Psikolog Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Psikolojiye ve insanların iş başında nasıl davrandıklarına, ayrıca mükemmel iletişim ve kişilerarası yeteneklere sahipseniz, bir kariyeri meslek psikoloğu olarak düşünün.

Bir psikolog olarak psikolojik bilgi, teori ve pratiği işyerinde, kültür ve değişim gibi örgütsel konulara ve ayrıca bireysel veya takım düzeyindeki konulara uygulayacaksınız. Bunu yaparken, çalışanların iş memnuniyetini artıracak ve kuruluşun genel etkinliğini artıracaksınız.

Danışmanlık görevinde veya kurum içinde çalışan olarak şirket içinde çalışabilirsiniz. İşbirliği yönetim, insan kaynakları görevlileri ve eğitim ve gelişim görevlileri, kariyer danışmanları ve yönetim danışmanları, iş koçları, ergonomistler ve psikologlar, sendika temsilcileri ve ekipler halinde ve bireysel olarak ortaktır.

Sorumlulukları ve Görevleri Nelerdir?

Çalışma kapsamı geniş olabilir ve aşağıdakileri kapsayabilir:

 • Danışmanlık ve kişisel gelişim
 • Çalışma ortamlarının tasarımı
 • İnsan-makine etkileşimi
 • Organizasyonel gelişim ve değişim
 • Performans değerlendirme ve kariyer gelişimi
 • Personel seçimi ve değerlendirme
 • Eğitim, çalışan ilişkileri ve motivasyon.

Çalışma alanınıza bağlı olarak yapmanız gerekenler:

 • Bilgisayar veya iş istasyonu gibi bir sistemin kullanılabilirliğini ve işlevselliğini değerlendirmek ve operatörün kullanım kolaylığını sağlamak için iyileştirmeler için önerilerde bulunmak.
 • Kötü tasarlanmış insan-makine arayüzlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan sorunları ve kazaları araştırmak
 • Aydınlatma, gürültü seviyesi ve mobilya gibi öğelerin uygunluğunu değerlendirerek bir işyerinin ergonomik tasarımını gözden geçirin ve değişiklik veya iyileştirmeler için önerilerde bulunun
 • Araçlar ve çalışma alanları gibi ekipman tasarımına girdi sağlamak için mühendisler ve tasarımcılar ile birlikte çalışın
 • Psikometrik testler, değerlendirme merkezi çalışmaları ve yapılandırılmış görüşmeler dahil, çalışan seçim prosedürlerini geliştirmek, uygulamak veya değerlendirmek
 • Yetenek yönetimi süreçleri ve sistemleri geliştirmek, böylelikle kurumların yüksek potansiyeli olan çalışanlarını tespit edip geliştirmeleri
 • Kariyerlerini planlamalarına ve yönetmelerine yardımcı olmak için çalışanlara veya öğrencilere koçluk, rehberlik ve danışmanlık sağlamak
 • Bir kurumun çalışanlarının performansını ölçmesini, yönetmesini ve ödüllendirmesini sağlayan performans değerlendirme sistemleri tasarlar.
 • Kurumsal hedeflerini gerçekleştirmede daha başarılı ve etkili olmalarını desteklemek için bireysel olarak birebir çalışmakaynı zamanda kişisel refahlarını artırmak
 • Çalışanların eğitim ihtiyaçlarını analiz etme, beceri boşluklarını belirleme ve bu boşluğu nasıl maliyet etkin bir şekilde ele alacağına karar verme
 • Eğitim ve gelişim programları tasarlama, geliştirme ve sunma
 • Çalışanlarla yönetim arasında veya bir iş anlaşmazlığı arasında çatışma olduğu durumlarda arabuluculuk yapmak
 • Yeniden yapılandırma, küçültme veya yeni iş süreçleri gibi çalışanların işyerlerinde meydana gelen değişikliklerle başarılı bir şekilde başa çıkmalarına yardımcı olmayı amaçlayan girişimler tasarlayın, geliştirin ve uygulayın.

Maaşları Ne Kadar? (2023 Güncel Zamlı Maaş)

 • Başlangıç ​​maaşları yılda 48.000 TL ile 50.000 TL arasında olabilir.
 • Daha deneyimli psikologların maaşları 70.000 TL ile 150.000 TL arasında değişmektedir. Daha deneyimli veya kıdemli danışmanlar daha yüksek maaşlar kazanabilir.
En Popüler:  Kariyer Danışmanı Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Maaşlar, üzerinde çalıştığınız çalışmanıza göre değişebilir. Özel sektör kuruluşları daha fazla ödeme eğilimindedir. Mevcut maaşlarla ilgili fikir edinmek için iş ilanlarını kontrol edin.

Gelir, kazanç ve maaş bilgisi sadece bilgilendirme amaçlıdır.

*Maaşlar Temmuz 2023’de güncellenmiştir.

Çalışma Saatleri

Çalışma saatleri genellikle pazartesiden cumaya sabah 9 ile akşam 5 arasındadır. Fakat arada sırada daha uzun saatler çalışmak zorunda kalabilirsiniz.

Çalışma Şartları Nasıl?

 • Bir müşteri ile yerinde, bir eğitim veya yönetim geliştirme merkezinde veya şirketinizin ofisinde çalışabilirsiniz.
 • Serbest meslek ve serbest çalışma, uzman bir alanda önemli deneyime sahip psikologlar için ortaktır. Ayrıca serbest kalmadan önce iyi bir müşteri tabanı oluşturmanız gerekecektir.
 • Danışmanlar müşteri ihtiyaçlarına cevap vermelidir. Bu durum genellikle son teslim tarihlerine kadar çalışmak anlamına gelir. İş müşterileri genellikle profesyonelce giyinmenizi bekler.
 • Serbest çalışıyorsanız, müşterileri ziyaret etmek için seyahat etmeniz gerekir. Çok uluslu müşteri şirketleriyle yurtdışında çalışmak için daha büyük görüşmelerde fırsatlar olabilir.

Aranan Şartlar ve Nitelikler Neler?

Öncelikle, onaylı bir psikoloji derecesi veya kursu tamamlayarak elde edilen Lisansüstü Temeline ihtiyacınız olacak.

Daha sonra bir Master’ı psikolojide başarıyla tamamlamanız gerekir. Bu genellikle bir yıl tam zamanlı veya iki yıl yarı zamanlıdır.

Bunu, Master dereceniz boyunca edinilen bilgiye dayanan en az iki yıl tam zamanlı (veya yarı zamanlı eşdeğer) denetimli bir uygulamadan oluşan doktora düzeyi izler.

Eğitim süresi boyunca psikoloji ile ilişkili bir rolde (ücretli veya ücretsiz) stajyer meslek psikoloğu olarak çalışmanız gerekecektir. En az beş mesleki psikoloji ve danışmanlık döngüsünde becerilerinizi geliştirirken mentorunuz olarak hareket edecek bir koordinatör süpervizörden destek ve denetim alacaksınız.

Bir yıllık ilerleme raporunu doldurmanız ve çeşitli ortamlarda bir meslek psikoloğu olarak çalışmaya yetkili olduğunuzu göstermek için bir yeterlilik portföyü sunmanız gerekecektir.

Gerekli Beceriler Nedir?

Aşağıdaki maddeleri yapmanız gerekecek:

 • Müşterileri yeteneklerinize ikna etmek, güvenlerini artırmak ve bilgi edinmek için mükemmel iletişim ve kişilerarası beceriler
 • Uyarlanabilirlik ve esneklik
 • Problem çözme yeteneği
 • Çeşitli insanlarla başa çıkabilme becerisine sahip
 • Sunduğunuz şey hakkında şüpheci veya dirençli olabilecek diğer meslekleri, yöneticileri ve çalışanları etkileme becerisi
 • Esneklik ve olumlu bir tutum
 • Baskı altında çalışabilme becerisi – bir takım projeler üzerinde çalışırken sabit tarihler içinde sonuçlara ulaşmanız gerekecektir.
 • Pragmatizm
 • Ticari farkındalık
 • Çalışmanızın nispeten kısa bir zaman diliminde pratik ve faydalı faydaları olduğunu gösterme yeteneği.

Bazı yayınlar için, psikometride veya istatistiksel analizde de yeterlilik göstermeniz gerekir.

İş Deneyimi ve Staj Başvurusu

Master kursuna katılmak için, genellikle ilgili iş deneyimine ihtiyaç duyacaksınız. Psikoloji danışmanlığı veya insan kaynakları (İK) departmanı ile bir yönetim tecrübesi edinmeye çalışın ve mümkünse daha fazla insan odaklı faaliyetler üstlenmeye gönüllü olun.

En Popüler:  İnsan Kaynakları Memuru Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Gölge çalışıp çalışamayacağını görmek için yerel bir meslek psikoloğu ile irtibata geçebilirsiniz.

Diğer ilgili faaliyetler şunlardır:

 • Seçme sürecine dahil olmak, örneğin bir öğrenci komitesi, okul yönetim organı veya bağış toplama grubu
 • Üniversite öğrencilerine danışmanlık
 • Topluluk projesini denetlemeye yardımcı olmak
 • Psikometrik test yayıncısı için çalışmak
 • Koçluk psikolojisine dahil olmak ve yerel koçluk ağı toplantılarına katılmak.

Kurs sağlayıcıları ile ne tür bir deneyim aradıklarını ve ne kadarını aradıklarını kontrol edin.

İşverenler ve İş İlanları

Kamu, özel ve kar amacı gütmeyen sektörlerde her büyüklükteki kurum ve kuruluşlarla fırsatlar mevcuttur. İşverenler arasında hükümet ve kamu hizmetleri, liderlik geliştirme merkezleri ve danışmanlıklar bulunmaktadır. Kamu Hizmeti, meslek psikologlarının en büyük işverenlerinden biridir ve görevler için rekabet keskindir. İşler aşağıdaki gibi departmanlarla mevcuttur:

 • Kamu Hizmeti Komisyonu
 • Kamu Hizmeti Kaynak Kullanımı
 • Çalışma ve Emeklilik Dairesi Başkanlığı
 • Cezaevi Hizmeti
 • Ev ofisi
 • Savunma Bakanlığı.

Psikologların çoğu, bazıları psikoloji ile ilgili hizmetlerde uzmanlaşan özel danışmanlıklarda çalışmaktadır. Bazı meslek psikologları, büyük, tam hizmetli danışmanlık firmalarının insan sermayesi hizmet hatları içinde çalışsa da bir çok psikoloğun istihdam ettiği bu danışmanlıkların çoğu küçüktür.

Psikologlar ayrıca üniversitelerde öğretim veya araştırma rollerinde çalışırlar ve bazıları serbest meslek sahibidir. Bazılarının öğretim, araştırma ve danışmanlığın çeşitli yönlerini birleştiren portföy kariyerleri vardır.

Psikometrik test yayıncıları ayrıca psikologlar istihdam etmektedir.

Mesleki Gelişme ve Eğitimler

Kalifiye olduktan sonra, becerilerinizi güncel tutmalı ve araştırmadaki gelişmeleri takip etmelisiniz.

Etkinlikler şu maddeleri içerebilir:

 • Temel beceri atölye çalışmaları ve e-öğrenme kursları almak
 • Konferanslara ve etkinliklere katılmak
 • Yeterlilik sonrası eğitim kursları almak
 • Dergiler için yazma
 • Konferanslarda araştırma ve bildiri sunma ve sunma.

Eğitim ve gelişim fırsatları Mesleki Gelişim Merkezi’nden edinilebilir. Atölyeler, denetim becerileri, özel uygulamada çalışma, uzman tanıklık etme, havacılık psikolojisi ve medya ile çalışma gibi alanlarda olabilir.

Ayrıca doktora düzeyinde daha fazla araştırma yapabilirsiniz.

Kariyer ve İş İmkanları

Genel olarak meslek psikolojisinin net bir kariyer yolu yoktur ve kariyerinizin nasıl ilerleyeceğini belirlemek size bağlıdır. Küçük bir ünite için çalışıyorsanız, kariyerinizi ilerletmek için iş değiştirmeniz gerekebilir. Fakat kıdemli görevlerde, lider takımlarda veya projelerde ilerleme fırsatları vardır.

Devlet Psikoloji Mesleğinin bir parçası olarak Kamu Hizmeti için çalışıyorsanız, becerilerinizi ve kariyerinizi geliştirmenize yardımcı olacak birçok öğrenim, nitelik ve fırsattan yararlanabilirsiniz. Tecrübe ve bilgi kazandıkça notlar arasında ilerleyebileceksiniz.

Tecrübe ile serbest mesleğe geçebilir ve kendi danışmanlık işinizi kurabilirsiniz.

Psikoloji birçok alanda geniş bir tecrübe sağlarken, iş sağlığı ve güvenliği, ergonomi ve insan kaynakları (İK) gibi birçok ilgili meslek kendi nitelik yapılarına ve eğitim programlarına sahiptir. Profesyonel diplomalar ve kısa kurslar gibi ilgili nitelikleri almak, size daha fazla kapı açabilir.

Bir uygulayıcı olarak bir süre sonra bir Yüksek Lisans – Doktora derecesi için bir araştırma yaparak ve bir üniversite öğretim görevlisi olarak bir görev kazanarak bir akademik kariyere devam etmek de mümkündür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu