Patolog Nedir ve Kimdir? Nasıl Olunur?

Patolog Nedir?

Patolog, tıbbi alanda hastalığın nedenlerini, doğasını ve etkilerini inceleyen bir doktordur. Patoloji alanı, bir hastalığın sonucu olan hücrelerde, dokularda ve organlarda meydana gelen değişikliklerin konsantrasyonları ile geniştir.

Patolog Ne Yapar?

Patologlar genel olarak üç ana disiplin alanından birinde çalışırlar: öğretmenler, araştırmacılar veya teşhisçiler olarak. Klinik verileri biyokimyasal, moleküler ve fizyolojik laboratuvar çalışmalarıyla entegre etme yeteneği, günlük olarak yapılan işin temelini oluşturur.

Akademik alanda çalışan bireyler bilgilerini tıp öğrencilerine, tıp meslektaşlarına ve diğer kursiyerlere çeşitli düzeylerde aktarırlar. Patoloji alanındaki araştırmacılar, çeşitli hastalıkların alan bilgisini, anlayışını ve tedavi seçeneklerini daha da ilerletmek için hastalık modelleri, klinik çalışmalar ve diğer deneysel programlar için laboratuvar bilimini kullanır. Bu bilgi, gelecekte hastaları daha agresif bir şekilde tedavi etmek ve teşhis etmek için kullanılır. Klinik laboratuvarlarda veya tıbbi ortamlarda çalışan profesyoneller, hastalardaki hastalığı teşhis ve tedavi etmek için laboratuvar ve doku analizi bilgilerini geliştiren ve uygulayan danışman hekimler olarak pratik yaparlar.

Tıp endüstrisinde çalışan profesyonellerin ölüm sonrası aşamada hastalarla da çalışabileceklerini unutmamak önemlidir. Bu hastalarla yapılan araştırmalar, hastalığı incelemek veya bir ölümün bir cinayet mi yoksa doğal nedenlerden mi kaynaklandığını belirlemek için kullanılır.

Bir Patolog şu maddeleri yapabilir:

 • Hastanın bir nakil ihtiyacı olup olmadığını belirlemek için bir hastanın böbrek dokularını mikroskop altında inceleyin.
 • Kişinin cinayetten mi yoksa doğal sebeplerden mi öldüğüne karar vermek için otopsi yapın. Bu bilgi bir suçu çözmeye yardımcı olmak için kullanılabilir.
 • Hamile bir kadının taşıdığı çocuğun sağlıklı bir şekilde doğup doğmayacağını belirlemek için kan testine bakın.

Patolog Türleri:

 • Anatomik Patolog
 • Klinik Patolog
 • Adli Patolog
 • Sitopatolog
 • Nöropatolog
 • Moleküler Patolog
 • Kimyasal Patolog
 • Genetik Patolog
 • İmmünopatolog

Patolog Nasıl Olunur?

Patologların farklı kişilikleri vardır. Araştırmacı bireyler olma eğilimindedirler. Bu da onların entelektüel, iç gözlemci ve meraklı oldukları anlamına gelir. Meraklı, metodik, rasyonel, analitik ve mantıklıdırlar. Bazıları da gelenekseldir yani; vicdanlı ve muhafazakarlar.

Bu meslek sana göre mi? Patoloğun en iyi kariyer seçeneklerinizden biri olup olmadığını öğrenmek için ücretsiz meslek ve Kariyer testimizi yapabilirsiniz.

Patoloğun Çalışma Yeri ve Şartları Nasıl?

Alandaki çoğu profesyonel, araştırma projelerini planlamak, diğer bilim adamlarının bulgularını araştırmak ve diğer doktorlarla toplantılara katılmak için çok zaman harcamayı bekleyebilir. Tek seferde çok fazla bilgi alma becerisine ve bazen uzun araştırma projelerini tamamlama sabrına sahip olmalıdırlar. Doğru ve titiz çalışanlar olmaları gerekir, bu özellikle bulguları hastanın alacağı bakım için kritik bir bileşen olduğunda hastalığı teşhis etmek için çalışan profesyoneller için geçerlidir. Çoğu zaman tek başlarına çalışırlar. Fakat bulgularının yazılı veya sözlü olarak kanıtlanması için mükemmel iletişim yetenekleri gereklidir.

En Popüler:  Komedyen Nedir ve Kimdir? Nasıl Olunur?

Patoloji alanı çok geniş olduğu için çalışma şartları büyük ölçüde değişecektir. Bununla birlikte patologlar çoğunlukla hastanelerde, ofislerde, sınıflarda ve laboratuvarlarda çalışır. Alandaki genel bir profesyonel, haftada 40 saatlik bir çalışma bekleyebilir. Fakat çalıştıkları sektöre bağlı olarak 40 saatten daha uzun bir çalışma haftası beklenebilir. Çalışma saatleri çeşitlidir ve genellikle dönüşümlü bir vardiyadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Onkolog ile Patolog arasındaki fark nedir?

Onkologlar ve patologlar, kanserle bağlantılı doktorlardır. Onkologlar hastalığı tedavi eder. Patologlar bunu teşhis eder. İki uzmanlık birbiriyle bağlantılı. Fakat önemli ölçüde farklı.

Patologlar, özünde, tıp alanının dedektifleridir. Günlerini laboratuvarda geçirirler. Hastalıkları tanımlamaya yardımcı olmak için vücut sıvılarını, hücrelerini ve dokularını incelerler. Patologlar biriyle fiziksel olarak neyin yanlış olabileceğini belirlemede etkili olsalar da bir hastayla çok az doğrudan temasları vardır. Onkologlar, tersine, hastalarla çok fazla zaman geçirirler. Fakat her ikisi de bir hastanın bakımıyla ilgili olabilir. Patologlar ayrıca birinin neden öldüğünü anlamak için otopsi yaparlar.

Onkologlar, tıbbi, cerrahi veya radyasyon onkologları olabilecek ve disiplin içinde daha da uzmanlaşabilecek kanser uzmanlarıdır. Patologlar sadece kanseri değil tüm tıbbi durumları ve hastalıkları teşhis eder. Pediatrik veya genetik bozukluklar, deri hastalıkları, sinir sistemi ve iskelet kasları hastalıkları, kan hücrelerini etkileyen hastalıklar; veya transfüzyon tıbbında veya adli patolojide.

Ayrıca Bakınız Onkolog

Patolog olmak için kaç yıl okunur?

Patolog olma süreci aşağıdaki gibi on iki ila on üç yıl sürer:

Lisans programı – dört yıl Tıp Doktoru (MD) veya Osteopatik Tıp Doktoru (DO) derecesi – dört yıl İkamet – dört veya beş yıl (anatomik patoloji için dört yıl; önerilen birleşik anatomik/klinik patoloji yolu için beş yıl)

Patologlar nasıldır?

Klinik patologlar, hücreleri, vücut sıvılarını ve dokuları inceleyerek ve test ederek hastalıkları teşhis eden uzman doktorlardır. Hasta bakımı ile ilgili bilinçli kararlar alınabilmesi için laboratuvar testlerinin sonuçlarını yorumlarlar. Bu tür çalışmalar, patologların ağırlıklı olarak araştırmacı insanlar olduğunu güçlü bir şekilde göstermektedir.

Patolog olmalı mıyım?

Neden patolojiyi seçtikleri sorulduğunda, pratisyen patologlar genellikle şu nedenleri öne sürerler:

•Alanın benzersiz görüntüleme karışımı, zorlu teşhis ikilemleri ve en son teknolojilere erişim ve bunlarla deney yapma

•’doktorun doktoru’, diğer hekimlerin önde gelen danışmanı olma ayrıcalığı

•hasta teşhisinde ön planda olma ve hastaların yaşamlarını etkileyen kritik kararlara dahil olma ayrıcalığı

•Patolojinin uygulayıcılarının dengeli bir yaşam sürmelerine izin verme derecesi. Çünkü zaman talepleri ameliyat ve diğer tıbbi alanlarda daha fazla hasta etkileşimi içeren kadar acil değildir.

Patologların sahip olduğu özellikler sorulduğunda, dünyanın dört bir yanından bu alandaki hekimler şu yorumları yaptı: [paraphrased compilation]:

Bence belli bir görsel yetenekle doğmuş olmalısın. Zihninizde resimler oluşturabilmelisiniz. Bu yüzden eğitim uzun zaman alıyor. Çünkü doğuştan gelen bu görsel yeteneği geliştirmeniz ve onu sıkı bilimsel öğrenmeyle birleştirmeniz gerekiyor. Mikroskobun kendine özgü güzelliğini takdir etmeye gelmelisiniz. Bir meslektaşım bana, oturma izni başvurusunda bulunanlara her zaman sorduğu bir sorunun hobileri hakkında olduğunu söyledi; Özellikle sanatı veya fotoğrafçılığı seviyorlarsa, başka yönelimlere sahip olduklarından daha iyi bir patolog olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu hissediyor.

Her şeyden önce, örüntü tanımada iyi olmanız gerektiğini düşünüyorum. Teşhis için sürekli olarak kalıplara, renklere ve bunların ilişkilerine bakarsınız. Düşüncenizde titiz olmalısınız: ‘Peki, bunu daha önce görmediysem, teşhisi koymaya çalışmak için ne yapmalıyım? Daha özel testler yapmam gerekiyor mu? Başka birine danışmam gerekiyor mu? Bunun hakkında daha fazla okumam gerekiyor mu? ‘

İyi bir gözlemci olmalısın. Küçük şeylere bakmak için ayrıntıların gözlemcisi olmanız gerekir. Küçük şeyler fark yaratır. Ve bu küçük şeylerin ne anlama geldiğini bilmelisiniz – yani akademik eğitiminiz burada devreye giriyor. Muhtemelen potansiyel bir patoloğun en ciddi hatası yeterince kapsamlı olmamaktır.

Hayal gücünüz ve inancınız olmalı ve sorgulamaktan korkmamalısınız. Bildiğiniz veya tıp dergilerinde yazılmış herhangi bir hastalığa uymayan bir şey görürseniz, sizin açınızdan bilgi eksikliğiniz nedeniyle otomatik olarak onu tanımadığınızı varsaymayın. Belki de henüz tarif edilmemiş bir şeydir. İyi bir patolog, açık fikirli olmak ve klinik beklentilerin ötesine bakmakla ilgilidir.

Patologların sabırlı olmaları ve çalışmalarına metodik bir yaklaşım getirmeleri gerekir.

Cerrahi patolojide çok zor olan şey, bir tanıya ulaşmak için kullandığınız zihinsel süreci kelimelerle ifade etmektir. Çünkü bir dereceye kadar bilinçaltı düzeyde anlık olarak tanınmadır. Yine de, mikroskopta gördüklerinizi kelimelere dönüştürme konusunda yetenekli olmalısınız. Bir patoloji raporunu okuduğunuzda, o raporun yazarının ne gördüğünü hayal edebilmeli ve yorumlarını anlayabilmelisiniz.

Dokunun mikroskobik incelenmesi kesinlikle bir sanattır ve zihninizde resimleri bir araya getirebilmektir. Biyopsinizde bir resmin sadece bir köşesini gördüğünüzde bile, bunu organda neler olup bittiğinin bütün resmine yerleştirebilmelisiniz. Dokularda değişen kalıpları ve şeyleri takdir ederek ve ardından dokulardaki gen ifadesi gibi ek bilimsel bilgiler getirerek, hastalığı anlamanıza yardımcı olacak hem sanatsal hem de bilimsel resmi oluşturabilirsiniz.

Alandaki profesyonellerden gelen tüm bu yorumların ortak noktası, en iyi patologların bilim ve gerçeği sanat ve sezgiyle birleştirmeleridir. Onlar keskin gözlemciler, titiz düşünürler ve metodik kuruculardır.

Patolog Olmanın Yolları

Genel olarak hekim olmanın yolu uzun ve zorludur. Patolojiyi seçmek, çok özel bir tıbbi kariyere giden bu yolu kabul etmek anlamına gelir; sınırlı hasta teması olan. Fakat hastaların tedavisine ve iyileşmesine katkıda bulunma potansiyeli sınırsızdır.

Patologlar ile benzer meslekler aşağıda listelenmiştir. Ayrıca merak ettiklerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlere sorabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu