Saha Deneme Memuru Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Sahada ve laboratuvarda araştırma denemelerinde çalışmak için toplayacağınız bilgiler, çeşitli ürünler için yeni kullanımlar geliştirmek için hayati öneme sahiptir.

Saha denemeleri memurları, denemelerin sahadaki veya laboratuvardaki bitkiler veya hayvanlar üzerindeki etkilerini izleyerek araştırma denemeleri geliştirir ve yönetir. Bazıları tüm sürecin bir parçası olabilirken, diğerleri araştırma prosedürünün sadece bir aşamasını denetleyebilir.

Duruşma memurları, gereksinimlerini deneme alanı ya da laboratuvarı ile eşleştirmek için bilim insanlarıyla yakın işbirliği içinde çalışır ve büyük ölçekli bilimsel araştırmaların yapılmasında kilit rol oynar.

Araştırma denemelerinin sonuçları, tarımdaki gelişme kararlarını bildirmek, ayrıca ürün güvenliğini belirlemek ve satış bilgilerini bildirmek için kullanılır. Bu sonuçların analizi ayrıntılı bir rapor veya sunumda iletilebilir. Bu durum şu anda tüm pozisyonlarda bir gereklilik değildir. Fakat müşteriler tarafından giderek daha fazla talep edilmektedir.

Sorumlulukları ve Görevleri Nelerdir?

Görevler, çalıştığınız kurum veya kuruluşun türüne ve içindeki rolünüzün türüne göre değişir. Fakat aşağıdakilerin bir kısmını veya tümünü içerecektir:

 • Sahada veya laboratuvarda denemeleri planlamak, hazırlamak ve düzenlemek
 • Araştırma önerileri yazma
 • Saha koşullarının yakından izlenmesi
 • Denemelere kimyasal uygulamak
 • Deney tasarlama ve geliştirme
 • Detaylı istatistiksel planlama yapılması
 • Yeni deney tasarımlarının taleplerini site sınırlamaları ile dengelemek
 • Veri toplama ve doğru şekilde kaydetme
 • Raporları analiz etme, yazma ve sunma
 • Her seviyede teknik geliştirme kadrosuyla irtibat kurmak
 • Araştırma personeli ile görüşmeler yapmak
 • Müşterilerinizle buluşmak ve işinize uyacak şekilde gereksinimlerini uyarlamak
 • Eğitim kurumlarında öğrencilerle deneme şartlarının görüşülmesi
 • Ticari müşteriler için tanıtım ve sunum yapılmasına yardımcı olmak.
 • Bir dizi evrakla uğraşmak
 • Bu çalışmanın devlet mevzuatına uymasını sağlamak
 • Yüksek gizlilik ve protokol seviyelerinde çalışmak
 • Etkili bütçe yönetiminden şantiye binaları ve ekipmanlarının korunmasına kadar araştırma alanlarının denetlenmesini denetlemek
 • Personel çalıştırma ve yönetme
 • Denetim izlerini koordine etmek ve beraberindeki denetçilere eşlik etmek
 • Proje yönetimi araştırması
 • Müşterilere ve meslektaşlarına uzman tavsiyesi ve bilgi verilmesi.

Maaşları Ne Kadar? (2023 Güncel Zamlı Maaş)

 • Saha denemeleri memurlarının maaşları, iki ya da üç yıllık bir deneyimle yaklaşık 48.000 TL ile 50.000 TL arası başlar.
 • Daha fazla deneyim ile ve daha kıdemli bir seviyede çalışırken, 85.000 TL kazanıyor olabilirsiniz.

Maaşlar, emekli aylığı, özel sigorta, sürekli mesleki gelişim kaydı veya araba gibi sosyal haklar içerebilir.

Gelir, kazanç ve maaş bilgisi sadece bilgilendirme amaçlıdır.

*Maaşlar Temmuz 2023’de güncellenmiştir.

Çalışma Saatleri

Daha büyük organizasyonlar, yılın belirli zamanlarında belirli saatlerde çalışmanız gerekmesine rağmen esnek çalışma programları sunar. Ekim ve hasat dönemlerinde fazla mesai gerekli olacaktır.

En Popüler:  Hayvan Beslenme Uzmanı Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Çalışma Şartları Nasıl?

 • İş, çoğunlukla yaz aylarında yapılan saha çalışmasını ve kışın da ofis veya laboratuvar çalışmasını içerir. Fakat bazı görevlerde yıl boyunca bir arada olabilir.
 • Rol, teorik ve pratik çalışmayı birleştirir. Bu sayede belirli bir rutine sahip olmak yerine çeşitli aktivitelere katılacaksınız.
 • İş, alan ile bilim insanı veya müşteri arasındaki iletişimi sağlamak üzerine kuruludur. Bu yüzden düzenli olarak birçok insanla toplantılar ve görüşmeler çalışma döngüsünün bir parçasını oluşturur.
 • Avrupa mevzuatı, evrak ve protokol kontrollerinin özellikle yüksek seviyelerde işin bir özelliği olduğu anlamına gelir. Şirket seviyesindeki müşterilerin de uymaları gereken kendi protokolleri vardır.
 • Rol genellikle fiziksel olarak zordur ve tarım makinelerinin kullanılmasını içerebilir. Esneklik, çok yönlülük ve uygulamalı bir yaklaşım, örneğin olumsuz hava koşulları gibi herhangi bir olumsuzluğun üstesinden gelmek için gereklidir.
 • Çalışma günü içinde seyahate sıklıkla ihtiyaç duyulur ve bazen yaz mevsiminde, bazen evden gece yatmak gerekebilir.
 • Yurtdışı iş veya seyahat herhangi bir düzeyde gerekli olabilir ve yurtdışında yaşama fırsatı olabilir.

Aranan Şartlar ve Nitelikler Neler?

Bir derece genellikle saha denemeleri memuru kariyere girmek için gereklidir. Yardımcı olabilecek ilgili konular şunlardır:

 • Tarım
 • Biyoloji veya biyolojik bilim
 • Biyoteknoloji
 • Botanik ve bitki bilimi
 • Ekin bilimi
 • Çevre Bilimleri
 • Bahçecilik.

Sanayide veya mesleki unsurda ilgili bir bölüm son derece yardımcı olabilir. Eğer yüksek lisans tezinin konusu ilgiliyse, başvurunuzu güçlendirecektir.

Bir tarım veya bitki bilimi derecesinin bilimsel temeli gerekli olduğundan, giriş yalnızca kuruluş derecesi ile sınırlıdır. Endüstri deneyimi istiyorsanız tarımdaki vakıf bölümleri teknisyen seviyesindeki görevlerde düşünülebilir.

Teknisyen seviyesinden veya saha denemeleri asistanlığı düzeyinden daha kıdemli seviyelere kadar çalışmak, doğrudan saha denemeleri görevlisi seviyesine girmekten daha kolay olabilir. Bu durum özellikle personel devir hızının düşük olduğu büyük araştırma kurumlarında geçerlidir. Fakat bu yol daha fazla zaman alabilir.

İşe başlamadan öncesi için lisansüstü yeterlilik zorunlu olmamakla birlikte, tarımda yüksek lisans derecesi, bitki koruma veya bitki bilimi yardımcı olabilir. Rekabetin özellikle güçlü olduğu alanlarda, daha kıdemli görevlere girmek için bir yüksek lisans veya doktora istenebilir. Tarımda lisansüstü derslerini almanızı tavsiye ederiz.

Gerekli Beceriler Nedir?

Aşağıdakilerin kanıtlarını göstermeniz gerekecek:

 • Bitkilerinin bilime dayalı agronomi bilgisi
 • Genel işletme bilgisi ve ilkeleri
 • Güçlü yazı ve iletişim becerileri
 • İyi bir BT okuryazarlığı seviyesi. Çünkü istatistiksel bilgiler karar vermede kilit rol oynar
 • Fiziksel ve zihinsel dayanıklılık
 • İyi organizasyon becerileri
 • Zaman yönetme yetenekleri
 • İş için coşku.

İş Deneyimi ve Staj Başvurusu

Dereceniz tarımsal bir konuda değilse pratik deneyim esastır. Fakat tüm başvuru sahiplerinin sektöre bağlılıklarını ve anlayışlarını göstermelerinde yardımcı olur. Bir tarım veya tarımsal geçmiş veya deneyim, iş başvurusu yaparken size avantaj sağlayabilir.

En Popüler:  Deniz Biyoloğu Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Çiftlikler üzerinde çalışarak, farklı tipte makineler kullanarak ve çeşitli ürünlerle uğraşarak mümkün olduğunca fazla deneyim kazanmaya çalışın. Saha denemeleri deneyimi sağlayan veya denemelere yönelik bir proje üstlenen tatil çalışmaları da yararlı olabilir. Bu deneyim size tarım endüstrisi içinde faydalı bağlantılar sağlayabilir.

İşverenler ve İş İlanları

Burası bir iş alanıdır ve boş pozisyonlar için rekabet olmasına rağmen doğru derece ve deneyime sahip olanlar için mükemmel fırsatlar vardır.

Özel sektörde şu fırsatlar var:

 • Çevresel araştırma danışmanlığı
 • Yeni ürünler geliştiren şirketler
 • Tarım sektörü için deneme geliştirme ve analiz hizmetleri sunan uzman şirketler
 • Herbisitler, böcek ilaçları ve gübreler gibi kimyasal madde üreticileri
 • İlaç üreticileri
 • Gıda üretimi ve işleme şirketleri
 • Doğa İşleri.

Uzman tarımsal işe alım danışmanlarına kaydolmak size yurtdışında birçok işi bağlamanın yanı sıra, başvurular ve görüşmeler için destek ve önerilerde bulunur.

İş bulma konusunda başarılı ipuçları, başarılı bir özgeçmiş ve ön yazı oluşturun ve görüşmelere hazırlanın.

Mesleki Gelişme ve Eğitimler

Eğitim, genellikle daha deneyimli meslektaşların da desteğiyle, işte kazanılır. Bazı işverenler, rapor yazma ve sunum ve iletişim yetenekleri gibi alanlarda kurum içi eğitim vermektedir.

Saha istatistiklerinin müşterileri için araştırma sonuçlarını haklı çıkarmak için kanıt sağlaması gerektiğinden, uzman istatistik yazılımı kullanımı konusunda eğitim gittikçe önem kazanmaktadır.

Deneme memurlarının aşağıdakiler gibi temel pratik becerilerde eğitilmeleri muhtemeldir:

 • Taşıma makineleri
 • İlk yardım
 • Sağlık ve güvenlik prosedürleri
 • Laboratuvar teknikleri

Güvenli çalışma uygulamaları bilgisi ve deneme alanlarındaki bitkiler ve vahşi yaşam üzerindeki olumsuz etkileri önleme yeteneği önemlidir. Her proje değiştikçe, denemeler memurları sürekli yeni teknikleri öğreneceklerdir.

Duruşma görevlilerinin sürekli mesleki gelişimlerinin bir parçası olarak bilgi ve becerilerini sürekli güncellemeleri hayati önem taşımaktadır. Çalışmaları, sürekli gelişen sektörlerde, araştırma yöntemleri ve mevzuatta devam eden gelişmeleri temel aldığından, bu özellikle önemlidir.

Gübre Danışmanlarının Sertifikasyon ve Eğitim Programının tamamlanması, gübre endüstrisinde çalışmak için zorunludur ve genel kariyer gelişimi için de faydalıdır.

Kariyer ve İş İmkanları

Kariyer, bir saha denemeleri asistanı veya asistanı tarım uzmanı görevinden, bir saha denemesi görevlisi olarak çalışmaktan ve oradan da saha denemeleri başkanı, saha denemeleri yöneticisi veya tarım uzmanı seviyesine doğru ilerler. Bundan sonra, kariyer gelişimi genellikle içseldir, denemelerden uzakta ve yürütücü bir rol oynar.

Sanayide, deneme programlarına ve geliştirme yönetimine ya da yurtdışındaki satış ya da pazarlamaya geçmek mümkündür.

Saha denemeleri memurları, görevlerini, bir deneme şirketi içinde veya ilgili alanlarda, deneyimlerini geliştirirken daha fazla sorumluluk alanlarına gitmek için bir yol olarak kullanabilirler.

İş, modern tarımın kilit bir yönü olan ekin böcek ilaçları gibi alanlarda deneyim kazanmak için idealdir. Mahsul üretimindeki bir saha denemesi memuru, yabani otların, zararlı böceklerin ve hastalıkların tanımlanmasında beceriler geliştirir.

Hangi kariyer yolunu takip ederseniz edin, ilgili eğitim kurslarıyla sürekli mesleki gelişim sürdürmelisiniz. Bir mesleki yeterliliğini tamamlamak, başarılı kariyer gelişimi için son derece önemlidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu