inşaat, inşaat mühendisliği, işletme ve yönetim derslerini içerir.

En Popüler:  Denetim Görevlisi Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Antrenman tecrübesi: Birçok tesis proje yöneticisi, rolleri için ihtiyaç duydukları belirli beceri ve bilgileri işteyken öğrenirler. Eğitim, mevcut bir tesis proje yöneticisini takip etmeyi veya şirketin sponsor olduğu bir eğitim programına katılmayı içerebilir. Eğitim genellikle şirketin özel süreçleri ve prosedürleri, kullandıkları yazılımlar ve çalıştıkları sektör hakkında öğrenmeyi içerir. Eğitim ek olarak şirketin güvenlik prosedürleri ve herhangi bir özel ekipmanın nasıl kullanılacağı hakkında bilgi edinmeyi içerebilir.

Sertifikalar ve Lisanslar: Sertifikalar, tesis proje yöneticilerine kendi alanlarında bir avantaj sağlayabilir. Tesis proje yöneticileri, sorumlulukları hakkında daha fazla teorik bilgi edinmek, mesleki becerilerini test etmek ve kariyerlerini daha da ilerletmek için sertifikalar alabilirler.

Tesisler Proje Yöneticisi Olmak İçin Gerekli Beceriler

Tesis proje yöneticilerinin başarılı olması için aşağıdaki becerilere ihtiyacı vardır:

Liderlik: Liderlik becerileri, tesis proje yöneticilerinin ekiplerini motive etmelerine ve onları iyi performans göstermeye teşvik etmelerine yardımcı olabilir. Tesis proje yöneticisi olarak, aynı anda birkaç projeyi denetlemekten sorumlu olabilirsiniz. Bu yüzden ekibinizi verimli ve etkili bir şekilde çalışmaya motive edebilmek önemlidir. Ayrıca ekibinizin birlikte çalışmasına ve ortaya çıkan çatışmaları çözmesine yardımcı olmak için liderlik becerilerini kullanabilirsiniz.

İletişim: İletişim, tesis proje yöneticilerinin sahip olması gereken bir diğer önemli beceridir, çünkü çoğu zaman çeşitli insanlara bilgi aktarmaları gerekir. Projedeki mühendislere veya diğer profesyonellere teknik bilgileri açıklamaları gerekebilir ve ek olarak projeyi profesyonel olmayanlara da açıklayabilmeleri gerekebilir. Etkili iletişim becerileri, tesis proje yöneticilerinin bilgileri net ve özlü bir şekilde iletmesine yardımcı olabilir.

Problem çözme: Problem çözme becerileri, sorunları tanımlamanıza, çözümler geliştirmenize ve bu çözümleri uygulamanıza olanak tanır. Tesis proje yöneticisi olarak, yeni bir binanın inşasını veya mevcut bir binanın yenilenmesini denetlemekten sorumlu olabilirsiniz. Bu durum tüm bina kurallarının karşılanmasını, projenin bütçesi dahilinde kalmasını ve projenin zamanında tamamlanmasını içerebilir. Güçlü problem çözme becerilerine sahip olmak, potansiyel sorunları belirlemenize ve bunların üstesinden gelmek için çözümler geliştirmenize yardımcı olabilir.

Organizasyon: Tesis proje yöneticileri genellikle iş yüklerini ve ekiplerinin görevlerini yönetmelerine yardımcı olabilecek mükemmel organizasyon becerilerine sahiptir. Güçlü organizasyon becerilerine sahip olmak, önemli belgeleri ve kayıtları takip etmelerine de yardımcı olabilir. Güçlü organizasyon becerilerine sahip tesis proje yöneticileri, ekip üyelerinin görevde kalmalarına ve işlerini verimli bir şekilde tamamlamalarına da yardımcı olabilir.

Proje Yönetimi: Proje yönetimi becerileri, bir tesis proje yöneticisinin beceri setinin temelidir. Bir projenin tamamlanmasını planlamak, organize etmek ve denetlemekten sorumludurlar. Projenin amaç ve hedefleri hakkında bilgi sahibidirler ve bu hedeflere ulaşmak için bir plan geliştirebilirler. Ayrıca görevleri uygun ekip üyelerine düzenleyebilir ve devredebilirler.

Tesisler Proje Yöneticisi Çalışma Şartları Nasıl?

Tesis proje yöneticileri, organizasyonları için inşaat projelerinin planlanması, koordinasyonu ve yürütülmesinden sorumludur. Projelerin zamanında, bütçe dahilinde ve gerekli şartnamelere göre tamamlanmasını sağlamak için mimarlar, mühendisler ve diğer inşaat profesyonelleri ile yakın bir şekilde çalışırlar. Tesis proje yöneticileri, toplantılara katılmak veya inşaatın ilerlemesini izlemek için ara sıra akşamları veya hafta sonları çalışmaları gerekmesine rağmen, genellikle normal mesai saatleri içinde çalışırlar. Ayrıca işleri denetlemek ve ortaya çıkan sorunları çözmek için şantiyelere de gidebilirler. İnşaat projeleri karmaşık ve stresli olabileceğinden, tesis proje yöneticilerinin aynı anda birden fazla görevi yerine getirebilmesi ve sorunlar ortaya çıktığında hızlı kararlar alabilmesi gerekir.

Tesisler Proje Yöneticisi İçin Mesleki Gelişme

Tesis proje yöneticilerinin nasıl çalıştığını etkileyen üç metod. Tesis proje yöneticilerinin becerilerini ilgili tutmak ve işyerinde rekabet avantajı sağlamak için bu gelişmelerden haberdar olmaları gerekecektir.

En Popüler:  Tedarik Zinciri Uzmanı Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Tesis Yönetimine Daha Entegre Bir Yaklaşım İhtiyacı

İşletmeler, operasyonlarının tüm yönlerini tek bir çatı altında toplamanın faydalarını fark ettikçe, entegre bir yaklaşıma doğru ilerleyen tesis yönetimi trendi giderek daha popüler hale geliyor.

Bu eğilim, entegre bir tesis yönetim sisteminin tüm farklı parçalarını bir araya getirmeye yardımcı olabilecek daha fazla tesis proje yöneticisine ihtiyaç duyulmasına neden oluyor. Tesis proje yöneticileri, her bir parçanın birlikte nasıl çalıştığını anlayarak, işletmelerin bu tür bir sisteme yatırımlarından en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olabilir.

Sürdürülebilirliğe Odaklanma

Sürdürülebilirlik işletmeler için daha büyük bir odak noktası haline geldikçe, tesis yöneticilerinin müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için yeni beceriler ve stratejiler geliştirmeleri gerekecektir.

Bu alandaki en önemli trendlerden biri, LEED sertifikasyonu için artan taleptir. Bu durum tesis yöneticilerinin LEED sertifikasyon sürecine aşina olmaları ve bunu başarmak için ne gerektiğini anlamaları gerektiği anlamına gelir. Ayrıca, binalarını daha enerji verimli ve çevre dostu hale getirmenin yollarını belirleyebilmeleri gerekecek.

Departmanlar Arası İşbirliği

İşletmeler daha karmaşık hale geldikçe, departmanlar arasındaki işbirliği ihtiyacı arttı. Bu durum projeleri birden fazla ekip arasında koordine edebilen tesis proje yöneticilerine olan talebin artmasına neden oldu.

Tesis proje yöneticileri, güçlü iletişim becerileri geliştirerek ve diğer departmanların ihtiyaçlarını derinlemesine anlayarak, işletmelerin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmada kilit bir rol oynayabilir.

Tesis Proje Yöneticisi Nasıl Olunur?

Tesis proje yöneticisi (FPM) olarak başarılı bir kariyer, ödüllendirici ve kazançlı olabilir. Fakat öncelikle bunun sizin için doğru kariyer yolu olup olmadığını düşünmek önemlidir. Bir FPM olarak, binaların ve diğer fiziksel yapıların planlanması, tasarımı, inşaatı ve bakımından sorumlu olacaksınız. Bu durum güçlü bir mimari ve mühendislik anlayışına ve proje yönetimi deneyimine sahip olmanız gerektiği anlamına gelir.

Bir FPM olmakla ilgileniyorsanız, kendinizi bu kariyere hazırlamak için yapabileceğiniz birkaç şey var. İlk olarak, mimarlık ve mühendislik becerilerinizi geliştirmelisiniz. Bunu, yerel bir kolejde veya üniversitede bu konularda ders alarak veya online eğitim alarak yapabilirsiniz. Ek olarak, proje yönetimi ilkelerine aşina olmalısınız. Proje yönetimi hakkında bilgi edinmenize yardımcı olabilecek birçok online kurs vardır.

Dipnot: Tesis Proje Yöneticisi İçin CV Hazırlama Rehberini İncelemenizi Tavsiye Ederiz.

Kariyer ve İş İmkanları

Tesis proje yöneticileri, daha büyük ve daha karmaşık projeler üstlenerek kariyerlerini ilerletebilirler. Deneyim kazandıkça daha fazla sorumluluk üstlenebilirler ve sonunda kıdemli proje yöneticileri ve hatta tesis yöneticileri olabilirler. Projeleri yönetme konusunda özellikle yetenekli olanlar, kendi danışmanlık işlerini kurmayı da seçebilirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu