Özel Eğitim Öğretmeni Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Bir özel eğitim öğretmeninin ne yaptığını, bu işi nasıl edineceğini ve özel eğitim öğretmeni olarak başarılı olmak için neler gerektiğini öğrenme zamanı.

Özel eğitim öğretmenleri engelli öğrencilerle çalışır. Bu öğrencilerin yeni beceriler öğrenmelerine ve engellerine rağmen hala sahip oldukları yetenekleri geliştirmelerine yardımcı olurlar. Özel eğitim öğretmenleri ek olarak dersleri planlamaktan, ödevleri notlandırmaktan ve normal derslerin öğretimiyle ilgili diğer görevlerden sorumlu olabilir.

Özel Eğitim Öğretmeni Sorumlulukları ve Görevleri

Özel eğitim öğretmenleri, aşağıdaki sorumluluklara sahiptir:

 • Çocuğunun gelişimini ve çocuğun gelişimiyle ilgili endişelerini tartışmak için ebeveynlerle görüşmek
 • Öğrencilerin gelişimi hakkında diğer öğretmenler, yöneticiler ve terapistler ile iletişim kurmak
 • Devlet standartlarına uygun ve öğrenci ihtiyaçları, ilgi alanları ve yetenekleri ile uyumlu ders planları hazırlamak
 • Etkili öğrenmeleri için ek desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere özel eğitim sınıflarında eğitim verilmesi
 • Her öğrenci için ihtiyaçlarına göre bireyselleştirilmiş eğitim programları (IEP’ler) geliştirmek için diğer personel üyeleriyle birlikte çalışmak
 • Gelişimin tüm alanlarında tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olmak için engelli öğrencilere bireyselleştirilmiş eğitim sağlamak
 • Bir öğrencinin engelli olup olmadığını belirlemek için değerlendirmeler yapmak, akademik ilerlemeyi ve davranışları izlemek
 • Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını karşılayan ve etkili bir şekilde öğrenmelerine yardımcı olan etkili öğretim stratejileri tasarlamak ve uygulamak
 • Olumlu davranışları destekleyen ve öğrenmeyi teşvik eden sınıf yönetimi stratejilerini etkili ve üretken bir şekilde uygulamak

Özel Eğitim Öğretmeni Maaşı Ne Kadar?

Özel eğitim öğretmenlerinin maaşları, eğitim düzeylerine, deneyim yıllarına ve öğrettikleri özel gereksinimli öğrencilerin türüne göre değişir.

 • 2023 Yılı Ortalama Maaş: 15.000 TL (27.80 TL/saat)
 • 2023 Yılı Üst Düzey Maaşları: 24.000 TL (58.60 TL/saat)

Özel eğitim öğretmenlerinin istihdamının önümüzdeki on yılda ortalama bir oranda artması bekleniyor.

Artan engelli öğrenci nüfusuna hizmet sağlama ihtiyacının istihdam artışını hızlandırması bekleniyor. Bu öğrencileri eğitmek ve engelli olmayan akranlarıyla birlikte normal sınıflarda öğrenmelerine yardımcı olmak için özel eğitim öğretmenlerine ihtiyaç duyulacaktır.

Dipnot: Özel Eğitim Öğretmen İçin Yukarıda Verilen Maaşlar Kariyer sitelerinden ve Forumlardan Alınarak Hazırlanmıştır.

Özel Eğitim Öğretmeni İçin Şartlar ve Nitelikler Neler?

Bir özel eğitim öğretmeni genel olarak aşağıdaki niteliklere sahip olmalıdır:

Eğitim: Özel eğitim öğretmenlerinin genellikle özel eğitim veya öğretim veya psikoloji gibi ilgili bir alanda en az lisans mezuniyetine sahip olmaları gerekir. Birçok özel eğitim öğretmeni, kazanç potansiyellerini artırmak ve daha üst düzey öğretim pozisyonlarına hak kazanmak için eğitim alanında yüksek lisans yapmayı tercih eder.

Antrenman tecrübesi: Özel eğitim öğretmenleri, eğitimlerinin çoğunu eğitimleri ve deneyimleri yoluyla alırlar. Ayrıca stajlar veya stajlar yoluyla ek eğitim alabilirler.

Staj süresince özel eğitim öğretmeni bir özel eğitim öğretmeninin gözetiminde çalışacaktır. Sınıfta yardımcı olacaklar ve özel ihtiyaçları olan öğrencilere nasıl öğreteceklerini öğrenecekler. Ayrıca bir özel eğitim öğretmeninin evrak işlerini ve diğer sorumluluklarını nasıl ele alacaklarını öğreneceklerdir.

Bir uygulama sırasında, bir özel eğitim öğretmeni, özel ihtiyaçları olan öğrencilerle bir okul ortamında çalışacaktır. Özel eğitim öğretmenine yardımcı olacaklar ve ek olarak öğrencilere öğretebilecekler. Bir özel eğitim öğretmeninin evrak işlerini ve diğer sorumluluklarını nasıl ele alacaklarını öğreneceklerdir.

Sertifikalar ve Lisanslar: Tüm devlet okulu özel eğitim öğretmenlerinin, öğretmenlik yapmaya uygun olmaları için eyaletleri tarafından sertifikalandırılması gerekir. Her eyaletin bir öğretim sertifikası kazanmak için değişen gereksinimleri vardır.

Özel Eğitim Öğretmeni Olmak İçin Gerekli Beceriler

Özel eğitim öğretmenlerinin başarılı olabilmesi için aşağıdaki becerilere ihtiyacı vardır:

İletişim yetenekleri: Özel eğitim öğretmenleri genellikle veliler, yöneticiler ve diğer öğretmenlerle iletişim kurar. Bilgi iletmek ve soruları cevaplamak için yazılı ve sözlü olarak etkili bir şekilde iletişim kurabilmelidirler. Ayrıca, ihtiyaçlarını anlamak ve bireyselleştirilmiş öğrenme planları geliştirmek için öğrencilerle ve aileleriyle iletişim kurabilmeleri gerekir.

Empati: Empati, başkalarının duygularını anlama ve paylaşma yeteneğidir. Özel eğitim öğretmenleri genellikle benzersiz öğrenme ihtiyaçları olan öğrencilerle çalışır. Empati, bu öğretmenlerin öğrencileriyle bağlantı kurmasına ve ihtiyaçlarını anlamasına yardımcı olabilir. Bu durum daha etkili ders planları oluşturmalarına ve öğrencilerine daha fazla bireysel ilgi göstermelerine yardımcı olabilir.

Organizasyon: Özel eğitim öğretmenlerinin genellikle her bir öğrencisi için birkaç farklı ders planı ve ödevi vardır. Güçlü organizasyon becerilerine sahip olmak, tüm materyallerinizi ve ödevlerinizi takip etmenize yardımcı olabilir. Organizasyon ek olarak öğrencilerinizin ilerlemesini takip etmenize ve gerektiğinde ayarlamalar yapmanıza yardımcı olabilir.

Sabır: Özel eğitim öğretmenleri genellikle benzersiz öğrenme ihtiyaçları olan öğrencilerle çalışır. Bu öğrenciler görevleri tamamlamak için daha fazla zamana ihtiyaç duyabilir, daha fazla rehberlik ve geri bildirim gerektirebilir veya gün boyunca daha sık aralar gerektirebilir. Sabır, özel eğitim öğretmenlerinin sahip olması gereken önemli bir beceridir, çünkü onların öğrencileriyle daha etkili çalışmasına yardımcı olabilir.

Uyarlanabilirlik: Özel eğitim öğretmenleri genellikle çeşitli öğrenme ihtiyaçları ve yetenekleri olan öğrencilerle çalışır. Uyarlanabilirlik, birlikte çalıştığınız her öğrencinin ihtiyaçlarına uyum sağlamanıza yardımcı olabilir. Mesela okumayı öğrenmesi gereken bir öğrenciniz ve yazmayı öğrenmesi gereken bir öğrenciniz olabilir. Her iki öğrencinin de kendileri için en uygun şekilde öğrenmesine yardımcı olmak için uyarlanabilirliğinizi kullanabilirsiniz.

Özel Eğitim Öğretmeni Çalışma Şartları Nasıl?

Özel eğitim öğretmenleri genellikle devlet okullarında çalışır, engelli öğrencilere sınıflarda, kaynak odalarında veya kendi kendine yeten sınıflarda ders verir. Ayrıca özel okullarda, konut tesislerinde veya hastanelerde çalışabilirler. Genellikle geleneksel 10 aylık öğretim yılında çalışırlar. Fakat bazı öğretmenler özel eğitim programlarında yıl boyunca çalışırlar. Ayrıca yarı zamanlı çalışabilirler. Birçok özel eğitim öğretmeninin ağır bir iş yükü vardır ve genellikle haftada 40 saatlik geleneksel çalışma saatinden daha fazla çalışır. Toplantılara katılmak, ders planları geliştirmek ve kağıtlara not vermek için akşamları ve hafta sonları çalışabilirler. Ayrıca, öğrencilerin ilerlemesini tartışmak için veliler, veliler ve diğer profesyonellerle okul toplantısı dışında zaman geçirebilirler.

Özel Eğitim Öğretmen İçin Mesleki Gelişme

İşte özel eğitim öğretmenlerinin nasıl çalıştığını etkileyen üç metod. Özel eğitim öğretmenlerinin becerilerini ilgili tutmak ve işyerinde rekabet avantajı sağlamak için bu gelişmelerden haberdar olmaları gerekecektir.

Sosyal ve Duygusal Öğrenmeye Dikkat

Okullarda sosyal ve duygusal öğrenmeye (SEL) odaklanma arttıkça, özel eğitim öğretmenlerinin bu alanda becerilerini geliştirmeleri gerekecektir.

Özel eğitim öğretmenleri, engelli öğrencilerin başkalarıyla nasıl etkileşime gireceklerini ve duygularını nasıl yöneteceklerini öğrenmelerine yardımcı olmaktan zaten sorumludur. Fakat SEL daha önemli hale geldikçe, bu alanlara daha fazla odaklanmaları gerekecektir. Bu durum sosyal ve duygusal gelişime odaklanan müfredat geliştirmenin yanı sıra öğrencilere destek ve danışmanlık sağlamayı da içerir.

STEM Eğitimine Odaklanma

STEM eğitimine artan odaklanma eğilimi, özel eğitim alanında büyük bir etkiye sahiptir. Gittikçe daha fazla okul fen, teknoloji, mühendislik ve matematiğe önem verdiğinden, özel eğitim öğretmenlerinin bu konuları öğretmek için hazırlıklı olmaları gerekecektir.

Bu eğilim, özel eğitim öğretmenlerinin STEM eğitimindeki en son gelişmelere aşina olmaları gerektiği anlamına gelir. Ayrıca, bu konuları sınıfa dahil eden ders planları oluşturabilmeleri gerekecektir. Ayrıca, bu konularla mücadele edebilecek öğrencilere başarılı olmanın yollarını bulmalarında yardımcı olabilmeleri gerekecektir.

Özel Eğitim ve Genel Eğitim Öğretmenleri Arasında İşbirliği

Özel eğitim ve genel eğitim öğretmenleri arasında daha fazla işbirliğine yönelik artan bir eğilim olmuştur. Bunun nedeni, her iki grubun da bilgi ve deneyim açısından birbirlerine sunacak çok şeyi olduğunun farkına varmasıdır.

Özel eğitim öğretmenleri genel eğitim sınıflarında daha fazla yer aldıkça, genel eğitim öğretmenleriyle nasıl etkili bir şekilde çalışacaklarını öğrenmeleri gerekecektir. Bu durum okuldaki tüm öğrencilerin başarısına bağlılığın yanı sıra işbirliği yapma ve fikirleri paylaşma isteğini gerektirir.

Nasıl Özel Eğitim Öğretmeni Olunur?

Özel eğitim öğretmenleri, engelli öğrencilerin yaşamlarında benzersiz ve önemli bir role sahiptir. Bu öğrencilerin hem akademik hem de sosyal olarak tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olmaktan sorumludurlar. Bu çok ödüllendirici bir kariyer olabilir. Fakat aynı zamanda zorlu ve talepkardır.

Özel eğitim öğretmeni olmadan önce, çocuklara öğretmek ve onlarla çalışmak konusunda güçlü bir geçmişe sahip olmalısınız. Ayrıca özel eğitimle ilgili yasa ve politikalara da aşina olmalısınız. Ek olarak, engelli öğrencilerin bakımıyla ilgilenen ebeveynler ve diğer profesyonellerle etkili bir şekilde çalışabilmelisiniz.

Dipnot: Özel Eğitim Öğretmeni İçin CV Hazırlama Rehberini İncelemenizi Tavsiye Ederiz.

Kariyer ve İş İmkanları

Birçok özel eğitim öğretmeni, lider öğretmen veya kaynak öğretmen olarak ilerler. Daha büyük okul bölgelerinde, özel eğitim öğretmenleri, özel eğitim koordinatörü veya özel eğitim müdürü gibi pozisyonlara yükselebilir. Bazı özel eğitim öğretmenleri müdür olur ve diğerleri eyalet veya federal eğitim kurumlarında yönetici olur. Bazıları öğretmenliği okul bölgelerine danışman olmak veya eğitim materyalleri veya ürünleri üreten şirketlerde çalışmak için bırakır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu