Tarım Danışmanı Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Bir tarım danışmanının ne yaptığını, bu işi nasıl alacağınızı ve bir tarım danışmanı olarak başarılı olmak için ne gerektiğini öğrenme zamanı.

Tarım danışmanları tarım alanında uzmandır. Çiftçilere ve diğer tarım üreticilerine, arazilerini ve hayvanlarını en iyi şekilde nasıl yöneteceklerine dair genel tavsiyelerden haşere kontrolü veya hayvan yetiştirme gibi konularda özel yardıma kadar her şeyi içeren geniş bir hizmet yelpazesi sunarlar.

Tarım danışmanları, gıda işlemcileri veya distribütörler gibi çiftliklerden hammadde satın alan şirketlerle de çalışabilir. Görevleri, bu şirketlerin ürünleri için en iyi kaynakları bulmalarına yardımcı olmaktır (bunlara tek tek çiftlikler veya tüm bölgeler dahil olabilir) ve rekabetçi fiyatlarla yüksek kaliteli ürünler elde etmelerini sağlamaktır.

Tarım Danışmanı Sorumlulukları ve Görevleri

Tarım danışmanları genel olarak aşağıdaki sorumluluklara sahiptir:

 • Toprak koşullarına, ürün yönetimi gereksinimlerine ve su kullanımı hususlarına dayalı olarak çiftçilik planları geliştirmek
 • Müşteriler için yeni ürün grupları veya pazarlama konseptleri için teklifler hazırlamak
 • Pazar eğilimlerini belirlemek için tarım ürünleri ve ekipmanları üzerinde araştırma yapmak
 • Mahsul verimini iyileştirme, sulama planları geliştirme ve operasyonel değişiklikler yoluyla kar marjlarını artırma konularında çiftçilere danışmak
 • Projeler için bütçe hazırlamak ve bütçeleri sürekli olarak yönetmek
 • Ekinleri hastalık belirtileri veya böcek istilası açısından izlemek ve düzeltici eylem önermek
 • Pazarlama planları geliştirmelerine yardımcı olmak, verimliliği artırmak ve teknolojinin daha iyi kullanımı yoluyla kârlarını artırmak dahil olmak üzere müşterilere ticari operasyonları hakkında danışmanlık yapmak
 • Toprak kalitesine, mahsul verimi potansiyeline ve diğer faktörlere dayalı olarak potansiyel arazi alımlarının fizibilitesi hakkında müşterilere danışmak
 • Mahsul verimini artırmak için çiftçilik teknikleri ve stratejilerinde değişiklik önermek

Tarım Danışmanı Maaşı Ne Kadar?

Tarım danışmanlarının maaşları, eğitim düzeylerine, yılların deneyimine ve yaptıkları işin türüne göre değişmektedir.

 • 2023 Yılı Ortalama Maaş: 18.000 TL (39.60 TL/saat)
 • 2023 Yılı Üst Düzey Maaşları: 24.000 TL (58.10 TL/saat)

Tarım danışmanlarının istihdamının önümüzdeki on yılda ortalama bir oranda artması bekleniyor.

Tarımsal danışmanlık hizmetlerine olan talep, tarım endüstrisinin genel sağlığına bağlı olacaktır. Gıda ve lif talebi arttıkça, tarımsal danışmanlık hizmetlerine olan talep de artacaktır. Ancak tarımda teknolojinin artan kullanımı bu işçilere olan ihtiyacı sınırlayabilir.

Dipnot: Tarım Danışmanı İçin Yukarıda Verilen Maaşlar Kariyer sitelerinden ve Forumlardan Alınarak Hazırlanmıştır.

En Popüler:  Mutfak Müdürü Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Tarım Danışmanı İçin Şartlar ve Nitelikler Neler?

Tarım danışmanlarının genellikle aşağıdaki geçmişe sahip olması gerekir:

Eğitim: Çoğu tarım danışmanı tarım, hayvan bilimi, biyoloji, botanik, ekoloji, entomoloji, ormancılık, bahçecilik, mikrobiyoloji, doğal kaynaklar, bitki bilimi, toprak bilimi veya zooloji alanlarında lisans mezuniyetine sahiptir. Bazı tarım danışmanları ek olarak tarım veya ilgili bir alanda yüksek lisans mezuniyetine sahiptir.

Antrenman tecrübesi: Tarım danışmanları genel olarak çıraklık veya staj şeklinde iş başında eğitim alırlar. Bu dönemlerde, iş görevlerini yerine getirmek için ihtiyaç duyacakları beceri ve teknikleri öğrenmek için deneyimli bir tarım danışmanının gözetiminde çalışırlar.

Sertifikalar ve Lisanslar: Sertifikalar her zaman gerekli olmasa da, belirli bir alandaki uzmanlığınızı göstermenin yararlı bir yolu olabilir. Bazı sertifikalar ek olarak profesyonel ağlara ve kuruluşlara erişmenizi sağlar.

Tarım Danışmanlığı Olmak İçin Gerekli Beceriler

Tarım danışmanları başarılı olmak için aşağıdaki becerilere ihtiyaç duyar:

İletişim yetenekleri: Tarım danışmanları genellikle çiftçiler, diğer danışmanlar ve tarımsal işletmelerin çalışanları ile iletişim kurar. Ayrıca hizmetlerini ve çalışmalarının sonuçlarını açıklamak için müşterilerle iletişim kurarlar. Etkili iletişim becerileri, fikirlerinizi net bir şekilde iletmenize ve başkalarının fikirlerini anlamanıza yardımcı olabilir.

Teknik bilgi: Tarım danışmanları genellikle tarım veya ilgili bir alanda bir geçmişe sahiptir. Fakat aynı zamanda en son tarım uygulamaları ve teknolojisi konusunda güncel kalmaları gerekir. Bu durum müşterilerine en güncel bilgileri ve tavsiyeleri sağlayabilmelerini sağlar. Mesela bir tarım danışmanı, müşterinin yeni bir tür gübre mi yoksa sulama sistemi mi kullanacağına karar vermesine yardımcı olabilir.

Problem çözme yetenekleri: Tarım danışmanları, ekinleri veya çiftlik hayvanları ile ilgili sorunları çözmek için genellikle çiftçilerle birlikte çalışır. Mesela bir çiftçinin mahsulü beklendiği gibi büyümüyorsa, bir tarım danışmanı sorunu tanımlamasına ve bir çözüm geliştirmesine yardımcı olabilir. Bu durum ekinleri incelemek ve çiftçinin yöntemlerinde ayarlamalar yapmak için çiftliği ziyaret etmeyi içerebilir.

Liderlik özellikleri: Tarım danışmanları genellikle çiftçiler, çiftçiler ve diğer tarım uzmanları da dahil olmak üzere geniş insan gruplarıyla çalışır. Etkili tarım danışmanları, ortak hedeflere ulaşmak için ekiplerini yönlendirebilir ve motive edebilir. Ayrıca ekiplerine görev ve sorumlulukları etkin bir şekilde devredebilirler.

Şirket yönetimi: Tarım danışmanları genellikle pazarlama, muhasebe ve işle ilgili diğer görevler dahil olmak üzere kendi işlerini yönetir. İş yönetimi becerilerine sahip tarım danışmanları, bütçeleme, tahmin ve diğer görevler gibi iş süreçlerinin önemini anladıkları için rollerinde daha etkili olabilirler.

Tarım Danışmanı Çalışma Şartları Nasıl?

Tarım danışmanları, çiftlikler, çiftlikler, seralar, fidanlıklar ve tarımsal araştırma tesisleri dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda çalışır. Ayrıca müşterilerle buluşmak veya konferanslara katılmak için seyahat edebilirler. Çoğu tarım danışmanı tam zamanlı çalışır ve bazıları haftada 40 saatten fazla çalışabilir. Tarım danışmanları her türlü hava koşulunda açık havada çalışabilir ve pestisit ve herbisit gibi tehlikeli maddelere maruz kalabilir. Ayrıca çiftlik ekipmanlarından ve hayvanlardan gelen gürültüye maruz kalabilirler.

Tarım Danışmanı İçin Mesleki Gelişme

İşte tarım danışmanlarının nasıl çalıştığını etkileyen üç metod. Tarım danışmanlarının, becerilerini ilgili tutmak ve işyerinde rekabet avantajı sağlamak için bu gelişmelerden haberdar olmaları gerekecektir.

En Popüler:  İç Denetim Danışmanı Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Daha Uzman Danışmanlık İhtiyacı

Çiftçiler ve diğer tarım uzmanları, operasyonlarını nasıl iyileştirecekleri konusunda giderek daha fazla uzman tavsiyesi aradığından, tarım danışmanlığı hızla büyüyen bir endüstridir.

Daha uzmanlaşmış danışmanlık ihtiyacı arttıkça, tarım danışmanlarının ürün yönetimi, hayvan bakımı veya çiftlik yönetimi gibi belirli alanlarda uzmanlık geliştirmeleri gerekecektir. Bu durum müşterilerine daha hedefli tavsiyeler sunmalarına ve aradıkları sonuçlara ulaşmalarına yardımcı olacaktır.

Veriye Dayalı Karar Vermenin Önemi

Tarım danışmanlarından, müşterilerinin kârlılığını etkileyecek veriye dayalı kararlar almaları giderek daha fazla talep ediliyor. Bu durum veri analizine ilişkin derin bir anlayış ve bunu ürün fiyatlandırmasından pazarlama kampanyalarına kadar her konuda bilinçli kararlar vermek için kullanma becerisini gerektirir.

Veriler, ticari karar vermenin giderek daha önemli bir parçası haline geldiğinden, onu etkin bir şekilde kullanabilen tarım danışmanlarına yüksek talep olacaktır. Tarım danışmanları, veri analizi becerilerini geliştirerek geleceğe hazırlıklı olmalarını ve müşterilerine değer sağlayabilmelerini sağlayabilir.

Tarım İşletmeleri ve Çiftçiler Arasında İşbirliği

Tarım daha karmaşık hale geldikçe, tarım işletmeleri yalnızca mahsul ve hayvancılık üretiminden daha fazlası için çiftçilere güvenmeye başladı. Artık pazarlama ve ürün geliştirme gibi konularda çiftçilerden girdi talep ediyorlar.

Tarım işletmeleri küresel bir pazarda rekabetçi kalmanın yollarını aradıkça bu eğilimin devam etmesi muhtemeldir. Sonuç olarak, tarım danışmanlarının denklemin her iki tarafıyla da çalışabilmesi ve her iki tarafın ihtiyaçlarını anlayabilmesi gerekecektir.

Tarım Danışmanı Nasıl Olunur?

Tarım danışmanları, mahsul ve hayvancılık üretiminden pazarlama ve işletme yönetimine kadar çeşitli uzmanlıklara sahip olabilir. Özel şirketler veya devlet kurumları için çalışabilirler veya serbest meslek sahibi olabilirler.

Uzmanlıkları ne olursa olsun, tarım danışmanları çiftçiliğin arkasındaki bilim hakkında güçlü bir anlayışa sahip olmalıdır. Ayrıca çiftçiler ve tarım endüstrisindeki diğer profesyonellerle etkili bir şekilde iletişim kurabilmeleri gerekir.

Dipnot: Tarım Danışmanı İçin CV Hazırlama Rehberini İncelemenizi Tavsiye Ederiz.

Kariyer ve İş İmkanları

Tarım danışmanları, genellikle daha fazla müşteri alarak ve tarım endüstrisinde daha iyi tanınarak kariyerlerinde ilerler. Daha fazla sorumluluk üstlendikçe, hizmetleri için daha fazla ücret talep edebilirler. Bazı durumlarda, tarım danışmanları sonunda kendi organizasyonları içinde yönetim rollerine geçebilirler. Diğerleri kendi tarımsal danışmanlık işlerini kurmayı seçebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu