Nörolog Nedir ve Kimdir? Nasıl Olunur?

Nörolog Nedir?

Nörolog, insan sinir sistemini etkileyen hastalıkların tedavisinde uzmanlaşmış bir tıp doktorudur. Beyin, omurilik ve periferik sinirlerden oluşan sinir sisteminin karmaşıklığından dolayı oldukça prestijli ve zor bir tıp uzmanlığıdır. Beyin, insan vücudunun merkezi emri olduğu için, onu etkileyen hastalıkların sağlık ve normal işleyiş üzerinde önemli olumsuz etkileri vardır. Nörolog, sinir bozukluğunun erken belirtilerini tanıma, nedenini, sorunun tam yerini ve olası tedavisini belirleme konusunda oldukça eğitimli bir doktordur.

Nörologlar genellikle ayrıntı odaklı bir akıl yürütme tarzına sahip olan ve nörolojik bozuklukların küçük belirtilerini tanımlamada çok yetenekli kişilerdir. Nöroşirürjistlerin aksine, nörologlar ameliyat yapmazlar ancak ilaç, rehabilitasyon ve fizik tedavi yoluyla nörolojik hastalığı tedavi etmeye çalışırlar. Bununla birlikte beyin cerrahları beyne herhangi bir büyük cerrahi müdahale yapmadan önce her zaman nörologlara danışırlar. Çünkü nörologlar genellikle anatomik yapı ile beyin fonksiyonu arasındaki ilişki hakkında derin bir anlayışa sahiptir ve bu tam bir iyileşme için çok önemlidir.

Nörolog Ne Yapar?

Nörologlar, hayatlarını sinir sistemi bozukluklarının tedavisine adayan oldukça zeki insanlardır. Bu tıp mesleği, çok fazla sabır, anatomi ve fizyolojinin derinlemesine anlaşılmasını, aynı zamanda kardiyovasküler, solunum, endokrin ve sindirim sistemleri gibi diğer vücut sistemleri hakkında bilgi gerektirir. Bunun nedeni, bu vücut sistemlerini etkileyen herhangi bir hastalığın beyin işlevini doğrudan etkileyip nörolojik hastalığa neden olabilmesidir.

Örneğin tedavi edilmemiş yüksek tansiyon, beyin hücrelerinin ölümüyle sonuçlanan beynin bir bölgesine ani kan akışı kaybı olan felce neden olabilir. Başlangıçta hastalık kendini bir kalp sorunu olarak göstermesine rağmen sonuçta nörologlar tarafından ele alınması gereken önemli bir nörolojik sorun haline gelir.

Nörologların ayrıca bulaşıcı hastalıklar, bakteriler ve antibiyotikler hakkında iyi bilgiye sahip olmaları gerekir. Çünkü birçok enfeksiyon başlangıçta beyni etkileyebilir veya evrimlerinde beyne doğru genişleyebilir. Menenjit, bulaşıcı bir nedeni olan nörolojik bir hastalığa iyi bir örnektir. Başlangıçta hasta bir bulaşıcı hastalık uzmanına yönlendirilse de, hastalığın bir sonucu olarak sinir fonksiyonunda ciddi hasar potansiyeli varsa, bir nörolog vakayı devralabilir.

Nörologlar ayrıca kas fonksiyonunun kaybı, dokunsal algı kaybı, ağrıya veya sıcaklığa karşı hassasiyet kaybı ve hatta konuşma veya görme bozukluğu ile sonuçlanabilen periferik sinir hastalıklarını tedavi eder. Nörologlar tarafından ele alınan bir diğer önemli hastalık epilepsidir ve yaşamlarının bir noktasında genel nüfusun neredeyse yüzde birini etkiler.

Bir nöroloji uzmanı, belirli bir hastanın araştırmasına, temel beyin fonksiyonunun değerlendirilmesini ve her bir periferik sinir grubunun bireysel bir değerlendirmesini içeren bir nörolojik muayene yaparak başlayacaktır. Bu durum sorunun sinir sistemi içindeki yeri hakkında temel bir anlayış kazanmanın bir yöntemidir. Bununla birlikte günümüz nörologları, yalnızca klinik muayeneye dayanarak etkilenen bölgenin nedenini ve yerini belirleme yeteneklerine güvenmek zorunda değildir. Bilgisayarlı Tomografi (CT) ve Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) gibi gelişmiş görüntüleme tıbbi araçları, daha kesin bir teşhis sağlayabilir ve tedaviyi daha etkili ve güvenli hale getirebilir.

En Popüler:  Beyin Cerrahı Nedir ve Kimdir? Nasıl Olunur?

Nörologlar, nöbet geçiren, uzuvlarını hareket ettirme yeteneğini kaybetmiş veya ciddi konuşma bozukluğu olan insanlarla karşılaşacaklar. Potansiyel nöroloji uzmanlarının bu tür stresle başa çıkma ve duygusal olarak kararlı olma becerisine sahip olması gerekir. Ayrıca sorunları çözmede ve küçük sağlık koşullarının daha da kötüleşmesini önlemeye yardımcı olacak küçük ayrıntıları gözlemlemede iyi olmaları gerekir.

Örneğin bir hastanın uzuvlarından birinde hissetme şeklindeki küçük bir değişiklik, kanser veya kan akışı tıkanması gibi büyük bir bölgesel beyin sorununun ilk işareti olabilir. Nörologlar, bu tür küçük semptomları ve ayrıntıları fark ederek, hastalığı başlangıç ​​aşamalarında tedavi edebilir ve hastanın hayatını kurtarabilir.

Nörolog Nasıl Olunur?

Nörologların farklı kişilikleri vardır. Araştırmacı bireyler olma eğilimindedirler. Bu da onların entelektüel, iç gözlemci ve meraklı oldukları anlamına gelir. Meraklı, metodik, rasyonel, analitik ve mantıklıdırlar. Bazıları da sosyaldir yani; kibar, cömert, yardımsever, sabırlı, şefkatli, yardımsever, empatik, düşünceli ve arkadaş canlısıdır.

Bu meslek sana göre mi? Nöroloğun en iyi kariyer seçeneklerinizden biri olup olmadığını öğrenmek için ücretsiz meslek ve Kariyer testimizi yapabilirsiniz.

Nöroloğun Çalışma Yeri ve Şartları Nasıl?

Nörologlar çoğunlukla hastanelerde veya diğer çok uzmanlıklı klinik ortamlarda çalışır. Ülkeye bağlı olarak bir nöroloğun özel bir tıbbi ofisi olabilir. Fakat işin doğası gereği bu daha az sıklıkla karşılaşılır. Nörologlar genellikle birinci basamak birimlerinde veya acil sağlık hizmeti ortamlarında çalışmazlar. Fakat belirli durumlarda bu tür birimlerde bir hastanın durumunu değerlendirmek için çağrılabilirler.

Sıkça Sorulan Sorular

Nörolog ile bir sinirbilimci arasındaki fark nedir?

Nörologlarla sinirbilimciler arasındaki en kısa ayrım şudur: Nörologlar hekimdir. Nörobilimciler araştırmacıdır.

Pratik hekimler olarak nörologlar, merkezi, periferik ve otonom sinir sistemlerinin durumlarını ve hastalıklarını teşhis ve tedavi eden uzmanlardır. Sinirbilimciler, merkezi sinir sisteminin mekaniğini inceler. Yapısı, işlevi, genetiği ve fizyolojisi hakkında bilgi edinmek için hastalar ve laboratuvar hayvanları üzerinde araştırma yaparlar. Amaçları, nörolojik bozuklukların altında yatan nedeni belirlemek ve bulgularının nörologların sinir sistemi hastalıklarını tedavi etmelerine nasıl yardımcı olabileceğini anlamaktır.

Bir nörolog tıp diplomasına sahipken, bir sinirbilimcinin doktora derecesi olacaktır.

Nöroloji ve sinirbilim arasındaki bir diğer önemli ayrım, her disiplinde genel olarak ortaya çıkan uzmanlık düzeyidir. Nörologlar genellikle belirli bir alt alanda veya hatta belirli bir hastalık veya bozuklukta uzmanlaşmaya devam ederler; inme, Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı, multipl skleroz, amyotropik lateral skleroz, migren, epilepsi veya hareket bozuklukları, beyin ve omurilik yaralanması, periferal sinir hastalığı, beyin tümörleri, kanser, uyku bozuklukları, kronik ağrı veya kişilik bozuklukları gibi. Bu tür hedeflenmiş uzmanlaşma, sinirbilimde norm değildir. Bununla birlikte bazı sinirbilimciler araştırmalarını belirli bir hastalığa veya nöro-immünoloji (sinir sistemi ile bağışıklık sistemi arasındaki etkileşimin incelenmesi) gibi belirli bir alana odaklayabilirler.

Nörolog ne tür bozuklukları tedavi eder?

Nörologlar tarafından tedavi edilen sinir sistemi bozuklukları şu maddeleri içermektedir:

 • Epilepsi: Beyindeki anormal elektriksel aktivite ile ilişkili, tekrarlayan, provoke edilmemiş nöbetlere ve bilinç kaybına neden olan nörolojik bir bozukluk
 • Alzheimer hastalığı (ve diğer demanslar): Beynin genelleştirilmiş dejenerasyonunun neden olduğu ilerleyici zihinsel bozulma
 • İnme (ve diğer serebrovasküler hastalıklar): Kan pıhtısı veya kopması nedeniyle bir kan damarının beyne oksijen ve besin göndermesi engellendiğinde inme meydana gelir.
 • Migren (ve diğer baş ağrısı bozuklukları): Genellikle mide bulantısı ve görme bozukluğu ile birlikte görülen şiddetli, tekrarlayan bir baş ağrısı
 • Multipl Skleroz: Beyindeki ve omurilikteki sinir hücrelerinin hasar görmesini içeren, uyuşma, konuşma ve kas bozukluğu, bulanık görme ve şiddetli yorgunluk ile karakterize kronik bir hastalık
 • Parkinson hastalığı: Titreme, kas sertliği ve yavaş, kesin olmayan hareket ile kendini gösteren ilerleyici bir hastalık; Parkinson, beynin bazal gangliyonlarının dejenerasyonu ve dopamin eksikliği ile ilişkilidir.
 • Beyin tümörü: Beyinde, bilişsel işlevin bozulmasına yol açan bir anormal hücre kütlesi
 • Beyin travması/Omurilik travması (ve sinir sisteminin diğer yaralanmaları): Beynin dışarıdan gelen bir kuvvetin neden olduğu yaralanma, bazen bilinç durumunun değişmesine ve bilişsel, fiziksel veya psikososyal işlevlerin kalıcı veya geçici olarak bozulmasına neden olur
 • Tourette Sendromu (ve diğer işlev bozuklukları): İstemsiz tikler ve seslendirmelerin yanı sıra müstehcenliğin zorlayıcı ünlemiyle birleşen nörolojik bir bozukluk
 • Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS, Lou Gehrig Hastalığı): Merkezi sinir sisteminin motor nöronlarında ilerleyici bir bozulma, kas atrofisine ve felce yol açar.
En Popüler:  Yaşam Koçu Ne Yapar? Nasıl Olurum?

Nörologlar ayrıca sinir sistemine saldıran hastalıkları tedavi eder, örneğin:

 • Enfeksiyonlar (bakteriyel, viral, fungal)
 • Kanserler (kötü huylu, iyi huylu)

Aşağıdaki semptomları olan hastaların genel olarak bir nöroloğa görünmesi gerekir:

 • Koordinasyon/hareket sorunları
 • Kas ağrısı/zayıflığı
 • His/uyuşukluk veya karıncalanmada değişiklik
 • Karışıklık veya hafıza sorunları
 • Kronik baş ağrıları
 • Baş dönmesi
 • Uyku problemleri
 • Konuşma veya dil zorlukları

Nörologlar ayrıca dokunma duyusu, görme veya koku alma sorunları olan insanları tedavi edebilir. Çünkü duyusal işlev bozukluğu bazen sinir sistemi bozukluklarından kaynaklanır.

Nörologların cerrahi tedavi önerebileceklerini. Fakat ameliyat yapmadıklarını belirtmek önemlidir. Beyin cerrahları, beyin, omurilik, periferik sinirler ve serebrovasküler sistem dahil olmak üzere sinir sisteminin herhangi bir bölümünü etkileyen bozuklukların cerrahi tedavisinde uzmanlaşmıştır.

Nörologlar için istihdam fırsatları nelerdir?

Meslek İstatistikleri Bürosu’na göre nörologlar için istihdam fırsatlarının 2012’den 2023’ye %18 artması ve bu dönemde 123.300 iş eklenmesi bekleniyor.

Nöroloji öğrencileri için bazı iyi tavsiyeler nelerdir?

Nörolog olma yolunda size tavsiyelerde bulunabilecek ve size rehberlik edebilecek bir akıl hocası bulmak akıllıca olacaktır. İyi bir mentor, üniversitenizdeki nöroloji öğretim üyelerinden biri olabilir. Mentorunuzla kişisel düzeyde bağlantı kurmak ve sizinle ilgilenen birini bulmak önemlidir. Bir nöroloğu gölgede bırakarak bu kariyerde olmanın nasıl bir şey olduğuna dair bir fikir edinebilirsiniz. Bazen nöroloji asistanları ‘başucu öğretim konferansları’ düzenler ve bu deneyim, öğrendiklerinizi pekiştirmenin harika bir yolu olabilir. Mümkünse, üniversitenizdeki araştırmacılar veya araştırma programları ile bağlantı kurarak araştırma yapmayı düşünün. Tıp öğrencileri için yararlanabileceğiniz araştırma bursları da vardır.

Aşağıdaki maddeler Amerikan Nöroloji Akademisi tarafından derlenen, nöroloji okuyan tıp öğrencileri için önemli tavsiyelerdir.

Nöroanatomide sağlam bir temel oluşturun

Sistemlerin sinir ve motor yollarını ve işlevlerini bilmek, nörolojik bozuklukları ve hastalıkları öğrenmeyi çok daha kolay hale getirecektir. Nörolojinin, önce klinik geçmişe ve fiziksel muayeneye dayalı olarak lezyonun lokalize edilmesini ve ardından en olası tanıyı belirleyen mantıksal bir disiplin olduğunu unutmayın.

Pratik yapmak mükemmelleştirir

Kendinizi ikinci doğa haline gelene kadar yollarda test edin. Grup çalışması genellikle faydalıdır ve Utah Med gibi web tabanlı kaynaklarda harika online sınavlar bulunur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu