Site Güvenliği Sorumlusu Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Bir şantiye güvenliği amiri ne iş yapar, bu işi nasıl alır ve bir şantiye güvenliği amiri olarak başarılı olmak için ne gerektiğini öğrenme zamanı.

Şantiye güvenlik amirleri, inşaat projelerinin, sanayi sitelerinin ve diğer sanayi alanlarının ilgili tüm güvenlik standartlarına uymasını sağlamaktan sorumludur. Sahadaki herkesin güvenli ve doğru bir şekilde çalışmasını sağlamak için genellikle saha mühendisleri, ustabaşılar ve diğer denetçilerden oluşan bir ekiple birlikte çalışırlar.

Şantiye güvenliği denetçileri, çalışanları için güvenlik eğitim programları geliştirmek ve uygulamakla da görevlendirilebilir. Bu durum temel yangınla mücadele veya acil müdahale eğitiminden, tehlikeli madde elleçleme veya vinç işletimi gibi konularda daha ileri düzey kurslara kadar her şeyi içerebilir.

Şantiye Güvenlik Sorumlusu Sorumlulukları ve Görevleri

Bir saha güvenlik süpervizörü genel olarak aşağıdakileri içerebilen geniş bir sorumluluk yelpazesine sahiptir:

 • Yaralanmaları veya kazaları önlemek için güvenlik prosedürleri ve uygulamaları konusunda çalışanları eğitmek ve denetlemek
 • Ciddi yaralanma veya hastalık durumlarında ilk yardım tedavisini ve tıbbi tahliyeyi koordine etmek
 • İnsanlara veya mülke zarar verebilecek potansiyel tehlikeler için siteyi incelemek
 • Sorunlu alanları belirlemek ve çözümler oluşturmak için kullanılabilecek kaza verilerinin ve ramak kala olayların doğru kayıtlarının tutulması
 • Asansörler, vinçler, iskeleler ve elektrikli ekipmanlar gibi ekipmanların düzgün çalıştıklarından ve kullanımlarının güvenli olduğundan emin olmak için düzenli kontroller yapmak
 • Tıbbi terminoloji, bandajlama teknikleri ve diğer temel tıbbi prosedürleri kullanarak yaralı işçilere ilk yardım tedavisi sağlamak
 • Güvenlik standartlarının işçiler ve yükleniciler tarafından karşılandığından emin olmak için çalışma ortamını izlemek
 • Eldeki görev için yeterli olduklarından emin olmak için güvenlik prosedürlerini ve ekipmanını gözden geçirmek
 • Site güvenliği konusunda eğitim oturumları düzenlemek ve performans hakkında geri bildirim sağlamak

Site Güvenlik Danışmanı Maaşı Ne Kadar?

Şantiye güvenliği denetçilerinin maaşları, eğitim düzeylerine, yılların deneyimine ve şirket büyüklüğüne göre değişir. Ayrıca ikramiye şeklinde ek tazminat da alabilirler.

 • 2023 Yılı Ortalama Maaş: 17.000 TL (33.80 TL/saat)
 • 2023 Yılı Üst Düzey Maaşları: 21.000 TL (50.90 TL/saat)

Saha güvenliği denetçilerinin istihdamının önümüzdeki on yılda ortalama bir oranda artması bekleniyor.

İstihdam artışı, inşaat sektöründe bu işçilere duyulan ihtiyaçtan kaynaklanacaktır. İnşaat projelerinin güvenli ve zamanında tamamlanmasını sağlamak için şantiye güvenlik süpervizörlerine ihtiyaç duyulacaktır.

En Popüler:  Endoskopi Hemşiresi Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Site Güvenlik Sorumlusu İçin Şartlar ve Nitelikler Neler?

Bir saha güvenlik süpervizörü genel olarak aşağıdaki niteliklere sahip olmalıdır:

Eğitim: Bir site güvenlik süpervizörü genellikle inşaat yönetimi, inşaat mühendisliği veya endüstri mühendisliği gibi bir alanda lisans mezuniyetine sahip olmalıdır. Bazı işverenler, inşaat yönetimi veya inşaat mühendisliği alanında yüksek lisans mezuniyetine sahip adayları tercih edebilir.

Antrenman tecrübesi: Şantiye güvenliği süpervizörleri genel olarak önceki pozisyonlarından iş başında eğitim alırlar. Ayrıca işverenlerinden kısa bir kurs veya seminer şeklinde ek eğitim alabilirler. Bu kurslar genellikle OSHA Uyum Eğitim Programının bir parçasıdır ve saha güvenliği denetçilerine rollerinin temellerini öğretmek için tasarlanmıştır.

Sertifikalar ve Lisanslar: Bazı işverenler, saha amiri adaylarının, alana ilişkin genel anlayışlarını göstermek için sektöre özel bir sertifikayı geçmelerini isteyebilir.

Site Güvenliği Süpervizörü Olmak İçin Gerekli Beceriler

Şantiye güvenliği süpervizörlerinin başarılı olmak için aşağıdaki becerilere ihtiyacı vardır:

İletişim yetenekleri: Güvenlik süpervizörleri, çalışanlar, yöneticiler, yükleniciler ve müşteriler dahil olmak üzere birçok kişiyle iletişim kurar. Yüz yüze veya e-posta yoluyla, bilgileri açık ve özlü bir şekilde aktarabilmelidirler. Ayrıca başkalarını dinleyebilmeleri ve uygun şekilde yanıt verebilmeleri gerekir.

Liderlik özellikleri: Bir saha güvenlik amiri, ekiplerini motive edebilen ve görevlerini ellerinden gelen en iyi şekilde gerçekleştirmeleri için onları teşvik edebilen bir lider olmalıdır. Ekip üyelerine görev ve sorumlulukları devredebilmeleri ve şantiyenin güvenliğini sağlamak için herkesin birlikte çalışmasını sağlamaları gerekir.

Teknik bilgi: Bir saha güvenlik amiri, çalıştıkları sektör için geçerli olan güvenlik düzenlemeleri ve standartları hakkında kapsamlı bir anlayışa sahip olmalıdır. Potansiyel tehlikeleri ve riskleri nasıl belirleyeceklerini ve güvenlik prosedürleri ve protokollerini nasıl geliştireceklerini ve uygulayacaklarını bilmeleri gerekir. Ayrıca çalışanları güvenlik prosedürleri konusunda nasıl eğiteceklerini ve işyerinin güvenli olduğundan emin olmak için teftişleri nasıl yapacaklarını da bilmeleri gerekir.

Risk yönetimi: Risk yönetimi, potansiyel tehlikeleri belirleme ve bunların oluşmasını önlemek için stratejiler geliştirme yeteneğidir. Bir şantiye güvenlik amiri olarak, bir şantiye veya başka bir çalışma ortamı için bir güvenlik planı oluşturmaktan sorumlu olabilirsiniz. Bu plan, kazaları ve yaralanmaları önleme stratejilerini içermelidir. Sebebini belirlemek ve tekrar oluşmasını önlemek için kazaları araştırmaktan da sorumlu olabilirsiniz.

Karar verme becerileri: Güvenlik denetçileri, çalışanların ve genel halkın sağlığını ve güvenliğini etkileyenler de dahil olmak üzere gün boyunca birçok karar alır. Bir durumun tüm yönlerini göz önünde bulunduran bilinçli kararlar verebilmelidirler. Ayrıca acil durumlarda hızlı karar verebilmeleri gerekir.

Şantiye Güvenlik Amiri Çalışma Şartları Nasıl?

Bir saha güvenlik amiri için çalışma ortamı, genel olarak bir şantiye, fabrika veya depo gibi endüstriyel bir ortamdır. İş, her türlü hava koşulunda dışarıda çalışmayı gerektirebileceği gibi, içeride tozlu veya kirli koşullarda da çalışmayı gerektirebilir. Şantiye güvenliği denetçileri genel olarak tam zamanlı çalışır ve fazla mesai yapmaları veya günde 24 saat nöbet tutmaları gerekebilir. İş stresli olabilir ve saha güvenlik amirleri acil durumları sakin ve etkili bir şekilde ele alabilmelidir.

En Popüler:  Mekanik Tasarımcı Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Site Güvenlik Denetçisi İçin Mesleki Gelişme

İşte site güvenliği denetçilerinin nasıl çalıştığını etkileyen üç metod. Şantiye güvenliği denetçilerinin, becerilerini ilgili tutmak ve işyerinde rekabet avantajı sağlamak için bu gelişmelerden haberdar olmaları gerekecektir.

Güvenlik Kültürüne Odaklanma

İşletmeler güvenli bir çalışma ortamının öneminin daha fazla farkına vardıkça, güçlü bir güvenlik kültürü geliştirmeye daha fazla önem veriyorlar. Bu durum saha güvenlik amirlerinin bir güvenlik kültürü oluşturabilmeleri ve tüm çalışanların güvenlik prosedürlerini takip etmelerini sağlamaları gerektiği anlamına gelir.

Ayrıca, saha güvenlik amirlerinin, herkes için güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için ekibin diğer üyeleriyle etkili bir şekilde iletişim kurabilmesi gerekecektir. Ayrıca potansiyel tehlikeleri tanımlayabilmeleri ve bunları ortadan kaldırmak için adımlar atabilmeleri gerekecektir.

Site Güvenliği ve Operasyonlar Arasında İşbirliği

Saha güvenliği operasyonlarla daha fazla bütünleştikçe, saha güvenliği uzmanlarının ekibin diğer üyeleriyle işbirliği yapmasına artan bir ihtiyaç vardır.

Bu eğilim, birçok şirketin artık üretim ve kalite kontrol ekipleri arasında daha yakın işbirliği gerektiren yalın üretim tekniklerini uygulaması gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak, saha güvenliği uzmanlarının mümkün olan en iyi güvenlik hizmetlerini sağlamak için başkalarıyla iyi çalışabilmesi ve diğer departmanların ihtiyaçlarını anlayabilmesi gerekecektir.

Teknolojinin Kullanımı

Giderek daha fazla işletme verimliliği artırmak için teknoloji kullanmanın faydalarını fark ettiğinden, işyerinde teknolojinin kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Bunun özellikle belirgin olduğu bir alan, teknolojinin işyerlerini daha güvenli hale getirmek ve işçilerin güvenlik düzenlemelerine uymasını sağlamaya yardımcı olmak için kullanıldığı saha güvenliği alanıdır.

Teknoloji işyerinde kullanılmaya devam ettikçe, saha güvenliği profesyonellerinin onu kendi avantajlarına nasıl kullanacaklarını öğrenmeleri gerekecektir. Bu durum çalışanların güvenlik yönetmeliklerine uyumunu izlemek ve işyeri yaralanmalarını izlemek için teknolojinin nasıl kullanılacağını öğrenmeyi içerir.

Nasıl Site Güvenliği Süpervizörü Olunur?

Bir şantiye güvenliği süpervizörü kariyeri, inşaat sektöründeki kariyerinize başlamak için harika bir yol olabilir. Bir saha güvenlik amiri olarak, iş sahasındaki tüm çalışanların güvende olmasını sağlamaktan ve uygun güvenlik prosedürlerini takip etmekten siz sorumlusunuz. Bu durum çalışma alanının teftişini, işçileri güvenlik prosedürleri konusunda eğitmeyi ve güvenlik kurallarını uygulamayı içerebilir.

Şantiye güvenliği süpervizörü olmak için inşaatta çalışma deneyimine sahip olmanız ve OSHA düzenlemelerine aşina olmanız gerekir. Ayrıca, güvenlik bilgilerini işçilere etkili bir şekilde iletebilmeniz için güçlü iletişim becerilerine sahip olmalısınız.

Kariyer ve İş İmkanları

Saha güvenliği denetçileri için ilerleme beklentileri iyidir. Tecrübe ile, emniyet direktörleri veya emniyet müdürleri olmak için yükselebilirler. Ayrıca inşaat veya diğer sektörlerdeki diğer yönetim pozisyonlarına geçebilirler. Bazı saha güvenliği denetçileri, kendi güvenlik danışmanlığı işlerini başlatabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu