Risk Yöneticisi Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Risk yönetimi, önemli iş kararları verebilecek beceri ve yeteneklere sahip mezunlar için artan fırsatlara sahip büyüyen bir endüstridir.

Risk yöneticileri, kuruluşlara şirketin karlılığı veya varlığına ilişkin olası riskler konusunda danışmanlık yapar. Tehditleri belirler ve değerlendirir, işlerin yanlış gittiği durumlar için planlar yapar ve riskin nasıl önleneceği, azaltılacağı veya aktarılacağına karar verir.

Bir risk yöneticisi olarak bir kuruluşun riskini, çalışanlarını, müşterilerini, itibarını, paydaşlarının varlıklarını ve çıkarlarını yönetmekle sorumlu olacaksınız. Çeşitli sektörlerde çalışabilir ve aşağıdakiler gibi birçok alanda uzmanlaşabilirsiniz:

 • İş devamlılığı
 • Kurumsal Yönetim
 • İşletme riski
 • Bilgi ve güvenlik riski
 • Piyasa ve kredi riski
 • Düzenleyici ve operasyonel risk
 • Teknoloji riski.

Sorumlulukları ve Görevleri Nelerdir?

Faaliyetleriniz büyük olasılıkla şu maddeleri içerecektir:

 • Kurum için genel bir risk yönetimi sürecinin planlanması, tasarlanması ve uygulanması
 • İşletmeyi etkileyen risklerin tanımlanması, tanımlanması ve tahmin edilmesinin yanı sıra risklerin analiz edilmesini içeren risk değerlendirmesi
 • Tahmini risklerin organizasyon tarafından belirlenen maliyetler, yasal gereklilikler ve çevresel faktörler gibi kriterlerle karşılaştırılmasını ve önceki risklerin ele alınmasını değerlendirmeyi içeren risk değerlendirmesi.
 • Kuruluşun “risk iştahı” nı yani; kabul etmeye hazırlandıkları risk düzeyini belirlemek ve ölçmek
 • Örneğin farklı izleyiciler için örneğin yönetim kuruluna risk raporlamalarını. Bu sayede en önemli riskleri anlamalarını, iş başlarına iş bölümleriyle ilgili risklerin farkında olmalarını sağlamak ve hesap verebilirliklerini anlamalarını sağlamak. Bireysel riskler için
 • Paydaşlara dış risk raporlamasını içeren kurumsal yönetim
 • Sigorta satın almak, sağlık ve güvenlik önlemlerini uygulamak ve riskleri sınırlamak ve işlerin yanlış gitmesi durumunda hazırlık yapmak için iş sürekliliği planları yapmak gibi süreçleri yürütmek
 • İç ve dış denetçilerle irtibat kurmak da dahil olmak üzere politika denetimleri ve standartlara uygunluk denetimi yapmak
 • Örgüt içinde risk bilincini oluşturmak için personele destek, eğitim ve öğretim sağlamak.

Özel görevler, çalıştığınız sektöre, rolünüzün ne kadar uzmanlaştığına ve çalıştığınız seviyeye bağlı olacaktır.

Maaşları Ne Kadar? (2023 Güncel Zamlı Maaş)

 • Risk yönetimi giriş düzeyinde bir rol değildir. Risk teknisyeni seviyesine başlayanlar için ortalama maaşlar 41.000 TL civarındadır.
 • Bir ile altı yıllık deneyime sahip risk analistleri 69.000 TL ile 84.000 TL arasında alabilir.
 • Birkaç yıl boyunca risk yöneticisi seviyesinde tecrübesi olan maaşlar 86.000 TL ile 134.000 TL arasında değişebilir. Yönetici seviyesindeki önemli tecrübeyle, 150.000 TL veya daha fazla kazanmak mümkündür.
En Popüler:  Proje Müdürü Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Maaşlar sektöre, sorumluluk seviyesine ve yere göre değişmektedir.

Discover Risk’ten gelir verileri. Gelir, kazanç ve maaş bilgisi bilgilendirme amaçlıdır.

*Maaşlar Temmuz 2023’de güncellenmiştir.

Çalışma Saatleri

Çalışma saatleri genellikle pazartesiden cumaya 09:00 – 17:00 arasındadır. Daha kıdemli seviyelerde ek saatler çalışmayı bekleyebilirsiniz.

Yarı zamanlı iş ve kariyer araları mümkündür ve daha büyük kuruluşlarda daha olasıdır.

Çalışma Şartları Nasıl?

 • Çalışmalar öncelikle ofis tabanlıdır ancak müşterileri (danışman olarak çalışıyorsanız) veya sitelere (inşaat veya enerji gibi sektörlerde çalışıyorsanız) görmek için başka ofislere ziyaretler içerir. Daha kıdemli bir seviyede, konferanslardan ofisinizden uzakta zaman geçirebilirsiniz.
 • Kendi danışmanlığını kurmak isteyen deneyimli risk yöneticileri için serbest meslek için fırsatlar vardır. Özellikle hızlı gelişen ekonomilerde risk yöneticilerine talep arttıkça yurt dışında çalışma fırsatları da olabilir.
 • Risk yönetiminde çalışmak, özellikle risk çalışmasının sağlık ve güvenlik unsurlarıyla ilgili olarak kişisel sorumluluk taşıyabilir.
 • Çalışma günü içinde seyahat etmek yaygındır. Fakat bu organizasyonun büyüklüğüne ve sorumluluk seviyenize bağlıdır. Risk yönetimi işleri, İstanbul’da mevcuttur.
 • Uluslararası çalışan bir şirket için çalışıyorsanız, yurtdışı seyahatiniz gerekebilir.

Aranan Şartlar ve Nitelikler Neler?

Bu çalışma alanı tüm mezunlara açık olmasına rağmen aşağıdaki konulardan birindeki derece şansınızı artırabilir:

 • Mühendislik
 • Finans veya ekonomi
 • Hukuk
 • Yönetim veya işletme çalışmaları
 • Risk yönetimi
 • Bilim
 • İstatistik.

Risk yönetimi dersleri ve risk yönetimi içeriğine sahip derslerin mezunları, risk yöneticileri işe alan kişilerce aranır ve hedeflenir.

Risk yönetimi derecesi ve lisansüstü dersleri alan öğrenciler, iş olanaklarına yardımcı olabilecek Risk Yönetimi Enstitüsü’ne (IRM) ücretsiz öğrenci üyeliği için başvurabilirler.

Mezuniyet sonrası yeterlilikler şart değildir. Fakat avantajlı olabilir. Risk yönetiminde bir yüksek lisans derecesi birçok üniversitede mevcuttur ve risk yönetimi ile ilişkili bir dereceyi tamamlamadıysanız özellikle ilgili olabilir. Risk yönetimi alanında yüksek lisans derslerini almanızı tavsiye ederiz.

Derecesiz giriş yapmak mümkündür. Genellikle bir risk asistanı pozisyonuna geçmeden ve ardından bir risk yöneticisi seviyesine geçmeden önce idari bir rol üstleneceksiniz.

Gerekli Beceriler Nedir?

Sahip olmanız gerekenler:

 • Teknik zekâ
 • Problem çözme ve karar verme yetenekleri
 • Analitik beceriler ve detay için iyi bir göz
 • Baskı altında baş edebilme yeteneği
 • Planlama ve organizasyon becerileri
 • Müzakere yetenekleri ve insanları etkileme becerisi
 • İyi iletişim ve sunum becerileri
 • Ticari farkındalık
 • Sayısal beceriler ve maliyetleri değerlendirme becerisi
 • Geniş iş konularını anlama becerisi.

İş Deneyimi ve Staj Başvurusu

Daha yüksek seviyelerde, işverenler, risk yönetimi deneyimine veya bilgisine bakarlar. Bu yüzden kursunuzun bir parçası değilse, tatillerde işe yerleştirme yapmakta fayda olabilirler. Bu durum gelecekteki iş olanaklarına yardımcı olabilecek risk ve sigorta bağlantıları kurmanıza yardımcı olabilir.

En Popüler:  İktisatçı Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Belirli bir sektördeki deneyim, risk yönetimi rolünüzü uzmanlaştırmak istediğiniz sektörle ilgili olduğunda da yardımcı olabilir.

İşverenler ve İş İlanları

Risk yönetimi, lisansüstü giriş düzeyinde bu fonksiyon konusunda eğitim ve uzmanlaşma için giderek daha fazla fırsat sunan büyük mezun işverenlerle hızlı büyüyen bir meslektir. Bu durum özellikle risk ekiplerinde daha fazla insan çalıştıran bankacılık ve sermaye piyasası sektörlerinde geçerlidir.

Risk yöneticileri kamu sektöründe ve özel kuruluşlarda istihdam edilmektedir. Bazı küçük kuruluşlar finans veya operasyon bölümlerinde risk yönetimi görevlerini yerine getirirler.

Risk yöneticilerinin işverenleri arasında şunlar bulunmaktadır:

 • Bankalar
 • Yardım kuruluşları ve ticari işletmeler
 • Enerji ve kamu hizmetleri şirketleri
 • Mühendislik ve inşaat şirketleri
 • Sigorta şirketleri
 • Yerel yetkililer.

Bireysel şirketler, web sitelerinde fırsatlar reklam verebilir.

Uzman işe alım ajansları risk yönetimi boşluklarının detaylarına sahiptir. Bunlar şu maddeleri içermektedir:

 • IPS Grubu – çeşitli sektörlerde ve yerlerde risk yöneticileri alımı.

Mesleki Gelişme ve Eğitimler

Kariyerine yeni başlayanlar için IRM, altı ile dokuz ay süren giriş niteliğinde bir uzaktan öğrenme niteliği olan Kurumsal Risk Yönetimi Uluslararası Sertifikasını sunar.

IRM ayrıca risk yönetimi profesyonelleri için lisansüstü nitelikte olan Kurumsal Risk Yönetimi Konusunda Uluslararası Diploma sunmaktadır. Diploma genellikle tamamlanması yaklaşık üç yıl alır ve uzaktan eğitim ile gerçekleştirilir. IRM Sertifikası ve Diploma öğrencileri, çalışmaları sırasında IRM’ye öğrenci üyeleri olarak katılma seçeneğine sahiptir. Bazı risk yönetimi lisans ve lisansüstü dersleri IRM mesleki yeterliliklerinden muafiyetler sunar.

Sektöre veya mesleğe özgü eğitim sunan diğer meslek kuruluşları şunlardır:

 • Global Risk Profesyonelleri Birliği (GARP)
 • Mesleki Güvenlik ve Sağlık Kurulu

Lisansüstü kurslarını risk yönetiminde, bazen uzaktan öğrenime dayalı olarak öğrenebilirsiniz. Bu kurslar kariyerinizi geliştirmenin bir yolu olabilir ve işvereniniz tarafından desteklenebilir.

Sürekli mesleki gelişim de önemlidir. IRM, risk yöneticilerinin bölgedeki gelişmelere ayak uydurabilmeleri ve becerilerini yenilemelerine yardımcı olmak için yıl boyunca devam eden çeşitli kurs ve eğitim etkinliklerine sahiptir.

Kariyer ve İş İmkanları

Risk yönetimi mesleğine lisansüstü bir eğitim programı ile başlamak veya risk asistanı/önlisans seviyesine girmek olasıdır. Tecrübeyle kariyeriniz on veya daha fazla yıllık bir deneyimin ardından risk yöneticisi seviyesine, baş risk yöneticisine ilerleyebilir.

Örgütler genellikle kurul üyesi olarak atanması gereğini kabul ettiklerinden kariyer gelişimi için fırsatlar artmaktadır. Bölümler ayrıca yeniden yapılandırmakta ve risklerini stratejilerinin önemli bir parçası haline getirmektedir.

Risk yönetimi rolleri ve deneyimleri çeşitli sektörlerde aktarılabilir ve risk yöneticileri uzmanlıklarının ve becerilerinin aktarılabilirliğinde büyük esneklikten yararlanır. Sektörler arası transferler genellikle daha yüksek maaşlar, daha iyi beklentiler ve daha fazla yeterlilik için sponsorluk kazanma fırsatları sağlayabilir.

Serbest meslek de mümkündür ve risk yöneticileri kendi danışmanlıklarını açmaya devam edebilirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu