Site Denetleyicisi Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Bir site denetleyicisinin ne yaptığını, bu işi nasıl alacağınızı ve bir site denetleyicisi olarak başarılı olmak için ne gerektiğini öğrenme zamanı.

Bir binanın veya başka bir büyük projenin inşaatını denetlemekten bir site kontrolörü sorumludur. Tüm müteahhit ve taşeronların işlerini zamanında ve profesyonel bir şekilde tamamlamasını sağlarlar ve bu taraflar ile onları işe alan müşteri arasında bir irtibat görevi görürler.

Şantiye kontrolörleri, şantiyenin kendisindeki günlük operasyonları yönetmekten de sorumlu olabilir. Bu durum güvenlik protokollerinin takip edildiğinden emin olmayı, sarf malzemelerinin zamanında teslim edilmesini sağlamak için satıcılarla koordinasyon sağlamayı ve ekipman ve malzemelerin uygun şekilde depolandığından ve organize edildiğinden emin olmayı içerebilir.

Site Kontrolörü Sorumlulukları ve Görevleri

Bir site denetleyicisi genel olarak aşağıdakileri içerebilen geniş bir sorumluluk yelpazesine sahiptir:

 • Uygun ekipman kullanımı, kaza önleme prosedürleri ve çalışan eğitimi yoluyla işyerinde güvenlik standartlarını korumak
 • Şirketin politikaları ve prosedürleri hakkında diğer çalışanlara rehberlik etmek
 • Arzın talebi karşılamasını sağlamak için envanter seviyelerini izlemek ve gerektiğinde ayarlamalar yapmak
 • Satınalma siparişlerinin onaylanması da dahil olmak üzere sermaye harcamaları ve diğer giderler için bütçeleri yönetmek
 • Yöneticilerin gelecekteki projeler veya finansman ihtiyaçları hakkında karar vermelerine yardımcı olmak için finansal raporlar ve tahminler hazırlamak
 • Şirket politika ve prosedürlerine uyumu sağlamak için diğer departmanlarla koordinasyon sağlamak
 • Tüm ekipmanların düzgün çalıştığından emin olmak ve gerektiğinde yenilerini sipariş etmek
 • İş başvurularını gözden geçirmek ve adayların pozisyon açılışlarına uygun olup olmadıklarını belirlemek için mülakat yapmak
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygunluğun sağlanması

Site Denetçisi Maaşı Ne Kadar?

Site kontrolörlerinin maaşları, eğitim düzeylerine, yılların deneyimine ve şirketin büyüklüğüne ve sektörüne bağlı olarak değişmektedir. Ayrıca ikramiye şeklinde ek tazminat da alabilirler.

 • 2024 Yılı Ortalama Maaş: 20.000 TL (46.30 TL/saat)
 • 2024 Yılı Üst Düzey Maaşları: 30.000 TL (73.00 TL/saat)

Ağ ve bilgisayar sistemleri yöneticilerinin istihdamının önümüzdeki on yılda ortalamadan çok daha hızlı artması bekleniyor.

İstihdam artışı, ağları güncelleme ve yükseltme ihtiyacının yanı sıra mobil cihazlara ve bulut bilişime artan bağımlılıktan kaynaklanacak. Kuruluşlar dijital varlıklarını artırmaya devam ettikçe, bu sistemleri sürdürmek için daha fazla ağ ve bilgisayar sistemi yöneticisine ihtiyaç duyacaklar.

Site Kontrolörü İçin Şartlar ve Nitelikler Neler?

Saha kontrolörü olarak pozisyon almak için gereken bir takım nitelikler vardır. Onlar içerir:

En Popüler:  Havalimanı İşletme Müdürü Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Eğitim: Çoğu işveren, bilgi teknolojisi, bilgisayar bilimi veya ilgili bir alanda en az bir lisans mezuniyeti gerektirir. Bazı işverenler, bilgi sistemleri, bilgisayar bilimi veya ilgili bir alanda yüksek lisans mezuniyetine sahip adayları tercih eder. İlgili kurs, bilgisayar programlama, veritabanı yönetimi, yazılım geliştirme ve sistem analizini içerir.

Antrenman tecrübesi: Saha kontrolörleri genel olarak bir şirkette oryantasyon dönemi şeklinde iş başında eğitim alırlar. Bu süre zarfında şirketin politika ve prosedürlerini öğrenirler ve günlük olarak kullanacakları yazılım ve teknolojiye aşina olurlar.

Site kontrolörleri staj yoluyla da eğitim alabilirler. Staj sırasında öğrenciler, bir iş ortamında pratik deneyim kazanırken muhasebe ve finansın temellerini öğrenirler. Öğrenciler, lisans veya lisansüstü eğitimleri sırasında veya yaz tatillerinde staj yapabilirler.

Sertifikalar ve Lisanslar: Zorunlu olmamakla birlikte, site kontrolörleri sorumlulukları hakkında ek bilgi edinmek ve kariyerlerini daha da ilerletmek için sertifikalar alabilirler.

Site Denetleyicisi Olmak İçin Gerekli Beceriler

Site kontrolörlerinin başarılı olmak için aşağıdaki becerilere ihtiyacı vardır:

Teknik beceriler: Teknik becerileri anlama ve kullanma yeteneği, site denetleyicisi olmanın önemli bir parçasıdır. Bir projenin ilerlemesini izlemek veya ekibinizin güvenliğini izlemek için yazılım programlarını kullanmanız gerekebilir. Ayrıca, düzgün çalıştığından emin olmak için makine ve ekipmanın teknik yönlerini de anlamanız gerekebilir.

İletişim yetenekleri: Site kontrolörleri için iletişim becerileri de önemlidir. Müşteriler, yükleniciler ve diğer saha personeli ile iletişim kurmak için bu becerileri kullanırlar. Bunları ek olarak ekiplerine bilgi aktarmak ve projenin amaç ve hedeflerini açıklamak için de kullanırlar.

Liderlik özellikleri: Bir site kontrolörü olarak, bir grup bireyi denetlemekten sorumlu olabilirsiniz. Liderlik becerileri, ekibinizi motive etmenize ve ortak hedeflere ulaşmak için onları birlikte çalışmaya teşvik etmenize yardımcı olabilir. Görevleri devretmek ve ekibinizi çalışmalarını zamanında tamamlamaları için motive etmek için liderlik becerilerini de kullanabilirsiniz.

Problem çözme yetenekleri: Saha kontrolörlerinin inşaat sırasında ortaya çıkan sorunları çözmesi için problem çözme becerileri gereklidir. Mesela bir taşeron bir şantiyeye geç kalırsa, bir site kontrolörünün projenin sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlamak için bir çözüm bulması gerekebilir. Yerine birini bulmaları veya eksik işçiyi telafi etmenin bir yolunu bulmaları gerekebilir. Benzer şekilde, bir işçi yaralanırsa, bir saha kontrolörünün projeye yaralı işçi olmadan devam etmek için bir çözüm bulması gerekebilir.

Organizasyon becerileri: Bir site denetleyicisi olarak, aynı anda birden çok projeyi yönetmekten sorumlu olabilirsiniz. Güçlü organizasyon becerilerine sahip olmak, tüm sorumluluklarınızı takip etmenize ve tüm görevlerinizi zamanında tamamlamanıza yardımcı olabilir. Organizasyon becerileri, görevleri ekip üyelerinize devretmenize ve herkesin verimli bir şekilde çalışmasını sağlamanıza da yardımcı olabilir.

Site Denetleyicisi Çalışma Şartları Nasıl?

Bir site denetleyicisi için çalışma ortamı, genellikle bir ofis ortamındadır. Fakat biraz seyahat gerekebilir. İş genel olarak dokuzdan beşe bir pozisyondur. Fakat biraz fazla mesai gerekebilir. Site kontrolörü, sitenin mali kayıtlarının doğru ve güncel olmasını sağlamaktan sorumlu olduğundan, işin stres düzeyi orta düzeydedir. Site kontrolörü ek olarak mali raporların ve sunumların hazırlanmasından ve sitenin yönetim ekibine tavsiye ve rehberlik sağlamaktan sorumlu olabilir.

Site Denetleyici İçin Mesleki Gelişme

İşte site denetleyicilerinin nasıl çalıştığını etkileyen üç metod. Saha kontrolörlerinin, becerilerini ilgili tutmak ve işyerinde rekabet avantajı sağlamak için bu gelişmelerden haberdar olmaları gerekecektir.

En Popüler:  İş Geliştirme Yöneticisi Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Teknik Beceri Gereksinimi

Teknoloji daha karmaşık hale geldikçe, işletmeler daha teknik becerilere sahip çalışanlar arıyor. Bu durum özellikle Site Kontrolörlerinin şirket sunucularının ve ağlarının bakımından ve yönetiminden sorumlu olduğu BT departmanındaki pozisyonlar için geçerlidir.

Bu alanda başarılı olmak için Site Kontrolörlerinin hem donanım hem de yazılım konusunda güçlü bir anlayışa sahip olmaları gerekecektir. Ayrıca sorunları hızlı ve verimli bir şekilde giderebilmeleri ve diğer çalışanları yönetebilmeleri ve eğitebilmeleri gerekecektir.

Siber Güvenliğin Önemi

İşletmeler teknolojiye daha bağımlı hale geldikçe, siber güvenlik uzmanlarına olan ihtiyaç katlanarak arttı. Bunun nedeni, siber saldırıların bir şirketin itibarı kadar kârlılığı üzerinde de yıkıcı etkileri olabilmesidir.

Site denetleyicileri, genellikle şirket sunucularının ve ağlarının güvenliğini denetlemekten sorumlu olduklarından, şirketlerini siber saldırılardan korumaya yardımcı olacak benzersiz bir konumdadır. Bu alanda uzmanlık geliştirerek site denetleyicileri, şirketlerinin bilgisayar korsanlarından korunmasına yardımcı olabilir.

Bulut Bilişim Daha Popüler Oluyor

Bulut bilişim, geleneksel veri merkezi çözümlerine göre birçok avantaj sunduğu için işletmeler arasında daha popüler hale geliyor. Bulut bilişim ortamındaki en önemli rollerden biri, tüm sistemlerin sorunsuz çalışmasını sağlamaktan sorumlu olan site denetleyicisidir.

Bulut bilişim daha popüler hale geldikçe, site kontrolörlerinin şirketlerinin verilerini güvende ve emniyette tutmak için en son teknolojilere ve trendlere aşina olmaları gerekecektir.

Nasıl Site Kontrolörü Olunur?

Bir site denetleyicisi olarak bir kariyer, ödüllendirici ve kazançlı olabilir. Fakat öncelikle bunun sizin için doğru kariyer olup olmadığını düşünmeniz önemlidir. Bir işçi ekibine liderlik etmek için gerekenlere sahip misiniz? Gerektiğinde uzun saatler çalışabiliyor musunuz? Ortaya çıktıklarında stresli durumlarla başa çıkabilir misiniz? Bu sorulara evet yanıtı verebiliyorsanız, site denetleyicisi olarak bir kariyer sizin için doğru olabilir.

Şantiye kontrolörü olmak için inşaat ve mühendislik deneyimine sahip olmanız gerekir. Ayrıca planlama, çizelgeleme ve bütçeleme dahil olmak üzere bina inşaatının tüm yönlerine aşina olmalısınız. Ek olarak, hem ekip üyelerinizle hem de müşterilerinizle etkili bir şekilde iletişim kurabilmelisiniz.

Kariyer ve İş İmkanları

Site denetleyicisinden sonraki adım genellikle bir yönetim pozisyonudur. Daha büyük organizasyonlarda, site kontrolörü ile üst düzey yönetici pozisyonu arasında birkaç yönetim seviyesi olabilir. Daha küçük kuruluşlarda, site kontrolörü doğrudan başkana veya CEO’ya rapor verebilir. Bir yönetici olarak, saha kontrolörü bir kontrolör ekibinden sorumlu olacak ve kuruluşta daha fazla stratejik role sahip olacak, uzun vadeli planlar ve bütçeler geliştirecek ve kuruluşun mali hedeflerine ulaşılmasını sağlayacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu