Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Petrol ve doğalgaz mühendisliği, petrol ve gaz çıkarımının güvenli, verimli ve müşteriler için daha uygun olmasını sağlamak için dünya ekonomisi için çok önemli bir alana sahiptir.

Bir petrol mühendisi, petrol ve gaz saha değerlendirme, geliştirme ve üretim aşamalarının hemen hepsinde yer almaktadır. Amaçları hidrokarbonları en verimli şekilde delmek ve her türlü işletme sorununu çözmektir. Ayrıca yeni delme alet ve teknikleri kullanmaktan ve düşük veya daha eski kuyulardan en iyi şekilde yararlanmaktan sorumlu olabilirler. Tüm çıkarma işlemi boyunca, petrol mühendisleri, sondajın çevre üzerindeki etkisini azaltmakla görevlendirilir.

Petrol mühendisi çeşitleri

Petrol ve doğalgaz mühendisleri birkaç gruba ayrılır:

 • Petrol jeologları Jeolojik ve jeofizik yöntemlerle yeraltı yapılarını analiz ederek hidrokarbonları bulur.
 • Rezervuar mühendisleri düzgün kuyu yerleştirme, üretim seviyeleri ve gelişmiş yağ geri kazanım teknikleri ile petrol ve gaz üretimini optimize etmek için çalışıyorum. Risklerin belirlenmesinde yardımcı olmak ve rezervuar potansiyeli hakkında öngörülerde bulunmak için bilgisayar simülasyonları kullanırlar.
 • Üretim mühendisleri rezervuar ile kuyu arasındaki arayüzü delikler, kum kontrolü, yapay asansör, kuyu içi akış kontrolü ve kuyu içi izleme ekipmanı gibi görevlerle yönetir. Ayrıca üretilen sıvıları (yağ, doğal gaz ve su) ayıran yüzey ekipmanını da seçerler.
 • Sondaj mühendisleri hem üretim hem de enjeksiyon kuyularının sondaj teknik yönlerini yönetmek. Diğer mühendislerin, bilim adamlarının, sondaj ekiplerinin ve mühendislerin yanında çok disiplinli takımlarda çalışırlar.

Sorumlulukları ve Görevleri Nelerdir?

Özel görevleriniz alanınıza bağlı olarak değişecektir. Fakat şu maddeleri içerebilir:

 • Günlüğe kaydetme sonuçlarını yorumlamak ve üretim potansiyelini tahmin etmek için yerbilimciler, üretim ve rezervuar mühendisleri ve ticari yöneticilerle bağlantı kurmak
 • Matematiksel modeller kullanarak rezervuar performansının ayrıntılı gelişim planlarının derlenmesi
 • Farklı fonksiyonlar için kuyudaki optimum boru ebadını ve uygun ekipmanı seçme
 • Tamamlanması tasarlama – haznenin kaya ve sıvıları ile iletişim kuyu kısmı
 • Örneğin dalgıç pompalar kullanarak kuyunun akmasına yardımcı olan sistemler tasarlamak
 • Akışkan davranış ve üretim kimyasının sorunlarını yönetme
 • Örneğin hidrolik kırılma (sıvıyı bir kuyuya zorlamak ve kayayı kırmak için) ve asit muamelesi (kayayı aşınmak ve akış yolunu iyileştirmek için) kullanarak akış hızı geliştirmeyi değerlendirmek ve önermek
 • Altta dalları olan kuyuların yönetimi ve kontrolü (yatay ve çok taraflı kuyular)
 • Rezervuarın değerini yönetmek ve uygun mühendislik müdahalelerine karar vermek için iyi ve rezervuar uzaktan algılama teknolojisi ve gözetim verilerinin kullanılması
 • Bir dizi kuyunun nasıl etkileşime girdiğini anlamak ve yönetmek
 • Müteahhit ilişkilerini sağlık, güvenlik ve çevresel performansla ilgili olarak yönetmek
 • İyi durumda operasyon personelini denetlemek ve mürettebat üyelerinin eğitimi ve denetimi dahil olmak üzere her seviyedeki personeli yönetmek, herkesin müşterilerin memnuniyetine son teslim tarihlerini karşılamak için bir ekip olarak çalışmasını sağlamak için
 • Projelerde doğru ilerlemeyi sağlamak için ayrı bölümlerle bağlantı kurmak
 • Ekipmanın bakımında sorumluluk almak
 • Müşterilerle iletişimde bulunmak ve gelişmelerden haberdar olmalarını sağlamak.

Maaşları Ne Kadar? (2024 Güncel Zamlı Maaş)

 • Petrol ve doğalgaz mühendisliği için başlangıç ​​maaşları, 50.000 TL ile 80.000 TL arasındadır ve ilgili doktora derecesine sahip kişilerin maaşları daha yüksektir. Bu rakamlar uluslararası petrol şirketi lisansüstü eğitim programlarıyla ilgilidir; Küçük şirketlerdeki maaşların düşük olması muhtemeldir.
 • Tecrübeyle petrol mühendisleri 100.000 TL ile 155.000 TL kazanmayı bekleyebilirler. Talep yüksek olduğunda, deneyimli serbest çalışan mühendisler günlük 2.000 TL kazanabilirler.

Yer ve görevler maaşı etkiler. Ek ve cömert yardım paketleri ve yurtdışı ödenekleri mevcut olabilir. Ücret performansla ilgilidir ve açık deniz işleri için ikramiye alabilirsiniz.

En Popüler:  Tesis Yöneticisi Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Gelir, kazanç ve maaş bilgisi sadece bilgilendirme amaçlıdır.

*Maaşlar Temmuz 2024’te güncellenmiştir.

Çalışma Saatleri

Çalışma saatleri çoğunlukla sabah 9’dan akşam 5’e kadardır. Genellikle bazı ekstra saatler de içerir. Büyük şirketler genellikle esnek çalışma modelleri sunar. Açık deniz atamaları, iki hafta boyunca sürekli olarak 12 saat açık ve 12 saat kapalı olmak üzere vardiyalı çalışmayı gerektirir, ardından karada iki ile üç haftalık bir mola verilir.

Çalışma Şartları Nasıl?

 • Yeni işe başlayan mühendislerin, işyerindeki ilk iki-üç yıl boyunca ekipman sahasında zaman geçirmeleri normaldir. Bir kez tecrübe kazandığınızda, çalışma genel olarak ofis temellidir ve petrol sahası gelişmeleri konusunda jeologlarla yakın çalışmayı içerir. Kıdemli mühendisler çoğunlukla karada bulunur.
 • Yüksek bant genişliğine sahip küresel ağlar ve görselleştirme sistemleriyle birlikte uzaktan algılama teknolojisi, sahadaki daha az insanla daha fazla çalışma yapılmasını ve teçhizattan gerçek zamanlı olarak gönderilen ölçümlere dayanarak bir ofiste daha fazla karar alınmasını sağlar. Bu gelişme bazen ‘dijital petrol sahası’ olarak da bilinir.
 • Serbest meslek veya serbest çalışma bazen mümkündür. Dış kaynak kullanımı, en az beş yıllık deneyime sahip mühendisler için fırsatlar yarattı. Sözleşmeler proje durumu ve petrol fiyatları ile belirlenir.
 • Petrol mühendislerinin yalnızca küçük bir kısmı kadındır. Fakat artan sayıda istihdam edilmektedir.
 • Petrol sahası geniş bir kültür ve arka plan karışımıdır. Açık deniz çalışmaları ortak yaşamı içerir. Fakat yaşam ve eğlence tesisleri genellikle çok iyidir. Başka yerlerde, saha çalışması bazen kaçınılmaz koşullarda yaşamayı içerebilir.
 • İş hem fiziksel hem de zihinsel olarak zorlayıcı olabilir. Kara/deniz rejimi, özellikle aileniz ve sosyal yaşamınız için ekstra baskılar yaratabilir.
 • Keşif ve üretim çalışma şartları bazı engelli mezunlar için son derece zor olabilir. Fakat sahil tabanlı sismik analiz, jeoloji, proses mühendisliği veya ilgili alanlarda eşdeğer fırsatlar vardır.
 • Bir iş günü içerisinde seyahat, geceleri evden ve denizaşırı iş veya seyahatten uzak durma, kısa sürede farkedilmesi gereken yer değişikliği ile birlikte işin normal özellikleridir.

Aranan Şartlar ve Nitelikler Neler?

İşverenler, fiziksel, matematik veya uygulamalı bilimler ve mühendislik gibi ilgili derece konuları arar. Özellikle, aşağıdaki konular bir işi garanti altına alma şansınızı artırabilir:

 • Havacılık mühendisliği
 • Astrofizik
 • Kimya mühendisliği
 • İnşaat mühendisliği
 • Yer Bilimleri
 • Matematik
 • Makine mühendisliği
 • Petrol mühendisliği.

Bazı üniversitelerde petrol mühendisliği alanında ilk bölümler verilmektedir. Fakat işverenler yukarıda sıralanan tüm uzmanlıklardan işe alım yapmakla ilgilenmektedirler.

Sadece hazırlık derecesine sahip giriş yapmak genellikle mümkün değildir. Şirket işe alım politikalarının çoğu, gerekli kişisel niteliklerle birlikte yüksek lisans veya lisans üstü yeterlilikler belirler.

Lisansüstü eğitim her zaman şart değildir. Fakat şansınızı artırabilir. Bazı işverenler, petrol mühendisliğinde yüksek lisans yeterlilik isteyebilir. Petrol mühendisliği endüstrisine olan ilginizi kanıtladığınız sürece, bu tür kurslara giriş, iyi bir derecede yapılabilir.

Gerekli Beceriler Nedir?

Bir Petrol ve doğalgaz mühendisi olarak çalışmak için aşağıdakilere ilişkin kanıt göstermeniz gerekir:

 • Teknik yetenek
 • Güçlü iş bilinci
 • Analitik ve yaratıcı beceriler
 • Yönetim potansiyeli
 • Personeli her seviyede motive etme yeteneği
 • Uluslararası ve denizaşırı ortamlarda çalışabilme becerisi
 • Takım çalışması becerileri
 • Sürüş ve coşku
 • Konum ve koşullardan bağımsız olarak karmaşık problemleri çözme yeteneği
 • Mühendislik zorluklarının üstesinden gelmeye istekli olmak
 • Esneklik ve çeşitli projeler üzerinde çalışma yeteneği
 • Bilgisayar okuryazarlığı.

İş Deneyimi ve Staj Başvurusu

İş rekabeti çok keskindir. Bu yüzden bir petrol veya gaz işletmecisi veya servis şirketi ile yaz çalışması bulmak şansınızı artıracaktır.

İşverenler ve İş İlanları

Petrol ve gaz aramaları uluslararası bir faaliyettir ve birçok iş yurtdışına dayanmaktadır. Çıkarma aşamasında, işe alım ve eğitim modelleri ve iş ünvanları şirketten şirkete değişmektedir.

Örneğin bazı işverenler, petrol, sondaj ve destek mühendisliği arasındaki giriş seviyesinde ayrım yapmamaktadır. Bunun yerine, geniş bir potansiyele sahip kişileri işe almayı ve bireysel tercih ve şirketin uyuşması gereken eğitimden sonra onları dağıtmayı tercih ediyorlar.

En Popüler:  Diplomatik Görevli Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Bir petrol mühendisinin çalışması sizi Afrika’dan Doğu Avrupa’ya ve Orta Doğu’ya kadar dünyanın her yerine götürebilir. İstihdam genellikle aşağıdaki ayarlardan birindedir:

 • İşleten veya üreten şirketler, özellikle de büyük bir uluslararası petrol şirketi, bazıları daha küçük ve daha az tanınmış olmasına rağmen
 • Mühendislik danışmanlığı
 • Entegre servis sağlayıcılar, çeşitli disiplinlerde personel sağlamak
 • Uzman sondaj mühendisleri çok uluslu şirketlerden uluslararası ölçekte sondaj çalışmaları yapan tek kişilik şirketlere kadar.

Petrol ve gaz işleten şirketlere bazı yeni katılımcılar katılmaktadır. Fakat servis şirketleri geleneksel olarak operatörler tarafından yapılan işlerin çoğunu üstlenmeye devam ediyor.

Petrol şirketleri büyüklükten çok uluslu şirketlerden küçük, ulusal temelli gruplara kadar çeşitlilik göstermektedir. Arama izinlerine sahip olma veya kiraya verme, sondajın nerede delineceğine, sondajın izlenmesine ve üretim tesislerinin işletilmesine karar verir. Yükleniciler işin uzmanlık alanı gereği asıl sondaj ve inşaat işlerinin çoğunu yaparlar.

İşe alım, küresel politik ve ekonomik baskılara duyarlı olabilir. Savaşlar veya savaş söylentileri, arz ve talebin etkileri kadar, dünya pazarındaki fiyatları da daha öngörülemeyen bir şekilde etkileyebilir. Kaçınılmaz olarak bir emtianın piyasa fiyatı, yeni arz kaynaklarının araştırılması ve geliştirilmesine yatırım yapmayı etkiler. Bu faktörlerin istihdama doğrudan etkisi olabilir. Bu da kalifiye insanlar için kısa sürede talebin dalgalanmasına neden olabilir.

İş bulma konusunda başarılı ipuçları, başarılı bir özgeçmiş ve ön yazı oluşturun ve görüşmelere hazırlanın.

Mesleki Gelişme ve Eğitimler

Büyük organizasyonlar genellikle her yıl lisansüstü eğitim programlarına aday almaktadır. Ayrıca beş yıldan fazla ilgili deneyime sahip mezunlara yönelik devam eden işe alım programları vardır. İstanbul merkezli büyük kuruluşlardaki stajyerler, eğitim programlarının bir parçası olarak diğer ülkelerdeki projeler üzerinde çalışmayı bekleyebilirler.

Eğitim fırsatları değişir ve şirketin ihtiyaçları ve bireyin kariyer planları tarafından belirlenir. Programlar üç yıla kadar sürebilir ve genellikle çeşitli görevlerde çalışan birkaç farklı bölüme maruz kalmayı içerir.

Şirketler genellikle iş dışı eğitim ve pratik açık deniz/saha deneyimini desteklemek ve temel yetenekleri geliştirmek için resmi kurslar vermektedir. Stajyerler ayrıca normal olarak kişisel mentorluğa ve iş ve kariyer danışmanlığı için ‘dostum’ sistemine de erişebilirler.

Sürekli mesleki gelişim desteklenir ve mezunların uluslararası meslektaşları ile ağlar kurmalarına izin verir. Çalışma tesisleri denizde petrol platformlarında kullanılabilir.

Aşağıdaki gibi ilgili profesyonel mühendislik kurumlarıyla kiralanmış mühendis statüsü kazanmaya yönelik çalışmalara güçlü bir vurgu vardır:

 • Malzeme ve Maden Enstitüsü
 • Kimya Mühendisleri Enstitüsü
 • Makine Mühendisleri Enstitüsü

Kariyer ve İş İmkanları

Ekonomik koşullardan etkilenmesine rağmen petrol üretiminin önümüzdeki birkaç yıl içinde artmaya devam etmesi bekleniyor. Ayrıca kayda değer yeni petrol sahası keşiflerinin sayısında bir azalma ve geri kalan petrolü, sanayiye baskı yapan yerleşik alanlardan çıkarma maliyetinin artması da olmuştur.

Birçok şirket, en fazla potansiyeli gösterenleri teşvik etmek amacıyla artan miktarda yeni lisansüstü mühendis istihdam ediyor. Çünkü kariyer geliştirme fırsatları umut verici.

Birçok ilk randevu sahadadır ve fiziksel olarak formda ve coğrafi olarak hareketli olan insanlar gerektirir. Bu durum yalnızca dünyanın herhangi bir yerine gitmeye hazırlanmakla kalmayıpaynı zamanda proje süresince o konumda kalabilmek anlamına gelir. Taşınamıyorsanız, bir iş bulma şansınız veya daha sonraki promosyonlar azalır.

Bir eğitim programının tamamlanmasının ardından mezunlar, terfi yapısı yoluyla öncelikli olarak teknik rollerden, saygın ve iyi ücretli kıdemli teknik görevlere geçebilirler.

Diğerleri, işe alım veya pazarlama veya liderlik ve yönetim gibi alanlarda ticari rolleri tercih eder.

Üst düzey roller arasında varlık ekibi liderliği, iş planlaması ve analizi, işletilmeyen ortak girişimler, varlık yönetimi, denetleme işlemleri, güvenlik, yangın, sağlık ve proje yönetimi yer alabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu