Tedarikçi Kalite Mühendisi Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Bir tedarikçi kalite mühendisinin ne yaptığını, bu işi nasıl alacağınızı ve bir tedarikçi kalite mühendisi olarak başarılı olmak için ne gerektiğini öğrenme zamanı.

Tedarikçi kalite mühendisleri, tedarikçiler tarafından sağlanan ürün ve hizmetlerin, şirketleri tarafından belirlenen standartları karşılamasını sağlamaktan sorumludur. Yüksek kaliteli ürünler ürettiklerinden emin olmak için tedarikçilerle yakın çalışırlar, tutarlı kalmasını sağlamak için tedarikçi performansını zaman içinde izler ve bunların en iyi nasıl çözüleceğini belirlemek için ortaya çıkan sorunları araştırırlar.

Tedarikçi kalite mühendisleri, gelecekte şirketlerinin tedarikçilerle çalışma şeklini iyileştirmek için yeni süreçler veya prosedürler geliştirmekle de görevlendirilebilir. Bu durum ilgili tüm taraflar arasında tutarlı bir iletişimin sağlanmasına yardımcı olmak için kontrol listeleri veya başka belgeler oluşturmayı içerebilir.

Tedarikçi Kalite Mühendisi Sorumlulukları ve Görevleri

Tedarikçi kalite mühendisleri, aşağıdaki sorumluluklara sahiptir:

 • Tedarikçilerin kendileriyle iş yapmak için şirket gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını belirlemek için tedarikçi başvurularının gözden geçirilmesi
 • Kalite standartlarını ve son teslim tarihlerini karşıladıklarından emin olmak için tedarikçi performansını izlemek
 • Tedarikçilerle ilgili konularda şirket içindeki diğer departmanlarla koordinasyonun sağlanması
 • Güvenlik ve çevre standartlarını karşıladıklarından emin olmak için tedarikçi tesislerinin denetimlerini yapmak
 • Tedarikçilerle olası sorunları belirlemek ve düzeltici eylem önermek için verileri analiz etmek
 • Ürünlerin kalitesinin standartları karşıladığından emin olmak için üretim kayıtlarını gözden geçirmek
 • Tedarikçilerin faturalarının doğru ve eksiksiz olduğundan emin olmak için gözden geçirilmesi
 • Tedarikçilere şirket standartlarını karşılamaları için izlemeleri gereken süreçlerle ilgili eğitim verilmesi
 • Tedarikçi yönetimi ile ilgili denetimler, değerlendirmeler ve diğer faaliyetlerden elde edilen bulguları detaylandıran raporların hazırlanması

Tedarikçi Kalite Mühendisi Maaşı Ne Kadar?

Tedarikçi kalite mühendislerinin maaşları, eğitim düzeylerine, yılların deneyimine ve şirketin büyüklüğüne ve sektörüne bağlı olarak değişmektedir. Ayrıca ikramiye şeklinde ek tazminat da alabilirler.

 • 2023 Yılı Ortalama Maaş: 18.000 TL (39.60 TL/saat)
 • 2023 Yılı Üst Düzey Maaşları: 24.000 TL (58.60 TL/saat)

Tedarikçi kalite mühendislerinin istihdamının önümüzdeki on yılda ortalamadan daha hızlı artması bekleniyor.

Ürün ve hizmetlere olan talep, tedarikçilere yönelik talebi artıracak ve tedarikçiler de ürün ve hizmetlerinin kalite standartlarını karşıladığından emin olmaya ihtiyaç duyacaktır. Ek olarak, ürün ve hizmetlerin artan karmaşıklığı, tedarikçi kalite mühendislerinin çeşitli ürün türleri ve süreçleri genelinde kaliteyi izlemesini gerektirecektir.

Dipnot: Tedarikçi Kalite Mühendisi İçin Yukarıda Verilen Maaşlar Kariyer sitelerinden ve Forumlardan Alınarak Hazırlanmıştır.

Tedarikçi Kalite Mühendisi İçin Şartlar ve Nitelikler Neler?

Tedarikçi kalite mühendisi olarak bir pozisyon elde etmek için aşağıdakileri içeren çeşitli gereksinimler vardır:

Eğitim: Bir lisans mezuniyeti, bir tedarikçi kalite mühendisi için asgari bir gerekliliktir. Bazı şirketler mühendislik, kalite güvencesi veya ilgili bir alanda yüksek lisans mezuniyetine sahip adayları tercih eder.

Antrenman tecrübesi: Bir tedarikçi kalite mühendisinin eğitiminin çoğu iş başında gerçekleşecektir. Ekiple çalışırken şirketin standartlarını ve prosedürlerini öğrenecekler. Ayrıca, endüstrinin temellerini öğrenmek için kısa bir kurs veya seminer şeklinde ek eğitim alabilirler.

Sertifikalar ve Lisanslar: Gerekli olmasa da, tedarikçi kalite mühendisleri uzmanlıklarını göstermek ve kazanç potansiyellerini artırmak için sertifikalar alabilirler.

Tedarikçi Kalite Mühendisi Olmak İçin Gerekli Beceriler

Tedarikçi kalite mühendisleri, başarılı olmak için aşağıdaki becerilere ihtiyaç duyar:

Teknik beceriler: Teknik beceriler, belirli bir alanda sahip olduğunuz bilgi ve uzmanlıktır. Mesela kalite mühendisi olarak çalışıyorsanız, bir şirketin kalite standartları ve düzenlemeleri hakkında kapsamlı bilgiye sahip olabilirsiniz. Bu bilgiyi, şirketin ürünlerinin bu standartları ve yönetmelikleri karşıladığından emin olmak için kullanabilirsiniz.

İletişim yetenekleri: Tedarikçi kalite mühendislerinin sahip olması gereken iletişim becerileri, genellikle işyerlerinde başka kişilerle birlikte çalıştıklarından. Bu beceriler, bilgileri meslektaşlarına açık ve özlü bir şekilde iletmelerini sağlar. Sağladıkları ürünlerin kalitesini sağlamak için gerekli olan bilgileri tedarikçilere iletmek için iletişim becerilerini de kullanırlar.

Problem çözme yetenekleri: Üretim sürecinde ortaya çıkabilecek sorunları belirlemek ve çözmekten sorumlu olduklarından, kalite mühendisleri için problem çözme becerileri çok önemlidir. Kalite mühendisleri, problem çözme becerilerini, problemin kaynağını tespit etmek, çözümler üretmek ve ürünün kalitesini sağlamak için uygulamak için kullanırlar.

Detaylara dikkat: Detaylara dikkat, bir süreç veya üründeki küçük değişiklikleri fark etme yeteneğidir. Bir kalite mühendisi olarak, bir ürün veya süreçle ilgili sorunları belirlemek ve bir çözüm bulmaktan sorumlu olabilirsiniz. Ayrıntılara dikkat etmek, bir sorunun kaynağını belirlemenize ve hızlı bir şekilde çözüm bulmanıza yardımcı olabilir.

Liderlik özellikleri: Liderlik becerileri, ekibinizi motive etmenize ve onları verimli çalışmaya teşvik etmenize yardımcı olabilir. Bir kalite mühendisi olarak, diğer mühendislerin çalışmalarını denetlemekten sorumlu olabilirsiniz. Bu yüzden iyi bir lider olmak önemlidir. Liderlik becerileri, projeleri yönetmenize ve ekibinizi çalışmalarını zamanında tamamlamaları için motive etmenize de yardımcı olabilir.

Tedarikçi Kalite Mühendisi Çalışma Şartları Nasıl?

Tedarikçi kalite mühendisleri, üretim tesisleri, ofisler ve laboratuvarlar dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda çalışır. Denetim yapmak veya kalite sorunlarını çözmek için tedarikçi sitelerine gidebilirler. Genellikle haftada 40 saat çalışırlar. Fakat üretim talebinin yüksek olduğu dönemlerde veya tedarikçilerin diğer saat dilimlerinde bulunduğu durumlarda fazla mesai gerekebilir. Tedarikçi kalite mühendisleri, ürünlerin yüksek kalite standartlarını karşılamasını sağlamak için baskı altında olduğundan, iş stresli olabilir. Baskı altında iyi çalışabilmeli ve mükemmel problem çözme becerilerine sahip olmalıdırlar.

Tedarikçi Kalite Mühendisi İçin Mesleki Gelişme

Tedarikçi kalite mühendislerinin nasıl çalıştığını etkileyen üç metod. Tedarikçi kalite mühendislerinin, becerilerini ilgili tutmak ve işyerinde rekabet avantajı sağlamak için bu gelişmelerden haberdar olmaları gerekecektir.

Daha Fazla Otomasyon İhtiyacı

Daha fazla otomasyon ihtiyacı, imalat endüstrisinde hızla ivme kazanan bir trend. Bunun nedeni, üreticilerin daha az insan müdahalesi ile daha fazla ürün üretmesine izin vermesidir ve bu da önemli maliyet tasarruflarına yol açabilir.

Tedarikçiler bu eğilimi benimsemeye başladıkça, otomasyon sistemlerine aşina olan kalite mühendislerini işe almaları gerekecek. Bu mühendisler, otomatik sistemlerin düzgün çalışmasını sağlamaktan ve yüksek kaliteli ürünler üretmekten sorumlu olacaklardır.

Kalite Kontrole Odaklanma

İşletmeler daha küreselleştikçe, tedarikçi kalite kontrolüne olan ihtiyaç arttı. Bunun nedeni, işletmelerin sattıkları ürünlerin yüksek kalitede olduğundan ve müşterilerinin standartlarını karşıladığından emin olmak istemeleridir.

Tedarikçi kalite mühendisleri, kalite kontrol prosedürlerinde uzmanlaşarak bu trendden yararlanabilir. Daha sonra bu uzmanlığı müşterilerinin ürünlerinin en yüksek standartları karşıladığından emin olmalarına yardımcı olmak için kullanabilirler. Ayrıca, tedarikçi kalite mühendisleri, ürün kalitesini iyileştirmek için yeni yöntemler geliştirmeye de odaklanabilirler.

Uyumluluğa Dikkat

İşletmeler daha karmaşık hale geldikçe, uyum ihtiyacı giderek daha önemli hale geliyor. Bu durum tedarikçilerin ürünlerinin yürürlükteki tüm düzenlemelere uygun olduğundan emin olmaları gerektiği anlamına gelir.

Bu talebi karşılamak için tedarikçi kalite mühendislerinin, uyumluluk gereksinimleri ve ürünlerinin bu gereksinimleri karşılamasını nasıl sağlayacakları konusunda derin bir anlayışa sahip olmaları gerekir. Ayrıca, herkesin aynı sayfada olmasını sağlamak için hukuk ve pazarlama uzmanları gibi iş ekibinin diğer üyeleriyle etkili bir şekilde iletişim kurabilmeleri gerekir.

Tedarikçi Kalite Mühendisi Nasıl Olunur?

Bir Tedarikçi Kalite Mühendisi kariyer yolu çok faydalı olabilir. Çeşitli firma ve ürünlerle çalışma imkanının yanı sıra tüketicilerin her gün kullandığı ürünlerin kalitesine olumlu etki yapma şansı sunar.

Başarılı bir Tedarikçi Kalite Mühendisi olmak için mühendislik ve matematikte güçlü bir teknik altyapıya sahip olmak önemlidir. Ayrıca üretim süreçleri ve sistemleri ile çalışma deneyimine sahip olmalısınız. Ek olarak, kalite kontrol yöntemleri ve teknikleri hakkında bilginiz varsa bu yararlıdır.

Dipnot: Tedarikçi Kalite Mühendisi İçin CV Hazırlama Rehberini İncelemenizi Tavsiye Ederiz.

Kariyer ve İş İmkanları

Tedarikçi kalite mühendisliği alanında ilerlemenin birçok yolu vardır. En iyilerinden biri, daha ileri eğitim almaktır. Bu durum başka türlü ileri derecede olmayanlara açık olmayan pozisyonlara yol açabilir. Mesela işletme alanında yüksek lisans mezuniyetine sahip bir tedarikçi kalite mühendisi, bir yönetim pozisyonuna terfi ettirilebilir. Alternatif olarak, mühendislikte doktorası olan bir tedarikçi kalite mühendisi araştırma pozisyonuna terfi ettirilebilir.

İleri eğitime ek olarak, bu alanda ilerlemek için deneyim ve uzmanlık önemlidir. Bir tedarikçi kalite mühendisi deneyim kazandıkça, bir şirkette üst düzey bir pozisyona veya sorumluluk pozisyonuna terfi edebilir. Alternatif olarak, belirli bir alanda çok fazla uzmanlığa sahip bir tedarikçi kalite mühendisi, bir uzman pozisyonuna terfi ettirilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu