Radyolog Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Klinik radyologlar, çeşitli klinik durumların ve hastalıkların araştırılması ve teşhisinde uzmanlaşmış tıbbi olarak nitelikli doktorlardır.

Klinik bir radyolog olarak tıbbi durumların teşhisinde kullanılan çoğu görüntüleme prosedürünü bildirmekten ve müdahale prosedürlerinin çoğunu gerçekleştirmekten sorumlu olacaksınız.

Çeşitli görüntüleme teknikleri kullanacaksınız, örneğin:

 • Bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları
 • Floroskopi
 • Manyetik rezonans görüntüleme (MRG)
 • Nükleer görüntüleme
 • Ultrason
 • X-ışınları.

Bir dizi uzmanlık alanından radyografi uzmanlarını, diğer doktorları ve tıbbi personeli içeren çok disiplinli bir ekibin bir parçası olarak yakın bir şekilde çalışacaksınız ve uzman rehberliği ve tavsiyesi sağlayacaksınız.

Radyoloji türleri

Klinik bir radyolog olarak tanısal radyoloji veya girişimsel radyoloji veya ikisinin karışımına odaklanabilirsiniz:

 • Tanı Radyolojisi – Çeşitli görüntüleme teknikleri kullanan hastalarda klinik açıdan neyin yanlış olduğunu bulmak.
 • Girişimsel radyoloji – Hayatı tehdit eden anevrizmalar ve kanamalardan eklem, tendon ve kas yaralanmalarına – çeşitli rahatsızlıkları tedavi etmek için görüntü kılavuzlu iğne deliği ameliyatı kullanmak – en az invaziv yolla.

Girişimsel radyoloji, Genel Tıp Konseyi (GMC) tarafından tanınan tek alt uzmanlık uzmanlığı olmasına rağmen aşağıdakiler de dahil olmak üzere, belirli bir ilgi alanında uzmanlaşabilirsiniz:

 • Meme
 • Kardiyak
 • Göğüs
 • Mide-bağırsak
 • Genitoüriner
 • Kafa ve boyun
 • Kas-iskelet
 • Nöroradyoloji
 • Onkoloji
 • Pediatrik
 • Radyonüklid radyoloji
 • Vasküler.

Sorumlulukları ve Görevleri Nelerdir?

Klinik bir radyolog olarak yapmanız gerekenler:

 • Çeşitli tıbbi durumları ve hastalıkları teşhis etmek, tedavi etmek ve yönetmek için görüntüleri kullanmak
 • Bir dizi tıbbi uzmanlık alanından diğer doktorlara ve personele uzmanlık bilgisi ve rehberlik sunmak
 • Kaliteli tedavi sağlamak için hastane ortamlarındaki diğer tıbbi ve tıbbi personel ile irtibat kurmak
 • Hasta anatomisini, patolojisini, klinik öyküsünü ve önceki görüntülemeyi incelemek
 • Hasta teşhisi için uygun radyoloji tekniklerini seçme
 • Çeşitli tanısal ve girişimsel radyoloji prosedürleri ile hastaları değerlendirme ve destekleme
 • Vücutta çeşitli girişimsel tedavileri yönlendirmek ve yönlendirmek için minimal girişimsel teknikler uygulamak
 • Radyasyon maruziyetini en aza indirerek hastalarınızın ve radyoloji ekibinin sağlığını ve güvenliğini yönetin
 • Multidisipliner ekip toplantılarına görüntüleme raporları yazmak ve davalar hakkında rapor yazmak
 • Küçük personel öğretimi, denetim ve araştırma yapmak.

Maaşları Ne Kadar? (2023 Güncel Zamlı Maaş)

 • Küçük hastane doktorları için temel başlangıç ​​maaşı, birinci yılda 57.000 TL olup, ikinci yılda 61.420 TL’ye yükselmiştir.
 • Uzmanlık seviyesindeki bir stajyer olarak 77.000 TL ile 97.000 TL arasında para kazanabilirsiniz. Uzman doktorlar için maaşlar (personel sınıfı) 79.000 TL ile 132.000 TL arasında değişmektedir.
 • Yeni nitelikli danışmanlar için maaşlar 147.000 TL’den başlayarak, on ile 19 yıllık tecrübesi olan danışmanlar için 205.000 TL’ye yükselir.
En Popüler:  Epidemiyolojist Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Stajyer seviyesinin ötesinde, çalışma geceleri, hafta sonları ve görüşme yapmak için ödenekler alacaksınız.

Gelir, kazanç ve maaş bilgisi bilgilendirme amaçlıdır.

*Maaşlar Temmuz 2023’de güncellenmiştir.

Çalışma Saatleri

Küçük radyologlar genellikle hafta sonları ve geceleri de dahil olmak üzere (genellikle rota bazında) uzun ve sosyal olmayan saatler boyunca çalışırlar. Bir danışman olarak nöbetçi veya mesai dışı işler, özellikle sınırlı sayıda uzmanlık stajyeri varsa, çalıştığınız hastane türüne göre değişir. Bununla birlikte çoğu klinik radyolog, iyi bir iş-yaşam dengesinin mümkün olduğunu bulmaktadır.

Yarı zamanlı çalışma da bir seçenektir ve tam zamanlı olarak daha az olmayan bir zamanda eğitim fırsatları bulacaksınız.

Çalışma Şartları Nasıl?

 • Zamanınızın büyük bir kısmını birçok sağlık uzmanının takibi de dahil olmak üzere görüntüleme prosedürleri üzerine yazıp rapor ederek geçireceksiniz. Hastalarla olan temasınız uzmanlık alanınıza bağlı olarak değişir. Ultrason, kas-iskelet sistemi veya meme görüntülemede çalışıyorsanız, örneğin hastalarla daha düzenli çalışmanız muhtemeldir. Bu aynı zamanda girişimsel radyografi için de geçerlidir.
 • Çağrı sırasında çalışma, radyoloji eğitiminin önemli bir parçası olarak kabul edilir ve çalışan hastanenin türüne ve büyüklüğüne bağlı olarak danışman düzeyinde artabilir.
 • Çalışma, özellikle müdahale sayısındaki artış ve gelişen görüntüleme teknikleri ile zor olabilir. Bununla birlikte hastalıkları teşhis edip tedavi edebilmek inanılmaz derecede faydalıdır.

Aranan Şartlar ve Nitelikler Neler?

Klinik bir radyolog olmak için önce genellikle beş ile altı yıl süren bir tıp diplomasını tamamlamanız gerekir. Tıptan başka bir konuda zaten bir dereceniz varsa (bilimle ilgili bir konuda genellikle 2:1 veya üzeri), dört yıllık hızlandırılmış bir lisansüstü giriş tıp programına (lisansüstü giriş programı olarak da bilinir) başvurabilirsiniz.

Daha sonra, hastanelerde radyolojiyi de içerebilecek farklı bölümlerde rotasyonel bir temelde hastanelerde çalışacağınız tüm tıp mezunları için ortak olan iki yıllık bir programı tamamlamanız gerekecektir. Başarılı bir şekilde tamamlandığında, size bir Hazırlık Programı Tamamlama Sertifikası verilir.

Eğitimin bir sonraki aşaması, teşhis amaçlı mı yoksa girişimsel bir radyoloji kariyer yolunda mı olmak istediğinize bağlı olarak beş veya altı yıl süren radyoloji uzmanlık eğitimi programıdır.

Uzmanlık eğitiminin ilk üç yılı genel radyoloji içerisindedir ve hem tanısal hem de girişimsel eğitim yollarında ortaktır.

Tanısal bir eğitim yoluna devam ediyorsanız, pediatrik, kas-iskelet sistemi ve kardiyak radyoloji gibi çeşitli alanları kapsayan iki yıl özel ilgi eğitimi alacaksınız. Fakat alt uzmanlık girişimsel eğitim yolunu izlemeyi seçerseniz, kan damarlarını tıkamak için stent yerleştirmek, biyopsi yapmak ve eklem, tendon ve ligament lezyonlarını tedavi etmek gibi teknikler geliştirmek için üç yıl daha girişimsel radyoloji eğitimi alacaksınız. hala radyoloji yetkinliklerini korumaktadır.

En Popüler:  Anestezist Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Doktor olmak için gereken nitelikler ve eğitim hakkında ayrıntılı bilgi için, hastane doktoruna bakın.

Gerekli Beceriler Nedir?

Sahip olmanız gerekenler:

 • Analitik bir zihin, ayrıntıya dikkat ve iyi gözlem becerileri
 • Anatomi, fizyoloji ve patolojiye yoğun ilgi
 • Genel tıp ve cerrahi iyi bir anlayış
 • Belirli roller için el becerisi
 • Tüm uzmanlık alanlarında iyi klinik bilgi
 • Problem çözme yetenekleri
 • Çok görevli olma ve baskı altında çalışabilme becerisi
 • Bir takımda iyi çalışma ve diğerlerini etkin bir şekilde yönetme kapasitesi
 • Hastalarla etkileşimde bulunmak, meslektaşları ve diğer klinisyenler ile işbirliği yapmak ve tavsiyelerde bulunmak için mükemmel sözlü iletişim becerileri
 • Doğru rapor yazma için güçlü yazılı iletişim becerileri
 • Detay için iyi bir göz.

İş Deneyimi ve Staj Başvurusu

Tıp diplomasına başvurmadan önce, tıpla ilgili alanlarda ücretli ya da gönüllü olarak iş tecrübesi edinmeniz beklenir. Bu durum yerel hastanenizdeki iş tecrübesi, aile hekimliği ameliyatı veya bakımevinde ya da doktoru gölgede bırakarak yapılabilir. Bu deneyim, bir radyolog olma konusundaki taahhüdünüzü gösterir ve tıpta çalışmanın fiziksel ve duygusal taleplerine ilişkin içgörü sağlar.

Alanındaki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmak için, üniversitenizdeki radyoloji öğrenci topluluğuna katılmanın yanı sıra Radyoloji Derneği’ne üye olmayı düşünün. Ayrıca lisans eğitiminizin bir parçası olarak radyolojide bir öğrenci tarafından seçilen bir modül, proje ve seçmeli ders alabilirsiniz.

Küçük bir doktor olarak iki yıllık Hazırlık Eğitiminiz sırasında, işe dair bir fikir edinmek için bir radyoloji yerleştirme seçmeniz gerekir.

Mesleki Gelişme ve Eğitimler

GMC siciline bağlı kalmak istiyorsanız sürekli mesleki gelişim gereklidir ve bir radyolog olarak kariyeriniz boyunca öğrenmeye devam etmeniz beklenir. Özellikle, özel ilgi/klinik alanınızdaki bilginizi geliştirmeye devam edecek veya yeni müdahale tekniklerini keşfedeceksiniz.

CPD etkinlikleri arasında kurslara, konferanslara, toplantılara ve çalıştaylara katılmanın yanı sıra araştırma yapmak ve hakemler hakkında dergi yazıları okumak yer almaktadır.

Doktora seviyesine kadar araştırma için mükemmel fırsatlar var. Araştırma alanları, kaynak denemelerinin değerlendirilmesinin desteklenmesine kadar kaynakların ve tekniklerin etkililiğinden ve uygulanmasından farklılık göstermektedir.

Ayrıca işinize daha resmi bir öğretimi dahil etmek istiyorsanız birçok lisansüstü öğretim yeterliliği vardır.

Kariyer ve İş İmkanları

Bir danışman olarak giderek daha fazla klinik deneyim kazanacak ve daha fazla yönetimsel sorumluluk üstleneceksiniz. Daha sonra kıdemli danışman seviyesine geçebilir veya daha büyük bölümlerde kendi uzmanlık alanınız veya görüntüleme tekniğinin sorumluluğunu üstlenebilirsiniz.

Klinik radyologların tıp direktörü, baş yönetici veya dekan gibi daha yüksek yönetim seviyelerinde görev alması alışılmadık bir durum değildir. Bunun sebebi öncelikle radyolojinin bu kadar çok hizmet alanı ile etkileşime girmesi ve tıbbın geniş bir bakışını sunmasıdır.

Profesyonel ve bilimsel toplumları yönetmenin yanı sıra, özel sektörde ve devlet kurumlarında çalışma fırsatları da vardır.

Bilimsel araştırma yapmak ve akademik bir kariyer yapmak istiyorsanız bu alan oldukça rekabetçi olduğu için Hazırlık Eğitiminiz sırasında erken başlamalısınız.

Gelecekteki doktorları öğretmekle ilgileniyorsanız, tıp eğitimi direktörü, eğitim programı direktörü olabilir veya tüm eğitim programından sorumlu dekan yardımcısı olabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu