Mentor Öğretmen Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Öğrenen bir akıl hocası olmak size çok değerli bir kariyer sunar, öğrenmeye çabalayanlara yardım etmenizi sağlayacak bir rol oynar.

Öğrenme danışmanları, öğrenmeleriyle ilgili zorluk yaşayan çocuklar, gençler ve bazen yetişkinlere destek ve rehberlik sunar. Mentorlar, öğrenme yeteneklerini etkileyen sosyal, duygusal veya davranışsal problemlerle mücadele eden bireylerle yakın çalışır.

Bir öğrenme danışmanı olarak yardıma ihtiyaç duyan öğrencilerin ihtiyaçlarını ve tam potansiyellerini gerçekleştirmelerini engelleyen engellerin üstesinden nasıl geleceğini belirleyen öğretmenlerin ve diğer personelin yanında çalışacaksınız.

Bir dizi öğreniciyle çalışacaksınız. Fakat en çok yardıma ihtiyaç duyanlara, özellikle de dezavantajlara sahip olanlara öncelik vereceksiniz.

Dakiklik, devamsızlık, zorlayıcı davranış ve kötüye kullanımdan, zorluk çeken yetenekli ve yetenekli öğrencilerle çalışmaya kadar çeşitli konuları kapsayabilirsiniz.

Ağırlıklı olarak eğitim ortamlarına (ilk, orta ve ileri eğitim okulları) dayalı olacaksınız ancak aileler ve daha geniş topluluklar da dahil olmak üzere daha geniş bir havale alacaksınız. Çocuklarla ya da genç yetişkinlerle bire bir ya da küçük ya da büyük gruplar halinde çalışabilirsiniz.

Bazen öğrenme mentorları suçlu öğreniminde çalışır ve eğitim sisteminde yetişkin öğrenenler ile de çalışır.

Sorumlulukları ve Görevleri Nelerdir?

Görevleriniz, işin niteliğine, örneğin gereken uzmanlık seviyesine ve beklenen işin karmaşıklığına bağlı olarak değişecektir.

Bazı görevler, savunmasız ve zorlayıcı gençlerle çalışma derecesini ve deneyimini gerektirir. Çalıştığınız gençleri desteklemek için müdahaleleri yönetmeniz ve planlamanız, sunmanız ve ölçmeniz beklenebilir.

Görevleriniz şu maddeleri içermelidir:

 • Mentorluktan faydalanacak öğrencileri tanımlamak için personel ile bağlantı kurmak
 • Derslerinde ya da bire bir olarak ders dışında veya derslerinde yetersiz performans gösteren öğrencilere yardım etmek
 • Stratejilerin uygulanması ve öğrencilerin özgüven ve güven artırıcı faaliyetlerde desteklenmesi
 • Öğrenenleri dinlemek ve öğrenmelerine engel teşkil eden birçok sorunu çözmelerine yardımcı olmak
 • Öğrenenlerle anlaşmalı eylem planları hazırlamak, mentorluğun amaçlarını belirlemek ve ilerlemelerini izlemek
 • Öğrencilerin katılımını ve dakikliğini izleme
 • Sorunları görüşmek üzere evde ebeveynleri ziyaret etmek ve okuldaki ebeveynler için grup oturumları ve atölye çalışmaları düzenlemek
 • Ebeveynlere davranış stratejileri ve ebeveynlik yetenekleri konusunda danışmanlık verilmesi
 • Diğer öğrenme danışmanları, öğretmenler ve ilgili dış kurumlarla ağ oluşturma
 • Örneğin ilgili meslek mensupları ve bireylerle bağlantı kurmak; eğitim psikologları, polis ve sosyal hizmetler
 • Öğle yemeği saatlerinde veya okul dışı etkinlikler olarak kahvaltı ve okul sonrası kulüpleri kurmakaynı zamanda ev ödevi kulüpleri, okuma kulüpleri, spor, müzik ve diskolar gibi ders dışı etkinlikler yapmak
 • Öğrencilerin belirli sorunları tartışabileceği açılan ‘boşaltma’ oturumları düzenlemek
 • Öfke yönetimi sınıfları gibi grup etkinlikleri sağlama
 • Doğru kayıtların tutulması ve yazılı rapor ve değerlendirmelerin hazırlanması
 • Öğrencilerin ek eğitim ihtiyaçlarını desteklemek için fonların korunmasına yardımcı olmak
 • Kendi mesleki gelişiminizi, ilgili eğitimi alarak ve en iyi uygulamaları diğer eğitim danışmanlarıyla paylaşarak yönetme
 • Ortaokullara veya daha ileri eğitime geçen öğrenciler için geçiş etkinliklerine yardımcı olmak.
En Popüler:  Eğitim Danışmanı Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Maaşları Ne Kadar? (2023 Güncel Zamlı Maaş)

 • Başlangıç ​​maaşları 24.500 – 68.000 TL arasındadır.
 • Bazı tecrübelerle maaşlar 49.000 TL ile 54.000 TL arasında değişebilir.
 • Yönetim sorumlulukları olan mentorları öğrenmek, 62.000 TL’ye kadar kazanabilir.

Maaşlar, işin niteliğine ve işi yapmak için gereken profesyonellik işvereninin tanınmasına bağlı olacaktır. Bazıları uzmanlık ve maaşları yeni bir öğretmenin veya sosyal hizmet uzmanının maaşı ile eşitlerken, diğerleri destek görevi için maaş öder.

Yarı zamanlı veya sadece vadeli olarak çalışıyorsanız, size orantılı olarak ödeme yapılır (tam zamanlı ücretlerin bir kısmı).

Gelir, kazanç ve maaş bilgisi sadece bilgilendirme amaçlıdır.

*Maaşlar Temmuz 2023’de güncellenmiştir.

Çalışma Saatleri

Çalışma saatleri, pazartesiden cumaya, dönem boyunca genellikle 35 ile 40 saattir. Bazı akşam ve zaman zaman hafta sonu çalışmaları, müfredat dışı etkinlikler veya ebeveynleri ziyaret etmek için gereklidir.

Ek olarak hazırlık ve idari işler genellikle müşterileri gündüz görme zamanının baskısı nedeniyle akşamları yapılır.

Yarı zamanlı iş ve iş paylaşımı fırsatları bazı durumlarda mevcuttur.

Çalışma Şartları Nasıl?

 • İşler ülke genelinde mevcuttur.
 • Kıyafet genellikle akıllı ama pratik olmalıdır.
 • İş, uğraştığınız sorunların doğası gereği stresli olabilir. Fakat genel olarak sosyal ya da ev yaşamını bozmaz ya da yer değiştirmeyi gerektirmez.
 • Esas olarak okul veya kolej gibi bir eğitim sağlayıcısına, yalnızca ebeveynleri görmek veya başka okullarda ve ortamlarda toplantılara katılmak için toplama alanına seyahat etmek üzere eğitim alacaksınız.

Aranan Şartlar ve Nitelikler Neler?

Bu çalışma alanı tüm mezunlara açıktır. Ulusal bir müfredat konusundaki bir dereceye sahip olmak veya mentorluk öğrenmeyle ilgili bazı konuları kapsayan bir lisans derecesi almanız yararlı olabilir.

Özellikle, aşağıdaki konular şansınızı artırabilir:

 • Erken çocukluk yılları
 • Eğitim
 • İngilizce
 • Matematik
 • Psikoloji
 • Sosyal bilim
 • Sosyal iş.

Bir derece ile giriş mümkündür.Ancak birçok katılımcının bir derecesi vardır ve bazıları aşağıdaki gibi alakalı bir alanda eğitim almışlardır:

 • Eğitim
 • Rehberlik
 • Psikoloji ve sağlık
 • Gençlik, topluluk veya sosyal hizmet.

Özellikle İngilizce ve matematikte iyi bir genel eğitim standardı sergilemeniz gerekecektir.

Bir lisansüstü derece giriş için şart değildir. Fakat bazı öğrenme mentorları mesleki niteliklere sahiptir.

En Popüler:  İlkokul Öğretmeni Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Gerekli Beceriler Nedir?

Aşağıdaki maddeleri yapmanız gerekecek:

 • Mükemmel iletişim ve dinleme becerileri
 • Sorunları analiz etme ve çözüm üretme becerisi
 • Öğrenciler ve meslektaşları ile ilişkilerde iddialılık
 • Sorunları ve çözümleri sonuna kadar görmeye kararlılık
 • Empati kurabilme
 • Yargılayıcı olmayan bir yaklaşım
 • Organizasyon ve zaman yönetimi becerileri
 • Gençlerle ve yetişkinlerle ilişki kurabilme
 • Rol model olarak motive etme ve hareket etme kapasitesi
 • Müzakere Becerileri
 • Esneklik ve uyarlanabilirliğin yanı sıra baskı altında iyi çalışabilme becerisi
 • Rapor yazma yetenekleri ve doğru kayıtların tutulması
 • Eşitlik ve çeşitliliğe bağlılık
 • Gizlilik ve hassas bilgilerin ele alınması anlayışı
 • Korumak için bir taahhüt.

İş Deneyimi ve Staj Başvurusu

Genç insanlarla çalışma deneyiminin gerekli (ücretli veya gönüllü) olduğunu göreceksiniz ve bir mentor olarak bazı mentorluk deneyimine sahip olmak son derece yararlıdır. Bir eğitim ortamında çalışma deneyimi de değerlidir. Örnekler arasında gençlik çalışmaları, bir tatil programı ile veya bir okulda çalışmak sayılabilir.

İş rekabeti şiddetli olabilir. Fakat giriş şansınız ilgili iş tecrübesiyle daha da artacaktır. Gençlerle çalışmayı ve sorunları çözmelerine ya da onları etkileyen sorunlara bakmalarına yardım etmeyi içeren her türlü gönüllü çalışma faydalıdır.

Bazı boş pozisyonlar özellikle eğitim, psikoloji, sağlık veya sosyal hizmet alanında eğitim alan mezunlar ister.

Üniversiteniz deneyim kazanmak için bir fırsat sağlayan mentorluk programları düzenleyebilir. Yerel makamlar, gönüllü öğrenme danışman programları düzenleyebilir. Mevcut öğrenme mentorları genellikle gönüllü yardım tekliflerine açıktır.

İşverenler ve İş İlanları

Bir öğrenme danışmanı olarak genellikle atanmış kişilerle veya ilk ve orta öğretim okullarında, akademilerde ve kolejlerde bir ekibin parçası olarak çalışacaksınız.

Özel okullar, ileri eğitim kolejleri ve öğrenci başvuru birimleri gibi diğer alanlarda çalışabilirsiniz.

Genellikle doğrudan okullar ve kolejler tarafından işe alınacaksınız.

Mesleki Gelişme ve Eğitimler

Eğitim genellikle meslektaşlardan ve kıdemli personelden işe alınır. İstihdamın ilk yılında faaliyetlerinizi ayrıntılandıracak bir portföy oluşturmayı ve birkaç günlük eğitime katılmayı hedeflemelisiniz.

Yeni atanan bir eğitim mentoru olarak tüm destek personelinin sorumluluklarını yetkin ve güvenle yerine getirmelerini sağlamayı amaçlayan bir indüksiyon programı üstleneceksiniz. Okul politikalarını korurken, öğrencilere güvenilir destek sağlamanıza yardımcı olmalıdır.

Dahili ve harici eğitim, okulun ihtiyaçları ile ilgili belirli alanlarda mevcut olabilir, örneğin:

 • Kültürlerarası sorunların ele alınması
 • Öğrenenlerle öfke yönetimi üzerinde nasıl çalışılır
 • Özel eğitim ihtiyaçları olan öğrenenlerin desteklenmesi
 • Ebeveynlerle çalışmak
 • Okuldaki rolünüzü bütünleştirmek.

Kendi kariyer gelişiminizden siz sorumlusunuz ve rolünüzle ilgili kurum içi ve dışı fırsatları araştırmanız gerekecek.

Kariyer ve İş İmkanları

Tecrübeyle örneğin dışlanmış öğrenciler gibi belirli müşteri gruplarıyla çalışma konusunda uzmanlaşmak mümkündür.

Ayrıca aşağıdaki gibi diğer ilgili mesleklere taşınmak için daha fazla eğitim ve nitelik de alabilirsiniz:

 • Kariyer ve danışmanlık işi
 • Sosyal ve deneme çalışması
 • Özel veya alternatif eğitim
 • Konuşma ve dil terapisi
 • Öğretim
 • Gönüllü sektör ve yardım kuruluşları
 • Gençlik çalışmaları, gençlik suçu ekipleri ve eğitim refahı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu