Psikolog Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Bir psikoloğun ne yaptığını, bu işi nasıl edineceğinizi ve bir psikolog olarak başarılı olmak için ne gerektiğini öğrenme zamanı.

Psikologlar bilim insanıdır, falcı değil. Neden düşündüğümüzü ve yaptığımız gibi davrandığımızı anlamak için insan davranışlarını ve zihinsel süreçleri incelerler. Psikologlar bu bilgiyi, depresyon ve kaygıdan bağımlılık ve kişilik bozukluklarına kadar çeşitli sorunları olan insanlara yardımcı olmak için kullanırlar.

Psikologlar doğrudan hastalarla çalışabilir veya bunun yerine araştırmaya odaklanabilirler. Her iki durumda da amaçları, psikoloji bilgilerini gerçek dünyadaki durumlara uygulayarak çevrelerindekilerin yaşamlarını iyileştirmektir.

Psikolog Sorumlulukları ve Görevleri

Psikologların aşağıdakiler gibi sorumlulukları vardır:

 • Yeni tedavi yöntemleri geliştirmek için hafıza, öğrenme veya duygu gibi konularda araştırma yapın
 • Bireyin ruh sağlığı durumunu belirlemek veya psikolojik sorunları teşhis etmek için psikolojik değerlendirmeler yapmak
 • Görüşmeler yaparak ve sorunun nedenini belirlemek için testler uygulayarak psikolojik sorunları olan hastalara terapi sağlamak
 • Hastaların zihinsel sağlık sorunlarını tedavi etmek için ilaç tedavisi, konuşma terapisi veya diğer yöntemler gibi özel tedaviler önerin
 • Bireylere duygularını nasıl yöneteceklerini, ilişkilerini nasıl geliştireceklerini ve yaşamlarındaki stresörlerle nasıl başa çıkacaklarını öğretin.
 • Yeni tedavi yöntemleri geliştirmek için hafıza, öğrenme veya duygu gibi konularda araştırma yapın
 • Depresyon veya anksiyete bozuklukları gibi bozuklukları ve bir kişinin düşüncelerini, duygularını veya davranışlarını etkileyen diğer durumları teşhis edin
 • Hastaları, farklı alanlarda uzmanlaşmış psikiyatristler veya psikologlar gibi durumları için tedavi sağlayabilecek diğer sağlık profesyonellerine yönlendirin.
 • Bireyin ruh sağlığı durumunu belirlemek veya psikolojik sorunları teşhis etmek için psikolojik değerlendirmeler yapmak

Psikolog Maaşı Ne Kadar?

Psikologların maaşları, eğitim düzeylerine, yılların deneyimine ve yaptıkları işin türüne göre değişir. Özel muayenehanede çalışan psikologlar, genellikle bir kuruluş veya devlet kurumu için çalışanlardan daha fazla kazanırlar.

 • 2023 Yılı Ortalama Maaş: 112.550$ (54.10 TL/saat)
 • 2023 Yılı Üst Düzey Maaşları: 37.000 TL (180.20 TL/saat)

Psikologların istihdamının önümüzdeki on yılda ortalama bir oranda artması bekleniyor.

Daha fazla insan anksiyete ve depresyon gibi zihinsel sağlık sorunları için yardım aradıkça ve daha fazla sağlık hizmeti sağlayıcısı uygulamalarında psikolog çalıştırdıkça psikolojik hizmetlere olan talebin artmaya devam etmesi bekleniyor. Bununla birlikte, psikolojik hizmetler için maliyet endişeleri ve sigorta kapsamı sınırlamaları talebi azaltabilir.

Dipnot: Psikolog İçin Yukarıda Verilen Maaşlar Kariyer sitelerinden ve Forumlardan Alınarak Hazırlanmıştır.

Psikolog İçin Şartlar ve Nitelikler Neler?

Bir psikoloğun genel olarak aşağıdaki niteliklere sahip olması gerekir:

Eğitim: Psikologların pratik yapmak için en az bir yüksek lisans mezuniyetine ihtiyaçları vardır. Psikolojide yüksek lisans mezuniyetinin tamamlanması yaklaşık iki yıl sürer ve kurs ve denetimli klinik deneyimi içerir.

En Popüler:  Süreç İyileştirme Analisti Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Psikoloji yüksek lisans programları, Lisansüstü Tıp Eğitimi Akreditasyon Konseyi (ACGME) tarafından akredite edilmiştir. Bu programlar psikoloji, araştırma yöntemleri, istatistik, danışmanlık, etik, ruh sağlığı ve psikoterapi kursları içerir.

Antrenman tecrübesi: Psikologlar, klinik bir ortamda denetimli bir uygulama dönemi olan bir klinik ikametgahı tamamlamalıdır. Bu süre genellikle üç yıldır ve 2.000 saatlik denetimli uygulamayı içerir. Psikologlar, belirli bir psikoloji alanında uzmanlık eğitimi dönemi olan bir bursu da tamamlayabilirler. Burslar bir ila üç yıl arasında sürebilir.

Sertifikalar ve Lisanslar: ABD’de klinik bir ortamda psikoloji uygulamak için, bir psikolog kendi eyaletlerinde lisanslı olmalıdır. Her devletin lisans almak için benzersiz bir süreci vardır. Fakat bunlar genellikle akredite bir psikoloji doktora programından mezun olmayı, belirli sayıda klinik uygulama saati kazanmayı ve bir psikoloğun bir devletin belirli tıbbi düzenlemeleri ve ilaç yasaları hakkındaki bilgisini doğrulamak için testleri geçmeyi içerir.

Psikolog Olmak İçin Gerekli Beceriler

Başarılı olmak için psikologların aşağıdaki becerilere ihtiyacı vardır:

Aktif dinleme: Aktif dinleme, birinin ne söylediğine odaklanma ve uygun şekilde yanıt verme yeteneğidir. Psikologlar, hastalarının duyulduklarını ve anlaşıldıklarını hissetmelerine yardımcı olmak için aktif dinlemeyi kullanır. Bu durum tedavi sürecinde kendilerini daha rahat ve kendinden emin hissetmelerine yardımcı olabilir.

Empati: Empati, başka bir kişinin bakış açısını ve duygularını anlama yeteneğidir. Bu durum bir psikoloğun müşterisinin zorluklarını anlamasına ve onlara en iyi tedaviyi sağlamasına yardımcı olabilir. Mesela bir danışan travmatik bir deneyim anlatıyorsa, empati sahibi bir psikolog duygularıyla ilişki kurabilir ve onlara ihtiyaç duydukları desteği sağlayabilir.

Kritik düşünce: Eleştirel düşünme, bir durumu analiz etme ve sahip olduğunuz bilgilere dayanarak karar verme yeteneğidir. Psikologlar, danışanlarının yaşamları hakkında bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olmak için eleştirel düşünmeyi kullanır. Mesela bir psikolog, bir müşterinin bir iş teklifini kabul edip etmeyeceğine veya eğitimine devam edip etmeyeceğine karar vermesine yardımcı olabilir. Psikolog, müşterinin mevcut durumunu, her bir kararın olası sonuçlarını ve müşterinin kişisel hedeflerini değerlendirmek için eleştirel düşünmeyi kullanabilir.

Problem çözme: Psikologlar, problem çözme becerilerini, hastalarının zorlukların üstesinden gelmelerine ve hayatlarında olumlu değişiklikler yapmalarına yardımcı olmak için kullanır. Bu beceriyi, hastaların zihinsel sağlık sorunlarının üstesinden gelmelerine, ilişkilerini geliştirmelerine veya yeni kariyer yolları bulmalarına yardımcı olmak için kullanabilirler.

İletişim: Psikologlar, hastalar, meslektaşlar ve süpervizörlerle etkileşim kurmak için iletişim becerilerini kullanır. Bu becerileri tedavi planlarını açıklamak, soruları yanıtlamak ve geri bildirim sağlamak için kullanırlar. Ayrıca, hastalarının duygularını ve zihinsel durumlarını anlamak için beden dilini ve diğer sözsüz ipuçlarını yorumlamak için iletişim becerilerini kullanırlar.

Psikolog Çalışma Şartları Nasıl?

Psikologlar, özel uygulamalar, hastaneler, klinikler, okullar, işletmeler ve devlet kurumları dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda çalışır. Genellikle tam zamanlı çalışırlar ve müşterilerle veya hastalarla görüşmek için akşamları veya hafta sonları çalışmak zorunda kalabilirler. Kendi uygulamaları olan psikologlar kendi saatlerini belirleyebilir. Fakat danışanlarının taleplerini karşılamak için haftada 40 saatten fazla çalışabilirler. Hastanelerde veya diğer sağlık kurumlarında çalışan psikologlar, hastalarının ihtiyaçlarını karşılamak için geceleri veya hafta sonları çalışmak zorunda kalabilirler. Okul psikologları genellikle okul saatlerinde çalışır. Fakat toplantılara katılmak veya evrak işlerini tamamlamak için akşamları ve hafta sonları da çalışabilirler.

En Popüler:  Güvenlik Aracısı Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Psikolog İçin Mesleki Gelişme

İşte psikologların nasıl çalıştığını etkileyen üç metod. Psikologların, becerilerini ilgili tutmak ve işyerinde rekabet avantajı sağlamak için bu gelişmelerden haberdar olmaları gerekecektir.

Telesağlığın Büyümesi

Telesağlığın büyümesi, psikologların çalışma şeklini hızla değiştiren bir eğilimdir. Online terapi hizmetlerinin yükselişi ile psikologlar artık dünyanın her yerinden hastalara tedavi sağlayabilir.

Bu eğilim, hastalarla online ortamda rahatça çalışan psikologlara olan talebin artmasına neden oldu. Telesağlık hizmetlerinden yararlanabilen psikologlar, bizzat ziyarete gidemeyen hastaların ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilecek donanıma sahip olacaklardır.

Önleyici Bakıma Odaklanma

Sağlık hizmetleri maliyetleri artmaya devam ettikçe, önleyici bakıma giderek daha fazla önem verilmektedir. Bu durum psikologların, hastaların yalnızca mevcut sorunları tedavi etmek yerine gelecekteki sorunları önlemelerine yardımcı olmaya odaklanmaları gerektiği anlamına gelir.

Psikologlar, önleme becerilerini geliştirerek hastalarının daha sağlıklı ve mutlu yaşamlar sürmelerine yardımcı olabilir. Ayrıca, gereksiz test ve tedavilerin sayısını azaltarak hastanelerin ve diğer sağlık hizmeti sağlayıcılarının tasarruf etmesine yardımcı olabilirler.

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Üzerine Vurgu

İşletmeler, müşterilerinin çeşitliliğini yansıtan bir iş gücüne sahip olmanın değerini anladıkça, çeşitlilik ve kapsayıcılık son yıllarda giderek daha önemli hale geldi.

Psikologlar, işletmelerin daha kapsayıcı ortamlar oluşturmasına yardımcı olmak için eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlayarak bu alanda önemli bir rol oynayabilir. Ayrıca çalışanların çeşitliliğin önemini ve farklı geçmişlere sahip insanlarla nasıl etkili bir şekilde iletişim kuracaklarını anlamalarına yardımcı olabilirler.

Nasıl Psikolog Olunur?

Bir psikolog kariyeri inanılmaz derecede ödüllendirici olabilir. Fakat başarınızı etkileyecek tüm faktörleri göz önünde bulundurmak önemlidir. En önemli şeylerden biri, ilgi alanlarınıza ve becerilerinize uygun bir uzmanlık bulmaktır. Çocuklarla mı yoksa yetişkinlerle mi çalışmayı tercih edersiniz? Klinik çalışmayla mı yoksa araştırmayla mı daha çok ilgileniyorsunuz?

Nerede çalışmak istediğinizi düşünmek de önemlidir. Bazı psikologlar özel muayenehanede çalışmayı tercih ederken, diğerleri hastaneler veya okullar için çalışmaktadır. Hangi yolu seçerseniz seçin, psikolojideki en son araştırma ve trendlerden haberdar olmak önemlidir. Bu durum hastalarınıza mümkün olan en iyi bakımı sağlamanıza yardımcı olabilir.

Dipnot: Psikolog İçin CV Hazırlama Rehberini İncelemenizi Tavsiye Ederiz.

Kariyer ve İş İmkanları

Doktora derecesine sahip psikologlar veya Psy.D. alanlarında üst sıralara yükselebilirler. Bazıları bağımsız danışman olur. Diğerleri ya tek başlarına ya da diğer psikologlarla ortaklaşa özel muayenehanede çalışırlar. Bazıları endüstride, hükümette veya diğer kuruluşlarda yönetici olur. Birçoğu kolejlerde ve üniversitelerde ders veriyor. Bazı psikologlar üniversitelerde, devlet kurumlarında veya özel şirketlerde araştırma yapar. Bazıları ruh sağlığı merkezlerinde, hastanelerde veya kliniklerde klinik direktörleri veya diğer yöneticiler olur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu