Okul Danışmanı Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Bir okul danışmanının ne yaptığını, bu işi nasıl alacağınızı ve bir okul danışmanı olarak başarılı olmak için ne gerektiğini öğrenme zamanı.

Okul danışmanları öğrencilere, velilere, öğretmenlere ve diğer okul personeline rehberlik ve destek sağlamaktan sorumludur. Genellikle özel ihtiyaçları olan veya okulu bırakma riski olan öğrencilerle çalışırlar.

Okul danışmanları genellikle öğrencilerinin yaşamlarında merkezi bir rol oynar. Akademik baskılardan, zorbalık veya uyuşturucu kullanımı gibi sosyal konulara kadar, ergenlikle birlikte gelen birçok zorluğun üstesinden gelmelerine yardımcı olurlar.

Okul Danışmanı Sorumlulukları ve Görevleri

Okul danışmanları genel olarak aşağıdakileri içerebilen geniş bir sorumluluk yelpazesine sahiptir:

 • Okulda başarılı olmalarına yardımcı olmak için öğrencilere akademik, sosyal ve duygusal destek sağlamak
 • Çatışma çözümü ve arabuluculuk yoluyla olumlu akran ilişkilerini teşvik etmek
 • Üstün zekalılar ve yetenekliler programları, özel eğitim programları gibi okul programlarına veya öğrenci ihtiyaçlarına göre diğer programlara öğrencilerin kaydedilmesi
 • Öğrencilere eğitim hedefleri konusunda akademik danışmanlık sağlamak ve bu hedeflere ulaşmak için gerçekçi planlar yapmalarına yardımcı olmak
 • Öğrencilerin duygusal ve davranışsal ihtiyaçlarını değerlendirmek için değerlendirmeler yapmak ve okulu bırakma riski altında olabilecek veya sosyal veya duygusal zorluklar yaşayan öğrencilere danışmanlık yapmak
 • Özel gereksinimli öğrencilerin belirlenmesi ve uygun hizmetlere yönlendirilmesi
 • Engelli öğrencilere yeni okullara veya ortamlara geçişlerinde yardımcı olmak
 • Akademik sorunlar, madde bağımlılığı, depresyon ve kaygı dahil olmak üzere çeşitli endişeleri ele almak için öğrencilere ve ailelere danışmanlık hizmetleri sağlamak
 • Engelli öğrencilere yeni okullara veya ortamlara geçişlerinde yardımcı olmak

Okul Danışmanı Maaşı Ne Kadar?

Okul danışmanlarının maaşları eğitim düzeylerine, deneyim yıllarına ve çalıştıkları okul türüne göre değişir. Ayrıca ikramiye veya komisyon şeklinde ek tazminat da alabilirler.

 • 2023 Yılı Ortalama Maaş: 16.000 TL (30.00 TL/saat)
 • 2023 Yılı Üst Düzey Maaşları: 18.000 TL (40.80 TL/saat)

Okul danışmanlarının istihdamının önümüzdeki on yılda ortalama bir oranda artması bekleniyor.

Öğrencilerin dijital bir dünyada büyümekle ilgili zorluklarla başa çıkmalarına ve akıl sağlığı, madde bağımlılığı ve intiharı önleme ile ilgili endişeleri ele almalarına yardımcı olmak için okul danışmanlarına ihtiyaç duyulacaktır. Buna ek olarak, öğrenci intiharları okullarda daha fazla rehberlik hizmeti çağrılarına yol açmıştır. Fakat bütçe kısıtlamaları, işe alınan danışman sayısını sınırlayabilir.

Dipnot: Okul Danışmanı İçin Yukarıda Verilen Maaşlar Kariyer sitelerinden ve Forumlardan Alınarak Hazırlanmıştır.

Okul Danışmanı İçin Şartlar ve Nitelikler Neler?

Bir okul danışmanının genel olarak aşağıdakilere sahip olması gerekir:

Eğitim: Okul danışmanlarının genellikle okul danışmanlığında veya psikoloji veya eğitim gibi ilgili bir alanda yüksek lisans mezuniyetine sahip olmaları gerekir. Bu programların, değerlendirme, danışmanlık, etik, araştırma yöntemleri, sınıf yönetimi ve ruh sağlığı gibi konulardaki kursları tamamlaması ve içermesi genellikle iki yıl sürer.

Antrenman tecrübesi: Okul danışmanları genellikle yüksek lisans programları sırasında bir yıllık stajı tamamlarlar. Bu staj sırasında, öğrencilerle bir okul ortamında çalışarak pratik deneyim kazanırlar. Ayrıca meslek hakkında daha fazla bilgi edinmek için bir okul danışmanıyla yakın çalışırlar.

Mezun olduktan sonra, okul danışmanları işe başladıkları ilk birkaç yıl boyunca iş başında eğitim almaya devam edebilirler. Bu süre zarfında, okulun politikaları ve prosedürleri hakkında daha fazla bilgi edinirler ve öğrencilere yardımcı olmak için okul danışmanıyla yakın işbirliği içinde çalışırlar.

Sertifikalar ve Lisanslar: Okul danışmanlarının devlet okullarında çalışmak için öğretmenlik lisansı almaları gerekir. Her eyalette öğretim lisansı almak için farklı gereksinimler vardır. Fakat çoğu adayın lisans mezuniyetine sahip olmasını ve belirli sayıda ders saatini tamamlamasını gerektirir. Bazı eyaletler de bir öğrenci öğretim deneyimi gerektirir.

Okul Danışmanı Olmak İçin Gerekli Beceriler

Okul psikolojik danışmanlarının başarılı olabilmeleri için aşağıdaki becerilere ihtiyaçları vardır:

İletişim: Okul danışmanları genellikle öğrenciler, veliler, öğretmenler ve diğer okul personeli ile iletişim kurar. Hem yazılı hem de sözlü olarak etkili bir şekilde iletişim kurabilmelidirler. Okul danışmanları, çocuklarının okuldaki gelişimi ve olabilecek endişeleri hakkında velilerle iletişim kurabilmelidir. Ayrıca öğrencilerle akademik ve kişisel ihtiyaçları hakkında iletişim kurabilmelidirler.

Empati: Empati, başkalarının duygularını anlama ve paylaşma yeteneğidir. Okul danışmanları genellikle öğrencilerin zorlukların üstesinden gelmelerine ve sağlıklı başa çıkma mekanizmaları geliştirmelerine yardımcı olmak için empati kullanır. Mesela bir öğrenci boşanmayla mücadele ediyorsa, bir okul danışmanı öğrencinin duygularını anlamak için empati kullanabilir ve zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olacak kaynaklar sunabilir.

Problem çözme: Problem çözme, okul psikolojik danışmanları için bir diğer önemli beceridir. Genellikle davranış sorunları, akademik zorluklar veya çözüm gerektiren diğer sorunları olan öğrencilerle çalışırlar. Okul psikolojik danışmanları, problem çözme becerilerini öğrencilerin sorunlarına çözüm bulmalarına ve davranışlarını geliştirmelerine yardımcı olmak için kullanır.

Zaman yönetimi: Okul danışmanlarının genellikle gün boyunca öğrencilerle buluşmak, personel toplantılarına katılmak, dersleri gözlemlemek ve evrak işlerini tamamlamak dahil olmak üzere birçok sorumluluğu vardır. Güçlü zaman yönetimi becerilerine sahip olmak, okul danışmanlarının görevlerini öncelik sırasına koymalarına ve bunları verimli bir şekilde tamamlamalarına yardımcı olabilir.

İşbirliği: İşbirliği, ortak bir hedefe ulaşmak için başkalarıyla birlikte çalışma yeteneğidir. Okul danışmanları genellikle öğretmenler, yöneticiler ve diğer destek personeli gibi diğer okul personeli ile birlikte çalışır. Ayrıca sosyal becerilerini geliştirmelerine, duygularını yönetmelerine ve okul ortamında gezinmelerine yardımcı olmak için öğrencilerle birlikte çalışırlar.

Okul Danışmanı Çalışma Şartları Nasıl?

Okul danışmanları genellikle ilkokul, ortaokul ve liselerde çalışır. Ayrıca kolejlerde ve üniversitelerde, özel danışmanlık uygulamalarında veya topluluk kurumlarında çalışabilirler. Danışmanlar genel olarak normal mesai saatleri içinde tam zamanlı olarak çalışırlar. Fakat bazıları müşterilerinin programlarını karşılamak için akşamları veya hafta sonları çalışabilir. Danışmanlar ek olarak müşterilerle buluşmak veya konferanslara katılmak için seyahat edebilir. Okul danışmanları genellikle öğrencilerin akademik, kişisel, sosyal ve kariyer ihtiyaçlarını karşılamak için öğrenciler, ebeveynler, öğretmenler ve yöneticilerle birlikte çalışır. Ayrıca engelliler veya üstün zekalılar gibi özel ihtiyaçları olan öğrencilerle de çalışırlar. Danışmanlar ek olarak doğal bir afet, şiddet, ölüm veya başka travmatik bir olay durumunda öğrencilere ve personele kriz danışmanlığı sağlayabilir.

Okul Danışmanı İçin Mesleki Gelişme

İşte okul danışmanlarının nasıl çalıştığını etkileyen üç metod. Okul danışmanlarının, becerilerini ilgili tutmak ve işyerinde rekabet avantajı sağlamak için bu gelişmelerden haberdar olmaları gerekecektir.

Ruh Sağlığına Dikkat

Öğrenciler giderek artan bir şekilde depresyon, kaygı ve diğer akıl sağlığı sorunlarıyla mücadele ederken ruh sağlığı okullarda daha önemli bir konu haline geliyor. Okul danışmanları, her yaştan ve geçmişe sahip öğrencilerle çalışma deneyimine sahip olduklarından, öğrencilerin bu sorunlarla başa çıkmalarına yardımcı olmak için benzersiz bir konumdadır.

Ruh sağlığı okullarda daha önemli bir konu haline geldikçe, okul psikolojik danışmanlarının bu sorunları ele almak ve öğrencilerin ihtiyaç duyduğu desteği sağlamak için hazırlıklı olmaları gerekecektir. Ayrıca, mücadele eden öğrenciler için okullarında ve topluluklarında bulunan kaynaklara aşina olmaları gerekecektir.

Diğer Profesyonellerle İşbirliği

Okul danışmanları, öğrencilere mümkün olan en iyi bakımı sağlamak için sosyal hizmet uzmanları, psikologlar ve öğretmenler gibi diğer profesyonellerle giderek daha fazla işbirliği yapmaktadır.

Okullar daha kapsamlı hizmetler sunarak öğrenci sonuçlarını iyileştirmenin yollarını aradıkça bu eğilimin devam etmesi muhtemeldir. Sonuç olarak, okul psikolojik danışmanlarının, danışmanlığa takım temelli bir yaklaşım oluşturmak için diğer profesyonellerle güçlü ilişkiler geliştirmeleri gerekecektir.

Veriye Dayalı Karar Vermeye Vurgu

Eğitim sistemi veriye dayalı karar vermeye doğru ilerliyor, bu da okul danışmanlarının öğrencilerin ihtiyaçları hakkında bilinçli kararlar vermek için verileri kullanma konusunda uzman olmaları gerektiği anlamına geliyor.

Okul danışmanları, okulu bırakma riski altında olan veya başarılı olmak için ekstra desteğe ihtiyaç duyabilecek öğrencileri belirlemek için verileri kullanabilir. Ayrıca, yöneticilere programlarının ne kadar iyi çalıştığını göstermek ve ek kaynakları savunmak için verileri kullanabilirler.

Okul Danışmanı Nasıl Olunur?

Bir okul danışmanı olarak bir kariyer inanılmaz derecede ödüllendirici olabilir. Öğrencilerin, ailelerinin ve genel olarak toplumun yaşamlarında bir fark yaratma fırsatı sunar. Bir okul danışmanı olarak, hayatın her kesiminden öğrencilerle çalışacak ve onların akademik, duygusal ve sosyal olarak tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olacaksınız.

Okul danışmanı olmak için, danışmanlık veya sosyal hizmet diplomasına sahip olmanız ve Ulusal Danışman Sertifikasyon Sınavını (NCCE) geçmeniz gerekir. Ayrıca özel eğitim, üstün zekalılar ve yetenekliler ve/veya iki dilli eğitim alanlarında sertifika sahibi olmak isteyebilirsiniz.

Dipnot: Okul Danışmanı İçin CV Hazırlama Rehberini İncelemenizi Tavsiye Ederiz.

Kariyer ve İş İmkanları

Okul danışmanları, genellikle, devlet tarafından verilen bir lisans veya uygulama sertifikası ile birlikte danışmanlık alanında en az bir yüksek lisans mezuniyetine ihtiyaç duyarlar. Bazı eyaletlerde, danışmanların o eyaletin gereksinimlerini karşılamaları durumunda başka bir eyalette çalışmalarına izin veren karşılıklı lisans anlaşmaları vardır.

Birçok okul danışmanı rehberlik müdürü veya koordinatör olmak için ilerler. Bazıları müdür, müdür yardımcısı veya diğer yöneticiler olur. Bazı okul danışmanları özel sektörde, devlette veya diğer ortamlarda çalışmak için eğitim alanını terk eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu