Kriminolog Ne İş Yapar ve Maaşları Ne Kadar?

Bir kriminologun ne yaptığını, bu işi nasıl alacağınızı ve bir kriminolog olarak başarılı olmak için ne gerektiğini öğrenme zamanı.

Kriminologlar, suçun nedenlerini ve suç davranışını etkileyen faktörleri inceler. Ayrıca farklı toplumların suça nasıl tepki verdiğini ve bu tepkilerin gelecekteki suç oranlarını nasıl etkilediğini inceleyebilirler. Kriminologlar, kolluk kuvvetleri, düzeltmeler, akademi ve özel sektör dahil olmak üzere çeşitli alanlarda çalışırlar.

Kriminologlar genellikle suçlar veya diğer yasa ihlalleriyle ilgili mahkeme davalarında uzman tanıklığı sunmaya çağrılır. Tanıklıkları, insan davranışı kalıplarına ilişkin araştırmalarına ve geçmiş suçlar ve suçlularla ilgili verileri analiz etmelerine dayanmaktadır.

Kriminolog Sorumlulukları ve Görevleri

Kriminologların aşağıdakiler gibi sorumlulukları vardır:

 • Şüpheliler, mağdurlar, tanıklar ve bir davaya dahil olan diğer kişilerle görüşmeler yapmak
 • Araştırma ve verilerin analizine dayalı bulgular ve sonuçlar hakkında raporlar hazırlamak
 • Ceza hukuku ile ilgili konularda avukat ve hakim gibi hukukçulara danışmak
 • Belirli bölgelerde veya topluluklarda suç faaliyetindeki temel eğilimleri belirlemek için anketler yapmak
 • Bir olay sırasında ne olduğunu belirlemek için suç mahallerini araştırmak ve fiziksel kanıt toplamak
 • Potansiyel iyileştirmeleri veya endişe alanlarını belirlemek için ceza adaleti programlarının, mevzuatın ve kamu politikalarının etkinliğini değerlendirmek
 • Suç faaliyetindeki kalıpları belirlemek ve değişiklikler için önerilerde bulunmak için anketlerden, görüşmelerden ve saha çalışmasından elde edilen verileri yorumlama
 • Suçlular tarafından teknoloji kullanımı veya yeni suç önleme yöntemleri gibi suç faaliyetlerinde ortaya çıkan sorunlar hakkında araştırma yapmak
 • Bireylerde veya insan gruplarında suç davranışına yol açabilecek risk faktörlerinin belirlenmesi

Kriminolog Maaşı Ne Kadar?

Kriminologların maaşları, eğitim düzeylerine, yılların deneyimine ve çalıştıkları organizasyon türüne göre değişir. Özel sektörde çalışanlar genellikle devlet kurumları veya kar amacı gütmeyen kuruluşlar için çalışanlardan daha fazla kazanırlar.

 • 2023 Yılı Ortalama Maaş: 15.000 TL (25.20 TL/saat)
 • 2023 Yılı Üst Düzey Maaşları: 24.000 TL (58.60 TL/saat)

Kriminologların istihdamının önümüzdeki on yılda ortalama bir oranda artması bekleniyor.

Hapishanelerde artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmak için kriminologlara ihtiyaç duyulacaktır. Buna ek olarak, suçun nedenlerine ve onu önlemenin yollarına olan ilginin devam etmesi, kriminologlar için daha fazla işe yol açabilir.

Dipnot: Kriminolog İçin Yukarıda Verilen Maaşlar Kariyer sitelerinden ve Forumlardan Alınarak Hazırlanmıştır.

Kriminolog İçin Şartlar ve Nitelikler Neler?

Bir kriminolog genel olarak aşağıdaki niteliklere sahiptir:

Eğitim: Kriminologlar, ceza adaleti, adli bilimler veya ilgili bir alanda lisans mezuniyetine ihtiyaç duyarlar. Birçok kriminolog, iş fırsatlarını artırmak ve potansiyel kazanmak için kriminoloji veya ilgili bir alanda yüksek lisans yapmayı tercih eder.

Federal hükümette çalışmak isteyenlerin kriminoloji veya ilgili bir alanda doktora yapmış olmaları gerekir. Üniversite düzeyinde ders vermek isteyen kriminologların da doktora sahibi olmaları gerekir.

Antrenman tecrübesi: Kriminologlar, eğitimlerinin çoğunu eğitimleri yoluyla alırlar. Ayrıca araştırma görevlileri veya analistler gibi giriş seviyesi pozisyonlarda iş başında eğitim alabilirler.

Sertifikalar ve Lisanslar: Kriminologların kendi alanlarında faaliyet gösterebilmeleri için bir lisans almaları gerekir. Her eyaletin, kriminologların uzmanlıklarını hukuk sistemine uygulamalarına hak kazanabilecekleri farklı bir sınavı vardır.

Kriminolog Olmak İçin Gerekli Beceriler

Kriminologlar başarılı olmak için aşağıdaki becerilere ihtiyaç duyarlar:

Araştırma: Kriminologlar, suç davranışı ve kanun uygulama stratejilerinin etkinliği hakkında bilgi toplamak için araştırma becerilerine ihtiyaç duyarlar. Ayrıca ceza davalarını incelemek ve suç davranışının temel nedenlerini belirlemek için verileri analiz etmek için araştırma becerilerine ihtiyaçları vardır. Bu durum suçları azaltmak ve kamu güvenliğini artırmak için çözümler geliştirmelerine yardımcı olabilir.

İletişim: Kriminologlar, kolluk kuvvetleri, mağdurlar, şüpheliler, tanıklar, meslektaşlar ve halk dahil olmak üzere çeşitli insanlarla iletişim kurar. Karmaşık teorileri ve kanıtları kolluk kuvvetlerine ve halka açıklamak için sözlü ve yazılı iletişim becerilerini kullanırlar. Ayrıca şüpheliler ve tanıklarla görüşme yapmak ve meslektaşlarına soruşturma süreçlerini açıklamak için iletişim becerilerini kullanırlar.

Kritik düşünce: Eleştirel düşünme, bir durumu analiz etme ve sahip olduğunuz bilgilere dayanarak karar verme yeteneğidir. Kriminologlar, çalışmaları hakkında bilinçli kararlar vermek için eleştirel düşünme becerilerini kullanırlar. Kanıt toplamanın, verileri yorumlamanın veya bir suçu çözmenin en iyi yolunu belirlemek için eleştirel düşünmeyi kullanabilirler.

Gözlem: Kriminologlar, başkalarının gözden kaçırabileceği küçük ayrıntıları fark etmek için gözlem becerilerini kullanır. Bu ayrıntıları suçları çözmelerine ve suç davranışlarını tahmin etmelerine yardımcı olmak için kullanırlar. Mesela şüphelinin arabasında, şüpheliyi tanımlamalarına yardımcı olan küçük bir çizik fark edebilirler. Ayrıca şüphelinin davranışında yalan söylediğini gösteren bir değişiklik fark edebilirler.

Etik: Kriminologların yasalara uyduklarından ve başkalarının haklarına saygı duyduklarından emin olmak için güçlü bir ahlaka sahip olmaları gerekir. Ayrıca araştırma ve deney yaparken etik uygulamalara sahip olmaları gerekir. Kriminologlar ek olarak kanun uygulayıcılarla çalışırken herhangi bir kanunu ihlal etmediklerinden emin olmak için etik uygulamalara sahip olmalıdır.

Kriminolog Çalışma Şartları Nasıl?

Kriminologlar, polis departmanları, federal kurumlar, hapishaneler, denetimli serbestlik ve şartlı tahliye ofisleri ve özel işletmeler dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda çalışır. Ayrıca kolejlerde ve üniversitelerde çalışabilir, araştırma yapabilir ve araştırma yapabilirler. Birçok kriminolog, hükümet için araştırma analistleri, istatistikçiler veya politika danışmanları olarak çalışır. Bazı kriminologlar, özel işletmelere danışman olarak çalışmakta ve onlara güvenlik meseleleri ve suç önleme konusunda tavsiyelerde bulunmaktadır. Kriminologlar, raporları tamamlamak veya müşterilerle görüşmek için fazla mesai yapmaları gerekebilse de, genel olarak haftada 40 saatlik standart bir şekilde çalışırlar. Ayrıca konferanslara katılmak veya başka alanlarda araştırma yapmak için seyahat edebilirler.

Kriminolog İçin Mesleki Gelişme

İşte kriminologların nasıl çalıştığını etkileyen üç metod. Kriminologların becerilerini ilgili tutmak ve işyerinde rekabet avantajı sağlamak için bu gelişmeler hakkında güncel kalmaları gerekecektir.

Ceza Adalet Sisteminde Teknoloji Kullanımı

Teknolojinin ceza adalet sisteminde kullanımı, kriminologların bilmesi gereken bir eğilimdir. Bu trend, insanların her yerden iletişim kurmasına ve bilgiye erişmesine olanak tanıyan akıllı telefonların ve diğer mobil cihazların artan popülaritesi tarafından yönlendiriliyor.

Teknoloji ceza adaleti sisteminde daha yaygın hale geldikçe, kriminologların bu araçları kendi çıkarları için nasıl kullanacaklarını öğrenmeleri gerekecektir. Bu durum suçları araştırmak veya suçluları takip etmek için yeni yöntemler geliştirmeyi içerebilir.

Kolluk ve Akademi Arasında İşbirliği

Son yıllarda kolluk kuvvetleri ve akademi arasında işbirliğine yönelik artan bir eğilim var. Bu eğilim, her iki tarafın da birbirine sunacak bir şeyleri olduğunun farkına varılmasından kaynaklanmaktadır: kolluk kuvvetleri, akademik kurumlara değerli veriler ve içgörüler sağlayabilirken, akademisyenler, kolluk kuvvetlerine suçu etkileyen sosyal ve kültürel faktörler hakkında daha derin bir anlayış sağlayabilir.

Kriminologlar, ceza adaleti alanında uzmanlaşarak bu eğilimden yararlanabilirler. Bunu yaparak, kolluk kuvvetlerinin daha iyi kararlar almasına ve suçun temel nedenlerini anlamasına yardımcı olabilirler. Buna ek olarak, kriminologlar aynı zamanda eğitimci olabilirler ve gelecekteki kanun uygulayıcı profesyonellere ceza adaletindeki en son trendler hakkında bilgi verebilirler.

Mağdur Hizmetlerine Odaklanma

Suç mağdurları ceza adaleti sisteminden giderek daha fazla ilgi görmektedir. Bunun nedeni, mağdurlara bir suç işlendikten sonra ihtiyaç duydukları desteğin verilmesine yardımcı olabileceğinden, mağdur hizmetlerinin artık sürecin önemli bir parçası olarak görülmesidir.

Kriminologlar, mağdur hizmetlerinde uzmanlaşarak bu eğilimden yararlanabilirler. Bu durum mağdurlara değerli tavsiye ve destek sağlamalarına ve ceza adaleti sisteminde gezinmelerine yardımcı olacaktır.

Nasıl Kriminolog Olunur?

Bir kriminolog olarak bir kariyer birçok yönden ödüllendirici olabilir. Suçun önlenmesine ve suçla ilgili sorunlara çözüm bulunmasına yardımcı olarak toplumda fark yaratma fırsatı sunar. Ayrıca polis memurlarından sosyal hizmet görevlilerine kadar çeşitli insanlarla çalışma şansına sahip olacaksınız.

Bir kriminolog olmak için ceza adaleti veya ilgili bir alanda yüksek lisans mezuniyetine ihtiyacınız olacak. Birçok üniversite kriminoloji alanında programlar sunar. Bu yüzden seçeneklerinizi seçmeden önce dikkatlice araştırmalısınız. Kariyerinizde ilerledikçe, adli bilim veya mağduroloji gibi belirli bir kriminoloji alanında uzmanlaşmak isteyebilirsiniz.

Dipnot: Bir Kriminolog İçin CV Hazırlama Rehberini İncelemenizi Tavsiye Ederiz.

Kariyer ve İş İmkanları

Kriminologlar, yüksek lisans veya doktora gibi daha yüksek eğitim seviyelerini takip ederek kariyerlerini ilerletebilirler. İleri derecelere sahip olanlar, üniversite profesörleri veya araştırmacıları olarak pozisyonlar bulabilirler. Bazı kriminologlar özel sektörde çalışarak işletmelere ve devlet kurumlarına danışmanlık hizmetleri sunar. Diğerleri, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar veya düşünce kuruluşları için çalışarak politika odaklı araştırmalar yürütür.

Hukuk derecesine sahip kriminologlar savcı veya savunma avukatı olabilir. Psikoloji derecesi olanlar danışman veya terapist olarak çalışabilir, suçluları ve suç mağdurlarını tedavi edebilir. Güçlü yazma ve iletişim becerilerine sahip kriminologlar, gazeteci veya yazar olarak pozisyon bulabilirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu