Personel Geliştirme Koordinatörü Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Bir personel geliştirme koordinatörünün ne yaptığını, bu işi nasıl alacağınızı ve bir personel geliştirme koordinatörü olarak başarılı olmak için ne gerektiğini öğrenme zamanı.

Personel geliştirme koordinatörleri, kuruluşlarının çalışanları için eğitim programları geliştirmekten ve uygulamaktan sorumludur. Ayrıca, bu programların etkinliğini değerlendirmek ve iyileştirilecek alanları belirlemekle de görevlendirilebilirler.

Personel geliştirme koordinatörleri, organizasyonlarındaki her seviyedeki çalışanla ilişkiler kurmak için güçlü kişilerarası becerilere sahip olmalıdır. Ayrıca, yeni politikalar veya prosedürler hakkındaki bilgileri giriş seviyesindeki çalışanlardan üst yönetime kadar herkese etkili bir şekilde iletebilmelidirler.

Personel Geliştirme Koordinatörü Sorumlulukları ve Görevleri

Bir personel geliştirme koordinatörü genel olarak aşağıdaki sorumluluklara sahiptir:

 • Şirket politikaları ve prosedürleriyle güncel olduklarından emin olmak için kılavuzlar, el kitapları ve diğer materyaller gibi eğitim materyallerini gözden geçirmek
 • Sınıf eğitimi, e-öğrenme kursları veya iş başında eğitimi içeren eğitim programlarını koordine etmek
 • Tüm çalışanların katılımını sağlamak için eğitim oturumlarına katılımın izlenmesi
 • Organizasyonel amaç ve hedeflerle uyumlu eğitim programları geliştirmek ve uygulamak
 • Eğitmenlerin veya yüklenicilerin işe alınması, sınıfların programlanması ve tesislerin düzenlenmesi de dahil olmak üzere tüm şirket eğitim programlarının yönetimini denetlemek
 • Tüm eğitimlerin istihdam uygulamalarında ayrımcılığa ilişkin federal ve eyalet yasalarına uygun olarak yapılmasını sağlamak
 • İnsan kaynakları personeline, olası çalışanları işe almadan önce arka plan kontrolleri yapmalarında yardımcı olmak
 • Eğitim sertifikaları, katılım belgeleri ve eğitim değerlendirmeleri gibi çalışan kayıtlarının oluşturulması ve muhafaza edilmesi
 • Kuruluş içindeki belirli gruplar için özel eğitim programları geliştirmek için harici eğitim sağlayıcılarla koordinasyon sağlamak

Personel Geliştirme Koordinatörü Maaşı Ne Kadar?

Personel geliştirme koordinatörlerinin maaşları, eğitim düzeylerine, yılların deneyimine ve şirketin büyüklüğüne ve endüstrisine bağlı olarak değişmektedir. Ayrıca ikramiye şeklinde ek tazminat da alabilirler.

 • 2023 Yılı Ortalama Maaş: 7.000 TL (36.70 TL/saat)
 • 2023 Yılı Üst Düzey Maaşları: 10.000 TL (50.40 TL/saat)

İnsan kaynakları ve organizasyonel gelişim uzmanlarının istihdamının önümüzdeki on yılda ortalamadan daha hızlı büyümesi bekleniyor.

İstihdam artışı, kuruluşların üretkenliği ve verimliliği artırmasına yardımcı olacak İK ve OD uzmanlarına duyulan ihtiyaçtan kaynaklanacak. Kuruluşlar, çalışan verimliliğini ve elde tutmayı artırmak için eğitim ve gelişim programlarına yatırım yapmaya devam edecek.

Dipnot: Personel Geliştirme Koordinatörü İçin Yukarıda Verilen Maaşlar Kariyer sitelerinden ve Forumlardan Alınarak Hazırlanmıştır.

Personel Geliştirme Koordinatörü İçin Şartlar ve Nitelikler Neler?

Bir personel geliştirme koordinatörünün genel olarak aşağıdaki niteliklere sahip olması gerekir:

Eğitim: Çoğu işveren, insan kaynakları, insan kaynakları yönetimi, personel veya ilgili bir alanda en az lisans mezuniyeti gerektirir. Bazı işverenler, insan kaynakları yönetimi veya ilgili bir alanda yüksek lisans mezuniyetine sahip adayları tercih eder.

En Popüler:  Kalite Güvence Uzmanı Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Antrenman tecrübesi: Birçok işveren, yeni işe alınan personel geliştirme koordinatörleri için iş başında eğitim sağlayacaktır. Bu eğitim, kuruluşun misyonu, değerleri ve hedefleri hakkında öğrenmeyi içerebilir. Ayrıca, kuruluşun politika ve prosedürlerine ilişkin talimatları da içerebilir.

Sertifikalar ve Lisanslar: Bir personel geliştirme koordinatörü rolü için sertifikalar gerekli olmasa da, bir işe girmek ve kazanç potansiyelinizi artırmak için faydalı olabilirler.

Personel Geliştirme Koordinatörü Olmak İçin Gerekli Beceriler

Personel geliştirme koordinatörlerinin başarılı olmak için aşağıdaki becerilere ihtiyacı vardır:

İletişim: İletişim, bilginin sözlü veya sözsüz yollarla iletilmesi eylemidir. Bir personel geliştirme koordinatörü olarak, çalışanlar, yöneticiler ve diğer paydaşlarla iletişim kurmaktan sorumlu olabilirsiniz. Etkili iletişim, bilgileri net bir şekilde aktarmanıza ve soruları yanıtlamanıza yardımcı olabilir. Ayrıca geri bildirimi iletmek, rehberlik sağlamak ve övgü sunmak için iletişimi kullanabilirsiniz.

Takım çalışması: Takım çalışması, ortak bir hedefe ulaşmak için başkalarıyla birlikte çalışma yeteneğidir. Bir personel geliştirme koordinatörü olarak, çalışanlar için eğitim oturumları planlamak ve yürütmek için diğer personel üyelerinden oluşan bir ekiple birlikte çalışabilirsiniz. Bu durum zorluklara çözüm bulmak ve fikirleri paylaşmak için başkalarıyla birlikte çalışabilmenizi gerektirir.

Zaman yönetimi: Zaman yönetimi, belirli bir zaman çerçevesi içinde görevleri planlama ve yürütme yeteneğidir. Bir personel geliştirme koordinatörü olarak, ekibiniz için eğitim oturumlarını planlamak ve koordine etmekten sorumlu olabilirsiniz. Bu durum tüm görevlerinizi zamanında tamamlayabilmeniz için zamanınızı etkili bir şekilde yönetebilmenizi gerektirir.

Organizasyon: Organizasyon, görevleri mantıksal bir sırayla planlama ve yürütme yeteneğidir. Bir personel geliştirme koordinatörü olarak, kuruluşunuz için eğitim programlarının planlanmasından ve uygulanmasından sorumlu olabilirsiniz. Güçlü organizasyon becerilerine sahip olmak, hem etkili hem de verimli bir eğitim programı oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Liderlik: Liderlik becerileri, bir personel geliştirme koordinatörünün beceri setinin önemli bir parçası olabilir. Bir personel geliştirme koordinatörü olarak, kuruluşunuzun çalışanları için eğitim programlarının planlanmasından ve uygulanmasından sorumlu olabilirsiniz. Liderlik becerileri, ekibinizi motive etmenize ve onları öğrenmeye ve gelişmeye teşvik etmenize yardımcı olabilir.

Personel Geliştirme Koordinatörü Çalışma Şartları Nasıl?

Bir personel geliştirme koordinatörünün çalışma ortamı, çalıştıkları organizasyonun türüne bağlı olarak değişebilir. Mesela bir hastanede çalışan bir personel geliştirme koordinatörü, bir birimden diğerine geçerek çok fazla zaman harcayabilir. Bir şirkette çalışan bir personel geliştirme koordinatörü, günün çoğunda masa başında oturarak daha hareketsiz bir işe sahip olabilir. Ne tür bir organizasyon için çalışırlarsa çalışsınlar, personel geliştirme koordinatörleri genellikle normal mesai saatleri içinde çalışırlar. Fakat toplantılara veya etkinliklere katılmak için bazen akşamları veya hafta sonları çalışmak zorunda kalabilirler.

Personel Geliştirme Koordinatörü İçin Mesleki Gelişme

İşte personel geliştirme koordinatörlerinin çalışma şeklini etkileyen üç metod. Personel geliştirme koordinatörlerinin, becerilerini ilgili tutmak ve işyerinde rekabet avantajı sağlamak için bu gelişmeler hakkında güncel kalmaları gerekecektir.

En Popüler:  Finans ve Operasyon Yöneticisi Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Personel Gelişimine Daha Bütünsel Bir Yaklaşım İhtiyacı

İşletmeler çalışanlarına yatırım yapmanın değerini anladıkça personel gelişimi giderek daha önemli hale geliyor. Bu durum personel gelişimine yönelik, yalnızca eğitimi değil, aynı zamanda mentorluk ve koçluğu da içeren daha bütünsel bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmasına yol açmaktadır.

Personel geliştirme koordinatörleri, personel gelişiminin tüm alanlarında beceriler geliştirerek bu eğilimden yararlanabilir. Sadece etkili eğitim programları tasarlamakla kalmamalı, aynı zamanda eğitimlerini tamamladıktan sonra çalışanlara destek ve rehberlik sağlayabilmelidirler.

Çalışan Bağlılığının Önemi

Çalışan bağlılığı, iş dünyasında giderek daha önemli bir konudur. Şirketler daha rekabetçi hale geldikçe, çalışanlarını meşgul etmenin ve motive etmenin yollarını arıyorlar.

Personel geliştirme koordinatörleri, öğrenmeyi ve büyümeyi teşvik eden programlar oluşturarak çalışan bağlılığında önemli bir rol oynayabilir. Ayrıca, çalışanların fikir ve önerilerini rahatça paylaşabilecekleri bir kültür oluşturmaya da yardımcı olabilirler.

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Üzerine Odaklanma

Çeşitlilik ve kapsayıcılık, son birkaç yılda işyerinde önemli bir odak noktası haline geldi. Bunun nedeni, işverenlerin bir bütün olarak nüfusun çeşitliliğini yansıtan bir işgücüne sahip olmanın faydalarını fark etmeleridir.

Personel geliştirme koordinatörleri, kuruluşlarında çeşitlilik ve içerme girişimlerinin uygulanmasına yardımcı olmada kilit bir rol oynayabilir. Bunu, çalışanların çeşitliliğin önemini ve iş arkadaşlarıyla etkileşimlerinde nasıl daha kapsayıcı olabileceklerini anlamalarına yardımcı olan eğitim programları geliştirerek yapabilirler.

Personel Geliştirme Koordinatörü Nasıl Olunur?

Personel gelişiminde bir kariyer, ödüllendirici ve tatmin edici olabilir. Başkalarının yaşamlarında bir fark yaratma, kuruluşların iş gücünü büyütmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olma ve yeni iş alanları hakkında bilgi edinme fırsatı sunar.

Personel geliştirme koordinatörü olma yolunda ilerlemeye başlamak için insan kaynakları, organizasyonel gelişim ve eğitim ve geliştirme dersleri almayı düşünün. Ayrıca, güçlü bir personel geliştirme programı olan bir kuruluşta gönüllü veya stajyer olmak isteyebilirsiniz. Bu size bir personel geliştirme ekibinin nasıl çalıştığını görme ve deneyimli profesyonellerden öğrenme şansı verecektir.

Dipnot: Personel Geliştirme Koordinatörü İçin CV Hazırlama Rehberini İncelemenizi Tavsiye Ederiz.

Kariyer ve İş İmkanları

Personel geliştirme koordinatörü olarak ilerlemenin en iyi yolu, bu alanda deneyim ve bilgi edinmektir. Bu durum insan kaynakları alanında İK uzmanı, eğitim ve gelişim uzmanı veya çalışan ilişkileri uzmanı gibi çeşitli pozisyonlarda çalışarak yapılabilir. Deneyim kazandıkça, personel geliştirme direktörü veya insan kaynakları başkan yardımcısı gibi daha üst düzey pozisyonlara geçebilirsiniz. Bu pozisyonlarda, çalışan verimliliğini ve memnuniyetini artıran programlar geliştirmekten ve uygulamaktan sorumlu olacaksınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu