Sürdürülebilirlik Koordinatörü Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Bir sürdürülebilirlik koordinatörünün ne yaptığını, bu işi nasıl alacağınızı ve bir sürdürülebilirlik koordinatörü olarak başarılı olmak için ne gerektiğini öğrenme zamanı.

Sürdürülebilirlik koordinatörleri, kuruluşları içinde sürdürülebilirlik girişimlerinin uygulanmasını denetlemekten sorumludur. İşletmenin tüm yönlerinin aynı hedef doğrultusunda çalışmasını sağlamak için genellikle yöneticilerden mühendislere, tasarımcılara ve diğer profesyonellere kadar çeşitli paydaşlarla birlikte çalışırlar.

Sürdürülebilirlik koordinatörleri, bu hedeflere ulaşmak için israfı azaltmak veya verimliliği artırmak için yeni yollar geliştirmekle de görevlendirilebilir. Bu durum geri dönüşüm programları oluşturmaktan malzemeleri dahili olarak yeniden kullanmanın yollarını bulmaya kadar her şeyi içerebilir.

Sürdürülebilirlik Koordinatörü Sorumlulukları ve Görevleri

Sürdürülebilirlik koordinatörleri, aşağıdaki sorumluluklara sahiptir:

 • Kuruluşun sürdürülebilirlik girişimleri için stratejik bir plan geliştirmek ve sürdürmek
 • Sürdürülebilirlik inisiyatiflerinin başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlamak için şirketteki diğer departmanlarla koordinasyon sağlamak
 • Hedeflere ve hedeflere yönelik ilerlemeyi izlemek için veri tabanları geliştirmek ve sürdürmek
 • Sürdürülebilirlik konuları hakkında paydaşlarla iletişim kurmak
 • Kuruluşun çevresel performansını iyileştirmesine yardımcı olmak için sürdürülebilirlik alanında sektördeki en iyi uygulamalar hakkında araştırma yapmak
 • Müşteri ihtiyaçlarını karşılamaya devam ederken çevre standartlarını karşılayan yeni ürün, hizmet ve tesislerin geliştirilmesini desteklemek
 • Tesis operasyonlarını gözden geçirmek ve verimliliği artırmak ve israfı azaltmak için önerilerde bulunmak
 • Bir kuruluşun operasyonlarında sürdürülebilirliği destekleyen politikalar, prosedürler ve yönergeler geliştirmek
 • Bölgede sürdürülebilirliği teşvik etmek için topluluk grupları ve diğer kuruluşlarla faaliyetleri koordine etmek

Sürdürülebilirlik Koordinatörü Maaşı Ne Kadar?

Sürdürülebilirlik koordinatörlerinin maaşları, eğitim düzeylerine, yılların deneyimine ve şirketin büyüklüğüne ve sektörüne bağlı olarak değişmektedir. Ayrıca ikramiye şeklinde ek tazminat da alabilirler.

 • 2023 Yılı Ortalama Maaş: 16.000 TL (31.90 TL/saat)
 • 2023 Yılı Üst Düzey Maaşları: 26.000 TL (63.40 TL/saat)

Sürdürülebilirlik koordinatörlerinin istihdamının önümüzdeki on yılda ortalamadan daha hızlı büyümesi bekleniyor.

Çevresel kaygılar işletmeler için daha önemli hale geldikçe, sürdürülebilirlik koordinatörlerine olan talep artacaktır. Kuruluşların, faaliyetlerinin çevreyi olumsuz etkilememesini ve kaynakları verimli kullanmasını sağlamaları gerekecektir.

Dipnot: Sürdürülebilirlik Koordinatörü İçin Yukarıda Verilen Maaşlar Kariyer sitelerinden ve Forumlardan Alınarak Hazırlanmıştır.

Sürdürülebilirlik Koordinatörü İçin Şartlar ve Nitelikler Neler?

Bir sürdürülebilirlik koordinatörü genel olarak aşağıdaki niteliklere ihtiyaç duyar:

Eğitim: Sürdürülebilirlik koordinatörlerinin çoğu, çevre bilimi, sürdürülebilirlik, çevre çalışmaları, biyoloji, ekoloji veya ilgili bir alanda lisans mezuniyetine sahiptir. Bazı sürdürülebilirlik koordinatörleri, sürdürülebilirlik veya çevre bilimi alanında yüksek lisans mezuniyetine sahiptir.

En Popüler:  Asistan Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Antrenman tecrübesi: Sürdürülebilirlik koordinatörleri genel olarak rolleri gereği iş başında eğitim alırlar. Bu eğitim, kuruluşun misyonu, değerleri ve hedefleri hakkında öğrenmeyi içerebilir. Ayrıca, kuruluşun mevcut sürdürülebilirlik girişimleri ve sürdürülebilirlik koordinatörünün bunlara nasıl katkıda bulunabileceği hakkında bilgi edinmeyi de içerebilir.

Sertifikalar ve Lisanslar: Sertifikalar her zaman gerekli olmasa da, sürdürülebilirlik koordinatörlerinin kendi alanlarında daha fazla bilgi edinmeleri ve mesleğe olan bağlılıklarını göstermeleri için faydalı olabilirler.

Sürdürülebilirlik Koordinatörü Olmak İçin Gerekli Beceriler

Sürdürülebilirlik koordinatörlerinin başarılı olabilmeleri için aşağıdaki becerilere ihtiyacı vardır:

İletişim: Sürdürülebilirlik koordinatörleri genellikle çalışanlar, yöneticiler, tedarikçiler ve müşteriler dahil olmak üzere çeşitli paydaşlarla iletişim kurar. Karmaşık bilgileri anlaşılması kolay bir şekilde iletmek için iletişim becerilerini kullanırlar. Ayrıca başkalarıyla ilişkiler kurmak ve güveni artırmak için iletişim becerilerini kullanırlar.

Proje Yönetimi: Sürdürülebilirlik koordinatörleri genellikle birden fazla projeyi aynı anda yönetir. Bu yüzden proje yönetimi becerileri profesyonel araç setinizin önemli bir parçasıdır. Yeni ürünlerin geliştirilmesini, yeni sürdürülebilirlik girişimlerinin oluşturulmasını veya mevcut sürdürülebilirlik programlarının uygulanmasını içeren projeleri yönetebilirsiniz. Bu projelerde çalışan çalışan ekiplerini de yönetebilirsiniz.

Araştırma: Sürdürülebilirlik koordinatörleri, yeni sürdürülebilirlik girişimleri hakkında bilgi edinmek, yeni teknolojiyi araştırmak ve sürdürülebilirlik programlarının başarısını belirlemek için verileri analiz etmek için araştırma becerilerini kullanır. Sürdürülebilirlik koordinatörleri ek olarak iyileştirme alanlarını belirlemek ve yeni sürdürülebilirlik girişimleri geliştirmek için araştırma becerilerini kullanır.

Organizasyon: Sürdürülebilirlik koordinatörleri genellikle projeleri ve görevleri yönetmelerine yardımcı olabilecek mükemmel organizasyon becerilerine sahiptir. Ayrıca önemli bilgilerin dosya ve kayıtlarını oluşturmak ve sürdürmek için organizasyon becerilerini kullanabilirler.

Zaman yönetimi: Sürdürülebilirlik koordinatörlerinin genellikle birden fazla projesi ve karşılaması gereken son teslim tarihi vardır. Zaman yönetimi becerileri, sürdürülebilirlik koordinatörlerinin çalışmalarına öncelik vermelerine ve son teslim tarihlerini karşılamalarına yardımcı olabilir. Tüm görevlerini tamamlamak için yeterli zamana sahip olduklarından emin olmak için zaman yönetimi becerilerini de kullanabilirler.

Sürdürülebilirlik Koordinatörü Çalışma Şartları Nasıl?

Sürdürülebilirlik koordinatörleri, kurumsal ofisler, devlet kurumları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve eğitim kurumları dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda çalışır. Genellikle tam zamanlı çalışırlar ve bazılarının toplantılara veya etkinliklere katılmak için akşamları veya hafta sonları çalışması gerekebilir. Bazı koordinatörler müşterilerle buluşmak veya konferanslara katılmak için seyahat edebilir. Sürdürülebilirlik koordinatörleri genel olarak diğer koordinatörlerle ve çevre bilimciler, mühendisler ve şehir plancıları gibi ilgili alanlardaki profesyonellerle ekipler halinde çalışır. Sürdürülebilirlik konuları hakkında onları eğitmek için gönüllülerle ve halkla birlikte çalışabilirler.

Sürdürülebilirlik Koordinatörü İçin Mesleki Gelişme

İşte sürdürülebilirlik koordinatörlerinin nasıl çalıştığını etkileyen üç metod. Sürdürülebilirlik koordinatörlerinin, becerilerini ilgili tutmak ve işyerinde rekabet avantajı sağlamak için bu gelişmelerden haberdar olmaları gerekecektir.

En Popüler:  Tur Yöneticisi Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Daha Kapsamlı Sürdürülebilirlik Programlarına İhtiyaç Var

Şirketler, maliyetleri düşürmelerine ve kârlılıklarını iyileştirmelerine yardımcı olabileceğini fark ettikçe, sürdürülebilirlik iş dünyasında giderek daha önemli hale geliyor. Bu trendden yararlanmak için işletmelerin faaliyetlerinin tüm yönlerini kapsayan kapsamlı bir sürdürülebilirlik programına sahip olmaları gerekiyor.

Bu durum sürdürülebilirlik koordinatörlerinin enerji verimliliği, atık yönetimi ve geri dönüşüm gibi çeşitli sürdürülebilirlik konularında bilgili olması gerektiği anlamına gelir. Ayrıca, şirket genelinde sürdürülebilir uygulamalar geliştirebilmeleri ve uygulayabilmeleri gerekecektir.

Çalışan Bağlılığının Önemi

Çalışan bağlılığı, artan üretkenliğe ve daha iyi genel performansa yol açabileceğinden, işyerinde önemli bir eğilimdir.

Sürdürülebilirlik koordinatörleri olarak, çalışanları sürdürülebilirlik girişimlerine dahil eden programlar oluşturarak bu eğilimi kendi yararınıza kullanabilirsiniz. Bu durum yarışmalardan ve ödüllerden gönüllü fırsatlarına ve eğitim oturumlarına kadar her şeyi içerebilir. Bunu yaparak, şirketinizin sürdürülebilirlik çabalarının başarılı olmasını sağlayabilirsiniz.

Tedarik Zinciri Yönetimine Odaklanma

İşletmeler daha küreselleştikçe, tedarik zinciri yönetimine artan bir önem veriyorlar. Bu eğilim, karmaşık tedarik zincirlerini yönetebilen ve ürünlerin olması gereken yere zamanında ve sorunsuz bir şekilde ulaşmasını sağlayan profesyonellere yönelik bir talebin doğmasına neden oluyor.

Bir sürdürülebilirlik koordinatörü olarak, tedarik zinciri yönetimi tekniklerine ve bunların nasıl optimize edileceğine aşina olarak bu trendden yararlanabilirsiniz. Bu durum işletmelerin operasyonlarını düzene koymalarına ve işlerin sorunsuz yürümesine yardımcı olmanıza olanak tanır.

Sürdürülebilirlik Koordinatörü Nasıl Olunur?

Sürdürülebilirlik koordinatörü olarak bir kariyer birçok yönden ödüllendirici olabilir. Toplum üzerinde olumlu bir etki yaratma, kuruluşların daha sürdürülebilir hale gelmesine yardımcı olma ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirme konusunda tutkulu insanlarla çalışma fırsatı sunar.

Bu rolde başarılı olmak için, sürdürülebilirlik ilkeleri ve uygulamaları hakkında güçlü bir anlayışa sahip olmanızın yanı sıra hayatın her kesiminden insanlarla etkili bir şekilde iletişim kurma becerisine sahip olmanız gerekir. Ayrıca bağımsız çalışabilmeli ve değişim konusunda rahat olmalısınız.

Dipnot: Sürdürülebilirlik Koordinatörü İçin CV Hazırlama Rehberini İncelemenizi Tavsiye Ederiz.

Kariyer ve İş İmkanları

Sürdürülebilirlik koordinatörleri, kuruluşlarında ek sorumluluklar alarak veya daha fazla yetkiye sahip bir pozisyona geçerek kariyerlerini ilerletebilirler. Koordinatörler deneyim kazandıkça yönetim rollerine geçebilir veya danışman olabilirler. Daha fazla eğitim ve öğretim ile koordinatörler ek olarak sürdürülebilirlik direktörleri veya başkan yardımcıları olabilirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu