Kriminoloji Profesörü Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Bir kriminoloji profesörünün ne yaptığını, bu işi nasıl alacağınızı ve bir kriminoloji profesörü olarak başarılı olmak için ne gerektiğini öğrenme zamanı.

Kriminologlar, suçun nedenlerini ve diğer ilgili sosyal sorunları inceleyen akademisyenlerdir. Ayrıca, suç davranışını önlemek veya kontrol etmek için yeni yollar geliştirmeye çalışabilirler. Kriminologlar genellikle kendi çalışma alanlarında doktora derecesine sahiptirler. Fakat aynı zamanda kolluk kuvvetleri veya düzenli olarak suçla ilgilenen diğer kurumlarla çalışma konusunda pratik deneyime sahip olabilirler.

Kriminologlar, araştırma gündemlerini geliştirirken genellikle kriminolojinin belirli bir alanına odaklanırlar. Bu durum beyaz yakalı suçlar, siber suçlar, terörizm, sokak çeteleri, organize suçlar vb. gibi alanları içerebilir.

Kriminoloji Profesörü Sorumlulukları ve Görevleri

Kriminoloji profesörlerinin aşağıdakiler gibi sorumlulukları vardır:

 • Çevresel kriminoloji, çocuk suçluluğu ve mağduriyet gibi konularda araştırma yapmak
 • Kriminoloji, sosyoloji, psikoloji, hukuk ve diğer ilgili konularda lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler vermek
 • Öğrencilere ceza adaleti veya diğer ilgili alanlarda kariyere yol açabilecek akademik seçenekler hakkında tavsiyelerde bulunmak
 • Güvenli sürüş uygulamaları veya evde güvenlik önlemleri gibi suç önleme teknikleri konusunda farkındalığı artırmak için topluluk erişimi ve eğitimi gerçekleştirmek
 • Suç veya suç davranışıyla ilgili sosyal ve davranış bilimleri konularında mahkemede bilirkişi tanıklığı sağlamak
 • DARE gibi suç önleme programlarının veya reşit olmayanları gelecekte suç işlemekten caydırmaya çalışan diğer gençlik programlarının etkinliğinin incelenmesi
 • Ek polis varlığı veya başka bir dikkat gerektirebilecek yüksek suç oranlarına sahip alanları belirlemek için farklı alanlarda suç oranlarına ilişkin çalışmalar yapmak
 • Suç faaliyetlerindeki kalıpları ve eğilimleri belirlemek için suç istatistiklerini gözden geçirmek ve analiz etmek
 • Çevresel kriminoloji, çocuk suçluluğu ve mağduriyet gibi konularda araştırma yapmak

Kriminoloji Profesörü Maaşı Ne Kadar?

Kriminoloji profesörlerinin maaşları, eğitim düzeylerine, yılların deneyimine ve çalıştıkları kurum türüne göre değişir.

 • 2023 Yılı Ortalama Maaş: 17.000 TL (34.80 TL/saat)
 • 2023 Yılı Üst Düzey Maaşları: 28.000 TL (69.70 TL/saat)

Kriminoloji profesörlerinin istihdamının önümüzdeki on yılda ortalama bir oranda artması bekleniyor.

Bu işçilere olan talep, toplumdaki suçu anlama ve kontrol etme ihtiyacından kaynaklanacaktır. Nüfus arttıkça ve daha fazla insan şehirlere taşındıkça, kriminologlara olan talebin artması bekleniyor çünkü suç oranları kentsel alanlarda kırsal alanlara göre daha yüksek olma eğiliminde.

Kriminoloji Profesörü İçin Şartlar ve Nitelikler Neler?

Bir kriminoloji profesörünün genel olarak aşağıdaki niteliklere sahip olması gerekir:

En Popüler:  Müşteri Adayı Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Eğitim: Kriminoloji profesörlerinin genel olarak kriminoloji, ceza adaleti veya ilgili bir alanda doktora yapmaları gerekir. Bu programların tamamlanması ve kriminoloji, ceza hukuku, ceza psikolojisi, suç davranışı, kriminolojik teori ve araştırma yöntemleri derslerini içermesi genellikle yaklaşık dört yıl sürer.

Antrenman tecrübesi: Kriminoloji profesörleri genellikle eğitimlerinin çoğunu kurs ve araştırma yoluyla alırlar. Ayrıca staj veya iş deneyimi yoluyla eğitim alabilirler. Öğrenciler, kolluk kuvvetleri, adli tıp, sosyal hizmet ve danışmanlık dahil olmak üzere çeşitli alanlarda staj yapabilirler.

Sertifikalar ve Lisanslar: Kriminoloji profesörlerinin doktora derecesine ihtiyacı vardır. profesör olmak. Bu dereceyi kazanmak için, sertifikalı bir doktora adayı olmak için bir sınavı geçmeleri gerekir. Sertifikalı doktora adayı olduklarında, sertifikalı doktora adayı olmak için genel sınavı geçmeleri gerekir. Daha sonra seçtikleri alanda sertifikalı bir doktora adayı olmak için uzmanlık sınavını geçmeleri gerekir.

Kriminoloji Profesörü Olmak İçin Gerekli Beceriler

Kriminoloji profesörlerinin başarılı olmak için aşağıdaki becerilere ihtiyacı vardır:

İletişim: Kriminoloji profesörleri, fikirlerini öğrencilere anlaşılması kolay bir şekilde iletebilmelidir. Ayrıca öğrencilerle bireysel ve gruplar halinde iletişim kurabilmelidirler. Bu durum soruları yanıtlamayı, ödevler hakkında geri bildirim sağlamayı ve ders vermeyi içerebilir.

Araştırma Yöntemleri: Kriminoloji profesörlerinin kriminolojide kullanılan araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir. Bu durum nitel, nicel ve deneysel araştırma gibi farklı kriminoloji araştırma türlerini anlamayı içerir. Ayrıca araştırma çalışmalarını nasıl tasarlayacaklarını ve araştırma sonuçlarını nasıl yorumlayacaklarını da bilmeleri gerekir.

Öğretme teknikleri: Kriminoloji profesörleri, konularını öğrencilere iletmek için çeşitli öğretim yöntemleri kullanır. Öğrencilerin konuyu öğrenmelerine yardımcı olmak için dersler, grup tartışmaları, vaka çalışmaları, simülasyonlar, rol yapma senaryoları ve diğer yöntemleri kullanabilirler. Öğretim yöntemlerinde uzman olan profesörler, karmaşık bilgileri anlaşılması kolay bir şekilde aktarabilirler. Farklı öğrenme stillerine ve yeteneklerine sahip öğrencilere yardımcı olmak için farklı yöntemler de kullanabilirler.

Kritik düşünce: Eleştirel düşünme, bir durumu analiz etme ve sahip olduğunuz bilgilere dayanarak karar verme yeteneğidir. Kriminoloji profesörlerinin, öğrencilerinin suç davranışının ardındaki mantığı ve bunu nasıl önleyeceklerini anlamalarına yardımcı olmak için eleştirel düşünebilmeleri gerekir.

Etik: Etik, ahlaki kararlar verme ve bir dizi ilkeye uyma yeteneğidir. Kriminoloji alanı genellikle bir ceza soruşturması yürütüp yürütmeme, bir şüpheliyi tutuklayıp tutuklamama ve bir şüpheli üzerinde fiziksel güç kullanıp kullanmama konusunda kararlar almayı içerdiğinden, kriminoloji profesörleri sınıflarında etiği sıklıkla tartışırlar.

Kriminoloji Profesörü Çalışma Şartları Nasıl?

Kriminoloji profesörleri genel olarak üniversite ortamlarında çalışır, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine ders verir ve suç ve ceza adaletinin çeşitli yönleri hakkında araştırma yapar. Öğrencilerle buluşmak veya konferanslara katılmak için akşamları ve hafta sonları çalışmak zorunda kalsalar da, genellikle haftada 40 saatlik standart bir şekilde çalışırlar. Bazı kriminoloji profesörleri, ek saatler veya seyahat gerektirebilecek devlet kurumlarına veya özel işletmelere danışman olarak da çalışır. Kriminoloji profesörleri genel olarak çalışmalarında büyük bir özerkliğe sahiptir. Fakat araştırmalarını bilimsel dergilerde yayınlamak ve projelerine fon sağlamak için büyük bir baskıyla da karşı karşıyadırlar.

En Popüler:  Süt Çiftliği İşçisi Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Kriminoloji Profesörü İçin Mesleki Gelişme

İşte kriminoloji profesörlerinin nasıl çalıştığını etkileyen üç metod. Kriminoloji profesörlerinin, becerilerini ilgili tutmak ve işyerinde rekabet avantajı sağlamak için bu gelişmeler hakkında güncel kalmaları gerekecektir.

Sınıfta Teknoloji Kullanımı

Teknolojinin sınıfta kullanımı, öğrencilerin yeni ve yenilikçi yollarla öğrenmelerine olanak sağladığı için giderek daha popüler hale geliyor. Kriminoloji profesörleri, öğrenmeyi daha ilgi çekici ve etkileşimli hale getirmek için sınıflarında teknolojiyi kullanarak bu eğilimden yararlanabilir.

Kriminoloji profesörleri sınıfta teknolojiyi kullanarak gerçek dünyayı daha iyi yansıtan daha dinamik bir öğrenme ortamı yaratabilirler. Bu durum araştırma ve işbirliği için online araçların yanı sıra ülke genelindeki öğrencilerle bağlantı kurmak için video konferansı kullanmayı içerebilir.

Topluluk Temelli Düzeltmelere Odaklanma

Toplum, hapsedilmeyle ilgili maliyetlerin daha fazla farkına vardıkça, toplum temelli düzeltmelere artan bir odaklanma olmuştur. Bu durum suçluların, denetimli serbestlik veya rehabilitasyon merkezleri gibi alternatif ortamlarda hizmet etmeye mahkum edildiği anlamına gelir.

Kriminoloji profesörleri, toplum temelli düzeltmelerde uzmanlık geliştirerek bu eğilimden yararlanabilir. Daha sonra bu bilgileri, halkı bu programların faydaları ve nasıl çalıştıkları konusunda eğitmeye yardımcı olmak için kullanabilirler. Buna ek olarak, kriminoloji profesörleri, topluluk temelli düzeltmeleri destekleyen mevzuat geliştirmek için milletvekilleriyle birlikte çalışabilirler.

Mağdur Hizmetlerine Vurgu

Son zamanlarda ceza adaleti sisteminde mağdur hizmetlerine daha fazla vurgu yapılmasına doğru bir kayma olmuştur. Bunun nedeni, mağdurların genellikle sistem tarafından ihmal edildiğini ve görmezden gelindiğini hissetmeleridir, bu da hayal kırıklığı ve öfke duygularına yol açar.

Kriminoloji profesörleri olarak, öğrencilerinize mağdur hizmetleri sağlamak için gerekli bilgi ve becerileri sağlayarak bu sorunun ele alınmasına yardımcı olmada kilit bir rol oynayabilirsiniz. Bunu yaparak, mağdurlara hak ettikleri ilgi ve özenin gösterilmesine yardımcı olabilirsiniz.

Kriminoloji Profesörü Nasıl Olunur?

Kriminoloji profesörü olarak bir kariyer, büyüme ve gelişme için birçok fırsat sunar. Kariyerinizde ilerledikçe, belirli bir kriminoloji alanında uzmanlaşmak veya lisanstan lisansüstü okula kadar farklı seviyelerde öğretmenlik yapmak isteyebilirsiniz. Ayrıca, alana yeni bilgilere katkıda bulunmanıza yardımcı olacak araştırma fırsatlarını takip etmek isteyebilirsiniz.

Kariyerinizin neresinde olursanız olun, kriminolojideki en son gelişmelerden haberdar olmanız önemlidir. Uzmanlığınızla ilgili dergileri ve kitapları okuyun, konferanslara ve çalıştaylara katılın ve alandaki diğer profesyonellerle bağlantı kurun.

Kariyer ve İş İmkanları

Kriminoloji profesörleri, bölüm başkanı gibi bölümleri veya okulları içinde idari roller üstlenerek kariyerlerinde ilerleyebilirler. Ayrıca başka bir kurumda daha üst düzey bir pozisyona geçebilir veya tam zamanlı bir araştırmacı olabilirler. Tam profesörler genel olarak en fazla iş güvenliğine ve en yüksek maaşlara sahiptir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu