Sağlık Hizmeti Yöneticisi Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Bir sağlık hizmeti yöneticisinin ne yaptığını, bu işi nasıl alacağınızı ve bir sağlık hizmeti yöneticisi olarak başarılı olmak için ne gerektiğini öğrenme zamanı.

Sağlık yöneticileri, sağlık kuruluşlarının günlük operasyonlarını denetlemekten sorumludur. Genellikle bu operasyonları yönetmede uygulamalı bir rol oynarlar. Fakat daha özel görevleri yerine getiren diğer yöneticileri ve yöneticileri denetleyen bir yönetici olarak da hizmet edebilirler.

Sağlık yöneticileri genellikle sağlık veya işletme yönetimi konusunda bir geçmişe sahiptir. Bu onlara insanları, kaynakları ve süreçleri etkin bir şekilde nasıl yönetecekleri konusunda geniş bir anlayış sağlar.

Sağlık Hizmetleri Yöneticisi Sorumlulukları ve Görevleri

Sağlık hizmeti yöneticileri genel olarak aşağıdakileri içerebilen geniş bir sorumluluk yelpazesine sahiptir:

 • Tıptaki toplum ihtiyaçlarına ve eğilimlerine dayalı olarak yeni hizmetlere veya mevcut hizmetlerde yapılan değişikliklere duyulan ihtiyacın değerlendirilmesi
 • Tüm sağlık personelinin hasta bakımı ile ilgili politika ve prosedürlere uymasını sağlamak
 • Enfeksiyon kontrol prosedürleri, mahremiyet koruma önlemleri ve acil müdahale planları gibi personelin izlemesi gereken yönergeler ve politikalar oluşturmak
 • Çalıştıkları departman veya tesis için bütçelerin geliştirilmesini ve uygulanmasını denetlemek
 • Hastaneler, bakım evleri ve klinikler dahil olmak üzere sağlık tesislerinin işleyişini planlamak ve denetlemek
 • Hastalar için güvenli ve etkili tedaviyi teşvik eden politikalar geliştirmek için diğer sağlık uzmanlarıyla koordinasyon
 • Sermaye projeleri ve işletme giderleri için maliyet tahminleri geliştirerek departmanları veya tesisleri için bütçeleri yönetmek
 • Hasta bakımı konularında doktorlar ve diğer sağlık personeli ile iletişim kurmak
 • Hastalar ve aileleri ile teşhisler, tedavi planları ve bakımlarıyla ilgili diğer ilgili bilgiler hakkında iletişim kurmak

Sağlık Hizmeti Yöneticisi Maaşı Ne Kadar?

Sağlık hizmeti yöneticilerinin maaşları, eğitim düzeylerine, yılların deneyimine ve sağlık kuruluşunun büyüklüğüne ve konumuna bağlı olarak değişmektedir.

 • 2023 Yılı Ortalama Maaş: 16.000 TL (30.00 TL/saat)
 • 2023 Yılı Üst Düzey Maaşları: 26.000 TL (64.90 TL/saat)

Sağlık hizmeti yöneticilerinin istihdamının önümüzdeki on yılda ortalamadan çok daha hızlı artması bekleniyor.

Büyük bebek patlaması nüfusu yaşlandıkça ve insanlar daha uzun yaşamaya devam ettikçe sağlık hizmetlerine olan talep artacaktır. Hastanelerde, bakım evlerinde ve diğer sağlık tesislerinde sağlık hizmetlerinin planlanmasını ve sunumunu denetlemek için sağlık hizmeti yöneticilerine ihtiyaç duyulacaktır.

Sağlık Hizmeti Yöneticisi İçin Şartlar ve Nitelikler Neler?

Bir sağlık hizmeti yöneticisinin genellikle aşağıdaki niteliklere sahip olması gerekir:

Eğitim: Çoğu işveren, sağlık hizmeti yöneticilerinin sağlık yönetimi, sağlık yönetimi veya ilgili bir alanda lisans mezuniyetine sahip olmasını ister. Bazı işverenler, önlisans mezuniyetine veya ilgili bir alana sahip adayları işe alabilir. Fakat üst düzey pozisyonlar için değerlendirilmeyebilir.

Antrenman tecrübesi: Çoğu işveren, sağlık hizmeti yöneticilerinin ilgili bir rolde en az beş yıllık deneyime sahip olmasını şart koşar. Bazı işverenler en az 10 yıllık deneyime sahip adayları tercih edebilir. İş başında eğitim, genellikle yeni bir şirkette çalışmanın ilk birkaç ayının bir parçasıdır. Bu eğitim, diğer yöneticilerin gölgelenmesi veya deneyimli bir profesyonelin gözetiminde idari görevlerin yerine getirilmesini içerebilir.

En Popüler:  Pilot Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Sertifikalar ve Lisanslar: Sertifikalar genellikle bir sağlık hizmeti yöneticisi olmak için şart değildir. Fakat iş başvurularında sizi daha rekabetçi bir aday haline getirebilirler.

Sağlık Hizmeti Yönetici Olmak İçin Gerekli Beceriler

Sağlık hizmeti yöneticilerinin başarılı olabilmesi için aşağıdaki becerilere ihtiyacı vardır:

İletişim: İletişim, bilgiyi konuşma veya yazma yoluyla iletme eylemidir. Bir sağlık hizmeti yöneticisi olarak, hastalar, diğer sağlık personeli ve sigorta şirketleriyle iletişim kurmanız gerekebilir. Etkili iletişim, fikirlerinizi ve niyetlerinizi net bir şekilde iletmenize ve başkalarının fikir ve niyetlerini anlamanıza yardımcı olabilir.

Liderlik: Sağlık hizmeti yöneticileri genellikle diğer yöneticiler ve diğer sağlık personeli ile ekipler halinde çalışır. Etkili liderlik becerileri, ekibinizi motive etmenize ve ortak hedeflere ulaşmak için onları birlikte çalışmaya teşvik etmenize yardımcı olabilir. Ekibinizin kendi liderlik becerilerini geliştirmesine yardımcı olmak için liderlik becerilerini de kullanabilirsiniz.

Zaman yönetimi: Zaman yönetimi, görevleri belirli bir zaman çerçevesinde tamamlama yeteneğidir. Bir sağlık hizmeti yöneticisi olarak, randevuları planlamak, hastaların durumunu izlemek ve gerekli tüm evrak işlerinin zamanında tamamlanmasını sağlamaktan sorumlu olabilirsiniz. Bu karmaşık bir görev olabilir. Bu yüzden görevlerinizi öncelik sırasına koymak ve zamanınızı etkin bir şekilde yönetmek önemlidir.

Problem çözme: Problem çözme becerileri, sorunları tanımlamanıza ve çözmenize olanak tanır. Bir sağlık hizmeti yöneticisi olarak şikayetleri ele almaktan, fatura sorunlarını ele almaktan ve zamanlama çakışmalarını çözmekten sorumlu olabilirsiniz. Sorunları belirleme ve çözme beceriniz, olumlu bir çalışma ortamı sağlamanıza ve ekip üyelerinizi mutlu etmenize yardımcı olabilir.

Kritik düşünce: Eleştirel düşünme, sahip olduğunuz bilgilere dayanarak karar verme yeteneğidir. Bir sağlık hizmeti yöneticisi olarak, bir hasta için en iyi hareket tarzı veya ortaya çıkan bir durumun nasıl ele alınacağı konusunda karar vermekten sorumlu olabilirsiniz. Güçlü eleştirel düşünme becerilerine sahip olmak, mümkün olan en iyi kararı vermenize yardımcı olabilir.

Sağlık Hizmeti Yöneticisi Çalışma Şartları Nasıl?

Sağlık hizmeti yöneticileri, hastaneler, klinikler, yönetilen bakım kuruluşları, halk sağlığı kurumları ve sigorta şirketleri dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda çalışır. Genellikle tam zamanlı çalışırlar ve bazıları haftada 40 saatten fazla çalışabilir. Birçok sağlık hizmeti yöneticisinin, akşamları ve hafta sonlarını içerebilen esnek çalışma programları vardır. Toplantı ve konferanslar için biraz seyahat gerekebilir. Sağlık hizmeti yöneticileri, işin zorlu doğası ve başkalarının hayatını etkileyebilecek kararlar alma sorumluluğu nedeniyle stres yaşayabilirler.

En Popüler:  BT Servis Yöneticisi Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Sağlık Hizmeti Yöneticisi İçin Mesleki Gelişme

Sağlık hizmeti yöneticilerinin nasıl çalıştığını etkileyen üç metod. Sağlık hizmeti yöneticilerinin, becerilerini ilgili tutmak ve işyerinde rekabet avantajı sağlamak için bu gelişmelerden haberdar olmaları gerekecektir.

Daha İyi Hasta Deneyimi İhtiyacı

Daha iyi hasta deneyimi ihtiyacı, sosyal medyanın artan popülaritesi tarafından yönlendirilen bir eğilimdir. Hastaların artık deneyimlerini arkadaşları ve aileleri ile online olarak paylaşma olasılıkları daha yüksek, bu da bir hastanenin veya kliniğin itibarı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

Sağlık hizmeti yöneticileri, tesislerinde hasta deneyimini iyileştirmeye odaklanarak bu eğilimden yararlanabilir. Bu durum hastalar ve aileleri ile daha iyi iletişim sağlamak ve yemek ve eğlence gibi kolaylıklar sunmak gibi şeyleri içerebilir.

Hasta Merkezli Bakım Daha Önemli Oluyor

Sağlık hizmetleri hasta merkezli bakıma daha fazla odaklandıkça, yöneticilerin becerilerini hastaların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlamaları gerekecektir.

Bu eğilim, sağlık hizmeti yöneticilerinin hastalarla etkili bir şekilde iletişim kurabilmeleri, ihtiyaçlarını anlayabilmeleri ve onlara istedikleri bakımı sağlayabilmeleri gerektiği anlamına gelir. Bunu yapabilmek için yöneticilerin, yeni teknolojiler ve tedaviler dahil olmak üzere sağlık hizmetlerindeki en son trendlere aşina olmaları gerekecektir.

Önleyici Tıbba Odaklanma

Koruyucu hekimlik, sağlık sektöründe giderek daha önemli hale geliyor. Bunun nedeni, doktorların potansiyel sorunları erkenden belirlemesine ve ciddileşmeden tedavi etmesine izin vermesidir.

Koruyucu hekimlik daha popüler hale geldikçe, sağlık hizmeti yöneticilerinin koruyucu bakım hizmetlerini nasıl yöneteceklerini öğrenmeleri gerekecektir. Bu durum hastaların sağlıklı kalmasına yardımcı olan programlar ve prosedürler geliştirmenin yanı sıra bu hizmetlerle ilişkili finansmanı yönetmeyi içerir.

Sağlık Hizmetleri Yöneticisi Nasıl Olunur?

Sağlık hizmeti yöneticisi olarak bir kariyer birçok yönden ödüllendirici olabilir. İnsanların hayatında fark yaratma, yeni şeyler öğrenme ve farklı disiplinlerden profesyonellerle çalışma fırsatı sunar. Bir sağlık hizmeti yöneticisi olarak kendinizi bir hastanede, klinikte veya başka bir sağlık hizmeti ortamında çalışırken bulabilirsiniz; ancak bu, nerede çalışabileceğinize dair sadece bir örnektir.

Sağlık hizmeti yöneticisi olmaya giden birçok yol vardır. Bazı insanlar kariyerlerine tıbbi asistan, hemşire yardımcısı veya diğer sağlık destek personeli olarak başlar. Diğerleri hemşire veya eczacı olarak başlar ve daha sonra yönetime geçer. Yine bazıları kariyerlerine başka bir alanda başlar ve ardından sağlık hizmeti yönetimine geçer. Hangi yolu seçerseniz seçin, sağlık sektöründeki en son trendler ve gelişmelerden haberdar olmak önemlidir.

Kariyer ve İş İmkanları

Sağlık hizmeti yöneticileri, çoğu giriş seviyesi pozisyonuna hak kazanmak için genellikle sağlık yönetimi veya ilgili bir alanda en az bir yüksek lisans mezuniyetine ihtiyaç duyar. Fakat lisans mezuniyetine sahip olanlar için bazı giriş seviyesi işler mevcut olabilir. Birçok kolej ve üniversite sağlık yönetiminde lisans programları sunmaktadır. Bu programlardan bazıları, Sağlık Hizmetleri Yönetimi Eğitimi Akreditasyon Komisyonu (CAHME) tarafından akredite edilmiştir.

Aşağıdakiler dahil olmak üzere birkaç tür sağlık hizmeti yöneticisi pozisyonu vardır:

-Tıbbi ve sağlık hizmetleri yöneticileri -Tıbbi kayıtlar ve sağlık bilgi teknisyenleri -Tıbbi ve sağlık hizmetleri asistanları -Toplum sağlığı çalışanları

Kalkınan sağlık hizmeti yöneticileri, CAHME tarafından akredite edilmiş bir sağlık yönetimi programını tamamlayarak ve/veya American College of Healthcare Executives gibi profesyonel bir kuruluştan sertifika alarak kariyerlerini ilerletebilirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu