Mahkeme Tercümanı Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Bir mahkeme tercümanının ne yaptığını, bu işi nasıl edineceğinizi ve bir mahkeme tercümanı olarak başarılı olmak için ne gerektiğini öğrenme zamanı.

Mahkeme tercümanları sözlü veya yazılı bilgilerin başka bir dile çevrilmesinden sorumludur. Genellikle mahkeme salonlarında çalışırlar. Fakat toplantılar veya birden fazla tarafın etkili bir şekilde iletişim kurması gereken diğer etkinlikler sırasında tercüman olmaları da istenebilir.

Mahkeme tercümanları, kullanılan her iki dili de derinlemesine anlamalı ve önemli ayrıntıları kaçırmadan aralarında hızlı bir şekilde tercüme yapabilme becerisine sahip olmalıdır. Bu durum güçlü dinleme becerileri, ayrıntılara dikkat ve mükemmel iletişim becerileri gerektirir.

Mahkeme Tercümanı Sorumlulukları ve Görevleri

Mahkeme tercümanlarının aşağıdakiler gibi sorumlulukları vardır:

 • Davaların ayrıntılarının mahkeme işlemleri dışında tartışılmaması da dahil olmak üzere, gizliliğin yasal standartlarına uygun olarak gizliliğin korunması
 • Hakimler, avukatlar, katipler, kolluk görevlileri, denetimli serbestlik görevlileri, sosyal hizmet uzmanları ve diğer mahkeme salonu personeli ile etkili çalışma ilişkileri kurmak ve sürdürmek
 • Tüm tarafların ifadelerinin doğru yorumlanmasını sağlamak için mahkeme işlemleri sırasında tüm sözlü veya yazılı iletişim ve jestleri tercüme etmek
 • İngilizce bilmeyen taraflardan gelen aramaları dil hattı veya bilgisayar destekli çeviri hizmeti kullanarak çevirmek
 • Davanın ayrıntılarının tam olarak anlaşılmasını sağlamak için yargılama başlamadan önce bir davayla ilgili tüm ilgili belgelerin gözden geçirilmesi
 • Mahkemede yapılan açıklamaların dava ile ilgili olup olmadığının tespit edilmesi ve doğru bir şekilde kayda geçirilmesi
 • Duruşmalar veya ifadeler veya duruşmalar gibi diğer yasal işlemler sırasında tercüme
 • Her iki dili de bilen bir tercüman bulunmadığında bir dil ile başka bir dil arasında tercüme
 • Mahkeme işlemleri sırasında daha sonra temyiz amacıyla kullanılabilecek tüm konuşulan kelimelerin yazılı bir dökümünün sağlanması

Mahkeme Tercümanı Maaşı Ne Kadar?

Mahkeme tercümanlarının maaşları, eğitim ve deneyim düzeylerine, tercüme ettikleri davanın türüne ve işin konumuna göre değişir.

 • 2024 Yılı Ortalama Maaş: 66.344 $ (31.90 TL/saat)
 • 2024 Yılı Üst Düzey Maaşları: 21.000 TL (50 TL/saat)

Mahkeme tercümanlarının istihdamının önümüzdeki on yılda ortalamadan çok daha hızlı artması bekleniyor.

İngilizce dışındaki dilleri konuşan çok sayıda insan ve yasal davaların artan karmaşıklığının mahkeme tercümanlarına olan talebi artırması bekleniyor. Nüfus arttıkça, İngilizce dışında bir dil konuşanların sayısı da artacaktır.

Mahkeme Tercümanı İçin Şartlar ve Nitelikler Neler?

Bir mahkeme tercümanı olmak için gereken bir takım nitelikler vardır. Onlar içerir:

En Popüler:  Satış Başkanı Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Eğitim: Çoğu mahkeme tercümanı en az bir lisans mezuniyetine sahiptir. Bazıları da yüksek lisans mezuniyetine sahiptir. Bir mahkeme tercümanının eğitimi, hukuk terminolojisi, etik, ceza hukuku, medeni hukuk, ceza muhakemesi, medeni usul, anayasa hukuku, delil, ceza muhakemesi, medeni usul, etik, hukuk yazımı, yasal araştırma, hukuk asistanlığı çalışmaları, psikoloji, sosyoloji derslerini içermelidir. , İspanyolca ve yazı.

Antrenman tecrübesi: Mahkeme tercümanları, işverenlerinden iş başında eğitim alırlar. Bu eğitim, deneyimli bir mahkeme tercümanına eşlik etmeyi veya zor davalarda yardımcı olabilecek bir süpervizörle çalışmayı içerebilir.

Sertifikalar ve Lisanslar: Mahkeme tercümanı olarak çalışmak için gereken sertifikayı kazandıktan sonra adaylar, Amerikan Mahkeme Tercümanları Derneği tarafından sunulan mahkeme tercümanlığı sertifikasını da almalıdır. Bu sertifika, bir mahkeme tercümanının ABD mahkeme sisteminde çalışmak için gerekli beceri ve bilgiye sahip olduğunu doğrular.

Mahkeme Tercümanlığı Olmak İçin Gerekli Beceriler

Mahkeme tercümanlarının başarılı olabilmeleri için aşağıdaki becerilere sahip olmaları gerekir:

Dil yeterliliği: Mahkeme tercümanları, tercüme ettikleri dillerde yetkin olmalıdır. Kaynak dili anlayabilmeli ve ardından onu hedef dile çevirebilmelidirler. Bu durum kaynak dil hakkında kapsamlı bilgi ve hedef dil hakkında kapsamlı bilgi gerektirir.

Kültürel bilgi: Mahkeme tercümanları, mahkeme sistemi ve yasal işlemler hakkında temel bir anlayışa sahip olmalıdır. Ayrıca mahkeme ile tercüme ettikleri diller arasındaki kültürel farklılıklar hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar. Bu durum mahkeme sisteminin ve yasal işlemlerin nüanslarını anlamalarına yardımcı olabilir. Mesela Amerika Birleşik Devletleri’nde yargıç mahkeme salonundaki otoritedir, diğer ülkelerde ise yargıç ilgili taraflara daha fazla eşit olabilir.

İletişim yetenekleri: Mahkeme tercümanları müvekkilleri ve mahkeme görevlileri ile iletişim kurabilmelidir. Mahkeme sürecini müvekkillerine, müvekkillerinin anlayabileceği şekilde açıklayabilmelidirler. Ayrıca mahkeme görevlileri ile yetkililerin anlayabileceği şekilde iletişim kurabilmelidirler.

Aktif dinleme: Aktif dinleme, birinin ne söylediğine odaklanma ve mesajını anlama yeteneğidir. Mahkeme tercümanları bir konuşmacıyı dinleyebilmeli ve söylediklerini doğru bir şekilde yorumlayabilmelidir. Bu durum konuşmacıya ve mesajına odaklanma yeteneğini gerektirir.

Uyarlanabilirlik: Mahkeme işlemleri bir anda değişebilir. Bu yüzden mahkeme tercümanlarının uyarlanabilir olması önemlidir. Değişen koşullara uyum sağlayabilmeli ve çeşitli ortamlarda yorum yapmaya hazır olmalıdırlar. Mesela bir duruşma farklı bir mahkeme salonuna taşınırsa, tercüman yeni yeri bulabilmeli ve orada tercüme yapmaya hazır olmalıdır.

Mahkeme Tercümanı Çalışma Şartları Nasıl?

Mahkeme tercümanları, mahkeme salonları, ifade odaları, hukuk büroları ve konferans salonları dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda çalışır. Ayrıca hastaneler, sosyal hizmet kurumları ve okullar gibi diğer ortamlarda da çalışabilirler. Mahkeme tercümanları genellikle tam zamanlı çalışır ve bazıları haftada 40 saatten fazla çalışabilir. Avukatların, tanıkların ve yasal süreçteki diğer katılımcıların programlarına uyum sağlamak için akşamları ve hafta sonları çalışabilirler. Mahkeme tercümanları, uzun süre oturabilmeli veya ayakta durabilmeli ve davayı takip edebilecek kadar iyi işitebilmeli ve görebilmelidir. Ayrıca uzun süre konsantre olabilmeleri ve büyük miktarda bilgiyi hatırlayabilmeleri gerekir.

En Popüler:  Hafriyat İşçisi Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Mahkeme Tercümanı İçin Mesleki Gelişme

İşte mahkeme tercümanlarının çalışma şeklini etkileyen üç metod. Mahkeme tercümanlarının, becerilerini güncel tutmak ve işyerinde rekabet avantajını sürdürmek için bu gelişmelerden haberdar olmaları gerekecektir.

Hukuk Mesleğinde Çeşitlilik İhtiyacı

Farklı geçmişlerden gelen daha fazla insan bu alana girdiğinden, hukuk mesleği giderek daha çeşitli hale geliyor. Bu durum, mahkeme tercümanlığı mesleğinde daha fazla çeşitliliğe duyulan ihtiyacın yanı sıra birden fazla dil konuşabilen tercüman talebine yol açmaktadır.

Mahkeme tercümanları, aile hukuku veya göçmenlik hukuku gibi çeşitliliğe daha fazla ihtiyaç duyulan alanlarda becerilerini geliştirerek bu eğilimden yararlanabilir. Ayrıca, potansiyel işverenler için onları daha çekici hale getirecek ek dillerde sertifika almak için çalışabilirler.

Video Konferans Kullanımının Kullanımı

Teknoloji ilerledikçe mahkemeler video konferansı daha sık kullanmaya başlıyor. Bunun nedeni, hakimlerin, avukatların ve tanıkların aynı odada bulunmalarına gerek kalmadan birbirleriyle bağlantı kurmalarına izin vermesidir.

Mahkeme tercümanları, video konferans konusunda uzmanlaşarak bu eğilimden yararlanabilir. Bu durum onların bu teknolojiyi kullanan mahkemelerle çalışmasına ve kendi işlerinde video konferansı kullanan müşterilere hizmet vermelerine olanak sağlayacaktır.

Kültürel Yeterliliğe Odaklanma

Kültürel yeterlilik, hukuk mesleğinde giderek daha önemli bir odak noktası haline geliyor. Bunun nedeni, birçok mahkemenin, bir davaya dahil olan tarafların kültürel geçmişine aşina olan tercümanların kullanılmasının, olayların daha iyi anlaşılmasına ve yasanın daha doğru yorumlanmasına yol açabileceğini tespit etmesidir.

Mahkeme tercümanları kültürel olarak daha yetkin hale geldikçe hukuk camiasına daha iyi hizmet sunabileceklerdir. Bu durum hizmetlerine olan talebin artmasına yol açacak ve hatta büyüme için yeni fırsatlar yaratabilir.

Mahkeme Tercümanı Nasıl Olunur?

Mahkeme tercümanı olarak bir kariyer ödüllendirici ve tatmin edici olabilir. Hayatın her kesiminden insanlarla çalışma ve hukuk sisteminde gezinmelerine yardımcı olma fırsatı sunar.

Mahkeme tercümanı olmak için önce akredite bir programı tamamlamanız gerekir. Daha sonra Ulusal Mahkeme Tercümanı Sertifika Sınavını (NCIC) geçmeniz gerekecektir. Bu sınav, konuşulan dili yazılı dile ve tam tersi şekilde doğru bir şekilde çevirme yeteneğinizi test eder.

NCIC sınavını geçtikten sonra bölgenizde iş aramaya başlayabilirsiniz. Birçok mahkeme sözleşmeye dayalı olarak işe alır. Bu yüzden yeni sözleşmeler çıktığında güncel kalmak önemlidir.

Kariyer ve İş İmkanları

Mahkeme tercümanları genellikle kariyerlerinde birden fazla dilde daha yetkin hale gelerek ve birlikte çalıştıkları mahkemeler ve avukatlar nezdinde iyi bir itibar geliştirerek ilerlerler. Mahkeme tercümanları deneyim kazandıkça, Ulusal Yargı Tercümanları ve Tercümanları Birliği tarafından da sertifika alabilirler. Sertifika, yazılı bir sınavı geçmeyi ve beceri gösterimini gerektirir ve genellikle mahkeme tercümanları için altın standart olarak kabul edilir. Sertifikalı olanlar daha yüksek ücret talep edebilir ve atamalar için tercih edilebilir. Bazı eyaletlerde, belirli sözlü çeviri görevleri için sertifika bile gerekli olabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu